Konstytucje świata

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W ZKsięstwo Andory

bulgariabig

Konstytucja z dnia 14 marca 1993 r.


pl polski PDF (stan prawny na dzień 1 sierpnia 2014 r.)

Tekst w języku urzędowym:

pl katalońskim WWW
PDF

Tłumaczenia na inne języki:

anglia angielski PDF

francja francuski PDF

hiszpania hiszpański PDF

ge niemiecki PDF

portugalia portugalski PDF

włochy włoski PDF


logoBS2

W zbiorach drukowanych BS dostępne są tłumaczenia na język:

pl polski Konstytucja Księstwa Andory / tł. z jęz. katalońskiego Mariusz Bobiński ; wstęp Marek Zubik. – Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 2014.

anglia angielski Constitutions of the countries of the world / Gisbert H. Flanz ed., Patricie H. Warf assoc.ed. Vol.1 : Afghanistan – Bahamas. – New York : Oceana Publ., 2003.