230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Wykaz wystaw

Wybór obiektów: Błażej Popławski
Realizacja – Wojciech Kulisiewicz, Błażej Popławski, Ewa Koralewska, Łukasz Gogol

Na wystawie zaprezentowano numizmaty ze zbiorów Biblioteki Sejmowej oraz Narodowego Banku Polskiego

Ekspozycja prezentowana w holu głównym Sejmu (29.04-05.05.2021).