Konstytucje świata

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W ZRumunia

rumuniabig

Konstytucja z dnia 21 listopada 1991 r.


pl polski WWW
PDF (stan prawny na dzień 1 lipca 2011 r.)


Tekst w języku urzędowym:

rumunia rumuńskim WWW


Tłumaczenia na inne języki:

anglia angielski WWW
PDF (stan prawny na dzień 31 grudnia 2002 r.)


francja francuski WWW
PDF (stan prawny na dzień 31 grudnia 2002 r.)


ge niemieckim WWWlogoBS2

W zbiorach drukowanych BS dostępny jest tekst w języku urzędowym:

rumunia rumuńskim Constituţia României 1991 / Bucharest : Monitorul Oficial, 1991.


W zbiorach drukowanych BS dostępne są tłumaczenia na język:

pl polski Konstytucje państw Unii Europejskiej / pod red. Wiesława Staśkiewicza ; Biblioteka Sejmowa. – [Stan prawny na dzień 1 lipca 2011 r.]. – Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 2011, s. 665-692.

anglia angielski Constitutions of the countries of the world / Gisbert H. Flanz ed., Patricie H. Warf assoc.ed. Vol.15 : Philippines – nSamoa. – New York : Oceana Publ., 2003.

francja francuski La Constitution de la Roumanie 1991 / Bucarest : Monitorul Oficial, 1992.

ge niemiecki Verfassungs- und Verwaltungsrecht der Staaten Osteuropas VSO / Hrsg. Georg Brunner. Bd. 2 : Südosteuropa. – 22. Lieferung, Jan. 1998. – Berlin : Berlin Verlag A. Spitz, 1999.