Konstytucje świata

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W ZRepublika Angoli

portugaliabig

Konstytucja z dnia 5 lutego 2010 r.


Tekst w języku urzędowym:

portugalia portugalskim PDF (stan prawny na dzień 5 lutego 2022 r.)

Tłumaczenia na inne języki:

francja francuski PDF (stan prawny na dzień 1 stycznia 2016 r.)