XII. Warszawski Piknik Archiwalny 11 czerwca 2022 r

W czerwcu swoje święto obchodzą archiwa. Na ten czas przypada Międzynarodowy Dzień Archiwów ustanowiony na 9 czerwca.  Polskie archiwa celebrują ten czas otwierając swoje podwoje również w miejscach na co dzień niedostępnych dla publiczności jak magazyny archiwalne czy pracownie konserwacji i digitalizacji. W tym czasie organizowane są liczne wydarzenia propagujące wiedzę o misji i znaczeniu  archiwów dla zbiorowej pamięci narodu i społeczeństwa.  Jednym z takich wydarzeń był  Warszawski Piknik Archiwalny, który odbył się 11 czerwca w warszawskim Pałacu Staszica.

Podobnie jak w poprzednich latach wydarzenie zgromadziło przedstawicieli archiwów i muzeów polskich oraz wyjątkowo liczną w tym roku publiczność.  Była to już XII edycja tego wydarzenia w którym od samego początku bierze udział Archiwum Sejmu. Tegoroczny Piknik nawiązywał swoim tematem do ubiegłorocznego i odbył się pod hasłem „Bez kobiet nie ma historii”. Ten motyw przewodni przewijał się w wystawach, prelekcjach, i innych przygotowanych przez organizatorów atrakcjach  i spotkaniach.

Archiwum Sejmu we współpracy z Wydziałem Muzealiów Biblioteki Sejmowej zaprezentowało wystawę poświęconą patronom i patronkom sal sejmowych ze szczególnym uwzględnieniem parlamentarzystek: Zofii Moraczewskiej – posłanki na Sejm II RP oraz Olgi Krzyżanowskiej, która w III RP była m.in. wicemarszałkiem Sejmu.

Podkreślenie roli kobiet w historii przyświecało m.in. prezentacji multimedialnej „Damy Orderu Orła Białego” przygotowanej przez Archiwum Prezydenta i wystawom planszowym „Kobiety w walce o Niepodległość Polski” (Archiwum Akt Nowych), „Studentki Szkoły Sztuk Pięknych w Warszawie w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 r.” (Archiwum ASP), „Boznańska, Stryjeńska i inne Artystki polskie w Muzeum Narodowym w Warszawie. Wystawy z lat 1991-2015”, „Ludzie listy piszą” (PAN Archiwum w Warszawie)

Podobnie wiele prelekcji poświęcono tematyce kobiet w szerszym kontekście historycznym np.: „Matki, żony, wojowniczki – różne role kobiet w okresie walk o niepodległość Polski” (Wojskowe Biuro Historyczne), „Polki – Warszawianki – Harcerki” (Muzeum Harcerstwa w Warszawie), czy „Kobiece pamiętniki konkursowe ze zbiorów Archiwum Akt Nowych i Ośrodka Karta”. Nie brakowało też opowieści o życiu i dorobku zawodowym wyjątkowych kobiet , które w sposób szczególny zapisały się na kartach historii i nauki tak jak Grażyna Rutkowska „zapomniana fotoreporterka” (Narodowe Archiwum Cyfrowe),  Wanda Rutkiewicz i prof. Hanna Czeczott (prelekcja i wystawa zorganizowana przez PAN Muzeum Ziemi w Warszawie), Grażyna Lipińska (Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej), Flora Briggs (Archiwum Miasta Marki).

Prelekcji przygotowanej przez Polskie Stowarzyszenie im. Księżnej Anny Jabłonowskiej pt. „Mowa wachlarzy i muszek”  towarzyszył pokaz mody historycznej od średniowiecza po XIX wiek.

Wśród prezentowanych archiwaliów można było zobaczyć materiały dotyczące polskich harcerek, mieszkanek Kresów, oraz pokazujące polską wieś i jej mieszkańców w  XIX-XX w., ze szczególnym zwróceniem uwagi na miejsce i rolę kobiet na wsi. Instytut Badań Literackich PAN przygotował szereg wykładów z kolekcji Archiwum Kobiet natomiast pasjonaci historii i  archiwistyki szczególnie społecznej mogli uzyskać fachowe informacje
i porady w zakresie problematyki archiwalno-konserwatorskiej.

Piknik uświetnił pokaz Poloneza w wykonaniu Polskiego Stowarzyszenia im. Księżnej Anny Jabłonowskiej oraz występ śpiewaczki operowej Anny Marii Adamiak. Odwiedzający Pałac Staszica mieli również możliwość spotkania z ciekawymi osobami takimi jak znana podróżniczka, pisarka, dziennikarka i fotografka Beata Pawlikowska, autorka kryminałów retro Ida Żmijewska czy artystka, animatorką kultury na terenie pogranicza i założycielką teatru Agata Rychcik-Skibiński.

Głównym organizatorem i inicjatorem XII Warszawskiego Pikniku Archiwalnego było Archiwum Polskiej Akademii Nauk. Patronat medialny nad Piknikiem objęły : Polskie Radio RDC, TVP Historia, Wydawnictwo Skarpa Warszawska i czasopismo historyczne „Mówią Wieki”.

 

Plakat

Program XII. Warszawskiego Pikniku Archiwalnego

Fotoreportaż:

12 Piknik

…Galeria otworzy się po kliknięciu w zdjęcie…

Fot. Anna Strzyżak, Kancelaria Sejmu