Konstytucje świata

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z


Republika Finlandii

finlandiabig

Konstytucja z dnia 11 czerwca 1999 r.


pl polski PDF (stan prawny na dzień 1 listopada 2011 r.)

Tekst w językach urzędowych:

Finlandia fińskim WWW (stan prawny na dzień 15 kwietnia 2024 r.)

szwecja szwedzkim WWW (stan prawny na dzień 15 kwietnia 2024 r.)

Tłumaczenia na inne języki:

anglia angielski PDF (stan prawny na dzień 15 kwietnia 2024 r.)

francja francuski WWW (stan prawny na dzień 1 maja 2007 r.)

hiszpania hiszpański WWW (stan prawny na dzień 1 maja 2007 r.)

ge niemiecki WWW (stan prawny na dzień 1 maja 2007 r.)

rosja rosyjski WWW (stan prawny na dzień 15 kwietnia 2024 r.)

Finlandia saami WWW (stan prawny na dzień 1 maja 2007 r.)


logoBS2

W zbiorach drukowanych BS dostępny jest tekst w języku:

finlandia fińskim Suomen Valtiosääntö. – Vammala : Eduskunta Ulkoasiainministeriö, 2001.


W zbiorach drukowanych BS dostępne są tłumaczenia na język:

pl polski Konstytucje państw Unii Europejskiej / pod red. Wiesława Staśkiewicza ; Biblioteka Sejmowa. – [Stan prawny na dzień 1 lipca 2011 r.]. – Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 2011, s. 249-270.

anglia angielski Constitutions of the countries of the world / Gisbert H. Flanz ed., Patricie H. Warf assoc.ed. Vol.7 : Finland – Grenada. – New York : Oceana Publ., 2003.

anglia niemiecki Die Verfassung Finnlands / Hrsg. Das Parlament [i in.]. – Vammala : Vammala Kirjapaino, 2002.


Archiwum:

Akty konstytucyjne z lat 1919, 1922 i 1928


plpolski WWW

Teksty w językach urzędowych:

Akt o formie rządu z dnia 17 lipca 1919 r.

finlandia fiński WWW

Akt o Trybunale Stanu z dnia 25 listopada 1922 r.

finlandia fiński WWW szwecja szwedzki WWW

Akt o prawie parlamentu do badania zgodności z prawem czynności urzędowych członków Rady Państwa, Kanclerza Sprawiedliwości i Parlamentarnego Ombudsmana z dnia 25 listopada 1922 r.

finlandia fiński WWW szwecja szwedzki WWW

Akt o parlamencie z dnia 13 stycznia 1928 r.

finlandia fiński WWW szwecja szwedzki WWW


logoBS2

W zbiorach drukowanych BS dostępny jest tekst w języku:

finlandia fińskim Kansanedustajan Lakikokoelma 1988. – Helsinki : Valtion Painatuskeskus, 1988.


W zbiorach drukowanych BS dostępne są tłumaczenia na język:

pl polski Konstytucja Finlandii / wstęp i tł. Joachim Osiński ; Biblioteka Sejmowa. – Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 1997.

anglia angielski Constitutional laws of Finland ; Procedure of Parliament / publ. by the Parliament of Finland, Ministry for Foreign Affairs, Ministry of Justice. – Helsinki : [b.w.], 1996.

anglia niemiecki Finnische Grundgesetze Geschäftsordnung des Parlaments / hrsg. von dem Parlament Finnlands, dem Ministerium für auswärtige Angelegenheiten und dem Justizministerium. – Helsinki : [b.w.], 1992.