Konstytucje świata

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W ZRepublika Portugalska

portugaliabig

Konstytucja z dnia 2 kwietnia 1976 r.


pl polski PDF (stan prawny na dzień 15 kwietnia 2024 r.)

Tekst w języku urzędowym:

portugalia portugalskim WWW (stan prawny na dzień 15 kwietnia 2024 r.)
PDF (stan prawny na dzień 15 kwietnia 2024 r.)

Tłumaczenia na inne języki:

anglia angielski PDF (stan prawny na dzień 15 kwietnia 2024 r.)

francja francuski PDF (stan prawny na dzień 15 kwietnia 2024 r.)


logoBS2

W zbiorach drukowanych BS dostępny jest tekst w języku urzędowym:

portugalia portugalskim Constituiçăo da República Portuguesa / introd. Jorge Miranda ; índ. Jorge Pereira da Silva. – 4. revisao. – Lisboa : Principia, 1997.

W zbiorach drukowanych BS dostępne są tłumaczenia na język:

pl polski Konstytucje państw Unii Europejskiej / pod red. Wiesława Staśkiewicza ; Biblioteka Sejmowa. – [Stan prawny na dzień 1 lipca 2011 r.]. – Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 2011, s. 599-664.

anglia angielski Constitutions of the countries of the world / Gisbert H. Flanz ed., Patricie H. Warf assoc.ed. Vol.15 : Philippines – nSamoa. – New York : Oceana Publ., 2003.

francja francuski Constitution de la République Portugaise 1989 / Assembleia da República. – [Wyd.] 2, rév. – Lisboa : Dir.-Geral de Apoio Parlamentar Divisăo de Ediçoes, 1990.

ge niemiecki Verfassungen der EU-Mitgliedstaaten : Textausgabe / mit einer Einf. und einem Sachverzeichnis von Adolf Kimmel. – 5. Aufl., Stand : 1. Juni 2000. – München : Deutscher Taschenbuch Verl., 2000, s. 402-486.