Konstytucje świata

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W ZRepublika Chorwacji

bulgariabig

Konstytucja z dnia 22 grudnia 1990 r.


pl polski PDF (stan prawny na dzień 1 czerwca 2010 r.)

Tekst w języku urzędowym:

chorwacja chorwackim WWW (stan prawny na dzień 15 kwietnia 2024 r.)
PDF (stan prawny na dzień 15 kwietnia 2024 r.)

Tłumaczenia na inne języki:

anglia angielski PDF (stan prawny na dzień 15 kwietnia 2024 r.)

anglia francuski PDF (stan prawny na dzień 31 grudnia 2013 r.)


logoBS2

W zbiorach drukowanych BS dostępne są tłumaczenia na język:

pl polski Konstytucja Republiki Chorwacji / tł. z jęz. chorwackiego Teresa Maria Wójcik, Magdalena Petryńska ; wstęp Anna i Leszek Garliccy ; Biblioteka Sejmowa. – Wyd. 2 zm. i uaktual. – Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 2007.

anglia angielski Constitutions of the countries of the world / Gisbert H. Flanz ed., Patricie H. Warf assoc.ed. Vol.2 : Congo – Denmark. – New York : Oceana Publ., 2003.

ge niemiecki Die Verfassungen Mittel- und Osteuropas : Einführung und Verfassungstexte mit Übersichten und Schaubildern / Berlin : Berlin Verlag A. Spitz, 1999, s. 482-515.