Konstytucje świata

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W ZRepublika Angoli

portugaliabig

Konstytucja z dnia 5 lutego 2010 r.


Tekst w języku urzędowym:

portugalia portugalskim WWW
PDF (stan prawny na dzień 1 stycznia 2016 r.)


Tłumaczenia na inne języki:

anglia angielski WWW
PDF (stan prawny na dzień 31 marca 2021 r.)


francja francuski WWW
PDF (stan prawny na dzień 1 stycznia 2016 r.)