Konstytucje świata

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W ZKrólestwo Szwecji

szwecjabig

Akty Konstytucyjne z lat 1810-1991


pl polski PDF (stan prawny na dzień 1 grudnia 2014 r.)

Tekst w języku urzędowym:

szwecja szwedzkim WWW Akt o formie Rządu (stan prawny na dzień 15 kwietnia 2024 r.)
WWW Akt o sukcesji (stan prawny na dzień 15 kwietnia 2024 r.)
WWW Akt o wolności druku (stan prawny na dzień 15 kwietnia 2024 r.)
WWW Akt o wolności wypowiedzi (stan prawny na dzień 15 kwietnia 2024 r.)

Tłumaczenia na inne języki:

anglia angielski PDF Akt o formie Rządu (stan prawny na dzień 15 kwietnia 2024 r.)
PDF Akt o sukcesji (stan prawny na dzień 15 kwietnia 2024 r.)
PDF Akt o wolności druku (stan prawny na dzień 15 kwietnia 2024 r.)
PDF Akt o wolności wypowiedzi (stan prawny na dzień 15 kwietnia 2024 r.)


logoBS2

W zbiorach drukowanych BS dostępny jest tekst w języku urzędowym:

szwecja szwedzkim Sveriges grundlagar och riksdagsordningen / inl. av Erik Holmberg och Nils Stjernquist. – Stockholm : Riksdagen, 1995.

W zbiorach drukowanych BS dostępne są tłumaczenia na język:

pl polski Konstytucje państw Unii Europejskiej / pod red. Wiesława Staśkiewicza ; Biblioteka Sejmowa. – [Stan prawny na dzień 1 lipca 2011 r.]. – Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 2011, s. 749-816.

anglia angielski Constitutions of the countries of the world / Gisbert H. Flanz ed., Patricie H. Warf assoc.ed. Vol.17 : Spain – Taiwan. – New York : Oceana Publ., 2003.

francja francuski Textes constitutionnels suédois : lois fondamentales et réglement du Riksdag 2000 / trad. par. Lydie Rousseau. – Stockholm : Sveriges Riksdag, 2001.

ge niemiecki Verfassungen der EU-Mitgliedstaaten : Textausgabe / mit einer Einf. und einem Sachverzeichnis von Adolf Kimmel. – 5. Aufl., Stand : 1. Juni 2000. – München : Deutscher Taschenbuch Verl., 2000, s. 487-518.