Konstytucje świata

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W ZRepublika Litewska

litwabig

Konstytucja z dnia 25 października 1992 r.


pl polski PDF (stan prawny na dzień 1 marca 2019 r.)

Tekst w języku urzędowym:

litwa litewskim WWW (stan prawny na dzień 15 kwietnia 2024 r.)

Tłumaczenia na inne języki:

anglia angielski WWW (stan prawny na dzień 15 kwietnia 2024 r.)

francja francuski WWW (stan prawny na dzień 15 kwietnia 2024 r.)

rosja rosyjski WWW (stan prawny na dzień 1 czerwca 1996 r.)


logoBS2

W zbiorach drukowanych BS dostępny jest tekst w języku urzędowym:

litwa litewskim Lietuvos Respublikos Konstitucija : 1992 m. spalio 25 d. / [pratarmės aut. Juozas Žilys]. [Wilno] : Mykolo Romerio Universitetas, 2013.

W zbiorach drukowanych BS dostępne są tłumaczenia na język:

pl polski Konstytucje państw Unii Europejskiej / pod red. Wiesława Staśkiewicza ; Biblioteka Sejmowa. – [Stan prawny na dzień 1 lipca 2011 r.]. – Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 2011, s. 419-442.

litwa angielski, chiński, czeski, estoński, francuski, hiszpański, japoński, koreański, łotewski, niemiecki, polski, rosyjski, włoski Lietuvos Respublikos Konstitucija : 1992 m. spalio 25 d. / [pratarmės aut. Juozas Žilys]. [Wilno] : Mykolo Romerio Universitetas, 2013.