Konstytucje świata

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W ZPaństwo Watykańskie

watykanbig

Ustawa zasadnicza z dnia 13 maja 2023 r.


Tekst w języku urzędowym:

włochy włoskim PDF (stan prawny na dzień 7 czerwca 2023 r.)Archiwum:

Ustawa Zasadnicza z dnia 26 listopada 2000 r.


pl polski WWW
PDF

Tekst w języku urzędowym:

włochy włoskim WWW
PDF

Tłumaczenia na inne języki:

ge niemiecki WWW


logoBS2

W zbiorach drukowanych BS dostępne są tłumaczenia na język:

pl polski Ustawa Zasadnicza Państwa Miasto Watykan oraz inne akty ustrojowe / wstęp, wybór i tł. Franciszek Longchamps de Bérier i Marek Zubik ; Biblioteka Sejmowa. – Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 2008.

Podstawowe akty ustrojowe Państwa Miasta Watykańskiego /wstęp i oprac. Wojciech Jakubowski ; Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora. Wydział Nauk Politycznych. – Pułtusk : Wyższa Szk. Humanistyczna w Pułtusku, 2004.