Konstytucje świata

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W ZKanada

kanadabig

Akty konstytucyjne z dnia 29 marca 1867 r. i dnia 17 kwietnia 1982 r.


pl polski WWW (stan prawny na dzień 1 kwietnia 1996 r.)
PDF (stan prawny na dzień 1 kwietnia 1996 r.)

Teksty w językach urzędowych:

anglia angielskim WWW (stan prawny na dzień 1 października 2023 r.)
PDF (stan prawny na dzień 1 października 2023 r.)

francja francuskim WWW (stan prawny na dzień 1 października 2023 r.)
PDF (stan prawny na dzień 1 października 2023 r.)


logoBS2

W zbiorach drukowanych BS dostępny jest tekst w języku urzędowym:

anglia angielskim Constitutions of the countries of the world / Gisbert H. Flanz ed., Patricie H. Warf assoc.ed. Vol.4 : Canada – Comoros. – New York : Oceana Publ., 2003.

W zbiorach drukowanych BS dostępne są tłumaczenia na język:

pl polski Konstytucja Kanady / wstęp i tł. Joachim Osiński, Izabela Zawiślińska ; Biblioteka Sejmowa. – Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 1998.

rosja rosyjski Konstitucii zarubežnych gosudarstv / Izd. 2, isprav. i dop. – Moskva : Bek, 1997, s. 465-491.