Konstytucje świata

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W ZKrólestwo Danii

bulgariabig

Konstytucja z dnia 5 czerwca 1953 r.


pl polski PDF (stan prawny na dzień 15 kwietnia 2024 r.)

Tekst w języku urzędowym:

dania duńskim WWW (stan prawny na dzień 15 kwietnia 2024 r.)
PDF (stan prawny na dzień 15 kwietnia 2024 r.)
SKAN ORYGINAŁU

Tłumaczenia na inne języki:

anglia angielski PDF (stan prawny na dzień 15 kwietnia 2024 r.)


logoBS2

W zbiorach drukowanych BS dostępne są tłumaczenia na język:

pl polski Konstytucje państw Unii Europejskiej / pod red. Wiesława Staśkiewicza ; Biblioteka Sejmowa. – [Stan prawny na dzień 1 lipca 2011 r.]. – Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 2011, s. 213-225.

anglia angielski Constitutions of the countries of the world / Gisbert H. Flanz ed., Patricie H. Warf assoc.ed. Vol.2 : Congo – Denmark. – New York : Oceana Publ., 2003.

ge niemiecki Verfassungen der EU-Mitgliedstaaten : Textausgabe / mit einer Einf. und einem Sachverzeichnis von Adolf Kimmel. – 5. Aufl., Stand : 1. Juni 2000. – München : Deutscher Taschenbuch Verl., 2000, s. 41-56.

ukraina ukraiński Konstitucìï kraïn svìtu : Korolìvstvo Danìja, Francuz’ka Respublìka, Čes’ka Respublìka, Respublìka Pol’šča : pereklad z ofìcìjnogo tekstu / [uklad. O. V. Korotjuk, O. V. Lavrinovič]. Kiïv : OVK, 2021, s. 11-39.