Konstytucje świata

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W ZRepublika Czarnogóry

czgorabig

Konstytucja z dnia 21 maja 2007 r.


Tekst w języku urzędowym:

czgora czarnogórskim WWW
PDF (stan prawny na dzień 1 stycznia 2017 r.)


Tłumaczenia na inne języki:

anglia angielski WWW
PDF (stan prawny na dzień 1 stycznia 2017 r.)