Konstytucje świata

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W ZRepublika Kuby

kubabig

Konstytucja z dnia 24 lutego 1976 r.Tekst w języku urzędowym:

hiszpania hiszpańskim WWW
PDF (stan prawny na dzień 1 lipca 2021 r.)logoBS2

W zbiorach drukowanych BS dostępny jest tekst w języku urzędowym:

ge hiszpańskim Constitución de la República de Cuba / La Habana : Ed. de Ciencias Sociales, 1981.


W zbiorach drukowanych BS dostępne są tłumaczenia na język:

pl polski Konstytucja Republiki Kuby : z 24 lutego 1976 roku ze zmianami przyjętymi przez Zgromadzenie Narodowe Władzy Ludowej na XI okresie Sesji Zwyczajnych III Legislatury w dniach 10, 11 i 12 lipca 1992 r. / wstęp i tł. Jacek Czajowski. – Kraków : Oficyna Wydaw. Abrys, 2002.

anglia angielski Constitutions of the countries of the world / Gisbert H. Flanz ed., Patricie H. Warf assoc.ed. Vol.5 : Congo – Denmark. – New York : Oceana Publ., 2003.

rosja rosyjski Konstitucii socialističeskich gosudarstv : sbornik v dwuch tomach / red. koll. B. A. Strašun [i dr.]. T. 2. – Moskva : Juridičeskaja Literatura, 1987, s. 15-50.