Konstytucje świata

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W ZRepublika Bułgarii

bulgariabig

Konstytucja z dnia 12 lipca 1991 r.


pl polski PDF (stan prawny na dzień 1 grudnia 2015 r.)

Tekst w języku urzędowym:

bulgaria bułgarskim WWW (stan prawny na dzień 15 kwietnia 2024 r.)

Tłumaczenia na inne języki:

anglia angielski WWW (stan prawny na dzień 1 grudnia 2023 r.)


logoBS2

W zbiorach drukowanych BS dostępne są tłumaczenia na język:

pl polski Konstytucja Republiki Bułgarii / tł. z jęz. bułg. Hanna Karpińska ; wstęp Janusz Karp. – Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 2012.

anglia angielski Constitutions of the countries of the world / Gisbert H. Flanz ed., Patricie H. Warf assoc.ed. Vol.2 : Botswana – Cameroon. – New York : Oceana Publ., 2003.

francja francuski Constitution de la République de Bulgarie : adopteé par la Grande Assembleé nationale le 12 juillet 1991. / [Paryż] : [b.w.], [2009].

ge niemiecki Verfassungs- und Verwaltungsrecht der Staaten Osteuropas VSO / Hrsg. Georg Brunner. Bd. 2 : Südosteuropa / Berlin : Berlin Verlag A. Spitz, 1999.

rosja rosyjski Konstitucija Respubliki Bolgarii prinjata Velikim Narodnym Sobraniem 12 ijulja 1991 goda / [Sofija] : Sofija Press, 1991.