1 Armia Wojska Polskiego 1944-1945

1 Brygada Artylerii Armat im. gen. Józefa Bema Zobacz: 1 Korpus Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR

1 Dywizja Pancerna Zobacz: I Dywizja Pancerna 1942-1947

1 Dywizja Piechoty im. T.Kościuszki Zobacz: I Dywizja Piechoty im. T.Kościuszki 1943

1 Korpus Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR

1 Korpus PSZ w ZSRR Zobacz: 1 Korpus Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR

1 Maja Zobacz: Pierwszy Maja

2 Armia Wojska Polskiego 1944-1945

2 Korpus Polski Zobacz: II Korpus Polski 1943-1947

AAN Zobacz: Zgromadzenie Północnoatlantyckie

Abchazja

Abd ar-Rauf Arafat Zobacz: Arafat Jaser (1929-2004)

Abdel-Rauf Arafat Zobacz: Arafat Jaser (1929-2004)

Abisynia Zobacz: Etiopia

Abkommen über freien Handel im Südpazifik Zobacz: SPARTECA

ABM Agreement Zobacz: układ ABM 1972

ABM Treaty 1972 Zobacz: układ ABM 1972

abolicja

abolicja podatkowa Zobacz: umorzenie zaległości podatkowych

Abolition of Forced Labour Convention Zobacz: Konwencja Nr 105 o Zniesieniu Pracy Przymusowej 1957

abonament RTV Zobacz: parapodatek

abonament telewizyjny Zobacz: parapodatek

aborcja

aborcja nielegalna

aborcja terapeutyczna

aborcja zalecana Zobacz: aborcja terapeutyczna

aborygeni Zobacz: ludność tubylcza

Abramowski Edward Józef (1868-1918)

abrogacja Zobacz: derogacja

Abschliessendes Dokument des Wiener Treffens 1989 Zobacz: Dokument Wiedeński 1989

absencja

absencja chorobowa w pracy Zobacz: absencja

absencja szkolna Zobacz: frekwencja szkolna

absencja uczniów w szkole Zobacz: frekwencja szkolna

absencja w pracy Zobacz: absencja

absencja wyborcza Zobacz: frekwencja wyborcza

absolutorium dla rządu

absolutyzm Zobacz: monokracja

absolwent

ABW Zobacz: polskie służby specjalne

Accommodation of Crews Convention Zobacz: Konwencja Nr 92 dotycząca Pomieszczenia Załogi na Statku 1949

Accommodation of Crews (Fishermen) Convention Zobacz: Konwencja Nr 126 dotycząca Pomieszczeń Załogi na Statkach Rybackich 1966

Accord de Carthagene Zobacz: Grupa Andyjska

Accord européen pour la repression des émissions de radiodiffusion effectuées par des stations hors des territoires nationaux Zobacz: Europejskie Porozumienie o Zapobieganiu Audycjom Radiowym Nadawanym ze Stacji Znajdujących się poza Terytorium Państwowym 1965

Accord européen relatif à la suppression des visas pour les réfugiés Zobacz: Europejskie Porozumienie w sprawie Zniesienia Wiz dla Uchodźców 1959

Accord européen relatif a l'échange de substances thérapeutiques d'origine humaine Zobacz: Europejskie Porozumienie o Wymianie Substancji Leczniczych Pochodzenia Ludzkiego 1958

Accord européen relatif a l'échange des réactifs pour la determination des groupes sanguins Zobacz: Europejskie Porozumienie o Wymianie Odczynników do Oznaczania Grup Krwi 1962

Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) Zobacz: Umowa ADR 1957

Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN) Zobacz: Umowa ADN 2000

Accord européen sur la circulation des jeunes sous couvert du passeport collectif entre les pays membres du Conseil de l'Europe Zobacz: Europejskie Porozumienie dotyczące Podróżowania Młodzieży między Krajami Członkowskimi Rady Europy na Podstawie Paszportu Zbiorowego 1961

Accord européen sur le placement au pair Zobacz: Europejskie Porozumienie o Miejscach Pracy dla "au pair" 1969

Accord européen sur les grandes lignes de transport international combiné et les installations connexes (AGTC) Zobacz: Umowa AGTC 1991

Accord européen sur les grandes lignes internationales de chemin de fer (AGC) Zobacz: Umowa AGC 1985

Accord européen sur les grandes routes de trafic international (AGR) Zobacz: Umowa AGR 1975

Accord européen sur les grandes voies navigables d'importance internationale (AGN) Zobacz: Umowa AGN 1996

Accord général sur le commerce des services Zobacz: GATS

Accord général sur les privileges et immunités du Conseil de l'Europe Zobacz: Porozumienie Ogólne w sprawie Przywilejów i Immunitetów Rady Europy 1949

Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce Zobacz: GATT

Accord relatif au trafic illicite par mer,...1995 Zobacz: Porozumienie o Nielegalnym Handlu Drogą Morską...1995

Accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux a utiliser pour ces transports Zobacz: Umowa ATP 1970

Accord sur le transfert des corps des personnes décédées Zobacz: Porozumienie o Przewozie Zwłok 1973

Accord sur les corps célestes Zobacz: Porozumienie dotyczące Działalności Państw na Księżycu i innych Ciałach Niebieskich 1979

Accord sur marchés publics Zobacz: Runda Tokijska

ACNUR Zobacz: UNHCR

Açores Zobacz: Azory

ACP-EEC Consultative Assembly Zobacz: Wspólne Zgromadzenie Parlamentarne AKP-UE

acquis communautaire Zobacz: dorobek prawny WE

actio pauliana Zobacz: ochrona wierzytelności

Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio Zobacz: GATT

Ad-Dawlah al-Islāmiyyah

adaptacja budynków dla niepełnosprawnych Zobacz: urządzenia dla niepełnosprawnych

adaptacja przedsiębiorstw polskich do rynku UE Zobacz: dostosowanie polskich przedsiębiorstw

adaptacja społeczna

adaptacja szkolna

adaptacja zawodowa niepełnosprawnych Zobacz: rehabilitacja zawodowa

Additional Protocol to the Convention for the Protection of Individuals with Regard to Automatic Processing of Personal Data, Regarding Supervisory Authorities and Transborder Data Flows Zobacz: Konwencja o Ochronie Osób w związku z Automatycznym Przetwarzaniem Danych Osobowych 1981

Adenauer Konrad (1876-1967)

adhortacja Zobacz: dokument papieski

adiacencka opłata Zobacz: opłata adiacencka

administracja celna

administracja centralna

administracja elektroniczna

administracja fiskalna Zobacz: organ podatkowy

administracja instytucji

administracja kościelna

administracja lokalna

administracja państwowa Zobacz: administracja publiczna

administracja penitencjarna Zobacz: administracja więzienia

administracja polska Zobacz: administracja w Polsce

administracja polska 1918-1944 Zobacz: administracja w Polsce 1918-1944

administracja polska 1944-1989 Zobacz: administracja w Polsce 1944-1989

administracja polska do 1918 Zobacz: administracja w Polsce do 1918

administracja portowa

administracja publiczna

administracja publiczna-etyka Zobacz: etyka administracji

administracja publiczna Francji Zobacz: administracja we Francji

administracja publiczna-historia Zobacz: historia administracji publicznej

administracja publiczna Hiszpanii Zobacz: administracja w Hiszpanii

administracja publiczna Niemiec Zobacz: administracja w Niemczech

administracja publiczna on-line Zobacz: administracja elektroniczna

administracja publiczna Polski Zobacz: administracja w Polsce

administracja publiczna Rosji Zobacz: administracja w Rosji

administracja publiczna Stanów Zjednoczonych Zobacz: administracja w USA

administracja publiczna Szwajcarii Zobacz: administracja w Szwajcarii

administracja publiczna USA Zobacz: administracja w USA

administracja publiczna Wielkiej Brytanii Zobacz: administracja w Wielkiej Brytanii

administracja publiczna Włoch Zobacz: administracja we Włoszech

administracja publiczna-zarządzanie Zobacz: zarządzanie publiczne

administracja publiczna ZSRR Zobacz: administracja w ZSRR

administracja regionalna

administracja Republiki Federalnej Niemiec Zobacz: administracja w Niemczech

administracja responsywna Zobacz: prawo do dobrej administracji

administracja rybacka Zobacz: gospodarka rybacka

administracja rybołówstwem Zobacz: gospodarka rybacka

administracja rządowa

administracja samorządowa

administracja skarbowa Zobacz: organ podatkowy

administracja-socjologia Zobacz: socjologia organizacji

administracja stopnia wyższego Zobacz: administracja centralna

administracja szkoły

administracja w Hiszpanii

administracja w Niemczech

administracja w Polsce

administracja w Polsce 1918-1944

administracja w Polsce 1944-1989

administracja w Polsce do 1918

administracja w Rosji

administracja w Szwajcarii

administracja w USA

administracja w Wielkiej Brytanii

administracja w ZSRR

administracja we Francji

administracja we Włoszech

administracja więzienia

administracja więzienna Zobacz: administracja więzienia

administracja wojskowa

administracyjna kontrola Zobacz: kontrola administracyjna

administracyjne organy Zobacz: organy administracji

administracyjne orzecznictwo Zobacz: orzecznictwo administracyjne

administracyjne postępowanie Zobacz: postępowanie administracyjne

administracyjne prawo Zobacz: prawo administracyjne

administracyjny akt Zobacz: akt administracyjny

administracyjny kodeks Zobacz: kodeks administracyjny

administracyjny podział kraju Zobacz: podział administracyjny

administracyjny podział Polski Zobacz: podział administracyjny Polski

administracyjny podział Polski (do 1998) Zobacz: podział administracyjny Polski (do 1998)

administrator

administrowanie zasobami środowiska Zobacz: zarządzanie środowiskiem

ADN agreement Zobacz: Umowa ADN 2000

ADNR agreement Zobacz: Umowa ADN 2000

adopcja

adopcja dziecka Zobacz: adopcja

adopcja międzynarodowa

adopcja zagraniczna Zobacz: adopcja międzynarodowa

ADPIC Zobacz: TRIPS

ADR Zobacz: kwit depozytowy

ADR Agreement Zobacz: Umowa ADR 1957

adres domenowy Zobacz: adres internetowy

adres elektroniczny Zobacz: adres internetowy

adres internetowy

adres sieciowy Zobacz: adres internetowy

Adriatyk Zobacz: Morze Adriatyckie

advance directive Zobacz: testament życia

adwentyści

Adwentyści Dnia Siódmego Zobacz: adwentyści

adwentyzm Zobacz: adwentyści

adwokat

adwokatura Zobacz: adwokat

Adyga Górna Zobacz: Trydent-Górna Adyga

Adygeja

Adygieja Zobacz: Adygeja

AEBR Zobacz: SERG

AED Zobacz: Europejska Agencja Obrony

AELE Zobacz: EFTA

AER Zobacz: Zgromadzenie Regionów Europy

aeroenergetyka Zobacz: energia wiatru

aeroport Zobacz: lotnisko

aerozol

AETR Agreement 1962 Zobacz: Umowa AETR 1970

AETR Agreement 1970 Zobacz: Umowa AETR 1970

AFDB Zobacz: Afrykański Bank Rozwoju

afera gospodarcza Zobacz: przestępstwo gospodarcze

afera korupcyjna

afera Rywina 2002

Afganistan

Afganistan-konstytucja Zobacz: konstytucja Afganistanu

Afgańska Republika Demokratyczna Zobacz: Afganistan

afgańska wojna domowa 1978- Zobacz: wojna afgańska

afisz Zobacz: plakat

aforyzm Zobacz: cytat

African Charter for Human and Peoples' Rights Zobacz: Afrykańska Karta Praw Człowieka i Ludów 1981

African Development Bank Zobacz: Afrykański Bank Rozwoju

Afrikanische Entwicklungsbank Zobacz: Afrykański Bank Rozwoju

afro-azjatyckie organizacje Zobacz: organizacje afro-azjatyckie

Afroamerykanie Zobacz: Murzyni

Afryka

Afryka angielska Zobacz: Afryka angielskojęzyczna

Afryka angielskojęzyczna

Afryka anglofońska Zobacz: Afryka angielskojęzyczna

Afryka anglojęzyczna Zobacz: Afryka angielskojęzyczna

Afryka Centralna Zobacz: Afryka Środkowa

Afryka Czarna Zobacz: Afryka Subsaharyjska

Afryka francuska Zobacz: Afryka francuskojęzyczna

Afryka francuskojęzyczna

Afryka frankofońska Zobacz: Afryka francuskojęzyczna

Afryka-historia Zobacz: historia Afryki

Afryka na południe od Sahary Zobacz: Afryka Subsaharyjska

Afryka Południowa

Afryka Południowa (państwo) Zobacz: RPA

Afryka Południowo-Zachodnia Zobacz: Namibia

Afryka Północna

Afryka-prawa człowieka Zobacz: prawa człowieka w Afryce

Afryka-regiony Zobacz: regiony Afryki

Afryka Subsaharyjska

Afryka Środkowa

Afryka Wschodnia

Afryka Zachodnia

Afrykańska Karta o Prawach Człowieka i Prawach Ludów 1981 Zobacz: Afrykańska Karta Praw Człowieka i Ludów 1981

Afrykańska Karta Praw Człowieka i Ludów 1981

Afrykańska Karta Praw Człowieka i Narodów Zobacz: Afrykańska Karta Praw Człowieka i Ludów 1981

Afrykańska Karta Praw i Dobra Dziecka 1990

Afrykański Bank Rozwoju

afrykańskie organizacje Zobacz: organizacje afrykańskie

after-sales service Zobacz: obsługa posprzedażna

AGC Agreement Zobacz: Umowa AGC 1985

AGCS Zobacz: GATS

AGEG Zobacz: SERG

Agence de la propriété rurale du Trésor d'État Zobacz: Agencja Nieruchomości Rolnych

Agence européenne de défense Zobacz: Europejska Agencja Obrony

Agence européenne pour la reconstruction Zobacz: Europejska Agencja Odbudowy

Agence européenne pour l'environnement Zobacz: Europejska Agencja Ochrony Środowiska

Agence européenne pour l'évaluation des medicaments Zobacz: Europejska Agencja ds. Leków

Agence internationale de l'énergie Zobacz: Międzynarodowa Agencja Energetyki

Agence internationale de l'énergie atomique Zobacz: Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego Zobacz: polskie służby specjalne

Agencja Budowy i Eksploatacji Autostrad Zobacz: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

agencja celna Zobacz: urząd celny

agencja detektywistyczna Zobacz: detektyw prywatny

agencja europejska Zobacz: organ UE (ustanowiony przez prawodawstwo wtórne)

Agencja Europejska Kosmiczna Zobacz: Europejska Agencja Kosmiczna

agencja handlu nieruchomościami Zobacz: przedsiębiorstwo handlu nieruchomościami

Agencja Mienia Wojskowego

Agencja Narodów Zjednoczonych do spraw Pomocy Uchodźcom Palestyńskim na Bliskim Wschodzie Zobacz: UNRWA

Agencja Nieruchomości Rolnych

agencja ochrony Zobacz: usługi ochrony osób i mienia

Agencja ONZ ds. Pomocy Uchodźcom Palestyńskim Zobacz: UNRWA

agencja pracy czasowej

agencja prasowa

Agencja Prywatyzacji

agencja reklamowa Zobacz: reklama

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Agencja Restrukturyzacji Rolnictwa Zobacz: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Agencja Rozwoju Gospodarczego

Agencja Rozwoju Przemysłu

Agencja Rynku Rolnego

Agencja Techniki i Technologii

agencja telewizyjna

agencja turystyczna

Agencja Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania Zobacz: CEPOL

Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania Zobacz: Europol

Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa Zobacz: Agencja Nieruchomości Rolnych

Agencja Wywiadu Zobacz: polskie służby specjalne

agencja zagraniczna Zobacz: oddział zagraniczny

agencje państwowe Zobacz: instytucje centralne

agencje rządowe Zobacz: instytucje centralne

agencje wyspecjalizowane ONZ Zobacz: organizacje wyspecjalizowane ONZ

agenda Zobacz: porządek dzienny

agenda cyfrowa Zobacz: jednolity rynek cyfrowy

agent celny Zobacz: służba celna

agent giełdowy Zobacz: makler giełdowy

agent handlowy

agent ochrony Zobacz: usługi ochrony osób i mienia

agent turystyki Zobacz: pracownik turystyki

agent ubezpieczeniowy Zobacz: pośrednik ubezpieczeniowy

Agentur für landwirtschaftliches Eigentum des Fiskus Zobacz: Agencja Nieruchomości Rolnych

agentura informacji wojskowej Zobacz: wywiad wojskowy

agitacja Zobacz: propaganda

agitacja wyborcza Zobacz: propaganda wyborcza

aglomeracja miejska

aglomeracja miejsko-przemysłowa Zobacz: aglomeracja miejska

aglomeracja (skupienie zabudowy) Zobacz: obszar zabudowany

AGN Agreement Zobacz: Umowa AGN 1996

AGR Agreement Zobacz: Umowa AGR 1975

agraryzm

Agreement Governing the Activities of States on the Moon and Other Celestial Bodies Zobacz: Porozumienie dotyczące Działalności Państw na Księżycu i innych Ciałach Niebieskich 1979

Agreement on Celestial Bodies Zobacz: Porozumienie dotyczące Działalności Państw na Księżycu i innych Ciałach Niebieskich 1979

Agreement on Co-operation in the Exploration and Use of Outer Space for Peaceful Purposes Zobacz: Porozumienie o Współpracy w Dziedzinie Badań i Wykorzystywania Przestrzeni Kosmicznej w Celach Pokojowych 1976

Agreement on Illicit Trafic by Sea,...1995 Zobacz: Porozumienie o Nielegalnym Handlu Drogą Morską...1995

Agreement on the International Carriage of Perishable Foodstuffs and on the Special Equipment to be Used for such Carriage (ATP). Zobacz: Umowa ATP 1970

Agreement on the Temporary Importation, Free of Duty, of Medical, Surgical and Laboratory Equipment Zobacz: Porozumienie o Czasowym Imporcie, Wolnym od Cła, Wyposażenia Medycznego, Chirurgicznego i Laboratoryjnego...1960

Agreement on the Transfer of Corpses Zobacz: Porozumienie o Przewozie Zwłok 1973

Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights Zobacz: TRIPS

agresja 17 września 1939 Zobacz: agresja ZSRR na Polskę 1939

agresja fizyczna

agresja III Rzeszy na Polskę 1939 Zobacz: agresja Niemiec na Polskę 1939

agresja na Czechosłowację 1968 Zobacz: Praska Wiosna 1968

agresja Niemiec na Polskę 1939

agresja sowiecka na Polskę 1939 Zobacz: agresja ZSRR na Polskę 1939

agresja w mediach Zobacz: przemoc w mediach

agresja w szkole Zobacz: przemoc w szkole

agresja ZSRR na Polskę 1939

agresja Związku Radzieckiego 1939 Zobacz: agresja ZSRR na Polskę 1939

agresywna rachunkowość Zobacz: kreatywna rachunkowość

agresywność Zobacz: przemoc

agribusiness Zobacz: przemysł rolny

Agricultural Agency of State Treasury Property Zobacz: Agencja Nieruchomości Rolnych

agro-monetarna polityka Zobacz: polityka agromonetarna

agrobiznes Zobacz: przemysł rolny

agromelioracja Zobacz: melioracja

agronomia

agroprzemysł Zobacz: przemysł rolny

agrośrodowiskowe środki Zobacz: plan rolnośrodowiskowy

agroturystyka Zobacz: turystyka wiejska

AGTC Agreement Zobacz: Umowa AGTC 1991

AHK Zobacz: Wysoka Komisja Sojusznicza ds. Niemiec

Ahvenanmaa Zobacz: Wyspy Alandzkie

A.I.D. Zobacz: Międzynarodowe Stowarzyszenie Rozwoju

AID Zobacz: Międzynarodowe Stowarzyszenie Rozwoju

AIDS

AIDS a prawa człowieka

AIE Zobacz: Międzynarodowa Agencja Energetyki

AIEA Zobacz: Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej

AIF Zobacz: Międzynarodowe Stowarzyszenie Rozwoju

AK Zobacz: Armia Krajowa

AK na Wileńszczyźnie

AK na Wołyniu

AK w Warszawie

akademia medyczna Zobacz: szkoła medyczna

akademicka wolność Zobacz: wolność nauki

Akademicki Związek Walki Młodych Zobacz: ZWM 1943-1948

akademik Zobacz: dom studencki

Akcja "Burza" 1944

Akcja Reinhardt

akcja socjalna Zobacz: działalność socjalna przedsiębiorstwa

akcja WE Zobacz: działanie UE

Akcja "Wisła" 1947

Akcja Wyborcza Solidarność Zobacz: AWS 1996-2001

akcja wysiedleńcza Zobacz: wysiedlenia

akcja zbrojna Żeligowskiego Zobacz: konflikt polsko-litewski 1918-1920

akcje

akcje złote Zobacz: złota akcja

akcjonariat pracowniczy

akcjonariusz

akcjonariusz-prawa i obowiązki Zobacz: prawa i obowiązki udziałowca

akcyjna spółka Zobacz: spółka akcyjna

akcyza

akord Zobacz: płaca akordowa

akowcy po 1944 Zobacz: kombatant AK

akredytywa dokumentowa

akredytywa standby Zobacz: akredytywa zabezpieczająca

akredytywa zabezpieczająca

aksjologia

akt administracyjny

akt głosowania Zobacz: głosowanie

Akt Końcowy Helsinek 1975

Akt Końcowy KBWE 1975 Zobacz: Akt Końcowy Helsinek 1975

akt normatywny Zobacz: akt prawny

akt notarialny

akt oskarżenia Zobacz: oskarżenie

Akt Paryski Konwencji Berneńskiej o Ochronie Dzieł Literackich i Artystycznych 1971

akt prawny

akt prawny UE Zobacz: akt unijny

akt przystąpienia do WE Zobacz: traktat o przystąpieniu do WE

akt Unii Europejskiej Zobacz: akt unijny

akt unijny

akt Wspólnot Europejskich Zobacz: akt unijny

akt wspólnotowy Zobacz: akt unijny

akt wykonawczy

akta stanu cywilnego

akty praw człowieka Zobacz: umowa dotycząca praw człowieka

akty prawne Zobacz: akt prawny

akty prawne Wspólnoty Zobacz: akt unijny

aktywa niematerialne i prawne Zobacz: wartości niematerialne i prawne

aktywista partyjny Zobacz: działacz polityczny

aktywne poszukiwanie renty Zobacz: rent seeking

aktywni zawodowo Zobacz: ludność aktywna zawodowo

aktywność gospodarcza Zobacz: działalność gospodarcza

aktywność gotówki Zobacz: cash flow

aktywność polityczna Zobacz: partycypacja polityczna

aktywność społeczna Zobacz: działalność społeczna

aktywność zawodowa kobiet Zobacz: praca kobiet

akulturacja

akupresura Zobacz: medycyna alternatywna

akupunktura Zobacz: medycyna alternatywna

akustyka

akuszerka Zobacz: położna

Akwinata Zobacz: Tomasz z Akwinu (1225-1274)

AL Zobacz: Armia Ludowa

AL-ALE Zobacz: ALADI

Al-Kaida Zobacz: Al-Qaida

Al-Kuwayt Zobacz: Kuwejt

Al-Qaida

Al-Quaida Zobacz: Al-Qaida

Al-Queda Zobacz: Al-Qaida

Al-Yaman Zobacz: Jemen

Alabania-system polityczny Zobacz: system polityczny Albanii

ALADI

ALALC Zobacz: ALADI

ALALE Zobacz: ALADI

Aland Zobacz: Wyspy Alandzkie

Albania

Albania-historia Zobacz: historia Albanii

Albania-konstytucja Zobacz: konstytucja Albanii

Albania-parlament Zobacz: parlament Albanii

Albańska Republika Ludowo-Socjalistyczna Zobacz: Albania

albański język Zobacz: język albański

albański ustrój Zobacz: system polityczny Albanii

album

ALECE Zobacz: CEFTA

Aleksander I (1777-1825)

Aleksander III Wielki Zobacz: Aleksander Macedoński (356-323 p.n.e.)

Aleksander Jagiellończyk (1461-1506)

Aleksander Macedoński (356-323 p.n.e.)

Aleksander Wielki Zobacz: Aleksander Macedoński (356-323 p.n.e.)

ALENA Zobacz: NAFTA

alergia

Alexander Vitoldus Zobacz: Witold Kiejstutowicz (ok.1352-1430)

alfabetyzacja społeczeństwa Zobacz: zwalczanie analfabetyzmu

Algeria Zobacz: Algieria

Algieria

Algieria-konstytucja Zobacz: konstytucja Algierii

Algierska Republika Ludowo-Demokratyczna Zobacz: Algieria

alians strategiczny przedsiębiorstw Zobacz: porozumienie między przedsiębiorstwami

alibi

alienacja

alienacja (prawo) Zobacz: przeniesienie własności

alienacja (zjawisko społeczne) Zobacz: alienacja

alimentacja Zobacz: obowiązek alimentacyjny

alimenty Zobacz: obowiązek alimentacyjny

alkohol

alkohol etylowy Zobacz: etanol

alkohol metylowy Zobacz: metanol

alkoholizm

Allenstein and Marienwerder plebiscite Zobacz: plebiscyt na Warmii, Mazurach i Powiślu 1920

Allgemeines Abkommen über den Handel mit Dienstleistungen Zobacz: GATS

Alliance atlantique Zobacz: NATO

Alliance for Progress Within the Framework of Operation Pan America Zobacz: Karta z Punta del Este 1961

Allied Control Authority Zobacz: Sojusznicza Rada Kontroli Niemiec

Allied Control Council Zobacz: Sojusznicza Rada Kontroli Niemiec

Alliierte Kontrollrat Zobacz: Sojusznicza Rada Kontroli Niemiec

alokacja środków Zobacz: alokacja zasobów

alokacja zasobów

Alpy

alterglobalizm Zobacz: ruch antyglobalistyczny

alternatywna produkcja rolnicza

alternatywne rozwiązywanie sporów Zobacz: arbitraż

alternatywne źródło energii Zobacz: energia czysta

Alting Zobacz: parlament Islandii

aluminium

Alzace Zobacz: Alzacja

Alzacja

Ałtaj (republika)

amatorski sport Zobacz: sport amatorski

Amazonka

ambasada

ambasador

ambicje Zobacz: aspiracje

ambulatorium Zobacz: przychodnia

AMC Zobacz: Grupa Andyjska

American Convention on Human Rights 1969 Zobacz: Amerykańska Konwencja Praw Człowieka 1969

American Depositary Receipt Zobacz: kwit depozytowy

American military government for Germany Zobacz: Amerykańska Administracja Wojskowa w Niemczech

Amerikanische Militärregierung in Deutschland Zobacz: Amerykańska Administracja Wojskowa w Niemczech

Amerikanisches Kontrollgebiet in Deutschland Zobacz: Amerykańska Administracja Wojskowa w Niemczech

Ameryka

Ameryka Centralna

Ameryka-historia Zobacz: historia Ameryki

Ameryka Łacińska

Ameryka Łacińska-historia Zobacz: historia Ameryki Łacińskiej

Ameryka Łacińska-organizacje Zobacz: organizacje Ameryki Łacińskiej

Ameryka Łacińska-Polonia Zobacz: Polacy w Ameryce Łacińskiej

Ameryka Łacińska-regiony Zobacz: regiony Ameryki Łacińskiej

Ameryka Łacińska-rewolucje Zobacz: rewolucje w Ameryce Łacińskiej

Ameryka Południowa

Ameryka Północna

Ameryka Środkowa

amerykańska administracja publiczna Zobacz: administracja w USA

Amerykańska Administracja Wojskowa w Niemczech

Amerykańska Deklaracja Praw i Obowiązków Człowieka 1948

Amerykańska Konwencja o Prawach Człowieka 1969 Zobacz: Amerykańska Konwencja Praw Człowieka 1969

Amerykańska Konwencja Praw Człowieka 1969

amerykańska literatura Zobacz: literatura amerykańska

amerykańska myśl polityczna

amerykańska polityka wewnętrzna Zobacz: polityka wewnętrzna USA

amerykańska polityka wobec Polski Zobacz: polityka USA wobec Polski

amerykańska polityka zagraniczna Zobacz: polityka zagraniczna USA

amerykańska strefa okupacyjna w Niemczech Zobacz: Amerykańska Administracja Wojskowa w Niemczech

Amerykańska Strefa Wolnego Handlu Zobacz: FTAA

amerykański kwit depozytowy Zobacz: kwit depozytowy

amerykański system polityczny Zobacz: system polityczny USA

amerykańskie organizacje Zobacz: organizacje amerykańskie

amerykańskie partie polityczne Zobacz: partie polityczne USA

amerykańskie służby specjalne

amerykańskie terytoria zamorskie

amerykańskie związki zawodowe Zobacz: związki zawodowe w USA

amfibia Zobacz: pojazd bojowy

amnestia

Amnestia Międzynarodowa Zobacz: Amnesty International

Amnesty International

amortyzacja

Amsterdam

Amsterdam Treaty Zobacz: Traktat z Amsterdamu 1997

AMU Zobacz: Unia Maghrebu Arabskiego

amunicja Zobacz: broń palna i amunicja

An Oireachtas Zobacz: parlament Irlandii

analfabetyzm

analityk systemowy Zobacz: zawód informatyka

analiza bilansu

analiza czasu pracy Zobacz: analiza pracy

analiza danych Zobacz: analiza informacji

analiza demograficzna

analiza ekonomiczna

analiza ekonomiczna prawa Zobacz: prawo a ekonomia

analiza finansowa

analiza ilościowa

analiza informacji

analiza jakościowa

analiza kosztów

analiza kosztów i korzyści

analiza porównawcza

analiza pracy

analiza przyczyn

analiza rynku Zobacz: badanie rynku

analiza ryzyka

analiza skuteczności

analiza społeczeństwa Zobacz: analiza społeczna

analiza społeczna

analiza statystyczna

analiza SWOT

analiza wody

analiza wpływu

Analiza Zagrożeń i Krytyczne Punkty Oceny Zobacz: bezpieczeństwo żywności

anarchizm

anarchizm syndykalistyczny Zobacz: syndykalizm

anarcholiberalizm Zobacz: libertarianizm

anarchosyndykalizm Zobacz: syndykalizm

ANASE Zobacz: ASEAN

anatomia

Andalucia Zobacz: Andaluzja

Andaluzja

Andean Group Zobacz: Grupa Andyjska

Andean Pact Zobacz: Grupa Andyjska

Anden gruppe Zobacz: Grupa Andyjska

Anders Władysław (1892-1970)

Andora

Andorra Zobacz: Andora

andragogika Zobacz: kształcenie dorosłych

Andrews Maurice S. Zobacz: Szczypiorski Andrzej (1924-2000)

Andropow Jurij (1914-1984)

Andyjski Wspólny Rynek Zobacz: Grupa Andyjska

anegdota

aneksja Sudetów 1938 Zobacz: układ monachijski 1938

angielska administracja publiczna Zobacz: administracja w Wielkiej Brytanii

angielska literatura Zobacz: literatura angielska

angielska myśl polityczna

angielska polityka gospodarcza Zobacz: polityka gospodarcza Wielkiej Brytanii

angielska rewolucja 1640-1660 Zobacz: Rewolucja Angielska 1640-1660

angielska wojna domowa 1642-1648 Zobacz: Rewolucja Angielska 1640-1660

angielski język Zobacz: język angielski

angielski Kościół narodowy Zobacz: anglikanizm

angielskie partie polityczne Zobacz: brytyjskie partie polityczne

angielskojęzyczne kraje Zobacz: kraje angielskojęzyczne

Anglia

Anglia w II wojnie światowej Zobacz: Wielka Brytania w II wojnie światowej

Anglia wobec sprawy polskiej Zobacz: polityka Wielkiej Brytanii wobec Polski

anglikanizm

anglo-sowieckie stosunki Zobacz: stosunki brytyjsko-rosyjskie

anglojęzyczna Afryka Zobacz: Afryka angielskojęzyczna

Angola

Angolska Republika Ludowa Zobacz: Angola

Anhalt Zobacz: Saksonia-Anhalt

ankietowe badanie Zobacz: sondaż

Anna Austriaczka (1601-1666)

Anna Jagiellonka (1523-1596)

Antarctic Treaty Zobacz: Układ w sprawie Antarktyki 1959

Antarktyda Zobacz: Antarktyka

Antarktyka

Anti-Doping Convention Zobacz: Konwencja Antydopingowa 1989

Antigua i Barbuda

antropogeneza Zobacz: pochodzenie człowieka

antropogeografia

antropologia filozoficzna

antropologia kulturowa Zobacz: antropologia społeczna i kulturowa

antropologia kultury Zobacz: antropologia społeczna i kulturowa

antropologia społeczna Zobacz: antropologia społeczna i kulturowa

antropologia społeczna i kulturowa

antropologia społeczno-kulturowa Zobacz: antropologia społeczna i kulturowa

Antwerpen Zobacz: Antwerpia

Antwerpia

antyaborcja Zobacz: aborcja

antyamerykanizm

antyeuropejski ruch Zobacz: ruch antyeuropejski

antyfaszyzm Zobacz: ruch antyfaszystowski

antyglobalizm Zobacz: ruch antyglobalistyczny

antyislamizm Zobacz: islamofobia

antykomunizm Zobacz: ruch antykomunistyczny

antykoncepcja

antykorupcyjne działania Zobacz: walka z korupcją

Antyle Francuskie

antymuzułamńskie uprzedzenia Zobacz: islamofobia

antynikotynizm Zobacz: nikotynizm

antysemityzm

antyterroryzm Zobacz: walka z terroryzmem

antytrynitarze Zobacz: Bracia polscy

anulowanie zaległości podatkowych Zobacz: umorzenie zaległości podatkowych

Anvers Zobacz: Antwerpia

ANZAM Zobacz: ANZUS

ANZUS

Anzus Council Zobacz: ANZUS

Aomen Zobacz: Makau

aparat bezpieczeństwa Zobacz: służba bezpieczeństwa

aparat telefoniczny Zobacz: telefon

aparat telekopiowy Zobacz: telefaks

aparat wykorzystujący promieniowanie Zobacz: aparatura wykorzystująca promieniowanie

aparatura badawcza Zobacz: aparatura naukowa

aparatura medyczna i chirurgiczna Zobacz: sprzęt medyczny

aparatura naukowa

aparatura naukowo-badawcza Zobacz: aparatura naukowa

aparatura pomiarowa Zobacz: przyrząd pomiarowy

aparatura wykorzystująca promieniowanie

apartheid

apatryda

APEC

apelacja

aplikacja

aplikant Zobacz: aplikacja

apolita Zobacz: apatryda

aport Zobacz: wkład niepieniężny

apteka

aptekarz Zobacz: farmaceuta

APW Zobacz: Armia Polska na Wschodzie 1942-1944

Arab Gulf States Zobacz: Zatoka Perska

Arab League Zobacz: Liga Państw Arabskich

Arabellion Zobacz: rewolucja arabska 2011

Arabia Saudyjska

Arabowie

Arabowie a Żydzi Zobacz: Żydzi a Arabowie

Arabowie-historia Zobacz: historia Arabów

Arabowie palestyńscy Zobacz: Palestyńczycy

Arabska Republika Egiptu Zobacz: Egipt

Arabska Republika Libii Zobacz: Libia

Arabska Republika Syryjska Zobacz: Syria

Arabska Wiosna Ludów Zobacz: rewolucja arabska 2011

Arabska Zima Ludów Zobacz: rewolucja arabska 2011

arabski język Zobacz: język arabski

Arabski Półwysep Zobacz: Półwysep Arabski

arabskie kraje Zobacz: świat arabski

arabskie organizacje Zobacz: organizacje arabskie

Arabskie przebudzenie 2010-2012 Zobacz: rewolucja arabska 2011

Arafat Jaser (1929-2004)

Aragonia

Arbeitsgemeinschaft Europäischer Grenzregionen Zobacz: SERG

arbitraż

arbitraż gospodarczy

arbitraż handlowy

arbitraż handlowy międzynarodowy Zobacz: międzynarodowy arbitraż handlowy

arbitraż międzynarodowy

arbitraż polityczny

archeologia

archipelag

Archipelag Malajski Zobacz: Półwysep Malajski

architektura

architektura biblioteczna Zobacz: budynek biblioteki

architektura obronna

archiwa Zobacz: archiwum

archiwa Polski Zobacz: archiwa polskie

archiwa polskie

archiwa Rosji Zobacz: archiwa rosyjskie

archiwa rosyjskie

archiwa w Polsce Zobacz: archiwa polskie

archiwista

archiwistyka

archiwizacja cyfrowa

archiwum

Archiwum Akt Dawnych Miasta Lwowa

Archiwum Akt Nowych

archiwum-dostęp Zobacz: dostęp do archiwum

Archiwum Główne Akt Dawnych

archiwum prywatne

archiwum rodowe Zobacz: archiwum prywatne

archiwum rodzinne Zobacz: archiwum prywatne

archiwum w Rosji Zobacz: archiwa rosyjskie

ARE Zobacz: Zgromadzenie Regionów Europy

Arendt Hannah (1906-1975)

areszt

areszt tymczasowy

aresztowanie Zobacz: areszt

aresztowanie tymczasowe Zobacz: areszt tymczasowy

ARFE Zobacz: SERG

Argentyna

Argentyna-konstytucja Zobacz: konstytucja Argentyny

Argentyna-parlament Zobacz: parlament Argentyny

argot Zobacz: język środowiskowy

arianie Zobacz: Bracia polscy

Arizona

Arktyczny Ocean Zobacz: Ocean Arktyczny

Arktyka

arkusz elektroniczny

arkusz kalkulacyjny Zobacz: arkusz elektroniczny

arkusz obliczeniowy Zobacz: arkusz elektroniczny

armator Zobacz: przewoźnik

Armenia

Armenia-konstytucja Zobacz: konstytucja Armenii

Armeńczycy Zobacz: Ormianie

Armeńska SRR Zobacz: Armenia

armeński problem Zobacz: problem armeński

armia Zobacz: wojsko

Armia Andersa Zobacz: Armia Polska w ZSRR 1941-1942

Armia Błękitna Zobacz: Armia Hallera 1917-1919

Armia Cesarstwa Niemieckiego Zobacz: wojsko niemieckie do 1935

Armia Czerwona 1918-1946

Armia Hallera 1917-1919

Armia Krajowa

Armia Krajowa na Wileńszczyźnie Zobacz: AK na Wileńszczyźnie

Armia Krajowa na Wołyniu Zobacz: AK na Wołyniu

Armia Krajowa w Warszawie Zobacz: AK w Warszawie

Armia Ludowa

Armia Polska na Wschodzie 1942-1944

Armia Polska w Wielkiej Brytanii Zobacz: Polskie Siły Zbrojne w Wielkiej Brytanii 1939-1947

Armia Polska w ZSRR 1941-1942

Armia Polska w ZSRR 1944

Armia Polska we Francji 1917-1919 Zobacz: Armia Hallera 1917-1919

Armia Polska we Francji 1939-1940 Zobacz: Wojsko Polskie we Francji 1939-1940

Armia Polska we Francji w II wojnie światowej Zobacz: Wojsko Polskie we Francji 1939-1940

Armia Radziecka 1946-1991

armia rezerwowa Zobacz: wojsko rezerwowe

armia w II Rzeczypospolitej Zobacz: wojsko polskie 1918-1939

armia zawodowa Zobacz: wojsko zawodowe

armie wojska polskiego 1939 Zobacz: wojsko polskie 1939

armie zawodowe Zobacz: wojsko zawodowe

aromaty

aromaty spożywcze Zobacz: aromaty

Aron Raymond (1905-1983)

ARP Zobacz: Agencja Rozwoju Przemysłu

Arrangement européen pour la protection des émissions de télévision Zobacz: Europejskie Porozumienie o Ochronie Programów Telewizyjnych 1960

Arrangement for the Application of the European Agreement of 17 October 1980 concerning the Provision of Medical Care to Persons during Temporary Residence Zobacz: Porozumienie w sprawie Stosowania Europejskiej Umowy z 17 października 1980 r. ...1988

Arrangement pour l'application de l'Accord européen du 17 octobre 1980 concernant l'octroi des soins médicaux aux personnes en séjour temporaire Zobacz: Porozumienie w sprawie Stosowania Europejskiej Umowy z 17 października 1980 r. ...1988

arteria komunikacyjna w obrębie UE Zobacz: wspólnotowa oś komunikacyjna

artykuł 50 TUE Zobacz: wystąpienie z UE

artykuły Zobacz: produkt

artykuły biurowe

artykuły gospodarstwa domowego

artykuły konsumpcyjne Zobacz: dobra konsumpcyjne

artykuły mięsne Zobacz: produkt mięsny

artykuły mleczarskie Zobacz: produkt mleczarski

artykuły opakowaniowe Zobacz: produkt opakowaniowy

artykuły owocowe Zobacz: produkt owocowy

artykuły psujące się

artykuły rolne Zobacz: produkt rolny

artykuły sportowe

artykuły spożywcze

artykuły spożywcze przetworzone

artykuły szybko psujące się Zobacz: artykuły psujące się

artykuły tekstylne Zobacz: produkt włókienniczy

artykuły warzywne Zobacz: produkt warzywny

artykuły włókiennicze Zobacz: produkt włókienniczy

artykuły żywnościowe Zobacz: artykuły spożywcze

artyleria

artyleria lekka Zobacz: artyleria

artyleria morska Zobacz: artyleria

artyleria pancerna Zobacz: artyleria

artyleria przeciwlotnicza Zobacz: artyleria

artyleria przeciwpancerna Zobacz: artyleria

artysta Zobacz: zawód artysty

arystokracja

Arystoteles Zobacz: arystotelizm

arystotelizm

ASACR Zobacz: Południowo Azjatyckie Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej

Asamblea Nacional del Poder Popular Zobacz: parlament Kuby

Asbestos Convention Zobacz: Konwencja Nr 162 dotycząca Bezpieczeństwa w Stosowaniu Azbestu 1986

AsDB Zobacz: Azjatycki Bank Rozwoju

ASE Zobacz: Europejska Agencja Kosmiczna

ASEAN

asenizacja Zobacz: odkażanie

Asia-Pacific Economic Cooperation Zobacz: APEC

Asian and Pacific Cooperation Council Zobacz: ASPAC

Asian and Pacific Council Zobacz: ASPAC

Asian Development Bank Zobacz: Azjatycki Bank Rozwoju

Asiatisch-Pazifische Wirtschaftskooperation Zobacz: APEC

Asociación Internacional de Fomento Zobacz: Międzynarodowe Stowarzyszenie Rozwoju

Asociación Latinoamericana de Integración Zobacz: ALADI

Asociación Latinoamericana de Libre Comercio Zobacz: ALADI

ASPAC

aspekt historyczny Zobacz: historyczny aspekt

aspiracje

Assemblée consultative ACP-CE Zobacz: Wspólne Zgromadzenie Parlamentarne AKP-UE

Assemblée de l'Atlantique Nord Zobacz: Zgromadzenie Północnoatlantyckie

Assemblée des Régions d'Europe Zobacz: Zgromadzenie Regionów Europy

Assemblée générale ONU Zobacz: Zgromadzenie Ogólne ONZ

Assemblée nationale (Francja) Zobacz: Zgromadzenie Narodowe (Francja)

Assembleia da Republica Zobacz: parlament Portugalii

Assembly of European Regions Zobacz: Zgromadzenie Regionów Europy

Association de libre-échange nord-américaine Zobacz: NAFTA

Association des nations de l'Asie du Sud-Est Zobacz: ASEAN

Association des régions frontalieres européennes Zobacz: SERG

Association du transport aérien international Zobacz: IATA

Association européenne de libre-échange Zobacz: EFTA

Association internationale de développement Zobacz: Międzynarodowe Stowarzyszenie Rozwoju

Association internationale du développement Zobacz: Międzynarodowe Stowarzyszenie Rozwoju

Association latino-américaine de libre-échange Zobacz: ALADI

Association latino-américaine d'intégration Zobacz: ALADI

Association of European Border Regions Zobacz: SERG

Association of South-East Asian Nations Zobacz: ASEAN

astronautyka

astronomia

Asturia

AStV Zobacz: Coreper

asymetryczna wojna Zobacz: wojna asymetryczna

asymilacja migrantów Zobacz: integracja migrantów

asymilacja społeczna Zobacz: integracja społeczna

asystent

asystent parlamentarny

asystent społeczny posła Zobacz: asystent parlamentarny

ATAI Zobacz: IATA

Atak na Pearl-Harbor Zobacz: Pearl Harbor 1941

atak na WTC i Pentagon Zobacz: atak z 11 września 2001

atak terrorystyczny na Nowy Jork i Waszyngton Zobacz: atak z 11 września 2001

atak terrorystyczny na USA 2001 Zobacz: atak z 11 września 2001

atak z 11 września 2001

ateizm

Ateny

ateńska demokracja Zobacz: demokracja ateńska

atestacja Zobacz: certyfikacja

atestowanie Zobacz: certyfikacja

Atlantic Alliance Zobacz: NATO

Atlantic Community Zobacz: NATO

Atlantyk Zobacz: Ocean Atlantycki

atlas

atlas geograficzny Zobacz: atlas

atlas historyczny

atlas samochodowy Zobacz: atlas

atmosfera

atmosferyczne warunki Zobacz: warunki atmosferyczne

atom

atomowe prawo Zobacz: prawo atomowe

atomowy okręt podwodny Zobacz: okręt podwodny

Atomwaffensperrvertrag Zobacz: Układ o Nierozprzestrzenianiu Broni Jądrowej 1968

ATP Agreement Zobacz: Umowa ATP 1970

atrofia kory mózgowej Zobacz: choroby układu nerwowego

Attyka

audit Zobacz: audyt

audycja radiowa Zobacz: program audiowizualny

audyt

audyt energetyczny budynków Zobacz: certyfikacja energetyczna budynków

audyt wewnętrzny Zobacz: audyt

August II (1670-1733)

August II Mocny Zobacz: August II (1670-1733)

August II Sas Zobacz: August II (1670-1733)

August II Wettyn Zobacz: August II (1670-1733)

August III (1696-1763)

August III Sas Zobacz: August III (1696-1763)

August III Wettyn Zobacz: August III (1696-1763)

aukcja

aukcja elektroniczna Zobacz: aukcja internetowa

aukcja internetowa

aukcja online Zobacz: aukcja internetowa

aukcja w Internecie Zobacz: aukcja internetowa

Auschwitz-Birkenau Zobacz: Oświęcim-Brzezinka

Australia

Australia-historia Zobacz: historia Australii

Australia-konstytucja Zobacz: konstytucja Australii

Australia-New Zealand-United States Zobacz: ANZUS

Australia-parlament Zobacz: parlament Australii

Australia-Polonia Zobacz: Polacy w Australii

Australia-regiony Zobacz: regiony Australii

Australia-system polityczny Zobacz: system polityczny Australii

Australia z Oceanią Zobacz: Oceania

australijczycy polskiego pochodzenia Zobacz: Polacy w Australii

Austria

Austria-historia Zobacz: historia Austrii

Austria-konstytucja Zobacz: konstytucja Austrii

Austria-miasta Zobacz: miasta Austrii

Austria-parlament Zobacz: parlament Austrii

Austria-partie polityczne Zobacz: austriackie partie polityczne

Austria-polityka zagraniczna Zobacz: polityka zagraniczna Austrii

Austria -prawa człowieka Zobacz: prawa człowieka w Austrii

Austria-sądownictwo Zobacz: sądownictwo Austrii

Austria-sądownictwo konstytucyjne Zobacz: sądownictwo konstytucyjne Austrii

Austria-system polityczny Zobacz: system polityczny Austrii

Austria-ustawodawstwo Zobacz: ustawodawstwo Austrii

Austria w Unii Europejskiej Zobacz: członkostwo Austrii w UE

Austriacka Partia Ludowa Zobacz: ÖVP

Austriacka Partia Wolności Zobacz: FPÖ

austriacka polityka zagraniczna Zobacz: polityka zagraniczna Austrii

austriackie partie polityczne

Austro-Węgry

Austro-Węgry-polityka narodowościowa Zobacz: polityka narodowościowa Austro-Węgier

austromarksizm

autarkia Zobacz: niezależność ekonomiczna

autobus

autobus szkolny Zobacz: transport szkolny

autocasco Zobacz: ubezpieczenie samochodu

autochtoni Zobacz: ludność tubylcza

autokar Zobacz: autobus

autokracja Zobacz: monokracja

automat do sprzedaży towarów

automat telefoniczny Zobacz: telefon

automaty do gry Zobacz: gra automatyczna

automatyczna gra Zobacz: gra automatyczna

automatyczna redakcja tekstu Zobacz: przetwarzanie tekstów

automatyczna sekretarka Zobacz: telefon

automatyczne przetwarzanie danych Zobacz: przetwarzanie danych

automatyzacja

automatyzacja biura

automatyzacja prac biurowych Zobacz: automatyzacja biura

autonomia

autonomia administracyjna

autonomia banku centralnego Zobacz: niezależność banku centralnego

autonomia ekonomiczna Zobacz: niezależność ekonomiczna

autonomia finansowa

Autonomia Palestyńska Zobacz: Palestyna

autonomia w zakresie wyżywienia Zobacz: samowystarczalność żywnościowa

autonomiczna jednostka terytorialna

autonomiczne terytorium Palestyny Zobacz: Palestyna

autonomiczny region Madrytu Zobacz: Madryt

autoportret Zobacz: portret

autor Zobacz: zawód literata

Autorité de contrôle allié Zobacz: Sojusznicza Rada Kontroli Niemiec

Autorité européenne de sécurité des aliments Zobacz: Europejski Urząd Bezpieczeństwa Żywności

autorskie prawo Zobacz: prawo autorskie

autorytarny system Zobacz: system autorytarny

autorytaryzm Zobacz: system autorytarny

autorytet

autoryzacja wydatków Zobacz: zatwierdzenie wydatków

autostrada

autostrada informacyjna

awans

awans społeczny

awansowanie Zobacz: awans

awaria elektrowni czarnobylskiej Zobacz: katastrofa w Czarnobylu 1986

awaria elektrowni jądrowej Zobacz: awaria jądrowa

awaria jądrowa

awaria reaktora Zobacz: awaria jądrowa

AWRSP Zobacz: Agencja Nieruchomości Rolnych

AWS 1996-2001

azbest

Azerbajdżan Zobacz: Azerbejdżan

Azerbajdżańska SSR Zobacz: Azerbejdżan

Azerbejdżan

Azja

Azja Centralna Zobacz: Azja Środkowa

Azja-historia Zobacz: historia Azji

Azja Mniejsza

Azja Południowa

Azja Południowo-Wschodnia

Azja Północno-Wschodnia

Azja-prawa człowieka Zobacz: prawa człowieka w Azji

Azja-regiony Zobacz: regiony Azji

Azja Środkowa

Azja Wschodnia

Azja Zachodnia

Azjatycki Bank Rozwoju

azjatyckie organizacje Zobacz: organizacje azjatyckie

Azory

azot

Aztekowie

AZWM "Życie" Zobacz: ZWM 1943-1948

azyl dyplomatyczny Zobacz: azyl polityczny

azyl polityczny

azyl terytorialny Zobacz: azyl polityczny

azylu prawo Zobacz: prawo azylu

Babilonia

Bacon Franciszek (1561-1626)

badania

badania archeologiczne Zobacz: archeologia

badania ekologiczne

badania ekonomiczne Zobacz: badanie ekonomiczne

badania energii Zobacz: badania nad energią

badania gospodarcze Zobacz: badanie ekonomiczne

badania i certyfikacje Zobacz: certyfikacja

badania i rozwój

badania jądrowe

badania lekarskie Zobacz: badanie lekarskie

badania nad energią

badania naukowe

badania nuklearne Zobacz: badania jądrowe

badania okresowe Zobacz: badanie lekarskie

badania operacyjne

badania-organizacja Zobacz: organizacja badań

badania pierwotne Zobacz: badania terenowe

badania podstawowe

badania porównawcze Zobacz: studia porównawcze

badania przemysłowe

badania przestrzeni kosmicznej Zobacz: badanie kosmosu

badania społeczne Zobacz: badanie społeczne

badania stosowane

badania terenowe

badania uniwersyteckie

badania w ekologii Zobacz: badania ekologiczne

badania w energetyce Zobacz: badania nad energią

badania w leśnictwie

badania w medycynie

badania w przedsiębiorstwie

badania w przemyśle Zobacz: badania przemysłowe

badania w rolnictwie

badania w zakresie ochrony środowiska Zobacz: badania ekologiczne

badania wojskowe

badanie ankietowe Zobacz: sondaż

badanie ekonomiczne

badanie energii Zobacz: badania nad energią

badanie gospodarki Zobacz: badanie ekonomiczne

badanie kosmosu

badanie krwi Zobacz: krew

badanie lekarskie

badanie mięsa Zobacz: kontrola żywności

badanie opinii publicznej

badanie pismoznawcze Zobacz: grafologia

badanie poligraficzne Zobacz: wariografia

badanie potrzeb konsumenta

badanie przestrzeni kosmicznej Zobacz: badanie kosmosu

badanie rynku

badanie sondażowe Zobacz: sondaż

badanie społeczeństwa Zobacz: badanie społeczne

badanie społeczne

badanie stanu zdrowia Zobacz: badanie lekarskie

badanie statystyczne

badanie środków spożywczych Zobacz: kontrola żywności

badanie wariograficzne Zobacz: wariografia

badanie wpływu Zobacz: analiza wpływu

Baden-Württemberg Zobacz: Badenia-Wirtembergia

Badenia-Wirtembergia

Bahama Islands Zobacz: Bahamy

Bahamy

Bahrain Zobacz: Bahrajn

Bahrajn

Bahrein Zobacz: Bahrajn

Bajkał

bakteria Zobacz: mikroorganizm

Bakunin Michaił (1814-1876)

Balcerowicz Leszek (1947- )

Baleary

balotaż

Baltic Council Zobacz: Rada Bałtycka

Bałkany Zobacz: Półwysep Bałkański

bałkańskie wojny 1912-1913 Zobacz: wojny bałkańskie 1912-1913

Bałkaria Zobacz: Kabardo-Bałkaria

bałtycki region Zobacz: region Bałtyku

bałtyckie kraje Zobacz: kraje bałtyckie

Bałtyckie Morze Zobacz: Morze Bałtyckie

Bałtyk Zobacz: Morze Bałtyckie

Bałtyk (Euroregion) Zobacz: Euroregion Bałtyk

Bamako Convention on the Ban of the Import into Africa and the Control of Transboundary Movement and Management of Hazardous Wastes within Africa Zobacz: Konwencja z Bamako o Zakazie Przywozu do Afryki Odpadów Niebezpiecznych i Kontroli ich Transgranicznego Przemieszczania w Afryce 1991

ban on political party Zobacz: zakaz działalności partii

bancassurance

bandera dogodna

bandera grzecznościowa Zobacz: bandera dogodna

bandera statku

bandera tania Zobacz: bandera dogodna

bandera wygodna Zobacz: bandera dogodna

Bangkok

Bangladesh Zobacz: Bangladesz

Bangladeska Republika Ludowa Zobacz: Bangladesz

Bangladesz

banicja Zobacz: deportacja

bank

bank centralny

bank danych Zobacz: baza danych

bank emisyjny Zobacz: bank centralny

Bank for International Settlements Zobacz: BIS

Bank für internationalen Zahlungsausgleich Zobacz: BIS

bank handlowy

bank hipoteczny

bank internetowy Zobacz: bankowość elektroniczna

bank inwestycyjny

bank komercyjny Zobacz: bank handlowy

bank kredytowy

bank krwi Zobacz: przetaczanie krwi

bank kupiecki Zobacz: bank handlowy

bank ludowy

Bank of International Settlements Zobacz: BIS

bank organów Zobacz: przeszczepianie narządów

bank oszczędnościowy Zobacz: kasa oszczędnościowa

bank polski Zobacz: bankowość w Polsce

bank prywatny

bank przemysłowy

bank publiczny

bank rolny

Bank Rozliczeń Międzynarodowych Zobacz: BIS

Bank Rozrachunków Międzynarodowych Zobacz: BIS

bank rozwojowy Zobacz: bank rozwoju

bank rozwoju

bank spółdzielczy

Bank Światowy

bankassurance Zobacz: bancassurance

banki pracy Zobacz: pośrednictwo pracy

banki w Polsce Zobacz: bankowość w Polsce

banking marketing Zobacz: marketing bankowy

banknoty

bankowa gwarancja Zobacz: gwarancja bankowa

bankowa karta płatnicza Zobacz: pieniądz elektroniczny

bankowa obsługa przedsiębiorstw Zobacz: bankowość korporacyjna

bankowe organizacje Zobacz: organizacje finansowe

bankowe prawo Zobacz: prawo bankowe

bankowe ryzyko Zobacz: ryzyko bankowe

bankowość

bankowość elektroniczna

bankowość firmowa Zobacz: bankowość korporacyjna

bankowość internetowa Zobacz: bankowość elektroniczna

bankowość inwestycyjna Zobacz: bank inwestycyjny

bankowość korporacyjna

bankowość-Polska Zobacz: bankowość w Polsce

bankowość prywatna

bankowość-słownik Zobacz: słownik bankowości

bankowość w Polsce

bankowość w Polsce 1918-1939

bankowość w Polsce 1945-1989

bankowość w Polsce od 1989

bankowy depozyt Zobacz: depozyt bankowy

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

bankowy system Zobacz: system bankowy

bankowy tytuł egzekucyjny

bankructwo Zobacz: upadłość

bankructwo konsumenckie Zobacz: upadłość konsumencka

bankructwo oszukane Zobacz: oszukańcze bankructwo

Banque africaine de développement Zobacz: Afrykański Bank Rozwoju

banque-assurance Zobacz: bancassurance

Banque centrale européenne Zobacz: Europejski Bank Centralny

Banque Centraméricaine d'intégration économique Zobacz: CABEI

Banque des reglements internationaux Zobacz: BIS

Banque européenne d'investissement Zobacz: Europejski Bank Inwestycyjny

Banque européenne pour la reconstruction et le développement Zobacz: EBRD

Banque interaméricaine de développement Zobacz: Międzyamerykański Bank Rozwoju

Banque internationale pour la reconstruction et le développment Zobacz: Bank Światowy

Banque mondiale Zobacz: Bank Światowy

baptyści

baptyzm Zobacz: baptyści

Barack Obama, jun. Zobacz: Obama Barack Hussein (1961- )

baran Zobacz: owca

baranina Zobacz: mięso baranie

Barbados

barbiturany Zobacz: środek uspokajający

Barbuda Zobacz: Antigua i Barbuda

Barcelona

bariera celna

bariera pozataryfowa

bariera taryfowa Zobacz: bariera celna

bariera techniczna

bariery celne Zobacz: bariera celna

bariery eksportu Zobacz: ograniczenia eksportowe

bariery handlu Zobacz: ograniczenia handlu

bariery w handlu Zobacz: ograniczenia handlu

barok

barska konfederacja Zobacz: konfederacja barska 1768

barter Zobacz: handel wymienny

Bartoszewski Władysław (1922-2015)

barwnik

barwnik spożywczy

barwy narodowe Zobacz: flaga

barwy państwa Zobacz: flaga

BAS Zobacz: Biuro Analiz Sejmowych

BASD Zobacz: Azjatycki Bank Rozwoju

Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal Zobacz: Konwencja Bazylejska o Kontroli Transgranicznego Przemieszczania i Usuwania Odpadów Niebezpiecznych 1989

Baskonia Zobacz: Kraj Basków

Baszkiria

Baszkortoszan Zobacz: Baszkiria

Bataliony Chłopskie

Batavia Zobacz: Dżakarta

Baviére Zobacz: Bawaria

Bawaria

bawełna

bawół Zobacz: bydło

Bayern Zobacz: Bawaria

baza danych

baza hotelowa Zobacz: hotelarstwo

baza wojskowa

bażant Zobacz: drób

BBWR 1928-1935

BBWR 1993-1997

BCE Zobacz: Europejski Bank Centralny

BCh Zobacz: Bataliony Chłopskie

BCIE Zobacz: CABEI

BDC Zobacz: CDB

beatyfikacja Zobacz: kanonizacja

Beck Józef (1894-1944)

Beczuana Zobacz: Botswana

B.E.I. Zobacz: Europejski Bank Inwestycyjny

BEI Zobacz: Europejski Bank Inwestycyjny

Beijing Zobacz: Pekin

Belau Zobacz: Palau

Belgia

Belgia-historia Zobacz: historia Belgii

Belgia-konstytucja Zobacz: konstytucja Belgii

Belgia-miasta Zobacz: miasta Belgii

Belgia-parlament Zobacz: parlament Belgii

Belgia-partie polityczne Zobacz: belgijskie partie polityczne

Belgia-regiony Zobacz: regiony Belgii

Belgia-system polityczny Zobacz: system polityczny Belgii

Belgia-ustawodawstwo Zobacz: ustawodawstwo Belgii

Belgia-wspólnoty Zobacz: wspólnoty Belgii

belgijskie partie polityczne

Belgique-Nederland-Luxembourg Zobacz: Benelux

Belgrad

Belize

Belweder

Bełżec

Bem Józef (1794-1850)

benchmarking

Benedykt XV (1854-1922)

Benedykt XVI (1927- )

beneficjent Zobacz: otrzymujący pomoc

Beneluks Zobacz: Benelux

Benelux

Benin

Bentham Jeremy (1748-1832)

benzen Zobacz: węglowodór

Benzene Convention Zobacz: Konwencja Nr 136 dotycząca Ochrony przed Niebezpieczeństwem Zatrucia Benzenem 1971

benzyna

benzyna bezołowiowa

Beograd Zobacz: Belgrad

BERD Zobacz: EBRD

Bereza Kartuska 1934-1939

Bergen-Belsen

Bergoglio Jorge Mario Zobacz: Franciszek (1936- )

Bergoglio Jorge Mario SI Zobacz: Franciszek (1936- )

Bergoglio Jorge Mario SJ Zobacz: Franciszek (1936- )

Beria Ławrientij (1899-1953)

Berlin

Berlin 1945 Zobacz: operacja berlińska 1945

Berlin Isaiah-filozofia Zobacz: filozofia Berlina

Berlin West Zobacz: Berlin Zachodni

Berlin Wschodni Zobacz: Berlin

Berlin Zachodni

Berling Zygmunt (1896-1980)

berlińska operacja 1945 Zobacz: operacja berlińska 1945

Besarabia

Beskidy

Beskidy (Euroregion) Zobacz: Euroregion Beskidy

Bessarabia Zobacz: Besarabia

Beynar Leon Lech Zobacz: Jasienica Paweł (1909-1970)

bezdomność

bezdomny Zobacz: bezdomność

bezgotówkowa wymiana Zobacz: handel wymienny

bezkarność

bezkrólewie

bezpaństwowiec Zobacz: apatryda

bezpaństwowość Zobacz: apatryda

Bezpartyjny Blok Wspierania Reform Zobacz: BBWR 1993-1997

Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem Zobacz: BBWR 1928-1935

bezpieczeństwo budynków

bezpieczeństwo danych Zobacz: ochrona danych

bezpieczeństwo dostaw

bezpieczeństwo drogowe

bezpieczeństwo ekonomiczne

bezpieczeństwo energetyczne

bezpieczeństwo europejskie

bezpieczeństwo gospodarcze państwa Zobacz: bezpieczeństwo ekonomiczne

bezpieczeństwo imprez

bezpieczeństwo imprez masowych Zobacz: bezpieczeństwo imprez

bezpieczeństwo informacji Zobacz: bezpieczeństwo informacyjne

bezpieczeństwo informacyjne

bezpieczeństwo informatyczne Zobacz: bezpieczeństwo informacyjne

bezpieczeństwo jądrowe

bezpieczeństwo jądrowe-dokument międzynarodowy Zobacz: umowa dotycząca bezpieczeństwa jądrowego

bezpieczeństwo kraju Zobacz: bezpieczeństwo państwa

bezpieczeństwo lotnicze

bezpieczeństwo międzynarodowe

bezpieczeństwo międzynarodowe-dokument międzynarodowy Zobacz: umowa dotycząca bezpieczeństwa międzynarodowego

bezpieczeństwo morskie

bezpieczeństwo na morzu Zobacz: bezpieczeństwo morskie

bezpieczeństwo nuklearne Zobacz: bezpieczeństwo jądrowe

bezpieczeństwo obywateli Zobacz: bezpieczeństwo publiczne

bezpieczeństwo państwa

bezpieczeństwo państwowe Zobacz: bezpieczeństwo państwa

bezpieczeństwo pożarowe Zobacz: ochrona przeciwpożarowa

bezpieczeństwo pracy

bezpieczeństwo pracy w budownictwie

bezpieczeństwo pracy w górnictwie

bezpieczeństwo pracy w kopalni Zobacz: bezpieczeństwo pracy w górnictwie

bezpieczeństwo pracy w rolnictwie

bezpieczeństwo produktu

bezpieczeństwo przetwarzania danych Zobacz: ochrona danych

bezpieczeństwo publiczne

bezpieczeństwo regionalne

bezpieczeństwo ruchu drogowego Zobacz: bezpieczeństwo drogowe

bezpieczeństwo systemu bankowego Zobacz: stabilność systemu bankowego

bezpieczeństwo teleinformatyczne Zobacz: bezpieczeństwo informacyjne

bezpieczeństwo towaru Zobacz: bezpieczeństwo produktu

bezpieczeństwo transportu

bezpieczeństwo użytkowania produktu Zobacz: bezpieczeństwo produktu

bezpieczeństwo w komunikacji Zobacz: bezpieczeństwo transportu

bezpieczeństwo wyrobu Zobacz: bezpieczeństwo produktu

bezpieczeństwo zatrudnienia

bezpieczeństwo zdrowotne żywności Zobacz: bezpieczeństwo żywności

bezpieczeństwo żeglugi morskiej Zobacz: bezpieczeństwo morskie

bezpieczeństwo życia na morzu Zobacz: bezpieczeństwo morskie

bezpieczeństwo żywności

bezpieka Zobacz: służba bezpieczeństwa

bezpłatna opieka lekarska Zobacz: bezpłatna opieka zdrowotna

bezpłatna opieka zdrowotna

bezpłatne przysporzenie Zobacz: darowizna

bezpłatne szkolnictwo Zobacz: szkolnictwo bezpłatne

bezpłatne wykorzystanie programów RTV Zobacz: swobodny przepływ programów

bezpłatny urlop Zobacz: urlop bezpłatny

bezpodstawne wzbogacenie

bezpodstawne zwolnienie z pracy

bezpośrednia demokracja Zobacz: demokracja bezpośrednia

bezpośrednie dopłaty dla rolników Zobacz: unijne płatności bezpośrednie

bezpośrednie obowiązywanie prawa europejskiego Zobacz: bezpośrednie stosowanie

bezpośrednie stosowanie

bezprawie legislacyjne

bezprawna groźba Zobacz: groźba

bezprawne pozbawienie wolności Zobacz: uprowadzenie osoby

bezrobocie

bezrobocie długookresowe

bezrobocie długotrwałe Zobacz: bezrobocie długookresowe

bezrobocie kobiet

bezrobocie młodocianych Zobacz: bezrobocie młodych

bezrobocie młodych

bezrobocie młodzieży Zobacz: bezrobocie młodych

bezrobocie na obszarach wiejskich Zobacz: bezrobocie na wsi

bezrobocie na wsi

bezrobocie niepełnosprawnych

bezrobocie spowodowane postępem technicznym

bezrobocie strukturalne

bezrobocie technologiczne Zobacz: bezrobocie spowodowane postępem technicznym

bezrobocie ukryte

bezrobocie utajone Zobacz: bezrobocie ukryte

bezrobocie w Europie

bezrobocie w Polsce

bezrobocie w Unii Europejskiej Zobacz: bezrobocie w Europie

bezrobocie we Francji

bezrobocie wśród młodzieży Zobacz: bezrobocie młodych

bezrobotny

bezwodnik

bezwyznaniowość Zobacz: ateizm

bezwzględna większość Zobacz: większość bezwzględna

Bhutan

Biali Kurierzy Zobacz: kurier państwa podziemnego

Biali (Rosja) Zobacz: białogwardziści

bialskopodlaskie województwo Zobacz: województwo bialskopodlaskie

Biała Armia Zobacz: białogwardziści

Biała gwardia Zobacz: białogwardziści

Biała Podlaska

biała szkoła Zobacz: wycieczka szkolna

białaczka Zobacz: choroby krwi

białoarmiści Zobacz: białogwardziści

Białogród Zobacz: Belgrad

białogwardziści

Białomorsko-Bałtycki Kanał Zobacz: Kanał Białomorsko-Bałtycki

Białorusini

białoruska polityka wewnętrzna Zobacz: polityka wewnętrzna Białorusi

białoruska polityka zagraniczna Zobacz: polityka zagraniczna Białorusi

Białoruska SRR Zobacz: Białoruś

białoruski język Zobacz: język białoruski

Białoruś

Białoruś-historia Zobacz: historia Białorusi

Białoruś-konstytucja Zobacz: konstytucja Białorusi

Białoruś-mniejszość polska Zobacz: Polacy na Białorusi

Białoruś-parlament Zobacz: parlament Białorusi

Białoruś-polityka wewnętrzna Zobacz: polityka wewnętrzna Białorusi

Białoruś-polityka zagraniczna Zobacz: polityka zagraniczna Białorusi

Białoruś-sądownictwo konstytucyjne Zobacz: sądownictwo konstytucyjne Białorusi

Białoruś-system polityczny Zobacz: system polityczny Białorusi

Białoruś-ustawodawstwo Zobacz: ustawodawstwo Białorusi

Białoruś-wybory parlamentarne Zobacz: wybory parlamentarne na Białorusi

Białoruś-wybory prezydenckie Zobacz: wybory prezydenckie na Białorusi

Białostocczyzna

białostockie województwo Zobacz: województwo białostockie

Białowieska Puszcza Zobacz: Puszcza Białowieska

Białystok

Biaroza Zobacz: Bereza Kartuska 1934-1939

Biblia

bibliografia

bibliografia bibliografii

bibliografia czasopism

bibliografia narodowa

bibliografia państwowa Zobacz: bibliografia narodowa

bibliografia wydawnictw ciągłych Zobacz: bibliografia czasopism

bibliografia wydawnictw periodycznych Zobacz: bibliografia czasopism

bibliografia zawartości czasopism

bibliologia

biblioteczny budynek Zobacz: budynek biblioteki

biblioteczny marketing Zobacz: marketing biblioteczny

biblioteka

biblioteka audiowizualna Zobacz: mediateka

biblioteka cyfrowa Zobacz: biblioteka wirtualna

biblioteka dla dzieci Zobacz: biblioteka dziecięca

biblioteka dziecięca

biblioteka elektroniczna Zobacz: biblioteka wirtualna

biblioteka krajowa Zobacz: biblioteka narodowa

biblioteka nagrań dźwiękowych

biblioteka narodowa

biblioteka naukowa

biblioteka parlamentarna

biblioteka płyt Zobacz: biblioteka nagrań dźwiękowych

biblioteka powszechna Zobacz: biblioteka publiczna

biblioteka prawnicza

biblioteka publiczna

Biblioteka Sejmowa

biblioteka specjalna

biblioteka szkolna

biblioteka szkoły wyższej Zobacz: biblioteka uniwersytecka

biblioteka uniwersytecka

biblioteka wirtualna

biblioteka wojskowa

biblioteka-zarządzanie Zobacz: zarządzanie biblioteką

bibliotekarstwo Zobacz: bibliotekoznawstwo

bibliotekarstwo-edukacja Zobacz: szkoła bibliotekarska

bibliotekarstwo-prawo Zobacz: prawo biblioteczne

bibliotekarstwo specjalne Zobacz: biblioteka specjalna

bibliotekarstwo-stowarzyszenia Zobacz: organizacje bibliotekarskie

bibliotekarstwo wojskowe Zobacz: biblioteka wojskowa

bibliotekarz

biblioteki Polski Zobacz: biblioteki w Polsce

biblioteki w Polsce

bibliotekoznawstwo

bibliotekoznawstwo-kształcenie Zobacz: szkoła bibliotekarska

bicie dzieci (kara) Zobacz: karcenie dzieci

biczowanie Zobacz: kara cielesna

B.I.D. Zobacz: Międzyamerykański Bank Rozwoju

BID Zobacz: Międzyamerykański Bank Rozwoju

B.I.E. Zobacz: Międzynarodowe Biuro Wychowania

BIE Zobacz: Międzynarodowe Biuro Wychowania

bieda Zobacz: ubóstwo

biedny pracujący

biegły

biegły rewident księgowy Zobacz: księgowy

biegły sądowy Zobacz: biegły

Biegun Południowy Zobacz: Antarktyka

Biegun Północny Zobacz: Arktyka

bielskie województwo Zobacz: województwo bielskie

Bielsko-Biała

Biełaruś Zobacz: Białoruś

Bień Adam (1899-1998)

bierne prawo wyborcze

Bierut Bolesław (1892-1956)

Bieszczady

bigamia Zobacz: poligamia

bikameralizm Zobacz: dwuizbowość

bilans

bilans cieplny Zobacz: bilans energetyczny

bilans energetyczny

bilans handlowy

bilans płatniczy

bilans wodny Zobacz: zasoby wodne

bilans zdrowotny Zobacz: badanie lekarskie

bilet

bingo Zobacz: gra hazardowa

biocenoza Zobacz: ekosystem

biochemia

biodiesel Zobacz: biopaliwo

bioenergia

bioenergoterapeuta Zobacz: praktyk medycyny alternatywnej

bioenergoterapia Zobacz: medycyna alternatywna

bioetyka

biogaz

biogenetyka Zobacz: inżynieria genetyczna

biografia

biograficzny słownik Zobacz: słownik biograficzny

biogram Zobacz: biografia

biologia

Biological Weapons Convention Zobacz: Konwencja o Zakazie Prowadzenia Badań, Produkcji i Gromadzenia Zapasów Broni Bakteriologicznej (Biologicznej) i Toksycznej oraz o ich Zniszczeniu 1972

biologiczna różnorodność Zobacz: bioróżnorodność

biomasa

biometria

biopaliwo

bioprzemysł

bioróżnorodność

biosfera

biotechnologia

bioterroryzm

biotop

BIRD Zobacz: Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju

Birkenau (obóz koncentracyjny) Zobacz: Oświęcim-Brzezinka

Birma Zobacz: Birma/Myanmar

Birma - konstytucja Zobacz: konstytucja Birmy

Birma/Myanmar

BIS

biseksualiści Zobacz: mniejszość seksualna

biskup

Bismarck Otto von (1815-1898)

Bismarcksche Reichsverfassung Zobacz: konstytucja Cesarstwa Niemieckiego 1871

BIT Zobacz: Międzynarodowe Biuro Pracy

bitcoin Zobacz: waluta wirtualna

bitmoneta Zobacz: waluta wirtualna

bitwa 1939 r. o Warszawę Zobacz: obrona Warszawy 1939

bitwa 1939 r. o Westerplatte Zobacz: obrona Westerplatte 1939

bitwa falklandzka 1982 Zobacz: wojna argentyńsko-angielska 1982

bitwa leningradzka 1941-1944 Zobacz: oblężenie Leningradu 1941-1944

bitwa na Kosowym Polu 1389

bitwa na Morzu Jawajskim 1942

bitwa nad Bzurą 1939

bitwa nad Niemnem 1920

bitwa nad Wołgą 1943 Zobacz: bitwa pod Stalingradem 1942-1943

bitwa narodów 1813 Zobacz: bitwa pod Lipskiem 1813

bitwa niemeńska 1920 Zobacz: bitwa nad Niemnem 1920

bitwa o Berlin 1945 Zobacz: operacja berlińska 1945

bitwa o Gdynię 1939 Zobacz: obrona Gdyni 1939

bitwa o Lwów 1918

bitwa o Monte Cassino 1944 Zobacz: bitwa pod Monte Cassino 1944

bitwa o Narwik 1940

bitwa o Wał Pomorski 1945 Zobacz: operacja pomorska 1945

bitwa o Warszawę 1656

bitwa o Warszawę 1920 Zobacz: bitwa warszawska 1920

bitwa o Warszawę 1939 Zobacz: obrona Warszawy 1939

bitwa pod Chocimiem 1621

bitwa pod Chocimiem 1673

bitwa pod Grunwaldem 1410

bitwa pod Lenino 1943

bitwa pod Lipskiem 1813

bitwa pod Monte Cassino 1944

bitwa pod Moskwą 1941

bitwa pod Narwikiem 1940 Zobacz: bitwa o Narwik 1940

bitwa pod Pearl Harbor 1941 Zobacz: Pearl Harbor 1941

bitwa pod Racławicami 1794

bitwa pod Radzyminem 1920 Zobacz: bitwa warszawska 1920

bitwa pod Stalingradem 1942-1943

bitwa pod Warną 1444

bitwa pod Warszawą 1920 Zobacz: bitwa warszawska 1920

bitwa pod Wiedniem 1683 Zobacz: odsiecz wiedeńska 1683

bitwa stalingradzka Zobacz: bitwa pod Stalingradem 1942-1943

bitwa warszawska 1920

Biuro Analiz Sejmowych

biuro detektywistyczne Zobacz: detektyw prywatny

Biuro Informacyjne KS

Biuro Komisji Sejmowych

Biuro Legislacyjne

Biuro Obsługi Posłów

Biuro Ochrony Rządu Zobacz: BOR

biuro parlamentarne

biuro podróży Zobacz: agencja turystyczna

Biuro Policji Europejskiej Zobacz: Europol

biuro polityczne Zobacz: władze partii

Biuro Polityczne KC PZPR Zobacz: KC PZPR

biuro poselskie Zobacz: biuro parlamentarne

biuro pośrednictwa pracy Zobacz: pośrednictwo pracy

biuro pracy Zobacz: pośrednictwo pracy

biuro senatorskie Zobacz: biuro parlamentarne

Biuro Statystyczne WE

Biuro Stosunków Międzyparlamentarnych

Biuro Studiów i Analiz

Biuro Studiów i Ekspertyz Zobacz: Biuro Analiz Sejmowych

biuro turystyczne Zobacz: agencja turystyczna

biuro wyborcze Zobacz: lokal wyborczy

Biuro Wysokiego Komisarza NZ ds. Praw Człowieka (OHCHR) Zobacz: Wysoki Komisarz ONZ ds. Praw Człowieka

biuro zatrudnienia Zobacz: pośrednictwo pracy

biurokracja

biurowość-automatyzacja Zobacz: automatyzacja biura

biurowość sądowa Zobacz: sekretariat sądowy

BIZ Zobacz: BIS

Bizancjum

biznes elektroniczny

biznes plan Zobacz: program działania

biznesmen Zobacz: przedsiębiorca

biznesplan Zobacz: program działania

biżuteria Zobacz: wyroby jubilerskie

Black Sea Economic Cooperation Zobacz: BSEC

Blair Tony (1953- )

Blanka Kastylijska (1188-1252)

Bliski Wschód

bliźniactwo miast Zobacz: partnerstwo

blog

blogosfera Zobacz: blog

blok mieszkalny Zobacz: budownictwo wielorodzinne

blok wyborczy Zobacz: koalicja wyborcza

blokada

blokada Leningradu 1941-1944 Zobacz: oblężenie Leningradu 1941-1944

blokada w miejscu publicznym Zobacz: demonstracja

błąd lekarski Zobacz: błąd medyczny

błąd lekarza Zobacz: błąd medyczny

błąd medyczny

błąd w sztuce lekarskiej Zobacz: błąd medyczny

błąd w sztuce medycznej Zobacz: błąd medyczny

błędna decyzja sądu Zobacz: wadliwość postępowania sądowego

błędne orzeczenie sądowe Zobacz: wadliwość postępowania sądowego

Błękitna Armia Zobacz: Armia Hallera 1917-1919

BND Zobacz: niemieckie służby specjalne

bodyguard Zobacz: usługi ochrony osób i mienia

Bodżul Zobacz: Tybet

bogactwa naturalne Zobacz: zasoby naturalne

bogactwa naturalne odnawialne Zobacz: zasoby odnawialne

bogactwo

bojkot gospodarczy Zobacz: sankcje ekonomiczne

bojowe środki trujące Zobacz: broń chemiczna

Bokserów powstanie Zobacz: Powstanie Bokserów 1899-1901

Bolesław Chrobry Zobacz: Bolesław I Chrobry (966-1025)

Bolesław I Chrobry (966-1025)

Bolesław II Śmiały (1040-1081)

Bolesław III Krzywousty (1085-1138)

Bolesław Krzywousty Zobacz: Bolesław III Krzywousty (1085-1138)

Bolesław Śmiały Zobacz: Bolesław II Śmiały (1040-1081)

Bolivia Zobacz: Boliwia

Boliwariańska Republika Wenezueli Zobacz: Wenezuela

Boliwia

boloński proces Zobacz: Proces boloński

bolszewicy

bolszewizm

bomba atomowa

bomba neutronowa Zobacz: bomba atomowa

bomba wodorowa Zobacz: bomba atomowa

bombardowanie Wielunia 1939

bombowiec Zobacz: samolot bombowy

bombowiec jądrowy Zobacz: samolot bombowy

bon skarbowy

bona fides Zobacz: dobra wiara

bonusy pracownicze Zobacz: świadczenia dodatkowe

BOR

Bordeaux

Borneo

Borys Godunow (ok. 1552-1605)

Bosna-Hercegovina Zobacz: Bośnia-Hercegowina

Bośnia-Hercegowina

Bośnia i Hercegowina Zobacz: Bośnia-Hercegowina

Botan Zobacz: Bhutan

botanika

Botswana

Bourgogne Zobacz: Burgundia

Boy-Żeleński Tadeusz Zobacz: Żeleński Tadeusz Boy (1874-1941)

bóbr Zobacz: zwierzęta futerkowe

bójka i pobicie Zobacz: agresja fizyczna

bór Zobacz: las

Bór-Komorowski Tadeusz Zobacz: Komorowski Tadeusz (1895-1966)

BPK Zobacz: Bułgarska Partia Komunistyczna

BPR Zobacz: reinżynieria

Bracia czescy Zobacz: ruch husycki

Bracia Muzułmańscy Zobacz: organizacje islamskie

Bracia polscy

Braille'a pismo Zobacz: urządzenia dla niepełnosprawnych

brak mieszkań Zobacz: potrzeby mieszkaniowe

brak siły roboczej

brak zdolności prawnej Zobacz: zdolność prawna

braki

braki żywnościowe

Brandenburg Zobacz: Brandenburgia

Brandenburgia

Brandt Willy (1913-1992)

branie zakładników Zobacz: uprowadzenie osoby

Brasilia Zobacz: Brazylia

Bratysława

Brazil Zobacz: Brazylia

Brazylia

Brazylia-konstytucja Zobacz: konstytucja Brazylii

Brazylia-parlament Zobacz: parlament Brazylii

Brazylijska Republika Federacyjna Zobacz: Brazylia

breeder reactor Zobacz: reaktor powielający

Brema

Bremen (kraj związkowy) Zobacz: Brema

Bretagne Zobacz: Bretania

Bretania

Brexit Zobacz: wystąpienie z UE

Breżniew Leonid (1906-1982)

Breżniewa doktryna 1968 Zobacz: doktryna Breżniewa

B.R.I. Zobacz: BIS

BRI Zobacz: BIS

Briand-Kellog Pact Zobacz: Pakt Brianda-Kellogga 1928

Brianda-Kellogga Pakt Zobacz: Pakt Brianda-Kellogga 1928

Britische Besatzungszone in Deutschland Zobacz: Brytyjska Administracja Wojskowa w Niemczech

British Army Zobacz: wojsko brytyjskie

British Commonwealth Zobacz: Wspólnota Brytyjska

British Commonwealth of Nations Zobacz: Wspólnota Brytyjska

British Security Service Organisation Zobacz: brytyjskie służby specjalne

British zone of occupation of Germany Zobacz: Brytyjska Administracja Wojskowa w Niemczech

Broadcasting Convention 1936 Zobacz: Konwencja o Wykorzystaniu Radiofonii w Interesie Pokoju 1936

broker ubezpieczeniowy Zobacz: pośrednik ubezpieczeniowy

broń

broń ABC Zobacz: broń masowego rażenia

broń atomowa Zobacz: broń jądrowa

broń bakteriologiczna Zobacz: broń biologiczna

broń biologiczna

broń chemiczna

broń do zwalczania siły żywej Zobacz: broń przeciwpiechotna

broń jądrowa

broń jądrowa strategiczna Zobacz: strategiczna broń jądrowa

broń jądrowa taktyczna Zobacz: taktyczna broń jądrowa

broń konwencjonalna

broń kosmiczna

broń laserowa

broń masowego rażenia

broń masowego zniszczenia Zobacz: broń masowego rażenia

broń masowej zagłady Zobacz: broń masowego rażenia

broń maszynowa Zobacz: broń palna i amunicja

broń myśliwska

broń neutronowa Zobacz: broń jądrowa

broń nuklearna Zobacz: broń jądrowa

broń nuklearna strategiczna Zobacz: strategiczna broń jądrowa

broń nuklearna taktyczna Zobacz: taktyczna broń jądrowa

broń osobista

broń palna i amunicja

broń przeciwpiechotna

broń rakietowa

broń sportowa

broń termojądrowa Zobacz: broń jądrowa

broń termonuklearna Zobacz: broń jądrowa

broń wodorowa Zobacz: broń jądrowa

broń zakazana

browarnictwo Zobacz: piwo

browser Zobacz: przeglądarka

Broz Josip Zobacz: Tito (1892-1980)

brudne pieniądze Zobacz: pranie pieniędzy

Bruksela

Bruksela (region) Zobacz: region Brukseli

Brunei

Brunei Darussalam Zobacz: Brunei

Brussels Zobacz: Bruksela

Brussels Convention on the Liability of Operators of Nuclear Ships Zobacz: Konwencja Brukselska o Odpowiedzialności Armatorów Eksploatujących Statki o Napędzie Jądrowym 1962

Bruxelles Zobacz: Bruksela

Brygada im. J. Dąbrowskiego Zobacz: Dąbrowszczacy

Brygada im. Jarosława Dąbrowskiego (XIII) Zobacz: Dąbrowszczacy

Brygada Międzynarodowa im. J.Dąbrowskiego Zobacz: Dąbrowszczacy

Brygada Spadochronowa 1941-1947

Brygada Strzelców Podhalańskich 1940

brygadzista Zobacz: mistrz

brytyjska administracja publiczna Zobacz: administracja w Wielkiej Brytanii

Brytyjska Administracja Wojskowa w Niemczech

brytyjska myśl polityczna Zobacz: angielska myśl polityczna

brytyjska polityka gospodarcza Zobacz: polityka gospodarcza Wielkiej Brytanii

brytyjska polityka wewnętrzna Zobacz: polityka wewnętrzna Wielkiej Brytanii

brytyjska polityka wobec Polski Zobacz: polityka Wielkiej Brytanii wobec Polski

brytyjska polityka zagraniczna Zobacz: polityka zagraniczna Wielkiej Brytanii

brytyjska strefa okupacyjna w Niemczech Zobacz: Brytyjska Administracja Wojskowa w Niemczech

Brytyjska Wspólnota Narodów Zobacz: Wspólnota Brytyjska

Brytyjski Honduras Zobacz: Belize

brytyjski system finansowy Zobacz: polityka finansowa Wielkiej Brytanii

brytyjski system polityczny Zobacz: system polityczny Wielkiej Brytanii

brytyjskie kolonie Zobacz: brytyjskie terytoria zamorskie

brytyjskie kraje zamorskie Zobacz: brytyjskie terytoria zamorskie

brytyjskie obywatelstwo Zobacz: obywatelstwo brytyjskie

brytyjskie partie polityczne

Brytyjskie Siły Zbrojne Zobacz: wojsko brytyjskie

brytyjskie służby specjalne

brytyjskie terytoria zamorskie

brytyjskie terytorium zależne Zobacz: brytyjskie terytoria zamorskie

brytyjskie związki zawodowe Zobacz: związki zawodowe w Wielkiej Brytanii

brytyjsko-polski sojusz 1939 Zobacz: sojusz polsko-brytyjski 1939

brzeg morza Zobacz: wybrzeże

brzeski proces Zobacz: proces brzeski 1931-1932

brzeski traktat pokojowy Zobacz: pokój brzeski 1918

Brzezinka (obóz koncentracyjny) Zobacz: Oświęcim-Brzezinka

Brzeziński Zbigniew (1928-2017)

Brzozowski Stanisław Leopold (1878-1911)

BSE Zobacz: choroba wściekłych krów

BSEC

BSSO Zobacz: brytyjskie służby specjalne

Bucharin Mikołaj (1888-1938)

Buchenwald

Bucovina Zobacz: Bukowina

Budapest Document 1994 Zobacz: Dokument Budapesztański 1994

Budapest Treaty on the International Recognition of the Deposit of Microorganisms for the Purposes of Patent Procedure Zobacz: Traktat Budapesztański o Międzynarodowym Uznawaniu Depozytu Drobnoustrojów dla Celów Postępowania Patentowego 1977

Budapeszt

buddaizm Zobacz: buddyzm

buddyzm

buddyzm tybetański Zobacz: buddyzm

budowa bez pozwolenia

budowa bez zezwolenia Zobacz: budowa bez pozwolenia

budowa dróg

budowa hydroelektrowni

budowa kanału Białomorsko-Bałtyckiego Zobacz: Kanał Białomorsko-Bałtycki

budowa maszyn Zobacz: przemysł maszynowy

budowa okrętów Zobacz: budownictwo okrętowe

budowla

budowla inżynierska Zobacz: obiekt mostowy

budowla obronna Zobacz: architektura obronna

budowlana płyta Zobacz: płyta budowlana

budowlane prawo Zobacz: prawo budowlane

budowlany nadzór Zobacz: nadzór budowlany

budownictwo

budownictwo-bhp Zobacz: bezpieczeństwo pracy w budownictwie

budownictwo biblioteczne Zobacz: budynek biblioteki

budownictwo jednorodzinne

budownictwo miejskie

budownictwo mieszkaniowe

budownictwo obronne Zobacz: architektura obronna

budownictwo okrętowe

budownictwo publiczne na wielką skalę Zobacz: roboty na wielką skalę

budownictwo spółdzielcze Zobacz: spółdzielnia mieszkaniowa

budownictwo-statystyka Zobacz: statystyka budownictwa

budownictwo wielorodzinne

budownictwo wodne Zobacz: inżynieria wodna

budownictwo wojenne Zobacz: architektura obronna

budulec Zobacz: materiały budowlane

budynek Zobacz: budowla

budynek bez pozwolenia Zobacz: budowa bez pozwolenia

budynek biblioteki

budynek gospodarski Zobacz: budynek rolniczy

budynek parlamentu

budynek przemysłowy

budynek publiczny

budynek rolniczy

budynki wiejskie Zobacz: budynek rolniczy

budżet

budżet domowy Zobacz: budżet rodzinny

budżet Francji

budżet gminy

budżet gospodarstwa domowego Zobacz: budżet rodzinny

budżet kultury

budżet lokalny Zobacz: budżet gminy

budżet na badania

budżet na oświatę Zobacz: budżet oświaty

budżet na reklamę

budżet Niemiec

budżet obronny

budżet ogólny

budżet ogólny (UE)

budżet ogólny WE Zobacz: budżet ogólny (UE)

budżet organów lokalnych Zobacz: budżet gminy

budżet oświaty

budżet państwa

budżet państwowy Zobacz: budżet państwa

budżet Polski

budżet Polski 1918-1939

budżet Polski 1944-1989

budżet Polski 1989-2000

budżet Polski od 2000

budżet powiatu

budżet regionalny

budżet rodzinny

budżet socjalny

budżet subsydiarny

budżet terenowy Zobacz: budżet gminy

budżet tymczasowy Zobacz: prowizorium budżetowe

budżet USA

budżet w układzie zadaniowym Zobacz: system budżetowy

budżet WE

budżet wojewody

budżet wojskowy Zobacz: budżet obronny

budżet Wspólnoty Zobacz: budżet WE

budżet zadaniowy Zobacz: system budżetowy

budżet zbiorczy WE Zobacz: budżet ogólny (UE)

budżet zorientowany na wyniki Zobacz: system budżetowy

budżetowanie celowe Zobacz: system budżetowy

budżetowanie wynikowe Zobacz: system budżetowy

budżetowe prawo Zobacz: prawo budżetowe

budżetowe środki Zobacz: środki budżetowe

budżetowy preliminarz Zobacz: preliminarz budżetowy

budżety wojewodów Zobacz: budżet wojewody

Buenos Aires

Bug

Bug (Euroregion) Zobacz: Euroregion Bug

Bukareszt

Bukowina

bulla papieska Zobacz: dokument papieski

Bułgaria

Bułgaria a Unia Europejska Zobacz: przystąpienie Bułgarii do UE

Bułgaria-historia Zobacz: historia Bułgarii

Bułgaria-konstytucja Zobacz: konstytucja Bułgarii

Bułgaria-parlament Zobacz: parlament Bułgarii

Bułgaria-partie polityczne Zobacz: bułgarskie partie polityczne

Bułgaria-polityka gospodarcza Zobacz: polityka gospodarcza Bułgarii

Bułgaria-polityka zagraniczna Zobacz: polityka zagraniczna Bułgarii

Bułgaria-przeobrażenia ustrojowe Zobacz: przeobrażenia ustrojowe w Bułgarii

Bułgaria-sądownictwo konstytucyjne Zobacz: sądownictwo konstytucyjne Bułgarii

Bułgaria-system polityczny Zobacz: system polityczny Bułgarii

Bułgaria-ustawodawstwo Zobacz: ustawodawstwo Bułgarii

Bułgaria-wybory parlamentarne Zobacz: wybory parlamentarne w Bułgarii

Bułgarska Partia Komunistyczna

bułgarska polityka gospodarcza Zobacz: polityka gospodarcza Bułgarii

bułgarska polityka zagraniczna Zobacz: polityka zagraniczna Bułgarii

bułgarski język Zobacz: język bułgarski

bułgarskie partie polityczne

Bund

Bundesland Zobacz: jednostka federalna

Bundesnachrichtendienst Zobacz: niemieckie służby specjalne

Bundespolizei Zobacz: policja niemiecka

Bundesrat (Austria)

Bundesrat (Niemcy)

Bundesrat (Niemcy)-regulamin Zobacz: regulamin Bundesratu (Niemcy)

Bundesrepublik Deutschland Zobacz: Niemcy

Bundestag 1949-1990 Zobacz: historia parlamentaryzmu niemieckiego od 1945

Bundestag 1990-1994 Zobacz: Bundestag. XII kadencja

Bundestag 1994-1998 Zobacz: Bundestag. XIII kadencja

Bundestag 1998-2002 Zobacz: Bundestag. XIV kadencja

Bundestag 2002-2005 Zobacz: Bundestag. XV kadencja

Bundestag 2005-2009 Zobacz: Bundestag. XVI kadencja

Bundestag 2009-2013 Zobacz: Bundestag. XVII kadencja

Bundestag 2013-2017 Zobacz: Bundestag. XVIII kadencja

Bundestag i Bundesrat w RFN Zobacz: parlament Niemiec

Bundestag (Niemcy)

Bundestag (Niemcy)-regulamin Zobacz: regulamin Bundestagu (Niemcy)

Bundestag. XII kadencja

Bundestag. XIII kadencja

Bundestag. XIV kadencja

Bundestag. XV kadencja

Bundestag. XVI kadencja

Bundestag. XVII kadencja

Bundestag. XVIII kadencja

Bundesverfassungsgericht Zobacz: sądownictwo konstytucyjne Niemiec

Bundeswehra Zobacz: wojsko niemieckie

burak cukrowy

Burdigala Zobacz: Bordeaux

Bureau international de l'éducation Zobacz: Międzynarodowe Biuro Wychowania

Bureau international d'éducation Zobacz: Międzynarodowe Biuro Wychowania

Bureau international du travail Zobacz: Międzynarodowe Biuro Pracy

Burgenland

Burgund Zobacz: Burgundia

Burgundia

Buriacja

Buriacka Republika Autonomiczna Zobacz: Buriacja

Burkina Faso

Burłacja Zobacz: Buriacja

Burma Zobacz: Birma/Myanmar

burmistrz

bursa Zobacz: internat

Burundi

burza Zobacz: zła pogoda

Burza (akcja) Zobacz: Akcja "Burza" 1944

Bush George (1924- )

Bush George W. (1946- )

Bush W. George Zobacz: Bush George W. (1946- )

Busha doktryna 2001 Zobacz: doktryna Busha

business plan Zobacz: program działania

Business Process Reengineering Zobacz: reinżynieria

BusinessEurope

BW Convention Zobacz: Konwencja o Zakazie Prowadzenia Badań, Produkcji i Gromadzenia Zapasów Broni Bakteriologicznej (Biologicznej) i Toksycznej oraz o ich Zniszczeniu 1972

bydgoska dywersja 1939 Zobacz: krwawa niedziela (Bydgoszcz 1939)

bydgoska krwawa niedziela Zobacz: krwawa niedziela (Bydgoszcz 1939)

bydgoskie województwo Zobacz: województwo bydgoskie

Bydgoszcz

Bydgoszcz, 3 września 1939 Zobacz: krwawa niedziela (Bydgoszcz 1939)

bydło

bydło rogate Zobacz: bydło

była Jugosłowiańska Republika Macedonii Zobacz: Macedonia

była NRD

byłe kraje socjalistyczne Zobacz: kraje postkomunistyczne

były Jemen Południowy

były ZSRR Zobacz: kraje byłego ZSRR

Bystrzyckie Góry Zobacz: Góry Bystrzyckie

CABEI

Cabo Verde Zobacz: Zielony Przylądek

CACM Zobacz: MCCA

CAEM Zobacz: RWPG

Caesar Gaius Julius Zobacz: Cezar Juliusz (100-44 p.n.e.)

Cairo Zobacz: Kair

Cairo Declaration on Human Rights in Islam Zobacz: Powszechna Islamska Deklaracja Praw Człowieka 1981

CAL Zobacz: nauczanie wspomagane komputerem

California Zobacz: Kalifornia

CAM Zobacz: wytwarzanie wspomagane komputerowo

Cambodia Zobacz: Kambodża

Camera dei Deputati Zobacz: Izba Deputowanych (Włochy)

Cameroun Zobacz: Kamerun

camping

Canada Zobacz: Kanada

Canary Islands Zobacz: Wyspy Kanaryjskie

CAO Zobacz: Wspólnota Wschodnioafrykańska

CAP Zobacz: wspólna polityka rolna

Cape Verde Zobacz: Zielony Przylądek

car Rosji

Caraibes Zobacz: Karaiby

Caribank Zobacz: CDB

Caribbean Community Zobacz: Caricom

Caribbean Development Bank Zobacz: CDB

Caribbean Free Trade Association Zobacz: Caricom

Caribbean Islands Zobacz: Karaiby

Caricom

CARIFTA Zobacz: Caricom

carowa Rosji Zobacz: car Rosji

Cartagena Agreement Zobacz: Grupa Andyjska

cartel Zobacz: kartel

Carter James (1924- )

Cartera doktryna 1980 Zobacz: doktryna Cartera

caryca Rosji Zobacz: car Rosji

case study Zobacz: studia przypadków

cash flow

Castro Ruz Fidel (1926-2016)

Cat-Mackiewicz Stanisław Zobacz: Mackiewicz Stanisław (1896-1966)

Catalunya Zobacz: Katalonia

CB radiotelefon Zobacz: telefon

CBMs Zobacz: środki budowy zaufania

CBS Zobacz: Centralna Biblioteka Statystyczna

CBSS Zobacz: Rada Państw Morza Bałtyckiego

CBW Zobacz: biblioteka wojskowa

CCE Zobacz: Komisja Europejska

CCM Zobacz: Konwencja o Broni Kasetowej 2008

CCNA Zobacz: Północnoatlantycka Rada Współpracy

CD-ROM Zobacz: dysk optyczny

CDB

CDI 1 Zobacz: Międzynarodówka Chrześcijańsko-Demokratyczna

CDL Zobacz: Europejska Komisja na rzecz Demokracji przez Prawo

CdT Zobacz: Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej

CDU

CEAC Zobacz: Europejska Konferencja Lotnictwa Cywilnego

CEAP Zobacz: APEC

Ceauşescu Nicolae (1918-1989)

CEC Zobacz: Komisja Europejska

CECA Zobacz: EWWS

CED Zobacz: Unia Zachodnioeuropejska

CEDEAO Zobacz: ECOWAS

Cedefop

CEEA Zobacz: EURATOM

CEEAC

CEFTA

CEI Zobacz: Wspólnota Niepodległych Państw

Cejlon Zobacz: Sri Lanka

cel produkcji

celne prawo Zobacz: prawo celne

celnik Zobacz: służba celna

CEMT Zobacz: ECMT

CEN

CEN-SAD Zobacz: Wspólnota Państw Sahelu i Sahary

cena

cena akcji Zobacz: kursy papierów wartościowych

cena detaliczna

cena dzierżawy

cena eksportowa

cena energii

cena fabryczna

cena gruntów rolnych

cena gruntu pod zabudowę Zobacz: cena terenu

cena importowa

cena jednostkowa

cena kosztu

cena kosztu własnego Zobacz: cena kosztu

cena leku Zobacz: koszty leków

cena maksymalna

cena na rynku światowym

cena obniżona

cena papierów wartościowych Zobacz: kursy papierów wartościowych

cena płodów rolnych Zobacz: cena produktów rolnych

cena preferencyjna

cena produkcji Zobacz: cena fabryczna

cena produktów rolnych

cena przemysłowa

cena rolna

cena rynkowa

cena sprzedaży

cena surowców

cena terenu

cena transferowa

cena wolna

cena ziemi rolnej Zobacz: cena gruntów rolnych

cena zredukowana Zobacz: cena obniżona

cena żywności

CENELEC

Central American Bank for Economic Integration Zobacz: CABEI

Central American Common Market Zobacz: MCCA

Central European Free Trade Agreement Zobacz: CEFTA

Central European Free Trade Area Zobacz: CEFTA

Central Intelligence Agency Zobacz: CIA

centrala telefoniczna Zobacz: telefon

centralizacja

centralizacja informacji

centralna administracja państwowa Zobacz: administracja centralna

Centralna Agencja Wywiadowcza Zobacz: CIA

Centralna Ameryka Zobacz: Ameryka Centralna

Centralna Biblioteka Statystyczna

Centralna Biblioteka Wojskowa Zobacz: biblioteka wojskowa

Centralna Tabela Ofert Zobacz: rynek pozagiełdowy

Centralne Archiwum Wojskowe

centralne instytucje Zobacz: instytucje centralne

Centre de traduction des organes de l'Union européenne Zobacz: Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej

Centre européen de recherche et de documentation parlementaires Zobacz: Europejskie Centrum Badań i Dokumentacji Parlamentarnej

Centre européen pour le développement de la formation professionnelle Zobacz: Cedefop

Centre satellitaire de l'Union européenne Zobacz: Centrum Satelitarne Unii Europejskiej

Centrolew 1929-1930

Centrum Europejskie ds. Narkotyków Zobacz: Europejskie Centrum ds. Narkotyków i Uzależnień od Narkotyków

centrum handlowe

centrum integracji społecznej Zobacz: przedsiębiorstwo reintegracyjne

centrum polityczne

Centrum Satelitarne Unii Europejskiej

Centrum Tłumaczeń dla Instytucji UE Zobacz: Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej

Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej

Centrum UNCTAD/WTO ds. Handlu Międzynarodowego Zobacz: Międzynarodowe Centrum Handlu

centrum zdrowia Zobacz: przychodnia

ceny działek Zobacz: cena terenu

ceny-statystyka Zobacz: statystyka cen

ceny wynajmu mieszkania Zobacz: najem lokalu

cenzura

CEPAO Zobacz: ESCWA

CEPE Zobacz: ECE

CEPOL

CEPSD Zobacz: EPBiO

CEPT

ceramika

CERDP Zobacz: Europejskie Centrum Badań i Dokumentacji Parlamentarnej

ceremonia pogrzebowa Zobacz: pogrzeb

ceremonia religijna Zobacz: symbole i obrzędy religijne

ceremoniał dyplomatyczny Zobacz: protokół dyplomatyczny

ceremoniał wojskowy

CERN

Certification of Able Seamen Convention Zobacz: Konwencja Nr 74 dotycząca Świadectw Kwalifikacyjnych Starszych Marynarzy 1946

Certification of Ships' Cooks Convention Zobacz: Konwencja Nr 69 dotycząca Świadectwa Kwalifikacyjnego Kucharzy Okrętowych 1946

certyfikacja

certyfikacja energetyczna budynków

certyfikacja gospodarki leśnej Zobacz: certyfikacja lasów

certyfikacja lasów

certyfikacja leśna Zobacz: certyfikacja lasów

certyfikacja wspólnotowa

certyfikacja zgodności Zobacz: certyfikacja

certyfikat dobrej gospodarki leśnej Zobacz: certyfikacja lasów

certyfikat pochodzenia produktu Zobacz: świadectwo pochodzenia produktu

certyfikat rezydencji Zobacz: rezydencja podatkowa

CES Zobacz: Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

CESAO Zobacz: ESCWA

Cesarstwo Austro-Węgier Zobacz: Austro-Węgry

Cesarstwo Bizantyńskie Zobacz: Bizancjum

Cesarstwo Hohenzollernów Zobacz: Cesarstwo Niemieckie

Cesarstwo Japońskie Zobacz: Japonia

Cesarstwo Niemieckie

Cesarstwo Niemieckie-konstytucja Zobacz: konstytucja Cesarstwa Niemieckiego 1871

Cesarstwo Rzymskie Zobacz: Rzym starożytny

Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego Zobacz: Święte Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego

Cesarstwo Środkowoafrykańskie Zobacz: Republika Środkowoafrykańska

cesarz Zobacz: monarcha

cesarz Francji Zobacz: król Francji

cesarz rosyjski Zobacz: car Rosji

cesarz rzymski

cesarzowa Francji Zobacz: król Francji

CESDP Zobacz: EPBiO

cesja Zobacz: przelew wierzytelności

CESPAO Zobacz: ESCWA

CeTO Zobacz: rynek pozagiełdowy

Cezar Gajusz Juliusz Zobacz: Cezar Juliusz (100-44 p.n.e.)

Cezar Juliusz (100-44 p.n.e.)

CFE Treaty Zobacz: Traktat o Konwencjonalnych Siłach Zbrojnych w Europie 1990

CFI Zobacz: Międzynarodowa Korporacja Finansowa

CFSP Zobacz: wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa

Chad Zobacz: Czad

Chakasja

Chakaski Obwód Autonomiczny Zobacz: Chakasja

Chakazja Zobacz: Chakasja

chałupnictwo Zobacz: praca w domu

chałupnik Zobacz: praca w domu

Chambre des Communes (Kanada) Zobacz: Izba Gmin (Kanada)

Chambre des Communes (Wielka Brytania)_ Zobacz: Izba Gmin (Wielka Brytania)

Chambre des Lords Zobacz: Izba Lordów (Wielka Brytania)

Chambre des Represéntants (Australia) Zobacz: Izba Reprezentantów (Australia)

Championnat d'Europe des Nations Zobacz: Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej

charakter Zobacz: osobowość

charakterystyka energetyczna budynków Zobacz: certyfikacja energetyczna budynków

Charków

Charta von Paris für ein neues Europa Zobacz: Dokument Paryski 1990

Charte CE des droits sociaux fundamentaux des travailleurs Zobacz: Karta Wspólnotowa Podstawowych Praw Socjalnych Pracowników 1989

Charte de Bogota Zobacz: Układ o Pokojowym Rozstrzyganiu Sporów 1948

Charte de Paris pour une nouvelle Europe Zobacz: Dokument Paryski 1990

Charte européenne des langues régionales ou minoritaires Zobacz: Europejska Karta Języków Regionalnych lub Mniejszościowych 1992

Charte sociale européenne 1961 Zobacz: Europejska Karta Społeczna 1961

Charte sociale européenne 1989 Zobacz: Europejska Karta Socjalna 1989

charter Zobacz: czarter

Charter of Fundamental Rights of the European Union Zobacz: Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej 2000

Charter of Paris 1990 Zobacz: Dokument Paryski 1990

Charter of the United Nations Zobacz: Karta Narodów Zjednoczonych 1945

charytatywne organizacje Zobacz: organizacje charytatywne

chasydyzm Zobacz: judaizm

Che Guevara Ernesto Zobacz: Guevara Ernesto (1928-1967)

Chechenia Zobacz: Czeczenia

Chełm

Chełmska Ziemia Zobacz: Ziemia Chełmska

chełmskie województwo Zobacz: województwo chełmskie

chemia

chemia jądrowa

chemia nuklearna Zobacz: chemia jądrowa

chemia-przemysł Zobacz: przemysł chemiczny

Chemical Weapons Convention Zobacz: Konwencja o Zakazie Prowadzenia Badań, Produkcji, Składowania i Użycia Broni Chemicznej oraz o Zniszczeniu jej Zapasów 1993

Chemicals Convention Zobacz: Konwencja Nr 170 dotycząca Bezpieczeństwa przy Używaniu Substancji Chemicznych w Pracy 1990

chemiczna broń Zobacz: broń chemiczna

chemiczny związek Zobacz: związek chemiczny

Chemiewaffen-Übereinkommen Zobacz: Konwencja o Zakazie Prowadzenia Badań, Produkcji, Składowania i Użycia Broni Chemicznej oraz o Zniszczeniu jej Zapasów 1993

chemikalia Zobacz: produkt chemiczny

chemikalia specjalne

Chicago

Chiesa Giacomo della Zobacz: Benedykt XV (1854-1922)

Chile

Chile-konstytucja Zobacz: konstytucja Chile

Chiny

Chiny-gospodarka Zobacz: gospodarka Chin

Chiny-historia Zobacz: historia Chin

Chiny-konstytucja Zobacz: konstytucja Chin

Chiny-miasta Zobacz: miasta Chin

Chiny-parlament Zobacz: parlament Chin

Chiny-polityka gospodarcza Zobacz: polityka gospodarcza Chin

Chiny-polityka wewnętrzna Zobacz: polityka wewnętrzna Chin

Chiny-polityka zagraniczna Zobacz: polityka zagraniczna Chin

Chiny-prawa człowieka Zobacz: prawa człowieka w Chinach

Chiny-przeobrażenia ustrojowe Zobacz: przeobrażenia ustrojowe w Chinach

Chiny-regiony Zobacz: regiony Chin

Chiny starożytne

Chiny-system polityczny Zobacz: system polityczny Chin

chińska polityka gospodarcza Zobacz: polityka gospodarcza Chin

chińska polityka wewnętrzna Zobacz: polityka wewnętrzna Chin

chińska polityka zagraniczna Zobacz: polityka zagraniczna Chin

Chińska Republika Ludowa Zobacz: Chiny

chiński język Zobacz: język chiński

chiński ustrój Zobacz: system polityczny Chin

Chirac Jacques (1932- )

chirurgia

chirurgiczna aparatura Zobacz: sprzęt medyczny

chlew Zobacz: budynek rolniczy

chlor

chlorowanie wody Zobacz: uzdatnianie wody

chłopi

chłopstwo Zobacz: chłopi

chłosta Zobacz: kara cielesna

chmiel

chmura obliczeniowa

ChNP Zobacz: oznaczenie pochodzenia

Chocim 1621 Zobacz: bitwa pod Chocimiem 1621

Chocim 1673 Zobacz: bitwa pod Chocimiem 1673

ChOG Zobacz: oznaczenie pochodzenia

cholera Zobacz: choroba tropikalna

Chopin Fryderyk (1810-1849)

choroba

choroba alergiczna Zobacz: alergia

choroba Alzheimera Zobacz: choroby układu nerwowego

choroba bakteryjna Zobacz: choroba zakaźna

choroba chroniczna Zobacz: choroba przewlekła

choroba Creutzfeldta-Jakoba Zobacz: choroba wściekłych krów

choroba dróg oddechowych

choroba epizootyczna Zobacz: choroba zwierząt

choroba nefrologiczna Zobacz: choroba nerek

choroba nerek

choroba niedokrwienna serca Zobacz: choroby układu krążenia

choroba nowotworowa Zobacz: nowotwór

choroba odzwierzęca Zobacz: zoonoza

choroba przewlekła

choroba psychiczna

choroba roślin

choroba ryb

choroba tropikalna

choroba układu oddechowego Zobacz: choroba dróg oddechowych

choroba umysłowa Zobacz: choroba psychiczna

choroba weneryczna Zobacz: choroby przenoszone drogą płciową

choroba wieńcowa Zobacz: choroby układu krążenia

choroba wirusowa Zobacz: choroba zakaźna

choroba wrodzona

choroba wściekłych krów

choroba zakaźna

choroba zawodowa

choroba zwierząt

choroba żywieniowa

choroby dziedziczne Zobacz: choroba wrodzona

choroby endokrynologiczne

choroby gruczołów dokrewnych Zobacz: choroby endokrynologiczne

choroby krwi

choroby neurologiczne Zobacz: choroby układu nerwowego

choroby przenoszone drogą płciową

choroby przewodu pokarmowego Zobacz: choroby układu pokarmowego

choroby serca Zobacz: choroby układu krążenia

choroby sercowo-naczyniowe Zobacz: choroby układu krążenia

choroby skóry

choroby układu krążenia

choroby układu nerwowego

choroby układu pokarmowego

choroby układu sercowo-naczyniowego Zobacz: choroby układu krążenia

choroby układu trawiennego Zobacz: choroby układu pokarmowego

choroby układu wewnątrzwydzielniczego Zobacz: choroby endokrynologiczne

choroby weneryczne Zobacz: choroby przenoszone drogą płciową

choroby wieńcowe serca Zobacz: choroby układu krążenia

Chorwaci

Chorwacja

Chorwacja-konstytucja Zobacz: konstytucja Chorwacji

Chorwacja-parlament Zobacz: parlament Chorwacji

Chorwacja-system polityczny Zobacz: system polityczny Chorwacji

Chorwacja-ustawodawstwo Zobacz: ustawodawstwo Chorwacji

chorwacki ustrój Zobacz: system polityczny Chorwacji

chów wolnowybiegowy

chów zwierząt

Christian Democrat and People's Parties International Zobacz: Międzynarodówka Chrześcijańsko-Demokratyczna

Christian Democratic International Zobacz: Międzynarodówka Chrześcijańsko-Demokratyczna

Christlich-Demokratische Union Zobacz: CDU

Christlich-Soziale Union Zobacz: CSU

ChRL Zobacz: Chiny

chroniona nazwa pochodzenia Zobacz: oznaczenie pochodzenia

chronione gatunki Zobacz: gatunki chronione

chronione oznaczenie geograficzne Zobacz: oznaczenie pochodzenia

chroniony obszar Zobacz: obszar chroniony

chronologiczny przegląd wydarzeń Zobacz: kalendarium

Chruszczow Nikita (1894-1971)

Chrzanowski Wiesław Marian (1923-2012)

chrześcijanie

chrześcijańska demokracja

Chrześcijańska Demokracja Włoch Zobacz: Włoska Partia Demokracji Chrześcijańskiej

chrześcijańska filozofia Zobacz: filozofia chrześcijańska

chrześcijańska myśl społeczna Zobacz: chrześcijańska nauka społeczna

chrześcijańska nauka społeczna

Chrześcijański Kościół Baptystyczny Zobacz: baptyści

chrześcijańskie kraje Zobacz: kraje chrześcijańskie

chrześcijańskie małżeństwo Zobacz: małżeństwo w prawie kanonicznym

chrześcijańskie organizacje Zobacz: organizacje chrześcijańskie

chrześcijańsko-demokratyczna partia Zobacz: partia chrześcijańsko-demokratyczna

chrześcijaństwo

chuliganizm Zobacz: chuligaństwo

chuligaństwo

Churał Ludowy Zobacz: parlament Mongolii

Churchill Winston (1874-1965)

CIA

ciało promieniotwórcze Zobacz: substancja promieniotwórcza

ciało wyborcze Zobacz: elektorat

ciasta Zobacz: produkt cukierniczy

ciąg przestępstw Zobacz: przestępstwo ciągłe

ciągłość przestępstwa Zobacz: przestępstwo ciągłe

ciągnik rolniczy Zobacz: traktor

ciąża Zobacz: macierzyństwo

ciąża-zapobieganie Zobacz: antykoncepcja

cicha spółka Zobacz: spółka cicha

Cichociemni

C.I.C.R. Zobacz: Czerwony Krzyż

CICR Zobacz: Czerwony Krzyż

CIEC

CIEC-dokument Zobacz: dokument CIEC

ciechanowskie województwo Zobacz: województwo ciechanowskie

Ciechanów

ciek wodny

cielęcina Zobacz: mięso cielęce

cieśnina

ciężar dowodu

ciężar i wymiary

CIJ Zobacz: Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości

CIM Zobacz: IOM

CIME Zobacz: IOM

CIS Zobacz: Wspólnota Niepodległych Państw

CISL Zobacz: ICFTU

CIT Zobacz: podatek dochodowy od osób prawnych

Ciudad de México Zobacz: Miasto Meksyk

CIV Convention Zobacz: Konwencja CIV 1970

Civil Law Convention on Corruption Zobacz: Cywilnoprawna Konwencja o Korupcji 1999

civil solidarity pact Zobacz: związek partnerski

CJEC Zobacz: Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich

CJUE Zobacz: Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

clienting Zobacz: klienting

Clinton Bill (1946- )

Clinton William Jefferson Zobacz: Clinton Bill (1946- )

CLRAE Zobacz: Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych Europy

clustering (ekonomia) Zobacz: klaster gospodarczy

cła z tytułu importu płodów rolnych Zobacz: cło rolne

cło antydumpingowe

cło eksportowe

cło handlowe

cło importowe

cło na produkty rolne Zobacz: cło rolne

cło na towary przywożone z zagranicy Zobacz: cło importowe

cło pobierane na podstawie wspólnej taryfy celnej Zobacz: cło handlowe

cło preferencyjne Zobacz: preferencyjna taryfa celna

cło przywozowe Zobacz: cło importowe

cło rolne

cło wyrównawcze

cło wywozowe Zobacz: cło eksportowe

cło zerowe Zobacz: zwolnienie od cła

CMEA Zobacz: RWPG

cmentarz

Cmentarz Komunalny Powązki Zobacz: Cmentarz Powązkowski

Cmentarz Łyczakowski

Cmentarz na Rossie

Cmentarz Obrońców Lwowa Zobacz: Cmentarz Orląt Lwowskich

Cmentarz Orląt Lwowskich

Cmentarz Powązkowski

Cmentarz Rakowicki

cmentarz wojenny Zobacz: cmentarz wojskowy

cmentarz wojskowy

Cmentarz Wojskowy Powązki Zobacz: Cmentarz Powązkowski

CMT Zobacz: WCL

CNUCD Zobacz: Konferencja NZ ds. Handlu i Rozwoju

CNUCED Zobacz: Konferencja NZ ds. Handlu i Rozwoju

Co-operative Republic of Guyana Zobacz: Gujana

CoCom

Code européen de sécurité sociale Zobacz: Europejski Kodeks Zabezpieczenia Społecznego 1964

codex iuris canonici Zobacz: kodeks prawa kanonicznego

Cohesion Fund Zobacz: Fundusz Spójności

Collective Bargaining Convention Zobacz: Konwencja Nr 154 dotycząca Popierania Rokowań Zbiorowych 1981

Colombia Zobacz: Kolumbia

Colorado Zobacz: Kolorado

Combined Nomenclature Zobacz: Scalona Nomenklatura

Comecon Zobacz: RWPG

COMESA Zobacz: Wspólny Rynek Afryki Wschodniej i Południowej

COMESSA Zobacz: Wspólnota Państw Sahelu i Sahary

Comission économique européenne Zobacz: ECE

Comité des représentants permanents Zobacz: Coreper

Comité économique et social CE Zobacz: Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

Comité européen de normalisation Zobacz: CEN

Comité européen de normalisation électrotechnique Zobacz: CENELEC

Comité intergouvernemental pour les migrations Zobacz: IOM

Comité international de la Croix-Rouge Zobacz: Czerwony Krzyż

Commission des droits de l'homme Zobacz: Komisja Praw Człowieka RE

Commission des droits de l'homme de l'ONU Zobacz: Rada Praw Człowieka ONZ

Commission économique des Nations unies pour l'Asie occidentale Zobacz: ESCWA

Commission économique et sociale pour l'Asie Occidentale Zobacz: ESCWA

Commission économique pour l'Asie Occidentale Zobacz: ESCWA

Commission économique pour l'Europe Zobacz: ECE

Commission européenne Zobacz: Komisja Europejska

Commission européenne contre le racisme et l'intolérance Zobacz: ECRI

Commission européenne de l'aviation civile Zobacz: Europejska Konferencja Lotnictwa Cywilnego

Commission européenne des droits de l'homme Zobacz: Komisja Praw Człowieka RE

Commission internationale de l'état civil Zobacz: CIEC

Commission of Human Rights Zobacz: Komisja Praw Człowieka RE

Commission of the European Communities Zobacz: Komisja Europejska

Commission on Human Rights Zobacz: Komisja Praw Człowieka RE

common law Zobacz: prawo zwyczajowe

Common Procurement Vocabulary Zobacz: CPV

Common Transit Convention Zobacz: Konwencja o Wspólnej Procedurze Tranzytowej 1987

Commonwealth Zobacz: Wspólnota Brytyjska

Commonwealth of Independent States Zobacz: Wspólnota Niepodległych Państw

Commonwealth of Nations Zobacz: Wspólnota Brytyjska

Communauté atlantique Zobacz: NATO

Communauté caraibe Zobacz: Caricom

Communauté de l'Afrique orientale Zobacz: Wspólnota Wschodnioafrykańska

Communauté des États indépendants Zobacz: Wspólnota Niepodległych Państw

Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest Zobacz: ECOWAS

Communauté économique européenne Zobacz: Wspólnota Europejska

Communauté européenne Zobacz: Wspólnota Europejska

Communauté européenne de défense Zobacz: Unia Zachodnioeuropejska

Communauté européenne de l'énergie atomique Zobacz: EURATOM

Communauté européenne du charbon et de l'acier Zobacz: EWWS

Communautés européennes Zobacz: Wspólnoty Europejskie

Community Charter of Fundamental Social Rights for Workers Zobacz: Karta Wspólnotowa Podstawowych Praw Socjalnych Pracowników 1989

Community court Zobacz: Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich

Community Plant Variety Office Zobacz: Wspólnotowy Urząd Odmian Roślin

Comores Zobacz: Komory

Comoros Zobacz: Komory

computer-assisted learning Zobacz: nauczanie wspomagane komputerem

Comunidad Andina Zobacz: Grupa Andyjska

Concluding Document of the Belgrade Meeting Zobacz: Dokument Belgradzki 1978

Concluding Document of the Vienna Meeting 1989 Zobacz: Dokument Wiedeński 1989

Confédéderation Suisse Zobacz: Szwajcaria

Confédération européenne des syndicats Zobacz: ETUC

Confédération internationale des syndicats libres Zobacz: ICFTU

Confédération mondiale du travail Zobacz: WCL

Confederazione Svizzera Zobacz: Szwajcaria

Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement Zobacz: Konferencja NZ ds. Handlu i Rozwoju

Conférence des organes spécialisés dans les affaires communautaires Zobacz: COSAC

Conférence européenne des administrations des postes et des télécommunications Zobacz: CEPT

Conférence européenne des ministres des transports Zobacz: ECMT

Conference for Security and Cooperation in Europe Zobacz: KBWE

Conference on Security and Cooperation in Europe Zobacz: KBWE

Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe Zobacz: KBWE

Congo Brazzaville Zobacz: Kongo

Congo Kinshhasa Zobacz: Demokratyczna Republika Konga

Congres des Pouvoirs Locaux et Régionaux de l'Europe Zobacz: Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych Europy

Congreso de la Nación Argentina Zobacz: parlament Argentyny

Congreso de los Diputados Zobacz: Kongres Deputowanych (Hiszpania)

Congreso General de los Estados Unidos Maexicanos Zobacz: parlament Meksyku

Congress of Local Regional Authorities of Europe Zobacz: Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych Europy

Congresso Nacional do Brasil Zobacz: parlament Brazylii

Connecticut

Conseil constitutionnel Zobacz: sądownictwo konstytucyjne Francji

Conseil d'aide économique mutuelle Zobacz: RWPG

Conseil d'assistance économique mutuelle Zobacz: RWPG

Conseil de contrôle allié Zobacz: Sojusznicza Rada Kontroli Niemiec

Conseil de l'ANZUS Zobacz: ANZUS

Conseil de l'Asie et du Pacifique Zobacz: ASPAC

Conseil de l'Europe Zobacz: Rada Europy

Conseil de sécurite ONU Zobacz: Rada Bezpieczeństwa ONZ

Conseil de tutelle ONU Zobacz: Rada Powiernicza ONZ

Conseil des ministres européen Zobacz: Rada Unii Europejskiej

Conseil d'Union Européenne Zobacz: Rada Unii Europejskiej

Conseil économique et social ONU Zobacz: ECOSOC

Conseil européen Zobacz: Rada Europejska

Conseil européen pour la recherche nucléaire Zobacz: CERN

Conseil nordique Zobacz: Rada Nordycka

Conseil paysan international Zobacz: Międzynarodówka Chłopska

Conservative Party (Wielka Brytania) Zobacz: Partia Konserwatywna (Wielka Brytania)

Constitution of the Food and Agriculture Organization Zobacz: Konstytucja FAO 1945

Constitution of the International Labour Organisation Zobacz: Konstytucja Międzynarodowej Organizacji Pracy 1919

consulting Zobacz: doradztwo

Continuity of Employment (Seafarers) Convention Zobacz: Konwencja Nr 145 dotycząca Ciągłości Zatrudnienia Marynarzy 1976

controlling

Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment Zobacz: Konwencja w sprawie Zakazu Stosowania Tortur oraz Innego Okrutnego, Nieludzkiego lub Poniżającego Traktowania albo Karania 1984

Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontaliere des collectivités ou autorités territoriales Zobacz: Europejska Konwencja Ramowa o Współpracy Transgranicznej między Wspólnotami i Władzami Terytorialnymi 1980

Convention-cadre pour la protection des minoritiés nationales Zobacz: Konwencja Ramowa o Ochronie Mniejszości Narodowych 1995

Convention civile sur la corruption Zobacz: Cywilnoprawna Konwencja o Korupcji 1999

Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matiere fiscale Zobacz: Konwencja o Wzajemnej Pomocy Administracyjnej w sprawach Podatkowych 1988

Convention concerning Customs Facilities for Touring Zobacz: Konwencja dotycząca Ułatwień Celnych dla Turystyki 1954

Convention Concerning International Carriage by Rail (COTIF) 1980 Zobacz: Konwencja COTIF 1980

Convention concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage Zobacz: Konwencja w sprawie Ochrony Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego 1972

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants Zobacz: Konwencja w sprawie Zakazu Stosowania Tortur oraz Innego Okrutnego, Nieludzkiego lub Poniżającego Traktowania albo Karania 1984

Convention contre le dopage Zobacz: Konwencja Antydopingowa 1989

Convention culturelle européenne Zobacz: Europejska Konwencja Kulturalna 1954

Convention d'application de l'Accord de Schengen 1990 Zobacz: Układ z Schengen

Convention de Bâle sur le Controle des Mouvements Transfrontieres de Dechets et de leur Élimination Zobacz: Konwencja Bazylejska o Kontroli Transgranicznego Przemieszczania i Usuwania Odpadów Niebezpiecznych 1989

Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques Zobacz: Akt Paryski Konwencji Berneńskiej o Ochronie Dzieł Literackich i Artystycznych 1971

Convention de Geneve pour l'amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer (II) Zobacz: Konwencje Genewskie 1949

Convention de Geneve pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne (I) Zobacz: Konwencje Genewskie 1949

Convention de Geneve relative a la protection des personnes civiles en temps de guerre (IV) Zobacz: Konwencje Genewskie 1949

Convention de Geneve relative au traitement des prisonniers de guerre (III) Zobacz: Konwencje Genewskie 1949

Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales Zobacz: Europejska Konwencja Praw Człowieka 1950

Convention de Vienne sur les Relations Consulaires Zobacz: Konwencja Wiedeńska o Stosunkach Konsularnych 1963

Convention de Vienne sur les relations diplomatiques Zobacz: Konwencja Wiedeńska o Stosunkach Dyplomatycznych 1961

Convention des Nations Unies relative aux drotis de l'enfant Zobacz: Konwencja Praw Dziecka 1989

Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises Zobacz: Konwencja o Umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów 1980

Convention douaniere relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR Zobacz: Konwencja TIR 1975

Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme Zobacz: Konwencja Rady Europy o Zapobieganiu Terroryzmowi 2005

Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme Zobacz: Konwencja Rady Europy o Praniu, Ujawnianiu, Zajmowaniu i Konfiskacie Dochodów Pochodzących z Przestępstwa i o Finansowaniu Terroryzmu 2005

Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains Zobacz: Konwencja Rady Europy o Zwalczaniu Handlu Ludźmi 2005

Convention Establishing the European Telecommunications Satellite Organization "EUTELSAT" Zobacz: Konwencja o Utworzeniu Europejskiej Organizacji Łączności Satelitarnej EUTELSAT 1982

Convention européenne concernant des questions de droit d'auteur et de droits voisins dans la cadre de la radiodiffussion transfrontière par satellite Zobacz: Europejska Konwencja dotycząca Problemów Prawa Autorskiego i Praw Pokrewnych...1994

Convention européenne dans le domaine de l'information sur le droit étranger Zobacz: Konwencja Europejska o Informacji o Prawie Obcym 1968

Convention européenne de sécurité sociale Zobacz: Europejska Konwencja o Zabezpieczeniu Społecznym 1972

Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale Zobacz: Europejska Konwencja o Pomocy Prawnej w sprawach Karnych 1959

Convention européenne des droits de l'homme Zobacz: Europejska Konwencja Praw Człowieka 1950

Convention européenne d'établissement Zobacz: Europejska Konwencja Osiedleńcza 1955

Convention européenne d'extradition Zobacz: Europejska Konwencja o Ekstradycji 1957

Convention européenne du paysage Zobacz: Europejska Konwencja Krajobrazowa 2000

Convention européenne en matière d'adoption des enfants 1967 Zobacz: Europejska Konwencja o Przysposobieniu Dzieci 1967

Convention européenne portant loi uniforme en matiere d'arbitrage Zobacz: Europejska Konwencja zawierająca Jednolitą Ustawę o Arbitrażu 1966

Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants Zobacz: Europejska Konwencja o Zapobieganiu Torturom oraz Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu lub Karaniu 1987

Convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique Zobacz: Europejska Konwencja o Ochronie Dziedzictwa Archeologicznego 1969

Convention européenne pour la répression des infractions routieres Zobacz: Europejska Konwencja o Karaniu za Przestępstwa Drogowe 1964

Convention européenne pour la répression du terrorisme Zobacz: Europejska Konwencja o Zwalczaniu Terroryzmu 1977

Convention européenne pour la surveillance des personnes condamnées ou libérées sous condition Zobacz: Europejska Konwencja o Nadzorze nad Warunkowo Skazanymi i Warunkowo Zwolnionymi 1964

Convention européenne relative a l'équivalence des diplômes donnant acces aux établissements universitaires Zobacz: Europejska Konwencja o Równoważności Dyplomów Uprawniających do Przyjęcia do Szkół Wyższych 1953

Convention européenne relative au dédommagement des victimes d'infractions violentes Zobacz: Europejska Konwencja o Odszkodowaniach dla Ofiar Przestępstw Popełnionych z Użyciem Przemocy 1983

Convention européenne relative au statut juridique du travailleur migrant Zobacz: Europejska Konwencja o Statusie Prawnym Pracowników Migrujących 1977

Convention européenne sur la classification internationale des brevets d'invention Zobacz: Europejska Konwencja o Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej 1954

Convention européenne sur la nationalité Zobacz: Europejska Konwencja o Obywatelstwie 1997

Convention européenne sur la promotion d'un service volontaire transnational à long terme pour les jeunes Zobacz: Europejska Konwencja o Popieraniu Transnarodowej Długoterminowej Służby Ochotniczej Młodocianych 2000

Convention européenne sur la protection des animaux dans les élevages Zobacz: Europejska Konwencja o Ochronie Zwierząt Hodowlanych i Gospodarskich 1976

Convention européenne sur la protection des animaux en transport international Zobacz: Europejska Konwencja o Ochronie Zwierząt podczas Przewozów Międzynarodowych 1968

Convention européenne sur la reconnaissance académique des qualifications universitaires Zobacz: Europejska Konwencja o Akademickim Uznaniu Kwalifikacji Uniwersyteckich 1959

Convention européenne sur la reconnaissance de la personnalité juridique des organisations internationales non gouvernementales Zobacz: Europejska Konwencja o Uznaniu Osobowości Prawnej Międzynarodowych Organizacji Pozarządowych 1986

Convention européenne sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants ... Zobacz: Europejska Konwencja o Uznawaniu i Wykonywaniu Orzeczeń dotyczących Pieczy nad Dzieckiem...1980

Convention européenne sur la télévision transfrontiere Zobacz: Europejska Konwencja o Telewizji Ponadgranicznej 1989

Convention européenne sur la transmission des procédures répressives Zobacz: Europejska Konwencja o Przekazywaniu Postępowania w sprawach Karnych 1972

Convention européenne sur la valeur internationale des jugements répressifs Zobacz: Europejska Konwencja o Międzynarodowej Ważności Wyroków Karnych 1970

Convention européenne sur le contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes à feu par des particuliers Zobacz: Europejska Konwencja o Kontroli Nabywania i Posiadania Broni Palnej przez Osoby Prywatne 1978

Convention européenne sur l'équivalence des périodes d'études universitaires Zobacz: Europejska Konwencja o Równoważności Okresów Studiów Uniwersyteckich 1956

Convention européenne sur l'équivalence générale des périodes d'études universitaires Zobacz: Europejska Konwencja o Ogólnej Równoważności Okresów Studiów Uniwersyteckich 1990

Convention européenne sur les effets internationaux de la déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur Zobacz: Europejska Konwencja o Międzynarodowych Skutkach Pozbawienia Prawa Prowadzenia Pojazdów Mechanicznych 1976

Convention européenne sur les fonctions consulaires Zobacz: Europejska Konwencja o Funkcjach Konsularnych 1967

Convention européenne sur les infractions visant des biens culturels Zobacz: Europejska Konwencja o Przestępstwach przeciwko Własności Kulturalnej 1985

Convention européenne sur l'exercice des droits des enfants Zobacz: Europejska Konwencja o Wykonywaniu Praw Dzieci 1996

Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field (I) Zobacz: Konwencje Genewskie 1949

Convention for the Amelioration of the Condition of Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea (II) Zobacz: Konwencje Genewskie 1949

Convention for the Protection of Human Rights and Dignity of the Human Being with regard to the Application of Biology and Medicine Zobacz: Konwencja o Prawach Człowieka i Biomedycynie 1997

Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms Zobacz: Europejska Konwencja Praw Człowieka 1950

Convention for the protection of individuals with regard to automatic processing of personal data Zobacz: Konwencja o Ochronie Osób w związku z Automatycznym Przetwarzaniem Danych Osobowych 1981

Convention for the Protection of the Architectural Heritage of Europe Zobacz: Konwencja o Ochronie Dziedzictwa Architektonicznego Europy 1985

Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation Zobacz: Konwencja o Zwalczaniu Bezprawnych Czynów Skierowanych przeciwko Bezpieczeństwu Lotnictwa Cywilnego 1971

Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft Zobacz: Konwencja o Zwalczaniu Bezprawnego Zawładnięcia Statkami Powietrznymi 1970

Convention for the Unification of Certain Rules Relating to International Carriage by Air Zobacz: Konwencja o Ujednostajnieniu Niektórych Prawideł dotyczących Międzynarodowego Przewozu Powietrznego 1929

Convention interaméricaine pour la prévention et la répression de la torture Zobacz: Międzyamerykańska Konwencja o Zapobieganiu i Karaniu Stosowania Tortur 1985

Convention internationale concernant le transport des voyageurs et des bagages par chemin de fer Zobacz: Konwencja CIV 1970

Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale Zobacz: Międzynarodowa Konwencja w sprawie Likwidacji Wszelkich Form Dyskryminacji Rasowej 1965

Convention on Assistance in the Case of a Nuclear Accident or Radiological Emergency Zobacz: Konwencja o Pomocy w Przypadku Awarii Jądrowej lub Zagrożenia Radiologicznego 1986

Convention on Biological Diversity Zobacz: Konwencja o Różnorodności Biologicznej 1992

Convention on Certain Conventional Weapons Zobacz: Konwencja o Zakazie lub Ograniczeniu Użycia Pewnych Broni Konwencjonalnych...1980

Convention on Civil Liability for Damage Resulting from Activities Dangerous to the Environment Zobacz: Konwencja o Odpowiedzialności Cywilnej za Szkody Wyrządzone Działalnością Niebezpieczną dla Środowiska 1993

Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions Zobacz: Konwencja o Zwalczaniu Przekupstwa Zagranicznych Funkcjonariuszy Publicznych...1997

Convention on Consent to Marriage, Minimum Age for Marriage and Registration of Marriages Zobacz: Konwencja w sprawie Zgody na Zawarcie Małżeństwa, Najniższego Wieku Małżeńskiego i Rejestracji Małżeństw 1962

Convention on Contact concerning Children Zobacz: Konwencja o Kontaktach dotyczących Dzieci 2003

Convention on Cybercrime Zobacz: Konwencja o Cyberprzestępczości 2001

Convention on Early Notification of a Nuclear Accident Zobacz: Konwencja o Wczesnym Powiadamianiu o Awarii Jądrowej 1986

Convention on Human Rights and Biomedicine Zobacz: Konwencja o Prawach Człowieka i Biomedycynie 1997

Convention on Intangible Cultural Heritage Zobacz: Konwencja UNESCO w Sprawie Ochrony Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego 2003

Convention on International Civil Aviation Zobacz: Konwencja o Międzynarodowym Lotnictwie Cywilnym 1944

Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora Zobacz: Konwencja o Międzynarodowym Handlu Dzikimi Zwierzętami i Roślinami Gatunków Zagrożonych Wyginięciem 1973

Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime Zobacz: Konwencja o Praniu, Ujawnianiu, Zajmowaniu i Konfiskacie Dochodów Pochodzących z Przestępstwa 1990

Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution Zobacz: Konwencja w sprawie Transgranicznego Zanieczyszczania Powietrza na Dalekie Odległości 1979

Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters Zobacz: Konwencja o Wzajemnej Pomocy Administracyjnej w sprawach Podatkowych 1988

Convention on Offences and Certain Other Acts Committed on Board Aircraft Zobacz: Konwencja w sprawie Przestępstw i Niektórych Innych Czynów Popełnionych na Pokładzie Statków Powietrznych 1963

Convention on Political Rights of Women Zobacz: Konwencja o Prawach Politycznych Kobiet 1953

Convention on Special Missions Zobacz: Konwencja o Misjach Specjalnych 1969

Convention on the Continental Shelf Zobacz: Konwencja o Szelfie Kontynentalnym 1958

Convention on the Contract for the International Carriage of Goods by Road (CMR) Zobacz: Konwencja CMR 1956

Convention on the Elaboration of a European Pharmacopoeia Zobacz: Konwencja o Opracowaniu Farmakopei Europejskiej 1964

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women Zobacz: Konwencja w sprawie Likwidacji Wszelkich Form Dyskryminacji Kobiet 1979

Convention on the Establishing of a Scheme of Registration of Wills Zobacz: Konwencja o Wprowadzeniu Systemu Rejestracji Testamentów 1972

Convention on the Exercise of Children's Rights Zobacz: Europejska Konwencja o Wykonywaniu Praw Dzieci 1996

Convention on the High Seas Zobacz: Konwencja o Morzu Pełnym 1958

Convention on the International Maritime Satellite Organization (INMARSAT) Zobacz: Konwencja o Utworzeniu Międzynarodowej Organizacji Morskiej Łączności Satelitarnej "INMARSAT" 1976

Convention on the International Sale of Goods Zobacz: Konwencja o Umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów 1980

Convention on the Legal Status of Children Born out of Wedlock Zobacz: Europejska Konwencja o Statusie Prawnym Dziecka Pozamałżeńskiego 1975

Convention on the Liability of Hotel-Keepers Concerning the Property of their Guests Zobacz: Konwencja o Odpowiedzialności Osób Utrzymujących Hotele za Rzeczy Wniesione przez Gości Hotelowych 1962

Convention on the Limitation Period in the International Sale of Goods Zobacz: Konwencja o Przedawnieniu w Międzynarodowej Sprzedaży Towarów 1974

Convention on the Marking of Plastic Explosives for the Purpose of Identification Zobacz: Konwencja w sprawie Znakowania Plastycznych Materiałów Wybuchowych w Celu ich Wykrywania 1991

Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property Zobacz: Konwencja dotycząca Środków Zmierzających do Zakazu i Zapobiegania Nielegalnemu Przywozowi, Wywozowi i Przenoszeniu Własności Dóbr Kultury 1970

Convention on the Nationality of Married Women Zobacz: Konwencja o Obywatelstwie Kobiet Zamężnych 1957

Convention on the Physical Protection of Nuclear Material Zobacz: Konwencja o Ochronie Fizycznej Materiałów Jądrowych 1980

Convention on the Prevention and Suppression of the Crime of Genocide Zobacz: Konwencja w sprawie Zapobiegania i Karania Zbrodni Ludobójstwa 1948

Convention on the Privileges and Immunities of the Specialized Agencies Zobacz: Konwencja o Przywilejach i Immunitetach Organizacji Wyspecjalizowanych 1947

Convention on the Prohibition of Military or Any Other Hostile Use of Environmental Modification Techniques Zobacz: Konwencja o Zakazie Używania Technicznych Środków Oddziaływania na Środowisko w Celach Militarnych...1977

Convention on the Prohibition of the Use, Stockpiling, Production and Transfer of Antipersonnel Mines and on Their Destruction Zobacz: Konwencja o Zakazie Użycia, Składowania, Produkcji i Przekazywania Min Przeciwpiechotnych...1997

Convention on the Prohibition or Restrictions on the Use of Certain Conventional Weapons Which May Be Deemed to Be Excessively Injurious or to Have Indiscriminate Effects Zobacz: Konwencja o Zakazie lub Ograniczeniu Użycia Pewnych Broni Konwencjonalnych...1980

Convention on the Protection and Use of Transboundary Watercourses and International Lakes Zobacz: Konwencja o Ochronie i Użytkowaniu Transgranicznych Cieków Wodnych i Jezior Międzynarodowych 1992

Convention on the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict Zobacz: Konwencja o Ochronie Dóbr Kulturalnych w Razie Konfliktu Zbrojnego 1954

Convention on the Protection of the Environment through Criminal Law Zobacz: Konwencja o Ochronie Środowiska poprzez Prawo Karne 1998

Convention on the Recognition of Qualifications Concerning Higher Education in the European Region Zobacz: Konwencja o Uznawaniu Kwalifikacji związanych z Uzyskaniem Wyższego Wykształcenia w Regionie Europejskim 1997

Convention on the Reduction of Cases of Multiple Nationality Zobacz: Konwencja o Ograniczeniu Przypadków Podwójnego Obywatelstwa...1963

Convention on the Reduction of Statelessness Zobacz: Konwencja w sprawie Zredukowania Bezpaństwowości 1961

Convention on the Representation of States in Their Relations with the International Organizations of the Universal Character Zobacz: Konwencja Wiedeńska o Reprezentacji Państw w ich Stosunkach z Organizacjami Międzynarodowymi o Charakterze Uniwersalnym 1975

Convention on the Rights of the Child Zobacz: Konwencja Praw Dziecka 1989

Convention on the Transboundary Effects of Industrial Accidents Zobacz: Konwencja w sprawie Transgranicznych Skutków Awarii Przemysłowych 1992

Convention on the Transfer and Use of Data of the Remote Sensing of the Earth from Outer Space Zobacz: Konwencja o Przekazywaniu i Wykorzystywaniu Danych ze Zdalnego Badania Ziemi z Kosmosu 1978

Convention on the Transfer of Sentenced Persons Zobacz: Konwencja o Przekazywaniu Osób Skazanych 1983

Convention on the Unification of Certain Points of Substantive Law on Patents for Invention Zobacz: Konwencja o Ujednoliceniu Niektórych Elementów Prawa Patentowego 1963

Convention pénale sur la corruption Zobacz: Prawnokarna Konwencja o Korupcji 1999

Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide Zobacz: Konwencja w sprawie Zapobiegania i Karania Zbrodni Ludobójstwa 1948

Convention pour la protection des Droits de l'Homme et de la dignité de l'etre humain a l'égard des applications de la biologie et de la médecine Zobacz: Konwencja o Prawach Człowieka i Biomedycynie 1997

Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel Zobacz: Konwencja o Ochronie Osób w związku z Automatycznym Przetwarzaniem Danych Osobowych 1981

Convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel Zobacz: Konwencja w sprawie Ochrony Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego 1972

Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile Zobacz: Konwencja o Zwalczaniu Bezprawnych Czynów Skierowanych przeciwko Bezpieczeństwu Lotnictwa Cywilnego 1971

Convention pour la sauvegarde du patrimoine architectural de l'Europe Zobacz: Konwencja o Ochronie Dziedzictwa Architektonicznego Europy 1985

Convention relating to the Status of Refugees Zobacz: Konwencja dotycząca Statusu Uchodźców 1951

Convention relative à la Conservation de la Vie Sauvage et de Milieu Naturel de l'Europe Zobacz: Konwencja o Ochronie Gatunków Dzikiej Flory i Fauny Europejskiej...1979

Convention relative à l'élaboration d'une pharmacopée européenne Zobacz: Konwencja o Opracowaniu Farmakopei Europejskiej 1964

Convention relative à l'établissement d'un système d'inscription des testaments Zobacz: Konwencja o Wprowadzeniu Systemu Rejestracji Testamentów 1972

Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime Zobacz: Konwencja o Praniu, Ujawnianiu, Zajmowaniu i Konfiskacie Dochodów Pochodzących z Przestępstwa 1990

Convention relative aux droits de l'enfant Zobacz: Konwencja Praw Dziecka 1989

Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War (IV) Zobacz: Konwencje Genewskie 1949

Convention relative to the Treatment of Prisoners of War (III) Zobacz: Konwencje Genewskie 1949

Convention sur certaines armes classiques Zobacz: Konwencja o Zakazie lub Ograniczeniu Użycia Pewnych Broni Konwencjonalnych...1980

Convention sur la cybercriminalité Zobacz: Konwencja o Cyberprzestępczości 2001

Convention sur la modification de l'environnement Zobacz: Konwencja o Zakazie Używania Technicznych Środków Oddziaływania na Środowisko w Celach Militarnych...1977

Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière a longue distance Zobacz: Konwencja w sprawie Transgranicznego Zanieczyszczania Powietrza na Dalekie Odległości 1979

Convention sur la protection de l'environnement par le droit pénal Zobacz: Konwencja o Ochronie Środowiska poprzez Prawo Karne 1998

Convention sur la réduction des cas de pluralité de nationalités Zobacz: Konwencja o Ograniczeniu Przypadków Podwójnego Obywatelstwa...1963

Convention sur la responsabilité des hoteliers quant aux objets apportés par les voyageurs Zobacz: Konwencja o Odpowiedzialności Osób Utrzymujących Hotele za Rzeczy Wniesione przez Gości Hotelowych 1962

Convention sur le règlement par voie d'arbitrage des contestations de droit civil découlant des relations de coopération économique, scientifique et technique Zobacz: Konwencja o Rozstrzyganiu w drodze Arbitrażu Sporów Cywilnoprawnych...1972

Convention sur le statut juridique des enfants nés hors mariage Zobacz: Europejska Konwencja o Statusie Prawnym Dziecka Pozamałżeńskiego 1975

Convention sur le transfèrement des personnes condamnées Zobacz: Konwencja o Przekazywaniu Osób Skazanych 1983

Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination a l'égard des femmes Zobacz: Konwencja w sprawie Likwidacji Wszelkich Form Dyskryminacji Kobiet 1979

Convention sur les armes biologiques Zobacz: Konwencja o Zakazie Prowadzenia Badań, Produkcji i Gromadzenia Zapasów Broni Bakteriologicznej (Biologicznej) i Toksycznej oraz o ich Zniszczeniu 1972

Convention sur les droits de l'enfant Zobacz: Konwencja Praw Dziecka 1989

Convention sur les Droits de l'Homme et la biomédicine Zobacz: Konwencja o Prawach Człowieka i Biomedycynie 1997

Convention sur l'unification de certains éléments du droit des brevets d'invention Zobacz: Konwencja o Ujednoliceniu Niektórych Elementów Prawa Patentowego 1963

Convention Universelle sur le droit d'auteur Zobacz: Powszechna Konwencja o Prawie Autorskim 1971

Conventional Armed Forces in Europe-Treaty Zobacz: Traktat o Konwencjonalnych Siłach Zbrojnych w Europie 1990

coopération économique Asie-Pacifique Zobacz: APEC

Coordinating Committee for Multilateral Export Controls Zobacz: CoCom

Copenhagen Zobacz: Kopenhaga

Coreper

coroner Zobacz: sędzia śledczy

Corporación Financiera Internacional Zobacz: Międzynarodowa Korporacja Finansowa

corporate banking Zobacz: bankowość korporacyjna

corporate culture Zobacz: kultura organizacyjna

corporate governance Zobacz: nadzór korporacyjny

corporate placement Zobacz: outplacement

Corpus Iuris (UE)

corpus juris WE Zobacz: Corpus Iuris (UE)

Corse Zobacz: Korsyka

Corte Constituzionale Zobacz: sądownictwo konstytucyjne Włoch

Cortes Generales Zobacz: parlament Hiszpanii

COSAC

Costa Rica Zobacz: Kostaryka

Côte d'Ivoire Zobacz: Wybrzeże Kości Słoniowej

COTIF Convention 1980 Zobacz: Konwencja COTIF 1980

cotygodniowy odpoczynek Zobacz: odpoczynek tygodniowy

Council for Mutual Economic Aid Zobacz: RWPG

Council for Mutual Economic Assistance Zobacz: RWPG

Council of Baltic Sea States Zobacz: Rada Państw Morza Bałtyckiego

Council of Europe Zobacz: Rada Europy

Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings Zobacz: Konwencja Rady Europy o Zwalczaniu Handlu Ludźmi 2005

Council of Europe Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime and on the Financing of Terrorism Zobacz: Konwencja Rady Europy o Praniu, Ujawnianiu, Zajmowaniu i Konfiskacie Dochodów Pochodzących z Przestępstwa i o Finansowaniu Terroryzmu 2005

Council of Europe Convention on the Prevention of Terrorism Zobacz: Konwencja Rady Europy o Zapobieganiu Terroryzmowi 2005

Council of European Ministers Zobacz: Rada Unii Europejskiej

Council of European Union Zobacz: Rada Unii Europejskiej

Council of Mutual Economic Aid Zobacz: RWPG

Council of the Baltic Sea States Zobacz: Rada Państw Morza Bałtyckiego

Council of the Union Zobacz: Rada Unii Europejskiej

coup d'état Zobacz: zamach stanu

Coupe d'Europe des nations Zobacz: Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej

Cour de justice CE Zobacz: Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich

Cour de Justice CE Zobacz: Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich

Cour des comptes CE Zobacz: Europejski Trybunał Obrachunkowy

Cour des droits de l'homme Zobacz: Europejski Trybunał Praw Człowieka

Cour européenne des droits de l'homme Zobacz: Europejski Trybunał Praw Człowieka

Cour internationale de justice Zobacz: Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości

Cour permanente d'arbitrage Zobacz: Trybunał Stały Arbitrażu

Court of Auditors of the European Communities Zobacz: Europejski Trybunał Obrachunkowy

Court of First Instance of the European Communities Zobacz: Sąd (UE)

Court of Human Rights Zobacz: Europejski Trybunał Praw Człowieka

Court of Justice of European Communities Zobacz: Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich

CPC Zobacz: Komunistyczna Partia Chin

CPLRE Zobacz: Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych Europy

CPV

CPVO Zobacz: Wspólnotowy Urząd Odmian Roślin

cracking Zobacz: piractwo komputerowe

Cracovia Zobacz: Kraków

Criminal Law Convention on Corruption Zobacz: Prawnokarna Konwencja o Korupcji 1999

CRM Zobacz: klienting

Crna Gora Zobacz: Czarnogóra

Croix-Rouge Zobacz: Czerwony Krzyż

cross-border insolvency Zobacz: upadłość międzynarodowa

CRSN Zobacz: Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

CSCE Zobacz: KBWE

Csermanek Janos Zobacz: Kadar Janos (1912-1989)

CSR Zobacz: społeczna odpowiedzialność w biznesie

CSRF Zobacz: Czechosłowacja

CSU

CSUE Zobacz: Centrum Satelitarne Unii Europejskiej

Cuba Zobacz: Kuba

cud nad Wisłą 1920 Zobacz: bitwa warszawska 1920

cudzoziemcy-przestępczość Zobacz: przestępczość cudzoziemców

cudzoziemiec

cudzoziemiec-prawa Zobacz: prawo obcych

cukier

cukier buraczany

cukrownia Zobacz: przemysł cukrowniczy

cukrownictwo Zobacz: przemysł cukrowniczy

Curie-Skłodowska Maria Zobacz: Skłodowska-Curie Maria (1867-1934)

customer relationship management Zobacz: klienting

Customs Convention on Containers Zobacz: Konwencja Celna w sprawie Kontenerów 1972

Customs Convention on the International Transport of Goods under Cover of TIR Carnets Zobacz: Konwencja TIR 1975

Customs Convention on the Temporary Importation of Commercial Road Vehicles Zobacz: Konwencja Celna w sprawie Czasowego Przywozu Handlowych Pojazdów Drogowych 1956

Customs Convention on the Temporary Importation of Pedagogic Material Zobacz: Konwencja Celna dotycząca Czasowego Przywozu Materiału Pedagogicznego 1970

Customs Convention on the Temporary Importation of Private Road Vehicles Zobacz: Konwencja Celna w sprawie Czasowego Przywozu Prywatnych Pojazdów Drogowych 1954

Customs Convention on the Temporary Importation of Professional Equipment Zobacz: Konwencja Celna dotycząca Czasowego Przywozu Wyposażenia Zawodowego 1961

Customs Convention on the Temporary Importation of Scientific Equipment Zobacz: Konwencja Celna dotycząca Czasowego Przywozu Wyposażenia Naukowego 1968

cyberdemokracja Zobacz: elektroniczna demokracja

cybergospodarka Zobacz: gospodarka elektroniczna

cyberkultura

cybernetyka

cyberprzestrzeń Zobacz: rzeczywistość wirtualna

cyberterroryzm

cyberwojna Zobacz: walka informacyjna

cyfrowy dysk optyczny Zobacz: dysk optyczny

Cyganie Zobacz: Romowie

cygański tryb życia Zobacz: koczownictwo

cygara Zobacz: przemysł tytoniowy

cykl ekonomiczny Zobacz: cykl gospodarczy

cykl gospodarczy

cykl koniunkturalny Zobacz: cykl gospodarczy

cykl życia produktu

cykl życia wyrobu Zobacz: cykl życia produktu

Cyklady Zobacz: Południowe Wyspy Egejskie

cyklon Zobacz: huragan

cyna

cynk

Cypr

Cypr a Unia Europejska Zobacz: przystąpienie Cypru do UE

Cypr-konstytucja Zobacz: konstytucja Cypru

Cypr-parlament Zobacz: parlament Cypru

Cypr-system polityczny Zobacz: system polityczny Cypru

Cyprus Zobacz: Cypr

Cyprus dispute Zobacz: kwestia cypryjska

cypryjska kwestia Zobacz: kwestia cypryjska

cypryjski problem Zobacz: kwestia cypryjska

Cyrankiewicz Józef (1911-1989)

cytat

cytologia

cywile poszkodowani przez wojnę Zobacz: ofiary cywilne

cywilizacja

cywilizacja europejska Zobacz: kultura Europy

cywilizacyjny kryzys Zobacz: kryzys cywilizacyjny

cywilna kontrola armii Zobacz: cywilna kontrola nad wojskiem

cywilna kontrola nad siłami zbrojnymi Zobacz: cywilna kontrola nad wojskiem

cywilna kontrola nad wojskiem

cywilna służba ruchu lotniczego Zobacz: personel naziemny

cywilne ofiary wojny Zobacz: ofiary cywilne

cywilne orzecznictwo Zobacz: orzecznictwo cywilne

cywilne postępowanie Zobacz: postępowanie cywilne

cywilne prawo Zobacz: prawo cywilne

cywilne prawo rzymskie Zobacz: rzymskie prawo cywilne

Cywilnoprawna Konwencja o Korupcji 1999

cywilnoprawna odpowiedzialność Zobacz: odpowiedzialność cywilna

cywilny nadzór nad wojskiem Zobacz: cywilna kontrola nad wojskiem

Czad

Czarna Afryka Zobacz: Afryka Subsaharyjska

Czarne Morze Zobacz: Morze Czarne

Czarnobyl 1986 Zobacz: katastrofa w Czarnobylu 1986

Czarnogóra

Czarnomorska Współpraca Gospodarcza Zobacz: BSEC

czarny rynek Zobacz: handel nielegalny

czarter

Czartoryscy

Czartoryski Adam Jerzy (1770-1861)

czas jazdy Zobacz: okres czasu jazdy

czas letni

czas pracy

czas pracy kierowców Zobacz: okres prowadzenia pojazdu

czas przerw w pracy Zobacz: czas wolny od pracy

czas wolny Zobacz: rekreacja

czas wolny od pracy

czasokres kształcenia Zobacz: długość kształcenia

czasopisma emigracyjne polskie Zobacz: prasa polonijna

czasopisma polityczne Zobacz: prasa polityczna

czasopismo

czasopismo analityczne Zobacz: bibliografia

czasopismo elektroniczne Zobacz: publikacja elektroniczna

czasopismo kobiece Zobacz: prasa kobieca

czasopismo nielegalne Zobacz: literatura podziemna

czasopismo studenckie Zobacz: prasa studencka

czasopismo żydowskie Zobacz: judaica

czasowe zamknięcia szkół Zobacz: rok szkolny

czasowe zawieszenie stosunku pracy Zobacz: zawieszenie stosunku pracy

czasowy przywóz Zobacz: przywóz czasowy

Czechosłowacja

Czechosłowacja-historia Zobacz: historia Czechosłowacji

Czechosłowacja-konstytucja Zobacz: konstytucja Czechosłowacji

Czechosłowacja-system polityczny Zobacz: system polityczny Czechosłowacji

Czechosłowacka Republika Socjalistyczna Zobacz: Czechosłowacja

czechosłowacki ustrój Zobacz: system polityczny Czechosłowacji

Czechy

Czechy-gospodarka Zobacz: gospodarka Czech

Czechy-historia Zobacz: historia Czech

Czechy-konstytucja Zobacz: konstytucja Czech

Czechy-miasta Zobacz: miasta Czech

Czechy-parlament Zobacz: parlament Czech

Czechy-partie polityczne Zobacz: czeskie partie polityczne

Czechy-polityka zagraniczna Zobacz: polityka zagraniczna Czech

Czechy-przeobrażenia ustrojowe Zobacz: przeobrażenia ustrojowe w Czechach

Czechy-regiony Zobacz: regiony Czech

Czechy-sądownictwo konstytucyjne Zobacz: sądownictwo konstytucyjne Czech

Czechy-system polityczny Zobacz: system polityczny Czech

Czechy-transformacja gospodarki Zobacz: transformacja gospodarki w Czechach

Czechy-ustawodawstwo Zobacz: ustawodawstwo Czech

Czechy w Unii Europejskiej Zobacz: członkostwo Czech w UE

Czechy-wybory parlamentarne Zobacz: wybory parlamentarne w Czechach

Czeczenia

Czeczeńska Republika Iczkerii Zobacz: Czeczenia

Czecznia Zobacz: Czeczenia

czek

Czeka

czekolada Zobacz: produkt cukierniczy

czekowe prawo Zobacz: prawo czekowe

Czepiel Adam Zobacz: Brzozowski Stanisław Leopold (1878-1911)

Czerkiesja Zobacz: Karaczajo-Czerkiesja

Czermanik Giovanni Zobacz: Kadar Janos (1912-1989)

Czernienko Konstantin (1911-1985)

Czerwcowe powstanie 1953 Zobacz: Powstanie Berlińskie 1953

czerwcowy protest robotniczy 1976 Zobacz: Czerwiec 1976

Czerwiec 1956

Czerwiec 1976

Czerwona Międzynarodówka Związków Zawodowych

Czerwone Brygady Zobacz: organizacje terrorystyczne

czerwone księgi i listy Zobacz: gatunki chronione

Czerwony Krzyż

Czesi

czeska polityka zagraniczna Zobacz: polityka zagraniczna Czech

czeski język Zobacz: język czeski

czeskie partie polityczne

czesne Zobacz: opłaty szkolne

Częstochowa

Częstochowa-Klasztor Paulinów Zobacz: Jasna Góra

częstochowskie województwo Zobacz: województwo częstochowskie

częstotliwość radiowa Zobacz: zakres częstotliwości

częstotliwość telewizyjna Zobacz: zakres częstotliwości

części elektroniczne Zobacz: element elektroniczny

części pojazdu

części samochodu Zobacz: części pojazdu

części zamienne

części zapasowe Zobacz: części zamienne

część składowa federacji Zobacz: jednostka federalna

część wymienna Zobacz: części zamienne

członek Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości Zobacz: członek Trybunału Sprawiedliwości (UE)

członek Komisji Europejskiej Zobacz: komisarz europejski

członek parlamentu

członek Parlamentu Europejskiego

członek parlamentu-kobieta Zobacz: kobieta w parlamencie

członek Trybunału Sprawiedliwości (UE)

członkostwo Austrii w UE

członkostwo Czech w UE

członkostwo Litwy w UE

członkostwo NATO

członkostwo partii Zobacz: przynależność polityczna

członkostwo Polski w UE

członkostwo Unii Europejskiej

członkostwo Wielkiej Brytanii w UE

członkostwo Wspólnoty

członkowski kraj Zobacz: kraj członkowski

człowiek-filozofia Zobacz: antropologia filozoficzna

człowiek stary Zobacz: osoba starsza

czołg Zobacz: pojazd bojowy

Czuwaska Republika Autonomiczna Zobacz: Czuwaszja

Czuwaszia Zobacz: Czuwaszja

Czuwaszja

czwarta konwencja z Lomé 1989

Czwarta Międzynarodówka Zobacz: Międzynarodówka IV

czwarty świat Zobacz: grupa społecznie poszkodowanych

czyn ciągły Zobacz: przestępstwo ciągłe

czyn karalny Zobacz: przestępstwo

czyn niedozwolony Zobacz: przestępstwo

czyn nierządny Zobacz: prostytucja

czyn przestępczy Zobacz: przestępstwo

czyn społeczny Zobacz: praca społeczna

czyn zabroniony Zobacz: przestępstwo

czynne prawo wyborcze

czynnik produkcji

czynniki powodujące skażenie Zobacz: środki zanieczyszczające

czynniki rakotwórcze Zobacz: substancja rakotwórcza

czynniki szkodliwe

czynności bankowe Zobacz: bankowość

czynności dowodowe Zobacz: postępowanie dowodowe

czynny żal

czynsz Zobacz: najem lokalu

czysta karta do głosowania Zobacz: niewypełniona karta do głosowania

czysta technologia

czystka 1934-1939 Zobacz: wielka czystka

czystka etniczna

czyszczenie etniczne Zobacz: czystka etniczna

czytanie szybkie Zobacz: szybkie czytanie

czytelnictwo

czytnik dysków optycznych Zobacz: urządzenia odczytujące

ćwiczenia wojskowe

Dachau

Daesh Zobacz: Ad-Dawlah al-Islāmiyyah

Dagestan

Dagestańska ASRR Zobacz: Dagestan

Dahomej Zobacz: Benin

daktyloskopia Zobacz: kryminalistyka

Daleki Wschód

dalekomorski połów ryb Zobacz: rybołówstwo dalekomorskie

dalszy rozwój UE

dalszy rozwój WE

dane medyczne

dane o charakterze osobistym Zobacz: dane osobowe

dane osobowe

dane personalne Zobacz: dane osobowe

dane statystyczne

dane techniczne Zobacz: specyfikacja techniczna

Dang Cong San Viet Nam Zobacz: Komunistyczna Partia Wietnamu

Dania

Dania-konstytucja Zobacz: konstytucja Danii

Dania-parlament Zobacz: parlament Danii

Dania-system polityczny Zobacz: system polityczny Danii

danie gotowe

danina publiczna

Danmark Zobacz: Dania

Danzig Zobacz: Gdańsk

dar Zobacz: darowizna

darowizna

dary

Daszyński Ignacy (1866-1936)

dauhańska runda rozwojowa Zobacz: Runda dauhańska

dawca krwi Zobacz: przetaczanie krwi

dawka promieniowania Zobacz: radiobiologia

dawna Jugosławiańska Republika Macedonii Zobacz: Macedonia

dawny Jemen Południowy Zobacz: były Jemen Południowy

dawstwo krwi Zobacz: przetaczanie krwi

dawstwo narządów Zobacz: przeszczepianie narządów

dawstwo organów Zobacz: przeszczepianie narządów

Dąbrowski Jan Henryk (1755-1818)

Dąbrowszczacy

dążenia ekspansjonistyczne Zobacz: imperializm

dążenia separatystyczne Zobacz: ruch separatystyczny

DBMS Zobacz: system zarządzania bazą danych

DC Zobacz: Włoska Partia Demokracji Chrześcijańskiej

DDR Zobacz: NRD

De Gaulle Charles Zobacz: Gaulle Charles de (1890-1970)

death in absentia Zobacz: uznanie za zmarłego

debata parlamentarna

debata parlamentu Zobacz: debata parlamentarna

debata publiczna

debata sejmowa Zobacz: debata parlamentarna

debata telewizyjna Zobacz: debata publiczna

decentralizacja

decentralizacja informacji Zobacz: centralizacja informacji

Declaration against Corruption and Bribery in International Commercial Transactions Zobacz: Deklaracja przeciwko Korupcji i Przekupstwu w Międzynarodowych Transakcjach Handlowych 1996

Declaration concerning the Aims and Purpose of the International Labour Organisation Zobacz: Konstytucja Międzynarodowej Organizacji Pracy 1919

Déclaration de Copenhague Zobacz: Dokument Kopenhaski 1990

Déclaration des droits de l'enfant Zobacz: Deklaracja Praw Dziecka 1959

Déclaration des Droits de l'Homme en Islam Zobacz: Powszechna Islamska Deklaracja Praw Człowieka 1981

Déclaration des droits des personnes appartenant a des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques Zobacz: Deklaracja Praw Osób Należących do Mniejszości Narodowych lub Etnicznych, Religijnych i Językowych 1992

Déclaration d'indépendance américaine 1776 Zobacz: konstytucja USA

Déclaration mondiale en faveur de la survie, de la protection et du développement de l'enfant Zobacz: Światowa Deklaracja w sprawach Dzieci 1990

Declaration of the Rights of Man and of the Citizen Zobacz: Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela 1789

Declaration of the Rights of the Child Zobacz: Deklaracja Praw Dziecka 1959

Declaration on Protection from Torture Zobacz: Deklaracja o Ochronie Osób przed Torturami...1975

Declaration on Race and Racial Prejudice Zobacz: Deklaracja UNESCO o Rasizmie i Przesądach Rasowych 1978

Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious and Linguistic Minorities Zobacz: Deklaracja Praw Osób Należących do Mniejszości Narodowych lub Etnicznych, Religijnych i Językowych 1992

Déclaration sur la race et les préjugés raciaux Zobacz: Deklaracja UNESCO o Rasizmie i Przesądach Rasowych 1978

Déclaration universelle des droits des peuples Zobacz: Powszechna Deklaracja Praw Ludów 1976

Déclaration universelle sur la démocratie Zobacz: Powszechna Deklaracja o Demokracji 1997

Déclaration universelle sur le génome humain et les droits de l'homme Zobacz: Powszechna Deklaracja o Genomie Ludzkim i Prawach Człowieka 1997

decydowanie polityczne Zobacz: decyzja polityczna

decyzja

decyzja Europejskiego Banku Centralnego Zobacz: decyzja (UE)

decyzja Komisji Zobacz: decyzja (UE)

decyzja Parlamentu Europejskiego Zobacz: decyzja (UE)

decyzja podatkowa Zobacz: orzecznictwo podatkowe

decyzja polityczna

decyzja Rady Zobacz: decyzja (UE)

decyzja Rady Europejskiej Zobacz: decyzja (UE)

decyzja ramowa

decyzja (UE)

decyzja WE Zobacz: decyzja (UE)

deficyt

deficyt budżetowy

deficyt demokracji Zobacz: deficyt demokratyczny

deficyt demokratyczny

deficyt siły roboczej Zobacz: brak siły roboczej

deficyt wody Zobacz: zapotrzebowanie na wodę

definicja

definiowanie Zobacz: definicja

deflacja

deflacjonowanie Zobacz: deflacja

defoliacja

deforestacja Zobacz: wylesianie

degradacja środowiska

Dehli Zobacz: Delhi

dehydratacja

Deklaracja bolońska Zobacz: Proces boloński

deklaracja celna Zobacz: formalności celne

Deklaracja dotycząca Zamierzeń i Celów Międzynarodowej Organizacji Pracy Zobacz: Konstytucja Międzynarodowej Organizacji Pracy 1919

Deklaracja Filadelfijska 1944 Zobacz: Konstytucja Międzynarodowej Organizacji Pracy 1919

deklaracja INTRASTAT Zobacz: Intrastat

Deklaracja Islamskich Praw Człowieka Zobacz: Powszechna Islamska Deklaracja Praw Człowieka 1981

Deklaracja Konferencji ONZ na temat Środowiska Naturalnego Zobacz: Deklaracja Końcowa Konferencji Sztokholmskiej ONZ 1972

Deklaracja Końcowa Konferencji Sztokholmskiej ONZ 1972

Deklaracja Lizbońska 1996

Deklaracja MOP dotycząca Fundamentalnych Zasad i Praw w Pracy 1998

Deklaracja Niepodległości Zobacz: konstytucja USA

Deklaracja NZ o Przestępczości i Bezpieczeństwie Publicznym 1996

Deklaracja NZ w sprawie Eliminacji Wszelkich Form Dyskryminacji Rasowej 1963

Deklaracja o Eliminacji Przemocy wobec Kobiet 1993

Deklaracja o głównych zasadach wymiaru sprawiedliwości w odniesieniu do ofiar przestępstw i nadużyć władzy Zobacz: Deklaracja Podstawowych Zasad Wymiaru Sprawiedliwości Odnoszących się do Ofiar Przestępstw i Nadużyć Władzy 1985

Deklaracja o Ochronie Kobiet i Dzieci na Wypadek Zagrożenia i w czasie Konfliktu Zbrojnego 1974

Deklaracja o Ochronie Lasów 1992 Zobacz: Deklaracja z Rio 1992

Deklaracja o Ochronie Osób przed Torturami...1975

Deklaracja o Prawach Człowieka 1991

Deklaracja o Prawie do Rozwoju 1986

Deklaracja o Wolności Komunikowania się w Internecie 2003

Deklaracja o wolności komunikowania się za pomocą internetu Zobacz: Deklaracja o Wolności Komunikowania się w Internecie 2003

Deklaracja o Wychowaniu Społeczeństw w Duchu Pokoju 1978

deklaracja podatkowa

Deklaracja Podstawowych Praw i Wolności 1989

Deklaracja Podstawowych Zasad Wymiaru Sprawiedliwości Odnoszących się do Ofiar Przestępstw i Nadużyć Władzy 1985

Deklaracja Powszechna Praw Człowieka 1948 Zobacz: Powszechna Deklaracja Praw Człowieka 1948

deklaracja praw człowieka Zobacz: umowa dotycząca praw człowieka

Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela 1789

Deklaracja Praw Dziecka 1959

Deklaracja Praw Osób Należących do Mniejszości Narodowych lub Etnicznych, Religijnych i Językowych 1992

Deklaracja Praw Osób Niepełnosprawnych 1975

Deklaracja przeciwko Korupcji i Przekupstwu w Międzynarodowych Transakcjach Handlowych 1996

Deklaracja Szczytu Budapesztańskiego ku Prawdziwemu Partnerstwu w Nowej Erze Zobacz: Dokument Budapesztański 1994

Deklaracja Szczytu Helsińskiego KBWE Zobacz: Dokument Helsiński 1992

Deklaracja Szczytu Lizbońskiego Zobacz: Deklaracja Lizbońska 1996

Deklaracja Szczytu Ziemi Zobacz: Deklaracja z Rio 1992

deklaracja sztokholmska 1972 Zobacz: Deklaracja Końcowa Konferencji Sztokholmskiej ONZ 1972

Deklaracja Sztokholmska 1996

Deklaracja UNESCO o Rasizmie i Przesądach Rasowych 1978

Deklaracja w sprawie Eliminacji Wszelkich Form Nietolerancji i Dyskryminacji Opartych na Religii lub Przekonaniach 1981

Deklaracja w sprawie Praw Osób Należących do Mniejszości Narodowych lub Etnicznych, Religijnych i Językowych Zobacz: Deklaracja Praw Osób Należących do Mniejszości Narodowych lub Etnicznych, Religijnych i Językowych 1992

Deklaracja w sprawie Środowiska i Rozwoju 1992 Zobacz: Deklaracja z Rio 1992

Deklaracja w sprawie Wolności Ekspresji i Informacji w Mediach w Kontekście Walki z Terroryzmem 2005

Deklaracja w sprawie wolności wypowiedzi i informacji w mediach w kontekście walki z terroryzmem Zobacz: Deklaracja w sprawie Wolności Ekspresji i Informacji w Mediach w Kontekście Walki z Terroryzmem 2005

Deklaracja Warszawska 1997

Deklaracja Wiedeńska 1993

Deklaracja z Rio 1992

dekolonizacja

dekomunizacja

dekoncentracja

dekontaminacja Zobacz: odkażanie

dekret

dekrety Benesa Zobacz: dekrety Benesza 1945

dekrety Benesza 1945

Dél-Alföld Zobacz: Wielka Równina Południowa

delegacja Komisji Europejskiej

delegacja międzyparlamentarna

delegacja parlamentarna

delegacja służbowa Zobacz: podróż służbowa

delegacja uprawnień

Delegatura Rządu RP na Kraj 1940-1945

delegowanie pracowników Zobacz: pracownik delegowany

delegowanie uprawnienia Zobacz: delegacja uprawnień

Delhi

deliberatywna demokracja Zobacz: demokracja deliberatywna

delokalizacja

demaskator

demilitaryzacja Zobacz: rozbrojenie

Democratic Party (USA) Zobacz: Partia Demokratyczna (USA)

Democratic Republic of Congo Zobacz: Demokratyczna Republika Konga

demografia

Demokraci (USA) Zobacz: Partia Demokratyczna (USA)

demokracja

demokracja a globalizacja

demokracja ateńska

demokracja bezpośrednia

demokracja cyfrowa Zobacz: elektroniczna demokracja

demokracja deliberacyjna Zobacz: demokracja deliberatywna

demokracja deliberatywna

demokracja dialogowa Zobacz: demokracja deliberatywna

demokracja dyskursywna Zobacz: demokracja deliberatywna

demokracja elektroniczna Zobacz: elektroniczna demokracja

demokracja lokalna-dokument międzynarodowy Zobacz: umowa dotycząca demokracji lokalnej

demokracja ludowa

demokracja parlamentarna Zobacz: demokracja przedstawicielska

demokracja partycypacyjna Zobacz: demokracja uczestnicząca

demokracja plebiscytarna Zobacz: demokracja bezpośrednia

demokracja pośrednia Zobacz: demokracja przedstawicielska

demokracja przedstawicielska

demokracja referendalna Zobacz: demokracja bezpośrednia

demokracja socjalistyczna Zobacz: demokracja ludowa

demokracja starożytnej Grecji Zobacz: demokracja ateńska

demokracja-teoria Zobacz: teoria demokracji

demokracja uczestnicząca

demokracja w globalizacji Zobacz: demokracja a globalizacja

demokratyczna kontrola nad armią Zobacz: cywilna kontrola nad wojskiem

demokratyczna partia Zobacz: partia demokratyczna

Demokratyczna Partia (USA) Zobacz: Partia Demokratyczna (USA)

Demokratyczna Republika Konga

Demokratyczna Republika Madagaskaru Zobacz: Madagaskar

Demokratyczna Republika Wietnamu Zobacz: Wietnam

Demokratyczna Republika Wysp Świętego Tomasza i Książęcej Zobacz: Wyspy św. Tomasza i Książęca

demokratyczne formy władzy Zobacz: demokracja

Demokratyczno-Socjalistyczna Republika Sri Lanki Zobacz: Sri Lanka

demokratyzacja

demokratyzacja oświaty

demokratyzacja szkolnictwa Zobacz: demokratyzacja oświaty

demonstracja

denacjonalizacja Zobacz: reprywatyzacja

denazyfikacja

denominacja

dentysta Zobacz: stomatolog

dentystyka Zobacz: stomatologia

denuklearyzacja

deontologia lekarska Zobacz: etyka lekarska

departament

Departament i region zamorski Francji

departament śledczy Zobacz: organy ścigania

departamenty zamorskie Francji Zobacz: Departament i region zamorski Francji

Department of Homeland Security Zobacz: amerykańskie służby specjalne

deportacja

deportowany

depozyt bankowy

depozyt ekologiczny

depozyt sądowy

deprecjacja kapitału

depresja ekonomiczna Zobacz: recesja gospodarcza

deputowany Zobacz: członek parlamentu

deputowany do Parlamentu Europejskiego Zobacz: członek Parlamentu Europejskiego

deregulacja

derogacja

derogacja od przepisów unijnych Zobacz: odstępstwo od postanowień prawa UE

derogacja prawa wspólnotowego Zobacz: odstępstwo od postanowień prawa UE

derogacja przepisów unijnych Zobacz: odstępstwo od postanowień prawa UE

derywaty finansowe Zobacz: instrument pochodny

destylacja

deszcz kwaśny Zobacz: kwaśny deszcz

detal Zobacz: handel detaliczny

detaliczna cena Zobacz: cena detaliczna

detalista Zobacz: handel detaliczny

detalista niezależny Zobacz: handel niezależny

detektyw prywatny

detergent Zobacz: środki czyszczące

deterioracja środowiska Zobacz: degradacja środowiska

determinizm

Deutsche Demokratische Republik Zobacz: NRD

Deutsche Volksliste Zobacz: volkslista

Deutscher Bundestag Zobacz: Bundestag (Niemcy)

developer Zobacz: inwestycja budowlana

dewaluacja

Dewan Perwakilan Daerah Zobacz: parlament Indonezji

Dewan Perwakilan Rakyat Zobacz: parlament Indonezji

deweloper Zobacz: inwestycja budowlana

dewizowe prawo Zobacz: prawo dewizowe

dewizy

dezercja

dezertyfikacja

dezinformacja

dezintegracja rodziny

dezintegracja ZSRR Zobacz: rozpad ZSRR

dezorganizacja rodziny Zobacz: dezintegracja rodziny

dezynfekcja Zobacz: odkażanie

DGSE Zobacz: francuskie służby specjalne

DGSS Zobacz: francuskie służby specjalne

DHS Zobacz: amerykańskie służby specjalne

diagnostyka medyczna Zobacz: diagnoza medyczna

diagnostyka radiologiczna Zobacz: diagnoza medyczna

diagnoza medyczna

dialekt Zobacz: język środowiskowy

dialektyczny materializm Zobacz: materializm dialektyczny

dialog kultur Zobacz: komunikacja międzykulturowa

dialog Północ-Południe Zobacz: stosunki Północ-Południe

dialog społeczny

dialog społeczny (UE)

dialog społeczny we Wspólnocie Zobacz: dialog społeczny (UE)

diament Zobacz: kamień szlachetny

diariusz parlamentarny Zobacz: dokument posiedzenia

diaspora

Die Linkspartei Zobacz: Linkspartei

diecezja

dieta parlamentarna

dieta poselska Zobacz: dieta parlamentarna

dietetyczny produkt Zobacz: produkt dietetyczny

diety

digitalizacja

dignitas hominis Zobacz: godność człowieka

Dimitrov Georgi (1882-1949)

Dimitrow Georgi Zobacz: Dimitrov Georgi (1882-1949)

Direction Générale de la Sécurité Extérieure Zobacz: francuskie służby specjalne

Direction générale des services spéciaux Zobacz: francuskie służby specjalne

Discrimination (Employment and Occupation) Convention Zobacz: Konwencja Nr 111 dotycząca Dyskryminacji w zakresie Zatrudnienia i Wykonywania Zawodu 1958

displaced person Zobacz: uchodźca

Djibouti Zobacz: Dżibuti

djihad Zobacz: dżihad

dług celny

dług krajowy Zobacz: dług publiczny

dług międzynarodowy Zobacz: dług zagraniczny

dług państwowy Zobacz: dług publiczny

dług publiczny

dług zagraniczny

Długoszowski-Wieniawa Bolesław (1881-1942)

długość kształcenia

długość nauki szkolnej Zobacz: długość kształcenia

długość studiów Zobacz: długość kształcenia

długość życia

długoterminowe bezrobocie Zobacz: bezrobocie długookresowe

długowieczność Zobacz: długość życia

Dmowski Roman (1864-1939)

DNA

dno morza

dno oceanu Zobacz: dno morza

dobór uczniów

dobra administracja publiczna Zobacz: prawo do dobrej administracji

dobra finalne Zobacz: dobra konsumpcyjne

dobra i usługi

dobra inwestycyjne Zobacz: dobra kapitałowe

dobra kapitałowe

dobra konsumpcyjne

dobra kościelne Zobacz: mienie kościelne

dobra kultury Zobacz: zasoby kultury

dobra martwej ręki Zobacz: mienie kościelne

dobra niematerialne Zobacz: wartości niematerialne i prawne

dobra osobiste Zobacz: dobro osobiste

dobra pośrednie Zobacz: dobra produkcyjne

Dobra Praktyka Higieniczna Zobacz: dobra praktyka wytwarzania

Dobra Praktyka Laboratoryjna Zobacz: dobra praktyka wytwarzania

Dobra Praktyka Produkcyjna Zobacz: dobra praktyka wytwarzania

dobra praktyka wytwarzania

dobra produkcyjne

dobra przemysłowe Zobacz: dobra produkcyjne

dobra trwałego użytkowania Zobacz: towar trwałego użytku

dobra trwałego użytku Zobacz: towar trwałego użytku

dobra wiara

dobro osobiste

dobro wspólne Zobacz: interes publiczny

dobro zwierząt

dobrobyt społeczny

dobrowolne poddanie się karze Zobacz: ugoda sądowa

Dobrzyńska Ziemia Zobacz: Ziemia Dobrzyńska

dochodowość Zobacz: rentowność

dochody budżetowe

dochody eksploatacyjne Zobacz: wynik operacyjny

dochody gminy Zobacz: finanse gminy

dochody jednostek samorządu terytorialnego Zobacz: finanse samorządu terytorialnego

dochody nieujawnione-opodatkowanie Zobacz: opodatkowanie dochodów nieujawnionych

dochody przedsiębiorstwa Zobacz: wpływy

dochody rolników

dochody samorządu terytorialnego Zobacz: finanse samorządu terytorialnego

dochody własne Zobacz: środki własne

dochodzenie ojcostwa Zobacz: ojciec

dochodzenie policyjne Zobacz: dochodzenie sądowe

dochodzenie roszczeń majątkowych od małżonków Zobacz: odpowiedzialność małżonków

dochodzenie sądowe

dochód

dochód do opodatkowania Zobacz: dochód opodatkowany

dochód dodatkowy

dochód gospodarstwa domowego

dochód minimalny Zobacz: dochód socjalny minimum

dochód narodowy

dochód narodowy brutto Zobacz: produkt narodowy brutto

dochód niski Zobacz: niski dochód

dochód opodatkowany

dochód oprócz pensji Zobacz: dochód poza pensją

dochód podlegający opodatkowaniu Zobacz: dochód opodatkowany

dochód poza pensją

dochód przedsiębiorstwa Zobacz: wpływy

dochód rolniczy

dochód socjalny minimum

dochód z eksportu Zobacz: wpływy z eksportu

dochód z inwestycji kapitałowych

Dock Work Convention Zobacz: Konwencja Nr 137 dotycząca Społecznych Następstw Wprowadzenia Nowych Metod w Czynnościach Manipulacyjnych Ładunkami w Portach 1973

Document de clôture de la Reunion de Vienne 1989 Zobacz: Dokument Wiedeński 1989

Document of the Copenhagen Meeting Zobacz: Dokument Kopenhaski 1990

Document of the Stockholm Conference on Confidence and Security-Building Measures and Disarmament in Europe Zobacz: Dokument Sztokholmski 1986

Document of the Vienna Meeting 1990 Zobacz: Dokument Wiedeński 1990

dodatek do artykułów spożywczych Zobacz: dodatek do żywności

dodatek do żywności

dodatek funkcyjny Zobacz: świadczenia dodatkowe

dodatek mieszkaniowy

dodatek na obsługę biura poselskiego Zobacz: ryczałt na biuro parlamentarne

dodatek pokarmowy Zobacz: dodatek do żywności

dodatek rodzinny Zobacz: zasiłek rodzinny

dodatek spożywczy Zobacz: dodatek do żywności

dodatek za wysługę lat Zobacz: świadczenia dodatkowe

dodatek żywieniowy Zobacz: dodatek do żywności

dodatek żywnościowy Zobacz: dodatek do żywności

dodatki przysługujące żołnierzom Zobacz: wynagrodzenie w wojsku

dodatkowa praca Zobacz: podwójne zatrudnienie

dodatkowe składniki wynagrodzenia Zobacz: świadczenia dodatkowe

dodatkowy system emerytalny Zobacz: emerytura dodatkowa

Dodekanezy Zobacz: Południowe Wyspy Egejskie

dofinansowanie budownictwa Zobacz: finansowanie budownictwa

dogodna bandera Zobacz: bandera dogodna

dojazdy do pracy Zobacz: migracja wahadłowa

dojazdy do szkoły Zobacz: transport szkolny

dojazdy uczniów Zobacz: transport szkolny

dojeżdżanie do pracy Zobacz: migracja wahadłowa

dojrzałość Zobacz: pełnoletność

dokształcanie Zobacz: doskonalenie zawodowe

doktor medycyny Zobacz: lekarz

doktor nauk medycznych Zobacz: lekarz

doktryna Breżniewa

doktryna Busha

doktryna Cartera

doktryna Eisenhowera

doktryna islamu Zobacz: prawo muzułmańskie

doktryna militarna Zobacz: doktryna wojenna

doktryna Monroe Zobacz: doktryna Monroego

doktryna Monroego

doktryna Nixona

doktryna obronna Zobacz: doktryna wojenna

doktryna odstraszania Zobacz: odstraszanie

doktryna polityczna Zobacz: ideologia polityczna

doktryna prawna

doktryna Reagana

doktryna Trumana

doktryna wojenna

doktryna wojskowa Zobacz: doktryna wojenna

doktryny amerykańskiej polityki zagranicznej Zobacz: polityka zagraniczna USA

dokument

dokument audiowizualny

Dokument Belgradzki 1978

Dokument Budapesztański 1994

dokument celny

dokument CIEC

dokument dotyczący administracji pracy Zobacz: umowa dotycząca administracji pracy

dokument dotyczący apartheidu Zobacz: umowa dotycząca dyskryminacji

dokument dotyczący bezpaństwowców Zobacz: umowa dotycząca uchodźców i bezpaństwowców

dokument dotyczący bezpieczeństwa jądrowego Zobacz: umowa dotycząca bezpieczeństwa jądrowego

dokument dotyczący bezpieczeństwa międzynarodowego Zobacz: umowa dotycząca bezpieczeństwa międzynarodowego

dokument dotyczący bezpieczeństwa pracy Zobacz: umowa dotycząca warunków pracy

dokument dotyczący bezrobocia Zobacz: umowa dotycząca zatrudnienia

dokument dotyczący czasu pracy Zobacz: umowa dotycząca czasu pracy

dokument dotyczący demokracji lokalnej Zobacz: umowa dotycząca demokracji lokalnej

dokument dotyczący dyskryminacji Zobacz: umowa dotycząca dyskryminacji

dokument dotyczący formalności celnych Zobacz: umowa celna

dokument dotyczący higieny pracy Zobacz: umowa dotycząca warunków pracy

dokument dotyczący inspekcji pracy Zobacz: umowa dotycząca administracji pracy

dokument dotyczący korupcji Zobacz: umowa dotycząca korupcji

dokument dotyczący kultury Zobacz: umowa dotycząca kultury

dokument dotyczący łapownictwa Zobacz: umowa dotycząca korupcji

dokument dotyczący mniejszości Zobacz: umowa dotycząca praw mniejszości

dokument dotyczący narkotyków Zobacz: umowa dotycząca narkotyków

dokument dotyczący nauki Zobacz: umowa dotycząca oświaty i nauki

dokument dotyczący ochrony roślin Zobacz: umowa dotycząca roślin

dokument dotyczący ochrony zwierząt Zobacz: umowa dotycząca zwierząt

dokument dotyczący organizacji międzynarodowej Zobacz: umowa dotycząca organizacji międzynarodowych

dokument dotyczący oświaty i nauki Zobacz: umowa dotycząca oświaty i nauki

dokument dotyczący płacy Zobacz: umowa dotycząca płacy

dokument dotyczący pośrednictwa pracy Zobacz: umowa dotycząca zatrudnienia

dokument dotyczący pracowników migrujących Zobacz: umowa dotycząca pracowników migrujących

dokument dotyczący pracy dzieci Zobacz: umowa dotycząca pracy dzieci

dokument dotyczący pracy kobiet Zobacz: umowa dotycząca pracy kobiet

dokument dotyczący pracy młodocianych Zobacz: umowa dotycząca pracy dzieci

dokument dotyczący pracy na morzu Zobacz: umowa dotycząca pracy na morzu

dokument dotyczący pracy nocnej Zobacz: umowa dotycząca czasu pracy

dokument dotyczący praw autorskich Zobacz: umowa dotycząca własności intelektualnej

dokument dotyczący praw człowieka Zobacz: umowa dotycząca praw człowieka

dokument dotyczący praw dziecka Zobacz: umowa dotycząca praw dziecka

dokument dotyczący praw kobiet Zobacz: umowa dotycząca praw kobiet

dokument dotyczący praw mniejszości Zobacz: umowa dotycząca praw mniejszości

dokument dotyczący przekupstwa Zobacz: umowa dotycząca korupcji

dokument dotyczący przestrzeni kosmicznej Zobacz: umowa dotycząca przestrzeni kosmicznej

dokument dotyczący przewozu kolejowego Zobacz: umowa dotycząca przewozu kolejowego

dokument dotyczący roślin Zobacz: umowa dotycząca roślin

dokument dotyczący równego traktowania Zobacz: umowa dotycząca dyskryminacji

dokument dotyczący ruchu drogowego Zobacz: umowa dotycząca ruchu drogowego

dokument dotyczący skracania czasu pracy Zobacz: umowa dotycząca czasu pracy

dokument dotyczący spraw finansowych Zobacz: umowa finansowa

dokument dotyczący spraw karnych Zobacz: umowa dotycząca spraw karnych

dokument dotyczący spraw społecznych Zobacz: umowa dotycząca spraw społecznych

dokument dotyczący stosunków dyplomatycznych i konsularnych Zobacz: umowa dotycząca stosunków dyplomatycznych i konsularnych

dokument dotyczący substancji psychotropowych Zobacz: umowa dotycząca narkotyków

dokument dotyczący środków przekazu Zobacz: umowa dotycząca środków komunikowania

dokument dotyczący środowiska Zobacz: umowa dotycząca środowiska

dokument dotyczący terroryzmu Zobacz: umowa dotycząca terroryzmu

dokument dotyczący transportu lotniczego Zobacz: konwencja lotnicza

dokument dotyczący transportu morskiego Zobacz: konwencja morska

dokument dotyczący uchodźców i bezpaństwowców Zobacz: umowa dotycząca uchodźców i bezpaństwowców

dokument dotyczący umowy o pracę Zobacz: umowa dotycząca zatrudnienia

dokument dotyczący własności intelektualnej Zobacz: umowa dotycząca własności intelektualnej

dokument dotyczący wolności zrzeszania się Zobacz: umowa dotycząca wolności związkowej

dokument dotyczący wolności związkowej Zobacz: umowa dotycząca wolności związkowej

dokument dotyczący współpracy prawnej Zobacz: umowa dotycząca współpracy prawnej

dokument dotyczący zabezpieczenia społecznego Zobacz: umowa dotycząca zabezpieczenia społecznego

dokument dotyczący zatrudnienia Zobacz: umowa dotycząca zatrudnienia

dokument dotyczący zwalczania rasizmu Zobacz: umowa dotycząca dyskryminacji

dokument dotyczący zwierząt Zobacz: umowa dotycząca zwierząt

dokument elektroniczny

Dokument Helsiński 1992

dokument ILO Zobacz: dokument MOP

dokument KBWE

Dokument Konferencji Sztokholmskiej Zobacz: Dokument Sztokholmski 1986

dokument końcowy KBWE Zobacz: dokument KBWE

Dokument Końcowy Spotkania Madryckiego 1980 Zobacz: Dokument Madrycki 1983

Dokument Końcowy Spotkania Wiedeńskiego 1986 Zobacz: Dokument Wiedeński 1989

Dokument Końcowy Spotkania Wiedeńskiego 1989 Zobacz: Dokument Wiedeński 1989

Dokument Kopenhaski 1990

Dokument Madrycki 1983

Dokument Madrycki 1991

dokument Międzynarodowej Komisji Stanu Cywilnego Zobacz: dokument CIEC

dokument Międzynarodowej Organizacji Pracy Zobacz: dokument MOP

dokument międzynarodowy według organizacji

dokument międzynarodowy według przedmiotu

dokument MOP

Dokument Moskiewski 1991

Dokument Moskiewskiego Spotkania Konferencji na temat Ludzkiego Wymiaru KBWE Zobacz: Dokument Moskiewski 1991

dokument NATO

dokument nielegalny Zobacz: literatura podziemna

dokument niepublikowany Zobacz: szara literatura

dokument OBWE

dokument ochrony praw człowieka Zobacz: umowa dotycząca praw człowieka

dokument ochrony środowiska Zobacz: umowa dotycząca środowiska

dokument oglądowo-słuchowy Zobacz: dokument audiowizualny

dokument ONZ

dokument osobisty Zobacz: dokument tożsamości

dokument papieski

dokument parlamentarny

Dokument Paryski 1990

dokument posiedzenia

dokument prawa lotniczego Zobacz: konwencja lotnicza

dokument przewozowy Zobacz: dokument transportowy

dokument Rady Europy

dokument RE Zobacz: dokument Rady Europy

dokument RE nr 1 1949 r. Zobacz: Statut Rady Europy 1949

dokument RE nr 2 1949 r. Zobacz: Porozumienie Ogólne w sprawie Przywilejów i Immunitetów Rady Europy 1949

dokument RE nr 4 1950 r. Zobacz: Porozumienie Ogólne w sprawie Przywilejów i Immunitetów Rady Europy 1949

dokument RE nr 5 1950 r. Zobacz: Europejska Konwencja Praw Człowieka 1950

dokument RE nr 9 1952 r. Zobacz: Europejska Konwencja Praw Człowieka 1950

dokument RE nr 10 1952 r. Zobacz: Porozumienie Ogólne w sprawie Przywilejów i Immunitetów Rady Europy 1949

dokument RE nr 12 1953 r. Zobacz: Europejskie Porozumienie Tymczasowe dotyczące Zabezpieczenia Społecznego na Wypadek Starości, Inwalidztwa i dla Osób Pozostałych przy Życiu 1953

dokument RE nr 13 1953 r. Zobacz: Europejskie Porozumienie Tymczasowe dotyczące Zabezpieczenia Społecznego...1953

dokument RE nr 14 1953 r. Zobacz: Europejska Konwencja o Pomocy Społecznej i Medycznej 1953

dokument RE nr 15 1953 r. Zobacz: Europejska Konwencja o Równoważności Dyplomów Uprawniających do Przyjęcia do Szkół Wyższych 1953

dokument RE nr 16 1953 r. Zobacz: Europejska Konwencja dotycząca Formalności Wymaganych dla Zgłoszeń Patentowych 1953

dokument RE nr 17 1954 r. Zobacz: Europejska Konwencja o Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej 1954

dokument RE nr 18 1954 r. Zobacz: Europejska Konwencja Kulturalna 1954

dokument RE nr 19 1955 r. Zobacz: Europejska Konwencja Osiedleńcza 1955

dokument RE nr 20 1955 r. Zobacz: Porozumienie w sprawie Wymiany Inwalidów Wojennych...1955

dokument RE nr 21 1956 r. Zobacz: Europejska Konwencja o Równoważności Okresów Studiów Uniwersyteckich 1956

dokument RE nr 22 1956 r. Zobacz: Porozumienie Ogólne w sprawie Przywilejów i Immunitetów Rady Europy 1949

dokument RE nr 23 1957 r. Zobacz: Europejska Konwencja w sprawie Pokojowego Rozstrzygania Sporów 1957

dokument RE nr 24 1957 r. Zobacz: Europejska Konwencja o Ekstradycji 1957

dokument RE nr 25 1957 r. Zobacz: Europejskie Porozumienie w sprawie Regulacji Normujących Ruch Osobowy...1957

dokument RE nr 26 1958 r. Zobacz: Europejskie Porozumienie o Wymianie Substancji Leczniczych Pochodzenia Ludzkiego 1958

dokument RE nr 27 1958 r. Zobacz: Europejskie Porozumienie dotyczące Wymiany Programów za Pomocą Filmów Telewizyjnych 1958

dokument RE nr 28 1959 r. Zobacz: Porozumienie Ogólne w sprawie Przywilejów i Immunitetów Rady Europy 1949

dokument RE nr 29 1959 r. Zobacz: Europejska Konwencja o Obowiązkowym Ubezpieczeniu Odpowiedzialności Cywilnej za Szkody Powstałe w związku z Ruchem Pojazdów Mechanicznych 1959

dokument RE nr 30 1959 r. Zobacz: Europejska Konwencja o Pomocy Prawnej w sprawach Karnych 1959

dokument RE nr 31 1959 r. Zobacz: Europejskie Porozumienie w sprawie Zniesienia Wiz dla Uchodźców 1959

dokument RE nr 32 1959 r. Zobacz: Europejska Konwencja o Akademickim Uznaniu Kwalifikacji Uniwersyteckich 1959

dokument RE nr 33 1960 r. Zobacz: Porozumienie o Czasowym Imporcie, Wolnym od Cła, Wyposażenia Medycznego, Chirurgicznego i Laboratoryjnego...1960

dokument RE nr 34 1960 r. Zobacz: Europejskie Porozumienie o Ochronie Programów Telewizyjnych 1960

dokument RE nr 35 1961 r. Zobacz: Europejska Karta Społeczna 1961

dokument RE nr 36 1961 r. Zobacz: Porozumienie Ogólne w sprawie Przywilejów i Immunitetów Rady Europy 1949

dokument RE nr 37 1961 r. Zobacz: Europejskie Porozumienie dotyczące Podróżowania Młodzieży między Krajami Członkowskimi Rady Europy na Podstawie Paszportu Zbiorowego 1961

dokument RE nr 38 1962 r. Zobacz: Europejskie Porozumienie o Pomocy Medycznej w zakresie Leczenia Specjalistycznego i Udogodnień Klimatycznych 1962

dokument RE nr 39 1962 r. Zobacz: Europejskie Porozumienie o Wymianie Odczynników do Oznaczania Grup Krwi 1962

dokument RE nr 40 1962 r. Zobacz: Porozumienie między Państwami-Członkami Rady Europy o Przydzielaniu Wojskowym i Cywilnym Inwalidom Wojennym Rachunków Międzynarodowych...1962

dokument RE nr 41 1962 r. Zobacz: Konwencja o Odpowiedzialności Osób Utrzymujących Hotele za Rzeczy Wniesione przez Gości Hotelowych 1962

dokument RE nr 42 1962 r. Zobacz: Porozumienie w sprawie Stosowania Europejskiej Konwencji o Międzynarodowym Arbitrażu Handlowym 1962

dokument RE nr 43 1963 r. Zobacz: Konwencja o Ograniczeniu Przypadków Podwójnego Obywatelstwa...1963

dokument RE nr 44 1963 r. Zobacz: Europejska Konwencja Praw Człowieka 1950

dokument RE nr 45 1963 r. Zobacz: Europejska Konwencja Praw Człowieka 1950

dokument RE nr 46 1963 r. Zobacz: Europejska Konwencja Praw Człowieka 1950

dokument RE nr 47 1963 r. Zobacz: Konwencja o Ujednoliceniu Niektórych Elementów Prawa Patentowego 1963

dokument RE nr 48 1964 r. Zobacz: Europejski Kodeks Zabezpieczenia Społecznego 1964

dokument RE nr 49 1964 r. Zobacz: Europejska Konwencja o Równoważności Dyplomów Uprawniających do Przyjęcia do Szkół Wyższych 1953

dokument RE nr 50 1964 r. Zobacz: Konwencja o Opracowaniu Farmakopei Europejskiej 1964

dokument RE nr 51 1964 r. Zobacz: Europejska Konwencja o Nadzorze nad Warunkowo Skazanymi i Warunkowo Zwolnionymi 1964

dokument RE nr 52 1964 r. Zobacz: Europejska Konwencja o Karaniu za Przestępstwa Drogowe 1964

dokument RE nr 53 1965 r. Zobacz: Europejskie Porozumienie o Zapobieganiu Audycjom Radiowym Nadawanym ze Stacji Znajdujących się poza Terytorium Państwowym 1965

dokument RE nr 54 1965 r. Zobacz: Europejskie Porozumienie o Ochronie Programów Telewizyjnych 1960

dokument RE nr 55 1966 r. Zobacz: Europejska Konwencja Praw Człowieka 1950

dokument RE nr 56 1966 r. Zobacz: Europejska Konwencja zawierająca Jednolitą Ustawę o Arbitrażu 1966

dokument RE nr 57 1966 r. Zobacz: Europejska Konwencja o Zakładaniu Spółek 1966

dokument RE nr 58 1967 r. Zobacz: Europejska Konwencja o Przysposobieniu Dzieci 1967

dokument RE nr 59 1967 r. Zobacz: Europejskie Porozumienie w sprawie Szkolenia i Kształcenia Pielęgniarek 1967

dokument RE nr 60 1967 r. Zobacz: Europejska Konwencja o Zobowiązaniach w Walucie Obcej 1967

dokument RE nr 61 1967 r. Zobacz: Europejska Konwencja o Funkcjach Konsularnych 1967

dokument RE nr 62 1968 r. Zobacz: Konwencja Europejska o Informacji o Prawie Obcym 1968

dokument RE nr 63 1968 r. Zobacz: Europejska Konwencja o Zniesieniu Wymogu Legalizacji Dokumentów Sporządzonych przez Przedstawicieli Dyplomatycznych lub Urzędników Konsularnych 1968

dokument RE nr 64 1968 r. Zobacz: Europejskie Porozumienie o Ograniczeniu Używania Niektórych Detergentów w Produktach do Prania i Czyszczenia 1968

dokument RE nr 65 1968 r. Zobacz: Europejska Konwencja o Ochronie Zwierząt podczas Przewozów Międzynarodowych 1968

dokument RE nr 66 1969 r. Zobacz: Europejska Konwencja o Ochronie Dziedzictwa Archeologicznego 1969

dokument RE nr 67 1969 r. Zobacz: Europejskie Porozumienie w sprawie Osób Uczestniczących w Postępowaniu przed Europejską Komisją oraz Europejskim Trybunałem Praw Człowieka 1969

dokument RE nr 68 1969 r. Zobacz: Europejskie Porozumienie o Miejscach Pracy dla "au pair" 1969

dokument RE nr 69 1969 r. Zobacz: Europejskie Porozumienie o Stałym Płaceniu Stypendiów Studentom Studiującym za Granicą 1969

dokument RE nr 70 1970 r. Zobacz: Europejska Konwencja o Międzynarodowej Ważności Wyroków Karnych 1970

dokument RE nr 71 1970 r. Zobacz: Europejska Konwencja o Repatriacji Niepełnoletnich 1970

dokument RE nr 72 1970 r. Zobacz: Konwencja o Blokadzie Papierów Wartościowych na Okaziciela w Obrocie Międzynarodowym 1970

dokument RE nr 73 1972 r. Zobacz: Europejska Konwencja o Przekazywaniu Postępowania w sprawach Karnych 1972

dokument RE nr 74 1972 r. Zobacz: Europejska Konwencja o Immunitecie Państwa 1972

dokument RE nr 75 1972 r. Zobacz: Europejska Konwencja dotycząca Miejsca Realizacji Zobowiązań Pieniężnych 1972

dokument RE nr 76 1972 r. Zobacz: Europejska Konwencja o Obliczaniu Terminów 1972

dokument RE nr 77 1972 r. Zobacz: Konwencja o Wprowadzeniu Systemu Rejestracji Testamentów 1972

dokument RE nr 78 1972 r. Zobacz: Europejska Konwencja o Zabezpieczeniu Społecznym 1972

dokument RE nr 79 1973 r. Zobacz: Europejska Konwencja o Odpowiedzialności Cywilnej za Szkody Wyrządzone przez Pojazdy Mechaniczne 1973

dokument RE nr 80 1973 r. Zobacz: Porozumienie o Przewozie Zwłok 1973

dokument RE nr 81 1974 r. Zobacz: Europejskie Porozumienie o Ochronie Programów Telewizyjnych 1960

dokument RE nr 82 1974 r. Zobacz: Europejska Konwencja o Nieprzedawnianiu Zbrodni Przeciwko Ludzkości i Zbrodni Wojennych 1974

dokument RE nr 83 1974 r. Zobacz: Europejska Konwencja o Zabezpieczeniu Społecznym Rolników 1974

dokument RE nr 84 1974 r. Zobacz: Europejska Umowa w sprawie Wymiany Odczynników do Określania Rodzaju Tkanek 1974

dokument RE nr 85 1975 r. Zobacz: Europejska Konwencja o Statusie Prawnym Dziecka Pozamałżeńskiego 1975

dokument RE nr 86 1975 r. Zobacz: Europejska Konwencja o Ekstradycji 1957

dokument RE nr 87 1976 r. Zobacz: Europejska Konwencja o Ochronie Zwierząt Hodowlanych i Gospodarskich 1976

dokument RE nr 88 1976 r. Zobacz: Europejska Konwencja o Międzynarodowych Skutkach Pozbawienia Prawa Prowadzenia Pojazdów Mechanicznych 1976

dokument RE nr 89 1976 r. Zobacz: Europejska Umowa w sprawie Wymiany Odczynników do Określania Rodzaju Tkanek 1974

dokument RE nr 90 1977 r. Zobacz: Europejska Konwencja o Zwalczaniu Terroryzmu 1977

dokument RE nr 91 1977 r. Zobacz: Europejska Konwencja o Odpowiedzialności za Produkty w związku ze Szkodą na Zdrowiu lub Śmiercią 1977

dokument RE nr 92 1977 r. Zobacz: Europejskie Porozumienie w sprawie Przekazywania Wniosków o Przyznanie Pomocy Sądowej 1977

dokument RE nr 93 1977 r. Zobacz: Europejska Konwencja o Statusie Prawnym Pracowników Migrujących 1977

dokument RE nr 94 1977 r. Zobacz: Europejska Konwencja o Doręczaniu za Granicę Dokumentów dotyczących Spraw Administracyjnych 1977

dokument RE nr 95 1977 r. Zobacz: Konwencja o Ograniczeniu Przypadków Podwójnego Obywatelstwa...1963

dokument RE nr 96 1977 r. Zobacz: Konwencja o Ograniczeniu Przypadków Podwójnego Obywatelstwa...1963

dokument RE nr 97 1978 r. Zobacz: Konwencja Europejska o Informacji o Prawie Obcym 1968

dokument RE nr 98 1978 r. Zobacz: Europejska Konwencja o Ekstradycji 1957

dokument RE nr 99 1978 r. Zobacz: Europejska Konwencja o Pomocy Prawnej w sprawach Karnych 1959

dokument RE nr 100 1978 r. Zobacz: Europejska Konwencja o Uzyskiwaniu za Granicą Informacji i Zaświadczeń w sprawach Administracyjnych 1978

dokument RE nr 101 1978 r. Zobacz: Europejska Konwencja o Kontroli Nabywania i Posiadania Broni Palnej przez Osoby Prywatne 1978

dokument RE nr 102 1979 r. Zobacz: Europejska Konwencja o Ochronie Zwierząt Rzeźnych 1979

dokument RE nr 103 1979 r. Zobacz: Europejska Konwencja o Ochronie Zwierząt podczas Przewozów Międzynarodowych 1968

dokument RE nr 104 1979 r. Zobacz: Konwencja o Ochronie Gatunków Dzikiej Flory i Fauny Europejskiej...1979

dokument RE nr 105 1980 r. Zobacz: Europejska Konwencja o Uznawaniu i Wykonywaniu Orzeczeń dotyczących Pieczy nad Dzieckiem...1980

dokument RE nr 106 1980 r. Zobacz: Europejska Konwencja Ramowa o Współpracy Transgranicznej między Wspólnotami i Władzami Terytorialnymi 1980

dokument RE nr 107 1980 r. Zobacz: Europejskie Porozumienie o Przekazywaniu Odpowiedzialności za Uchodźców 1980

dokument RE nr 108 1981 r. Zobacz: Konwencja o Ochronie Osób w związku z Automatycznym Przetwarzaniem Danych Osobowych 1981

dokument RE nr 109 1983 r. Zobacz: Europejskie Porozumienie o Wymianie Substancji Leczniczych Pochodzenia Ludzkiego 1958

dokument RE nr 110 1983 r. Zobacz: Porozumienie o Czasowym Imporcie, Wolnym od Cła, Wyposażenia Medycznego, Chirurgicznego i Laboratoryjnego...1960

dokument RE nr 111 1983 r. Zobacz: Europejskie Porozumienie o Wymianie Odczynników do Oznaczania Grup Krwi 1962

dokument RE nr 112 1983 r. Zobacz: Konwencja o Przekazywaniu Osób Skazanych 1983

dokument RE nr 113 1983 r. Zobacz: Europejskie Porozumienie o Ochronie Programów Telewizyjnych 1960

dokument RE nr 114 1983 r. Zobacz: Europejska Konwencja Praw Człowieka 1950

dokument RE nr 115 1983 r. Zobacz: Europejskie Porozumienie o Ograniczeniu Używania Niektórych Detergentów w Produktach do Prania i Czyszczenia 1968

dokument RE nr 116 1983 r. Zobacz: Europejska Konwencja o Odszkodowaniach dla Ofiar Przestępstw Popełnionych z Użyciem Przemocy 1983

dokument RE nr 117 1984 r. Zobacz: Europejska Konwencja Praw Człowieka 1950

dokument RE nr 118 1985 r. Zobacz: Europejska Konwencja Praw Człowieka 1950

dokument RE nr 119 1985 r. Zobacz: Europejska Konwencja o Przestępstwach przeciwko Własności Kulturalnej 1985

dokument RE nr 120 1985 r. Zobacz: Europejska Konwencja w sprawie Przemocy i Ekscesów Widzów w Czasie Imprez Sportowych...1985

dokument RE nr 121 1985 r. Zobacz: Konwencja o Ochronie Dziedzictwa Architektonicznego Europy 1985

dokument RE nr 122 1985 r. Zobacz: Europejska Karta Samorządu Terytorialnego 1985

dokument RE nr 123 1986 r. Zobacz: Europejska Konwencja o Ochronie Zwierząt Kręgowych Używanych do Celów Doświadczalnych...1986

dokument RE nr 124 1986 r. Zobacz: Europejska Konwencja o Uznaniu Osobowości Prawnej Międzynarodowych Organizacji Pozarządowych 1986

dokument RE nr 125 1987 r. Zobacz: Europejska Konwencja o Ochronie Zwierząt Domowych 1987

dokument RE nr 126 1987 r. Zobacz: Europejska Konwencja o Zapobieganiu Torturom oraz Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu lub Karaniu 1987

dokument RE nr 127 1988 r. Zobacz: Konwencja o Wzajemnej Pomocy Administracyjnej w sprawach Podatkowych 1988

dokument RE nr 128 1988 r. Zobacz: Europejska Karta Społeczna 1961

dokument RE nr 129 1988 r. Zobacz: Porozumienie w sprawie Stosowania Europejskiej Umowy z 17 października 1980 r. ...1988

dokument RE nr 130 1989 r. Zobacz: Konwencja o Transakcjach Opartych na Poufnych Informacjach 1989

dokument RE nr 131 1989 r. Zobacz: Europejskie Porozumienie o Ochronie Programów Telewizyjnych 1960

dokument RE nr 132 1989 r. Zobacz: Europejska Konwencja o Telewizji Ponadgranicznej 1989

dokument RE nr 133 1989 r. Zobacz: Konwencja o Transakcjach Opartych na Poufnych Informacjach 1989

dokument RE nr 134 1989 r. Zobacz: Konwencja o Opracowaniu Farmakopei Europejskiej 1964

dokument RE nr 135 1989 r. Zobacz: Konwencja Antydopingowa 1989

dokument RE nr 136 1990 r. Zobacz: Europejska Konwencja o Niektórych Międzynarodowych Aspektach Upadłości 1990

dokument RE nr 137 1990 r. Zobacz: Porozumienie Ogólne w sprawie Przywilejów i Immunitetów Rady Europy 1949

dokument RE nr 138 1990 r. Zobacz: Europejska Konwencja o Ogólnej Równoważności Okresów Studiów Uniwersyteckich 1990

dokument RE nr 139 1990 r. Zobacz: Europejski Kodeks Zabezpieczenia Społecznego 1964

dokument RE nr 140 1990 r. Zobacz: Europejska Konwencja Praw Człowieka 1950

dokument RE nr 141 1990 r. Zobacz: Konwencja o Praniu, Ujawnianiu, Zajmowaniu i Konfiskacie Dochodów Pochodzących z Przestępstwa 1990

dokument RE nr 142 1991 r. Zobacz: Europejska Karta Społeczna 1961

dokument RE nr 143 1992 r. Zobacz: Europejska Konwencja o Ochronie Dziedzictwa Archeologicznego 1969

dokument RE nr 144 1992 r. Zobacz: Konwencja o Uczestnictwie Cudzoziemców w Życiu Publicznym na Szczeblu Lokalnym 1992

dokument RE nr 145 1992 r. Zobacz: Europejska Konwencja o Ochronie Zwierząt Hodowlanych i Gospodarskich 1976

dokument RE nr 146 1992 r. Zobacz: Europejska Konwencja Praw Człowieka 1950

dokument RE nr 147 1992 r. Zobacz: Europejska Konwencja o Koprodukcji Filmowej 1992

dokument RE nr 148 1992 r. Zobacz: Europejska Karta Języków Regionalnych lub Mniejszościowych 1992

dokument RE nr 149 1993 r. Zobacz: Konwencja o Ograniczeniu Przypadków Podwójnego Obywatelstwa...1963

dokument RE nr 150 1993 r. Zobacz: Konwencja o Odpowiedzialności Cywilnej za Szkody Wyrządzone Działalnością Niebezpieczną dla Środowiska 1993

dokument RE nr 151 1993 r. Zobacz: Europejska Konwencja o Zapobieganiu Torturom oraz Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu lub Karaniu 1987

dokument RE nr 152 1993 r. Zobacz: Europejska Konwencja o Zapobieganiu Torturom oraz Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu lub Karaniu 1987

dokument RE nr 153 1994 r. Zobacz: Europejska Konwencja dotycząca Problemów Prawa Autorskiego i Praw Pokrewnych...1994

dokument RE nr 154 1994 r. Zobacz: Europejska Konwencja o Zabezpieczeniu Społecznym 1972

dokument RE nr 155 1994 r. Zobacz: Europejska Konwencja Praw Człowieka 1950

dokument RE nr 156 1995 r. Zobacz: Porozumienie o Nielegalnym Handlu Drogą Morską...1995

dokument RE nr 157 1995 r. Zobacz: Konwencja Ramowa o Ochronie Mniejszości Narodowych 1995

dokument RE nr 158 1995 r. Zobacz: Europejska Karta Społeczna 1961

dokument RE nr 159 1995 r. Zobacz: Europejska Konwencja Ramowa o Współpracy Transgranicznej między Wspólnotami i Władzami Terytorialnymi 1980

dokument RE nr 160 1996 r. Zobacz: Europejska Konwencja o Wykonywaniu Praw Dzieci 1996

dokument RE nr 161 1996 r. Zobacz: Europejskie Porozumienie w sprawie Osób Uczestniczących w Postępowaniu przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka 1996

dokument RE nr 162 1996 r. Zobacz: Porozumienie Ogólne w sprawie Przywilejów i Immunitetów Rady Europy 1949

dokument RE nr 163 1996 r. Zobacz: Europejska Karta Społeczna 1961

dokument RE nr 164 1997 r. Zobacz: Konwencja o Prawach Człowieka i Biomedycynie 1997

dokument RE nr 165 1997 r. Zobacz: Konwencja o Uznawaniu Kwalifikacji związanych z Uzyskaniem Wyższego Wykształcenia w Regionie Europejskim 1997

dokument RE nr 166 1997 r. Zobacz: Europejska Konwencja o Obywatelstwie 1997

dokument RE nr 167 1997 r. Zobacz: Konwencja o Przekazywaniu Osób Skazanych 1983

dokument RE nr 168 1998 r. Zobacz: Konwencja o Prawach Człowieka i Biomedycynie 1997

dokument RE nr 169 1998 r. Zobacz: Europejska Konwencja Ramowa o Współpracy Transgranicznej między Wspólnotami i Władzami Terytorialnymi 1980

dokument RE nr 170 1998 r. Zobacz: Europejska Konwencja o Ochronie Zwierząt Kręgowych Używanych do Celów Doświadczalnych...1986

dokument RE nr 171 1998 r. Zobacz: Europejska Konwencja o Telewizji Ponadgranicznej 1989

dokument RE nr 172 1998 r. Zobacz: Konwencja o Ochronie Środowiska poprzez Prawo Karne 1998

dokument RE nr 173 1999 r. Zobacz: Prawnokarna Konwencja o Korupcji 1999

dokument RE nr 174 1999 r. Zobacz: Cywilnoprawna Konwencja o Korupcji 1999

dokument RE nr 175 2000 r. Zobacz: Europejska Konwencja o Popieraniu Transnarodowej Długoterminowej Służby Ochotniczej Młodocianych 2000

dokument RE nr 176 2000 r. Zobacz: Europejska Konwencja Krajobrazowa 2000

dokument RE nr 177 2000 r. Zobacz: Europejska Konwencja Praw Człowieka 1950

dokument RE nr 178 2001 r. Zobacz: Europejska Konwencja o Ochronie Prawnej Usług Opartych lub Polegających na Dostępie Warunkowym 2001

dokument RE nr 179 2001 r. Zobacz: Europejskie Porozumienie w sprawie Przekazywania Wniosków o Przyznanie Pomocy Sądowej 1977

dokument RE nr 180 2001 r. Zobacz: Konwencja o Informacji i Współpracy Prawnej dotyczącej "Usług Społeczeństwa Informacyjnego" 2001

dokument RE nr 181 2001 r. Zobacz: Konwencja o Ochronie Osób w związku z Automatycznym Przetwarzaniem Danych Osobowych 1981

dokument RE nr 182 2001 r. Zobacz: Europejska Konwencja o Pomocy Prawnej w sprawach Karnych 1959

dokument RE nr 183 2001 r. Zobacz: Europejska Konwencja o Ochronie Dziedzictwa Audiowizualnego 2001

dokument RE nr 184 2001 r. Zobacz: Europejska Konwencja o Ochronie Dziedzictwa Audiowizualnego 2001

dokument RE nr 185 2001 r. Zobacz: Konwencja o Cyberprzestępczości 2001

dokument RE nr 186 2002 r. Zobacz: Konwencja o Prawach Człowieka i Biomedycynie 1997

dokument RE nr 187 2002 r. Zobacz: Europejska Konwencja Praw Człowieka 1950

dokument RE nr 188 2002 r. Zobacz: Konwencja Antydopingowa 1989

dokument RE nr 189 2003 r. Zobacz: Konwencja o Cyberprzestępczości 2001

dokument RE nr 190 2003 r. Zobacz: Europejska Konwencja o Zwalczaniu Terroryzmu 1977

dokument RE nr 191 2003 r. Zobacz: Prawnokarna Konwencja o Korupcji 1999

dokument RE nr 192 2003 r. Zobacz: Konwencja o Kontaktach dotyczących Dzieci 2003

dokument RE nr 193 2003 r. Zobacz: Europejska Konwencja o Ochronie Zwierząt podczas Przewozów Międzynarodowych 1968

dokument RE nr 194 2004 r. Zobacz: Europejska Konwencja Praw Człowieka 1950

dokument RE nr 195 2005 r. Zobacz: Konwencja o Prawach Człowieka i Biomedycynie 1997

dokument RE nr 196 2005 r. Zobacz: Konwencja Rady Europy o Zapobieganiu Terroryzmowi 2005

dokument RE nr 197 2005 r. Zobacz: Konwencja Rady Europy o Zwalczaniu Handlu Ludźmi 2005

dokument RE nr 198 2005 r. Zobacz: Konwencja Rady Europy o Praniu, Ujawnianiu, Zajmowaniu i Konfiskacie Dochodów Pochodzących z Przestępstwa i o Finansowaniu Terroryzmu 2005

dokument RE nr 199 2005 r. Zobacz: Konwencja Ramowa Rady Europy o Wartości Dziedzictwa Kulturowego dla Społeczeństwa 2005

dokument RE nr 200 2006 r. Zobacz: Konwencja Rady Europy o Unikaniu Bezpaństwowości w związku z Sukcesją Państw 2006

dokument RE nr 201 2007 r. Zobacz: Konwencja Rady Europy o Ochronie Dzieci przed Seksualnym Wykorzystywaniem i Molestowaniem 2007

dokument RE nr 204 2009 r. Zobacz: Europejska Konwencja Praw Człowieka 1950

dokument RE nr 206 2009 r. Zobacz: Europejska Konwencja Ramowa o Współpracy Transgranicznej między Wspólnotami i Władzami Terytorialnymi 1980

dokument RE nr 207 2009 r. Zobacz: Europejska Karta Samorządu Terytorialnego 1985

dokument RE nr 208 2010 r. Zobacz: Konwencja o Wzajemnej Pomocy Administracyjnej w sprawach Podatkowych 1988

dokument RE nr 209 2010 r. Zobacz: Europejska Konwencja o Ekstradycji 1957

dokument RE nr 212 2012 r. Zobacz: Europejska Konwencja o Ekstradycji 1957

dokument słuchowo-oglądowy Zobacz: dokument audiowizualny

Dokument Spotkania Kopenhaskiego 1989 Zobacz: Dokument Kopenhaski 1990

Dokument Spotkania Wiedeńskiego 1986 Zobacz: Dokument Wiedeński 1989

Dokument Sztokholmski 1986

Dokument Sztokholmski 1996 Zobacz: Deklaracja Sztokholmska 1996

dokument tożsamości

dokument transportowy

dokument UE

dokument urzędowy

Dokument w sprawie Środków Budowy Zaufania i Bezpieczeństwa oraz Rozbrojenia w Europie Zobacz: Dokument Sztokholmski 1986

dokument WE Zobacz: dokument UE

Dokument Wiedeński 1989

Dokument Wiedeński 1990

dokument życia społecznego

dokumentacja

dokumentacja cyfrowa Zobacz: archiwizacja cyfrowa

dokumentacja lekarska Zobacz: dane medyczne

dokumentacja medyczna Zobacz: dane medyczne

dokumentacja praw człowieka Zobacz: umowa dotycząca praw człowieka

dokumentacja techniczna Zobacz: specyfikacja techniczna

dokumentacyjny system Zobacz: system dokumentacyjny

dokumentalistyka Zobacz: dokumentacja

dokumenty międzynarodowe ochrony praw człowieka Zobacz: umowa dotycząca praw człowieka

dokumenty międzynarodowe w zakresie ochrony środowiska Zobacz: umowa dotycząca środowiska

dokumenty ochrony praw człowieka Zobacz: umowa dotycząca praw człowieka

dokumenty prawne Wspólnoty Zobacz: akt unijny

Dolina Andory Zobacz: Andora

Dolina Aosty

dolina Renu

Dolna Saksonia Zobacz: Saksonia Dolna

dolnośląskie województwo Zobacz: województwo dolnośląskie

Dolny Śląsk

dom dla małych dzieci Zobacz: dom dziecka

dom dla przewlekle chorych Zobacz: dom pomocy społecznej

dom dziecka

Dom Holstein-Gottorp-Romanow Zobacz: Romanowowie

dom jednorodzinny Zobacz: budownictwo jednorodzinne

dom kultury Zobacz: placówka upowszechniania kultury

dom letniskowy Zobacz: drugie miejsce zamieszkania

dom małego dziecka Zobacz: dom dziecka

dom opieki społecznej Zobacz: dom pomocy społecznej

dom pomocy społecznej

dom poprawczy Zobacz: zakład poprawczy

dom składowy Zobacz: skład

dom studencki

dom towarowy Zobacz: supermarket

Domeika Ignas Zobacz: Domeyko Ignacy (1802-1889)

domena internetowa-adres Zobacz: adres internetowy

domeny królewskie Zobacz: królewszczyzna

Domeyko Ignacy (1802-1889)

domicyl Zobacz: miejsce stałego zamieszkania

domicyl podatkowy Zobacz: rezydencja podatkowa

dominacja ekonomiczna Zobacz: pozycja dominująca

dominia Zobacz: kraje i terytoria zamorskie

Dominica Zobacz: Dominika

Dominicana Zobacz: Dominikana

Dominika

Dominikana

domniemanie

dopasowanie strukturalne Zobacz: dostosowanie strukturalne

doping

dopłaty bezpośrednie dla rolników Zobacz: unijne płatności bezpośrednie

doprowadzenie do pokoju Zobacz: zaprowadzenie pokoju

doprowadzenie elektryczności Zobacz: zaopatrzenie w energię elektryczną

doprowadzenie wody Zobacz: zaopatrzenie w wodę

dopuszczalna ilość ryb do odłowienia Zobacz: kwota połowowa

dopuszczalność aborcji Zobacz: aborcja terapeutyczna

dopuszczalność postępowania

dopuszczalność skargi Zobacz: dopuszczalność postępowania

dopuszczalny czas prowadzenia pojazdu Zobacz: okres prowadzenia pojazdu

dopuszczalny poziom zanieczyszczeń Zobacz: zbywalne pozwolenie na emisję

dopuszczenie do rynku Zobacz: zezwolenie na sprzedaż

dopuszczenie do sprzedaży Zobacz: zezwolenie na sprzedaż

dopuszczenie dowodu Zobacz: postępowanie dowodowe

doradca

doradca podatkowy Zobacz: doradztwo podatkowe

doradca rolniczy

doradca zawodowy Zobacz: poradnictwo zawodowe

doradztwo

doradztwo informacyjne

doradztwo podatkowe

doradztwo rolnicze

doradztwo zawodowe Zobacz: poradnictwo zawodowe

doręczanie pism urzędowych Zobacz: doręczenie pisma

doręczenie pisma

doręczenie towaru Zobacz: dostawa

doręczenie wezwania Zobacz: doręczenie pisma

doręczenie zawiadomienia Zobacz: doręczenie pisma

dorobek normatywny prawa wspólnotowego Zobacz: dorobek prawny WE

dorobek prawny UE Zobacz: dorobek prawny WE

dorobek prawny WE

dorosły Zobacz: osoba dorosła

DOS Zobacz: system operacyjny

doskonalenie produkcji Zobacz: ulepszanie produkcji

doskonalenie przyzakładowe Zobacz: szkolenie przyzakładowe

doskonalenie zawodowe

doskonalenie zwierząt Zobacz: hodowla zwierząt

dostarczanie broni Zobacz: zaopatrzenie w broń

dostarczanie dokumentów

dostarczenie towaru Zobacz: dostawa

dostatek Zobacz: bogactwo

dostawa

dostawca

dostawca usług internetowych

dostawy broni Zobacz: zaopatrzenie w broń

dostawy energii Zobacz: zaopatrzenie w energię

dostawy gazu Zobacz: zaopatrzenie w gaz

dostęp do archiwum

dostęp do dziecka Zobacz: prawo do kontaktów

dostęp do edukacji Zobacz: dostęp do oświaty

dostęp do informacji

dostęp do informacji UE

dostęp do informacji WE Zobacz: dostęp do informacji UE

dostęp do morza Zobacz: wolność mórz

dostęp do oświaty

dostęp do pracy Zobacz: dostęp do zatrudnienia

dostęp do rynku

dostęp do sądu Zobacz: dostęp do wymiaru sprawiedliwości

dostęp do wspólnotowej informacji Zobacz: dostęp do informacji UE

dostęp do wymiaru sprawiedliwości

dostęp do zatrudnienia

dostęp do zawodu

dostęp na rynek Zobacz: dostęp do rynku

dostęp osób prywatnych do broni palnej Zobacz: broń osobista

dostępność informacji Zobacz: dostęp do informacji

dostępność oświaty Zobacz: dostęp do oświaty

dostępność wody Zobacz: zasoby wodne

dostępność zasobu archiwalnego Zobacz: dostęp do archiwum

dostosowanie gospodarki Polski do wymogów Unii Europejskiej Zobacz: dostosowanie polskiej gospodarki

dostosowanie kursu walutowego Zobacz: korekta kursu walutowego

dostosowanie Polski do UE

dostosowanie Polski do wymogów Unii Europejskiej Zobacz: dostosowanie Polski do UE

dostosowanie polskich przedsiębiorstw

dostosowanie polskiego prawa

dostosowanie polskiego rolnictwa

dostosowanie polskiej gospodarki

dostosowanie prawa Zobacz: harmonizacja prawa

dostosowanie prawa polskiego do prawa Unii Europejskiej Zobacz: dostosowanie polskiego prawa

dostosowanie prawa wewnętrznego Polski do wymogów Unii Europejskiej Zobacz: dostosowanie polskiego prawa

dostosowanie prognoz finansowych

dostosowanie strukturalne

dostosowanie ustawodawstw Zobacz: harmonizacja prawa

dostosowywanie Polski do członkostwa w Unii Europejskiej Zobacz: dostosowanie Polski do UE

doświadczenia jądrowe Zobacz: próby nuklearne

doświadczenia na ludziach Zobacz: eksperyment na ludziach

doświadczenia na płodach Zobacz: eksperyment na ludziach

doświadczenia na zwierzętach Zobacz: eksperyment na zwierzętach

doświadczenie Zobacz: metoda badawcza

doświadczenie zawodowe

dotacja na ochronę środowiska Zobacz: pomoc ekologiczna

dotacja na spłatę odsetek

dotacja państwowa Zobacz: pomoc państwowa

dotacja Wspólnoty Zobacz: pomoc Wspólnoty

dotacja z Unii Europejskiej Zobacz: pomoc Wspólnoty

dotacje dla gmin Zobacz: finansowanie gmin

dowcip Zobacz: anegdota

downloading Zobacz: ładowanie zdalne

dowodowe postępowanie Zobacz: postępowanie dowodowe

dowód

dowód cyfrowy Zobacz: dowód elektroniczny

dowód elektroniczny

dowód komputerowy Zobacz: dowód elektroniczny

dowód osobisty Zobacz: dokument tożsamości

dowód sądowy Zobacz: dowód

dowód tożsamości Zobacz: dokument tożsamości

dozór elektroniczny skazanych

dozór finansowy Zobacz: nadzór finansowy

dozór kuratora Zobacz: kuratela sądowa

dozór nad środkami spożywczymi Zobacz: kontrola żywności

dozór policyjny

dozór techniczny

dożywotne pozbawienie wolności

dramat polski

drenaż Zobacz: drenowanie

drenaż mózgów

drenowanie

drewno opałowe

drewno prasowane Zobacz: drewno przetworzone

drewno przetworzone

dręczenie psychiczne

DRK Zobacz: Demokratyczna Republika Konga

drobiarstwo

drobna przestępczość Zobacz: wykroczenie

drobna wytwórczość Zobacz: przemysł drobny

drobne przedsiębiorstwo Zobacz: przedsiębiorstwo małe

drobne przestępstwo Zobacz: wykroczenie

drobnoustroje Zobacz: mikroorganizm

drobny handel

drobny przemysł Zobacz: przemysł drobny

droga ekspresowa

droga leśna Zobacz: droga wiejska

droga miejska

droga polna Zobacz: droga wiejska

droga publiczna Zobacz: sieć drogowa

droga szybkiego ruchu Zobacz: droga ekspresowa

droga wiejska

droga wodna śródlądowa

drogi Zobacz: sieć drogowa

drogie kamienie Zobacz: kamień szlachetny

drogowy kodeks Zobacz: kodeks drogowy

drogowy transport Zobacz: transport drogowy

droit de suite

drób

Druga Armia Wojska Polskiego Zobacz: 2 Armia Wojska Polskiego 1944-1945

druga izba parlamentu Zobacz: izba wyższa

druga konwencja z Lomé 1979

Druga Międzynarodówka 1889-1923 Zobacz: Międzynarodówka II

Druga Rada Stanu Królestwa Polskiego Zobacz: Rada Stanu Królestwa Polskiego 1815-1867

druga rezydencja Zobacz: drugie miejsce zamieszkania

Druga Rzesza Zobacz: Cesarstwo Niemieckie

Druga Wojna Światowa Zobacz: wojna 1939-1945

Drugi Korpus Polski Zobacz: II Korpus Polski 1943-1947

drugi obieg Zobacz: szara literatura

drugie miejsce zamieszkania

drugie pokolenie migrantów Zobacz: dziecko migranta

drugoroczność Zobacz: opóźnienie w nauczaniu

Druk Jul Zobacz: Bhutan

drukarka

drukarka laserowa Zobacz: drukarka

drukarstwo

druki i formularze Zobacz: formularz

druki Polski Podziemnej 1939-1945 Zobacz: prasa konspiracyjna w Polsce 1939-1945

druki poza zasięgiem cenzury w Polsce 1956-1989 Zobacz: wydawnictwa podziemne 1956-1989

druki ulotne Zobacz: dokument życia społecznego

druki zwarte Zobacz: publikacja

Drużyny Ochronne NSDAP Zobacz: SS

Drzavni Zbor Republike Slovenije Zobacz: parlament Słowenii

drzewo

drzewo oliwne Zobacz: oliwka

Dublin Foundation Zobacz: Europejska Fundacja Poprawy Warunków Życia i Pracy

Dublin II Zobacz: Konwencja Wyznaczająca Państwo Odpowiedzialne za Rozpatrywanie Wniosków o Azyl ...1990

duch przedsiębiorczości Zobacz: przedsiębiorczość

Duché de Varsovie Zobacz: Księstwo Warszawskie

duchowieństwo

duchowieństwo-opodatkowanie Zobacz: opodatkowanie Kościoła

duchowieństwo-straty w II wojnie św. Zobacz: Kościół w II wojnie światowej

duchowny Zobacz: duchowieństwo

duchowość religijna Zobacz: religijność

Duda Andrzej (1972- )

Duma Państwowa (Rosja)

Duma Państwowa (Rosja) 1906-1917

Duma Państwowa (Rosja) 1993-1995

Duma Państwowa (Rosja) 1996-1999

Duma Państwowa (Rosja) 2000-2003

Duma Państwowa (Rosja) 2004-2007

Duma Państwowa (Rosja)-regulamin Zobacz: regulamin Dumy Państwowej

Duma w carskiej Rosji Zobacz: Duma Państwowa (Rosja) 1906-1917

dumping

dumping socjalny

Dunaj

duński ustrój Zobacz: system polityczny Danii

duszpasterstwo Zobacz: działalność Kościoła

duszpasterstwo policji

duszpasterstwo w wojsku Zobacz: duszpasterstwo wojskowe

duszpasterstwo więzienne

duszpasterstwo wojskowe

duszpasterstwo zakładów karnych Zobacz: duszpasterstwo więzienne

duże gospodarstwo rolne Zobacz: gospodarstwo duże

duże miasto

duże zbiory danych

duży pojazd transportowy

duży zbiór danych Zobacz: duże zbiory danych

DVL Zobacz: volkslista

Dworkin Ronald-filozofia Zobacz: filozofia Dworkina

dworzec kolejowy

dworzec PKP Zobacz: dworzec kolejowy

dwuizbowość

dwuizbowość parlamentu Zobacz: dwuizbowość

dwujęzyczność

dwupartyjność Zobacz: system dwupartyjny

dwutlenek siarki Zobacz: bezwodnik

dwutlenek węgla Zobacz: bezwodnik

dwutygodnik Zobacz: czasopismo

dydaktyka Zobacz: metody nauczania

dyfuzja innowacji

dyktat monachijski 1938 Zobacz: układ monachijski 1938

dyktatura

dyktatura wojskowa Zobacz: reżym wojskowy

dymisja rządu

Dymitrow Georgi Zobacz: Dimitrov Georgi (1882-1949)

dynamika demograficzna Zobacz: ruch naturalny ludności

dynamika zaludnienia Zobacz: ruch naturalny ludności

dynamit Zobacz: materiał wybuchowy

dynastia Zobacz: genealogia

dynastia Habsburgów Zobacz: Habsburgowie austriaccy

dynastia Jagiellonów Zobacz: Jagiellonowie

dynastia Karolingów Zobacz: Karolingowie

dynastia Piastów Zobacz: Piastowie

dynastia Plantagenetów-Yorkowie Zobacz: Yorkowie

dynastia Romanowych Zobacz: Romanowowie

dynastia Stuartów Zobacz: Stuartowie

dynastia Tudorów Zobacz: Tudorowie

dynastia Wazów Zobacz: Wazowie

dynastia Yorków Zobacz: Yorkowie

dyplom

dyplomaci Zobacz: przedstawiciel dyplomatyczny

dyplomacja ekonomiczna Zobacz: dyplomacja gospodarcza

dyplomacja gospodarcza

dyplomacja handlowa Zobacz: dyplomacja gospodarcza

dyplomacja publiczna

dyplomata Zobacz: przedstawiciel dyplomatyczny

dyplomatyczna korespondencja Zobacz: korespondencja dyplomatyczna

dyplomatyczna placówka Zobacz: przedstawicielstwo dyplomatyczne

dyplomatyczne stosunki Zobacz: stosunki dyplomatyczne

dyrektor przedsiębiorstwa

dyrektor spółki Zobacz: dyrektor przedsiębiorstwa

dyrektywa

dyrektywa EWG Zobacz: dyrektywa (UE)

dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Zobacz: dyrektywa (UE)

dyrektywa Parlamentu i Rady Zobacz: dyrektywa (UE)

dyrektywa (UE)

dyrektywa unijna Zobacz: dyrektywa (UE)

dyrektywa WE Zobacz: dyrektywa (UE)

dyrektywa Wspólnot Europejskich Zobacz: dyrektywa (UE)

dyscyplina budżetowa (UE)

dyscyplina budżetowa WE Zobacz: dyscyplina budżetowa (UE)

dyscyplina finansów publicznych

dyscyplina głosowania

dyscyplina pracy

dyscyplina wojskowa

dyscyplinarne postępowanie Zobacz: postępowanie dyscyplinarne

dysertacja

dysk laserowy Zobacz: dysk optyczny

dysk optyczny

dysk video Zobacz: wideodysk

dyskonto

dyskryminacja

dyskryminacja cudzoziemców

dyskryminacja ekonomiczna

dyskryminacja etniczna

dyskryminacja gospodarcza Zobacz: dyskryminacja ekonomiczna

dyskryminacja homoseksualistów Zobacz: dyskryminacja ze względu na orientację seksualną

dyskryminacja językowa

dyskryminacja kobiet Zobacz: dyskryminacja ze względu na płeć

dyskryminacja na podstawie narodowości Zobacz: dyskryminacja cudzoziemców

dyskryminacja niepełnosprawnych

dyskryminacja płci Zobacz: dyskryminacja ze względu na płeć

dyskryminacja polityczna

dyskryminacja rasowa

dyskryminacja religijna

dyskryminacja w wykonywaniu zawodu Zobacz: dyskryminacja w zatrudnieniu

dyskryminacja w zatrudnieniu

dyskryminacja wiekowa Zobacz: dyskryminacja ze względu na wiek

dyskryminacja z powodu wieku Zobacz: dyskryminacja ze względu na wiek

dyskryminacja zawodowa Zobacz: dyskryminacja w zatrudnieniu

dyskryminacja ze względu na orientację seksualną

dyskryminacja ze względu na płeć

dyskryminacja ze względu na przynależność państwową Zobacz: dyskryminacja cudzoziemców

dyskryminacja ze względu na wiek

dyskurs publiczny Zobacz: debata publiczna

dyskusja Zobacz: erystyka

dyskusja publiczna Zobacz: debata publiczna

dysproporcje gospodarcze Zobacz: zróżnicowanie gospodarcze

dysproporcje regionalne Zobacz: zróżnicowanie regionalne

dystrybucja ekskluzywna Zobacz: dystrybucja wyłączna

dystrybucja energii

dystrybucja filmów Zobacz: przemysł filmowy

dystrybucja gazu Zobacz: zaopatrzenie w gaz

dystrybucja handlowa Zobacz: zbyt

dystrybucja informacji Zobacz: rozpowszechnianie informacji

dystrybucja pomocy Zobacz: rozdział pomocy

dystrybucja produktów na zasadzie wyłączności Zobacz: dystrybucja wyłączna

dystrybucja selektywna

dystrybucja wyłączna

dystrybucyjna sprawiedliwość Zobacz: sprawiedliwość dystrybutywna

dystrybutor baz danych

dystrybutor handlowy

dysydencja

dysydent Zobacz: dysydencja

dywersja Zobacz: działania specjalne

dywersyfikacja energetyczna

dywersyfikacja produkcji

dywidenda

Dywizja kościuszkowska Zobacz: I Dywizja Piechoty im. T.Kościuszki 1943

dzen Zobacz: buddyzm

działacz partyjny Zobacz: działacz polityczny

działacz polityczny

działacz związkowy

działaczka sceny politycznej Zobacz: polityk

działalność banku Zobacz: bankowość

działalność charytatywna

działalność dokumentacyjna Zobacz: dokumentacja

działalność gospodarcza

działalność gospodarcza prowadzona na własny rachunek Zobacz: samozatrudnienie

działalność informacyjna

działalność innowacyjna Zobacz: innowacja

działalność instytucji Zobacz: funkcjonowanie instytucji

działalność Kościoła

działalność kulturalna

działalność normalizacyjna Zobacz: normalizacja

działalność parlamentu

działalność pedagogiczna Zobacz: pedagogika

działalność posła

działalność prawotwórcza Zobacz: tworzenie prawa

działalność przedsiębiorstwa

działalność rolna Zobacz: działalność rolnicza

działalność rolnicza

działalność rolnicza we własnym gospodarstwie

działalność rządu Zobacz: praca rządu

działalność senatora

działalność socjalna przedsiębiorstwa

działalność socjalna zakładu pracy Zobacz: działalność socjalna przedsiębiorstwa

działalność społeczna

działalność spółki

działalność transgraniczna Zobacz: wymiar transgraniczny

działalność twórcza Zobacz: twórczość artystyczna

działalność ubezpieczeniowa

działalność UE

działalność Unii Europejskiej Zobacz: działalność UE

działalność urzędu Zobacz: funkcjonowanie instytucji

działalność WE Zobacz: działalność UE

działalność wydawnicza

działania antyterrorystyczne Zobacz: walka z terroryzmem

działania specjalne

działania wojenne

działanie UE

działanie Unii Europejskiej Zobacz: działanie UE

działanie WE Zobacz: działanie UE

działka budowlana

działka rolna

dzieci

dzieci emigranta Zobacz: dziecko migranta

dzieci pozamałżeńskie Zobacz: dziecko pozamałżeńskie

dzieci ulicy Zobacz: dziecko ulicy

dziecięca pornografia Zobacz: pornografia dziecięca

dzieciobójstwo

dziecko

dziecko adoptowane

dziecko krzywdzone Zobacz: ochrona dziecka

dziecko maltretowane Zobacz: ochrona dziecka

dziecko migranta

dziecko naturalne Zobacz: dziecko pozamałżeńskie

dziecko niepełnosprawne

dziecko nieślubne Zobacz: dziecko pozamałżeńskie

dziecko-ochrona Zobacz: ochrona dziecka

dziecko poczęte Zobacz: embrion i płód

dziecko porzucone

dziecko pozamałżeńskie

dziecko-przesłuchanie Zobacz: świadek nieletni

dziecko przysposobione Zobacz: dziecko adoptowane

dziecko seksualnie wykorzystywane Zobacz: seksualne wykorzystywanie dzieci

dziecko specjalnej troski Zobacz: dziecko niepełnosprawne

dziecko ulicy

dziecko upośledzone Zobacz: dziecko niepełnosprawne

dziecko utalentowane Zobacz: uczeń uzdolniony

dziecko z nieprawego łoża Zobacz: dziecko pozamałżeńskie

dziecko zdolne Zobacz: uczeń uzdolniony

dziedzictwo architektoniczne

dziedzictwo kulturalne Zobacz: dziedzictwo kultury

dziedzictwo kultury

dziedzictwo narodowe Zobacz: dziedzictwo kultury

dziedziczenie

dziedziczenie testamentowe Zobacz: dziedziczenie

dziedziczenie ustawowe Zobacz: dziedziczenie

dziedziny gospodarki Zobacz: sektor gospodarczy

dziedziny nauki Zobacz: nauka

dzieje administracji publicznej Zobacz: historia administracji publicznej

dzieje Ameryki Łacińskiej Zobacz: historia Ameryki Łacińskiej

dzieje Ameryki Środkowej Zobacz: historia Ameryki Łacińskiej

dzieje gospodarcze Zobacz: historia gospodarcza

dzieje gospodarcze Polski Zobacz: historia gospodarcza Polski

dzieje Kościoła Zobacz: historia Kościoła

dzieje ludności żydowskiej Zobacz: historia Żydów

dzieje ludności żydowskiej w Polsce Zobacz: Żydzi w Polsce

dzieje myśli politycznej Zobacz: historia myśli politycznej

dzieje najnowsze Zobacz: historia najnowsza

dzieje narodu żydowskiego Zobacz: historia Żydów

dzieje parlamentaryzmu Zobacz: historia parlamentaryzmu

dzieje Polski Zobacz: historia Polski

dzieje ruchu zawodowego Zobacz: historia związków zawodowych

dzieje sądownictwa Polski Zobacz: sądownictwo Polski

dzieje Sejmu polskiego Zobacz: historia parlamentaryzmu polskiego

dzieje społeczne Zobacz: historia społeczna

dzieje Śląska Zobacz: historia Śląska

dzieje świata Zobacz: historia świata

dzieje Żydów Zobacz: historia Żydów

dzieje Żydów w Polsce Zobacz: Żydzi w Polsce

dzieje Żydów w ZSRR Zobacz: Żydzi w Rosji

dzielenie stanowiska pracy Zobacz: job sharing

dzielnica

dzielnica miejska Zobacz: dzielnica

dzielnica mieszkaniowa

dzielnica ruder

dzielnica willowa Zobacz: dzielnica mieszkaniowa

dzielnica zaniedbana

dzieło artystyczne Zobacz: dzieło sztuki

Dzieło Boże (organizacja) Zobacz: Opus Dei

dzieło literackie

dzieło muzyczne

dzieło plastyczne

dzieło sztuki

dziennik internetowy Zobacz: blog

dziennik sieciowy Zobacz: blog

dziennik urzędowy

dziennik urzędowy lokalny

dziennik urzędowy lokalny 1916-1939

dziennik urzędowy lokalny 1944-1989

dziennik urzędowy ministerstwa Zobacz: dziennik urzędowy resortowy

dziennik urzędowy ministra Zobacz: dziennik urzędowy resortowy

dziennik urzędowy resortowy

dziennik urzędowy resortowy 1916-1939

dziennik urzędowy resortowy 1944-1989

Dziennik Urzędowy UE

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Zobacz: Dziennik Urzędowy UE

Dziennik Urzędowy WE Zobacz: Dziennik Urzędowy UE

dziennik urzędowy województwa Zobacz: dziennik urzędowy lokalny

Dziennik Ustaw Zobacz: dziennik urzędowy

dziennikarstwo

dziennikarstwo dochodzeniowe Zobacz: dziennikarstwo śledcze

dziennikarstwo śledcze

dziennikarz

dzienniki ogólne Zobacz: gazeta

dzierżawa gruntów

dzierżawa gruntów rolnych Zobacz: dzierżawa gruntów

dzierżawa ziemi rolniczej Zobacz: dzierżawa gruntów

dzierżawienie gruntów Zobacz: dzierżawa gruntów

dzierżawna umowa Zobacz: umowa dzierżawy

Dzierżyński Feliks (1877-1926)

dzietność

dziewiarstwo

dzika przyroda Zobacz: gatunki dzikie

dziki ssak Zobacz: ssak dziki

dzikie ptactwo Zobacz: ptak

dzikie zwierzęta Zobacz: gatunki dzikie

dziura ozonowa Zobacz: ozon

Dzoson Rodong Tang Zobacz: Partia Pracy Korei

Dżakarta

dżem Zobacz: produkt owocowy

Dżibuti

dżihad

Dżugaszwili Josif Zobacz: Stalin Józef (1879-1953)

e-administracja Zobacz: administracja elektroniczna

e-banking Zobacz: bankowość elektroniczna

e-biznes Zobacz: biznes elektroniczny

e-business Zobacz: biznes elektroniczny

e-commerce Zobacz: handel elektroniczny

e-communications Zobacz: komunikacja elektroniczna

e-democracy Zobacz: elektroniczna demokracja

e-demokracja Zobacz: elektroniczna demokracja

e-economy Zobacz: gospodarka elektroniczna

e-edukacja Zobacz: nauczanie wspomagane komputerem

e-gospodarka Zobacz: gospodarka elektroniczna

e-government Zobacz: administracja elektroniczna

e-handel Zobacz: handel elektroniczny

e-justice Zobacz: sądownictwo elektroniczne

e-komunikacja Zobacz: komunikacja elektroniczna

e-marketing Zobacz: marketing internetowy

e-rząd Zobacz: administracja elektroniczna

e-rządzenie Zobacz: rządzenie

e-sądy Zobacz: sądownictwo elektroniczne

e-usługi Zobacz: usługi elektroniczne

EAD Zobacz: format danych

EAEC Zobacz: EURATOM

EAG Zobacz: EURATOM

EAGFL Zobacz: Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej

EAGGF Zobacz: Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej

EAR Zobacz: Europejska Agencja Odbudowy

East African Community Zobacz: Wspólnota Wschodnioafrykańska

East Prussia plebiscite Zobacz: plebiscyt na Warmii, Mazurach i Powiślu 1920

East Timor Zobacz: Timor Wschodni

EBC Zobacz: Europejski Bank Centralny

Ebert Friedrich (1871-1925)

EBI Zobacz: Europejski Bank Inwestycyjny

EBOR Zobacz: EBRD

EBRD

EC Charter of the Fundamental Social Rights of Workers Zobacz: Karta Wspólnotowa Podstawowych Praw Socjalnych Pracowników 1989

EC Court of Auditors Zobacz: Europejski Trybunał Obrachunkowy

EC Court of Justice Zobacz: Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich

EC Economic and Social Committee Zobacz: Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

EC management committee Zobacz: komitet zarządzający (UE)

EC regulatory committee Zobacz: komitet regulacyjny (UE)

ECAC Zobacz: Europejska Konferencja Lotnictwa Cywilnego

ECB Zobacz: Europejski Bank Centralny

ECCAS Zobacz: CEEAC

ECDU Zobacz: Europejska Unia Chrześcijańsko-Demokratyczna

ECE

ECMT

Ecofin

Economic and Financial Affairs Council Zobacz: Ecofin

Economic and Monetary Union Zobacz: Unia Gospodarcza i Walutowa

Economic and Social Commission for Western Asia Zobacz: ESCWA

Economic Commission for Europe Zobacz: ECE

Economic Commission for Western Asia Zobacz: ESCWA

Economic Community of Central African States Zobacz: CEEAC

Economic Community of West African States Zobacz: ECOWAS

ECOSOC

ECOWAS

ECPRD Zobacz: Europejskie Centrum Badań i Dokumentacji Parlamentarnej

ECRI

ECS Zobacz: CEN

ECSC Zobacz: EWWS

ECU

Ecuador Zobacz: Ekwador

ECWA Zobacz: ESCWA

EDA Zobacz: Europejska Agencja Obrony

EDC Zobacz: Unia Zachodnioeuropejska

Eden Anthony (1897-1977)

EDF Zobacz: Europejski Fundusz Rozwoju

EDR Zobacz: kwit depozytowy

EDU Zobacz: Europejska Unia Demokratyczna

edukacja Zobacz: oświata

edukacja całożyciowa Zobacz: kształcenie ustawiczne

edukacja domowa Zobacz: nauczanie domowe

edukacja dorosłych Zobacz: kształcenie dorosłych

edukacja ekologiczna

edukacja interdyscyplinarna Zobacz: kształcenie multidyscyplinarne

edukacja interkulturowa Zobacz: komunikacja międzykulturowa

edukacja konsumencka Zobacz: informacja konsumencka

edukacja masowa Zobacz: kształcenie masowe

edukacja medialna

edukacja międzykulturowa Zobacz: komunikacja międzykulturowa

edukacja na odległość Zobacz: nauczanie na odległość

edukacja nauczycieli Zobacz: kształcenie nauczycieli

edukacja nieformalna Zobacz: nauczanie pozaszkolne

edukacja o prawach człowieka Zobacz: edukacja praw człowieka

edukacja obywatelska Zobacz: wychowanie obywatelskie

edukacja permanentna Zobacz: kształcenie ustawiczne

edukacja polityczna

edukacja praw człowieka

edukacja przedszkolna Zobacz: nauczanie przedszkolne

edukacja seksualna Zobacz: wychowanie seksualne

edukacja środowiskowa Zobacz: edukacja ekologiczna

edukacja techniczna Zobacz: szkoła techniczna

edukacja w zakresie zdrowia Zobacz: edukacja zdrowotna

edukacja wielokierunkowa Zobacz: kształcenie multidyscyplinarne

edukacja zdrowotna

Eduskunta-Riksdagen Zobacz: parlament Finlandii

edytor tekstu

edytorstwo Zobacz: działalność wydawnicza

EEAS Zobacz: Europejska Służba Działań Zewnętrznych

EEC Zobacz: Wspólnota Europejska

EEF Zobacz: Europejski Fundusz Rozwoju

EEIG Zobacz: Europejskie Zgrupowanie Interesów Gospodarczych

EEO Zobacz: europejski tytuł egzekucyjny

EESC Zobacz: Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

Eesti Zobacz: Estonia

efekt cieplarniany

efekt szklarniowy Zobacz: efekt cieplarniany

efektywne zarządzanie Zobacz: efektywność gospodarowania

efektywność działania prawa Zobacz: skuteczność prawa

efektywność energetyczna budynków Zobacz: certyfikacja energetyczna budynków

efektywność gospodarowania

efektywność pracy Zobacz: wydajność pracy

efemerydy (dokumenty) Zobacz: dokument życia społecznego

EFGP Zobacz: Europejska Federacja Partii Zielonych

EFI Zobacz: Europejski Fundusz Inwestycyjny

EFOGR Zobacz: Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej

EFOGR-Sekcja Gwarancji

EFPZ Zobacz: Europejska Federacja Partii Zielonych

EFR Zobacz: Europejski Fundusz Rozwoju

EFRE Zobacz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

EFRR Zobacz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

EFRROW

EFSA Zobacz: Europejski Urząd Bezpieczeństwa Żywności

EFTA

EG-Charta der sozialen Grundrechte der Arbeitnehmer Zobacz: Karta Wspólnotowa Podstawowych Praw Socjalnych Pracowników 1989

egalitaryzm

EGB Zobacz: ETUC

Egejskie Morze Zobacz: Morze Egejskie

Egipska Republika Arabska Zobacz: Egipt

Egipt

Egipt-konstytucja Zobacz: konstytucja Egiptu

Egipt starożytny

EGKS Zobacz: EWWS

Egypt Zobacz: Egipt

egzamin

egzamin dojrzałości Zobacz: egzamin

egzamin maturalny Zobacz: matura

egzamin na aplikację Zobacz: egzamin zawodowy

egzamin zawodowy

egzaminowanie Zobacz: egzamin

egzaminy wstępne Zobacz: egzamin

egzekucja administracyjna

egzekucja dóbr Zobacz: ruch egzekucyjny

egzekucja należności Zobacz: egzekucja wierzytelności

egzekucja należności podatkowych Zobacz: ściąganie podatków

egzekucja polskich oficerów w Charkowie 1940 Zobacz: Charków

egzekucja polskich oficerów w Katyniu 1940 Zobacz: Katyń 1940

egzekucja polskich oficerów w Twerze 1940 Zobacz: Miednoje

egzekucja praw Zobacz: ruch egzekucyjny

egzekucja sądowa Zobacz: postępowanie egzekucyjne

egzekucja skazanego Zobacz: kara śmierci

egzekucja wierzytelności

egzekutor Zobacz: komornik sądowy

egzekwowanie zaległości podatkowych Zobacz: ściąganie podatków

egzema Zobacz: choroby skóry

egzemplarz obowiązkowy

egzystencjalizm

EIB Zobacz: Europejski Bank Inwestycyjny

Eichmann Adolf Zobacz: proces Eichmanna 1961

EIF Zobacz: Europejski Fundusz Inwestycyjny

EIM Zobacz: Europejski Instytut Walutowy

Einrichtung und Agentur der EU Zobacz: organ UE (ustanowiony przez prawodawstwo wtórne)

Einsatz Reinhardt Zobacz: Akcja Reinhardt

Eire Zobacz: Irlandia

Eisenhower Dwight (1890-1969)

Eisenhowera doktryna 1957 Zobacz: doktryna Eisenhowera

EIW Zobacz: Europejski Instytut Walutowy

EKES Zobacz: Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

EKGNZ Zobacz: ECE

eko-etykietowanie Zobacz: ekologiczny znak jakości

eko-znak Zobacz: ekologiczny znak jakości

ekoetyka Zobacz: etyka ekologiczna

ekoinnowacja

ekoinnowacyjność Zobacz: ekoinnowacja

ekokonwersja

ekokonwersja długu Zobacz: ekokonwersja

ekologia

ekologia człowieka

ekologia społeczna Zobacz: ekologia człowieka

ekologiczna edukacja Zobacz: edukacja ekologiczna

ekologiczna gospodarka leśna Zobacz: zrównoważona gospodarka leśna

ekologiczna informacja Zobacz: informacja ekologiczna

ekologiczna polityka Zobacz: polityka ochrony środowiska

ekologiczna świadomość Zobacz: świadomość ekologiczna

ekologiczne zarządzanie Zobacz: zarządzanie środowiskiem

ekologiczny produkt spożywczy Zobacz: produkt organiczny

ekologiczny znak jakości

ekologizm

ekonometria

ekonomia

ekonomia a islam Zobacz: islam a ekonomia

ekonomia a prawo Zobacz: prawo a ekonomia

ekonomia burżuazyjna Zobacz: ekonomia polityczna kapitalizmu

ekonomia ekologiczna Zobacz: ekonomia środowiska

ekonomia-encyklopedia Zobacz: encyklopedia ekonomii

ekonomia-historia Zobacz: historia myśli ekonomicznej

ekonomia islamska Zobacz: islam a ekonomia

ekonomia oparta na wiedzy Zobacz: gospodarka oparta na wiedzy

ekonomia polityczna kapitalizmu

ekonomia polityczna socjalizmu

ekonomia-słownik Zobacz: słownik ekonomiczny

ekonomia społeczna Zobacz: gospodarka społeczna

ekonomia środowiska

ekonomiczna analiza prawa Zobacz: prawo a ekonomia

ekonomiczna dyskryminacja Zobacz: dyskryminacja ekonomiczna

ekonomiczna teoria prawa Zobacz: prawo a ekonomia

ekonomiczne następstwa Zobacz: skutek ekonomiczny

ekonomiczne nauki Zobacz: ekonomia

ekonomiczne prawa Zobacz: prawa ekonomiczne

ekonomiczne problemy ochrony środowiska Zobacz: ekonomia środowiska

ekonomiczny cykl Zobacz: cykl gospodarczy

ekonomika gospodarstwa domowego

ekonomika mediów

ekonomika ochrony środowiska Zobacz: ekonomia środowiska

ekonomika pracy

ekonomika przedsiębiorstwa

ekonomika rolna

ekonomika środków masowego komunikowania Zobacz: ekonomika mediów

ekonomika transportu

ekonomista

ekopodatek Zobacz: podatek ekologiczny

ekopolityka Zobacz: polityka ochrony środowiska

ekoprodukt żywnościowy Zobacz: produkt organiczny

ekorolnictwo Zobacz: rolnictwo ekologiczne

ekorozwój

ekosystem

ekosystem morski

EKPC Zobacz: Europejska Konwencja Praw Człowieka 1950

EKPCz Zobacz: Europejska Konwencja Praw Człowieka 1950

ekran Zobacz: monitor

eksmisja

eksmisja z mieszkania Zobacz: eksmisja

ekspansjonizm Zobacz: imperializm

ekspert Zobacz: biegły

ekspertowy system Zobacz: system ekspertowy

ekspertyza naukowa

ekspertyza sądowa

eksperyment Zobacz: metoda badawcza

eksperyment na ludziach

eksperyment na organizmie ludzkim Zobacz: eksperyment na ludziach

eksperyment na zwierzętach

eksploatacja dna morskiego Zobacz: eksploatacja dna morza

eksploatacja dna morza

eksploatacja dna mórz i oceanów Zobacz: eksploatacja dna morza

eksploatacja górnicza

eksploatacja kosmosu Zobacz: wykorzystanie przestrzeni kosmicznej

eksploatacja mórz

eksploatacja zasobów

eksploatacja złóż Zobacz: eksploatacja zasobów

eksploatacja złóż podmorskich Zobacz: eksploatacja dna morza

eksploracja ropy naftowej Zobacz: poszukiwanie ropy naftowej

eksport

eksport czasowy Zobacz: przywóz czasowy

eksport dzieł sztuki Zobacz: handel dziełami sztuki

eksport kapitałów Zobacz: eksport kapitału

eksport kapitału

eksport odpadów

eksport usług Zobacz: delokalizacja

eksport WE Zobacz: wywóz (UE)

eksport wspólnotowy Zobacz: wywóz (UE)

ekspozytura Zobacz: oddział

ekstensywna gospodarka rolna Zobacz: rolnictwo ekstensywne

eksterminacja Zobacz: ludobójstwo

eksterminacja inteligencji polskiej Zobacz: straty inteligencji polskiej

eksterytorialność

ekstradycja

ekstradycja przestępców Zobacz: ekstradycja

ekstrema lewicowa Zobacz: skrajna lewica

ekstrema prawicowa Zobacz: skrajna prawica

ekstremizm

ekstremizm lewicowy Zobacz: skrajna lewica

ekstremizm prawicowy Zobacz: skrajna prawica

ekumenizm

EKVM Zobacz: ECMT

Ekwador

ekwiwalentność dyplomów Zobacz: równoważność dyplomów

EKZZ Zobacz: ETUC

El Salvador Zobacz: Salwador

elastyczność pracy

elastyczność rynku pracy Zobacz: elastyczność pracy

elastyczny czas pracy Zobacz: ruchomy czas pracy

Elbląg

elbląskie województwo Zobacz: województwo elbląskie

ELDR Zobacz: Europejska Partia Liberalna, Demokratyczna i Reformistyczna

elekcyjny zjazd szlachecki Zobacz: sejm elekcyjny

elektorat

elektrochemia

elektroencefalografia Zobacz: diagnoza medyczna

elektrokardiografia Zobacz: diagnoza medyczna

elektroliza Zobacz: proces elektryczny

elektroniczna administracja Zobacz: administracja elektroniczna

elektroniczna bankowość Zobacz: bankowość elektroniczna

elektroniczna biurokracja Zobacz: administracja elektroniczna

elektroniczna bransoletka dla skazanych Zobacz: dozór elektroniczny skazanych

elektroniczna demokracja

elektroniczna gospodarka Zobacz: gospodarka elektroniczna

elektroniczna komunikacja Zobacz: komunikacja elektroniczna

elektroniczna księga wieczysta

elektroniczna publikacja Zobacz: publikacja elektroniczna

elektroniczna reklama Zobacz: reklama internetowa

elektroniczna umowa Zobacz: umowa elektroniczna

elektroniczne instrumenty płatnicze Zobacz: pieniądz elektroniczny

elektroniczne przetwarzanie danych Zobacz: przetwarzanie danych

elektroniczne rządzenie Zobacz: rządzenie

elektroniczne sądownictwo Zobacz: sądownictwo elektroniczne

elektroniczne urządzenie Zobacz: urządzenie elektroniczne

elektroniczne usługi Zobacz: usługi elektroniczne

elektroniczne usługi bankowe Zobacz: bankowość elektroniczna

elektroniczne zarządzanie dokumentami

elektroniczny arkusz obliczeniowy Zobacz: arkusz elektroniczny

elektroniczny arkusz rachunkowy Zobacz: arkusz elektroniczny

elektroniczny biznes Zobacz: biznes elektroniczny

elektroniczny dowód przestępstwa Zobacz: dowód elektroniczny

elektroniczny formularz rachunkowy Zobacz: arkusz elektroniczny

elektroniczny handel Zobacz: handel elektroniczny

elektroniczny monitoring sprawców przestępstw Zobacz: dozór elektroniczny skazanych

elektroniczny pieniądz Zobacz: pieniądz elektroniczny

elektroniczny podpis Zobacz: podpis elektroniczny

elektroniczny rząd Zobacz: administracja elektroniczna

elektroniczny sprzęt Zobacz: sprzęt elektroniczny

elektroniczny wymiar sprawiedliwości Zobacz: sądownictwo elektroniczne

elektronika

elektrotechniczny przemysł Zobacz: przemysł elektrotechniczny

elektrotechnika

elektrownia

elektrownia atomowa Zobacz: elektrownia jądrowa

elektrownia jądrowa

elektrownia nuklearna Zobacz: elektrownia jądrowa

elektryczne urządzenia przemysłowe Zobacz: maszyna elektryczna przemysłowa

elektryczność Zobacz: energia elektryczna

elektryczny przemysł Zobacz: przemysł elektryczny

element elektroniczny

elit teoria Zobacz: teoria elit

elita społeczna Zobacz: klasa wyższa

elita władzy Zobacz: klasa rządząca

elity polityczne Zobacz: klasa rządząca

Ellada Zobacz: Grecja

Elsass Zobacz: Alzacja

Elżbieta I (1533-1603)

Elżbieta II (1926- )

Elżbieta Wielka Zobacz: Elżbieta I (1533-1603)

emancypacja Zobacz: usamodzielnienie

emancypacja kobiet Zobacz: ruch kobiet

eMarketing Zobacz: marketing internetowy

embargo

embargo na dostawy broni

embrion i płód

EMEA Zobacz: Europejska Agencja ds. Leków

emeryt

emerytalny wiek Zobacz: wiek emerytalny

emerytura Zobacz: program emerytalny

emerytura dodatkowa

emerytura pomostowa Zobacz: emerytura wcześniejsza

emerytura uzupełniająca Zobacz: emerytura dodatkowa

emerytura wcześniejsza

emerytura wojskowa

EMI Zobacz: Europejski Instytut Walutowy

emigracja

Emigracja 1831 Zobacz: Wielka Emigracja

emigracja nielegalna Zobacz: migracja nielegalna

emigracja polska po II wojnie światowej Zobacz: emigracja z Polski 1939-1945

emigracja polska w Danii Zobacz: Polacy w Skandynawii

emigracja polska w Rosji Zobacz: Polacy w Rosji

emigracja polska w Skandynawii Zobacz: Polacy w Skandynawii

emigracja polska w Wielkiej Brytanii Zobacz: Polacy w Wielkiej Brytanii

emigracja polska we Francji Zobacz: Polacy we Francji

emigracja sezonowa Zobacz: migracja sezonowa

emigracja z Polski

emigracja z Polski 19 w.

emigracja z Polski 1914-1939

emigracja z Polski 1939-1945

emigracja z Polski 1945-1989

emigracja z Polski od 1989

emigracja z ziem polskich Zobacz: emigracja z Polski

emigracja zarobkowa Zobacz: migracja zawodowa

emigracyjny rząd Zobacz: rząd na uchodźstwie

emigrantka Zobacz: kobieta migrująca

Emirat Al-Bahrajn Zobacz: Bahrajn

emisariusz polskiego podziemia Zobacz: kurier państwa podziemnego

emisja papierów wartościowych

emisja pieniądza

emisja pyłów Zobacz: pyły

emisja radiowa Zobacz: radio

emitowanie pieniądza Zobacz: emisja pieniądza

empiriokrytycyzm

empiryzm

Employment Injury Benefits Convention Zobacz: Konwencja Nr 121 dotycząca Świadczeń w razie Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych 1964

Employment Policy Convention Zobacz: Konwencja Nr 122 dotycząca Polityki Zatrudnienia 1964

Employment Promotion and Protection against Unemployment Convention 1988 Zobacz: Konwencja Nr 168 dotycząca Popierania Zatrudnienia i Ochrony przed Bezrobociem 1988

Employment Service Convention Zobacz: Konwencja Nr 88 dotycząca Organizacji Służb Zatrudnienia 1948

EMS Zobacz: Europejski System Walutowy

EMU Zobacz: Unia Gospodarcza i Walutowa

emulgator spożywczy

encefalopatia gąbczasta bydła Zobacz: choroba wściekłych krów

encyklika

encyklopedia

encyklopedia ekonomiczna Zobacz: encyklopedia ekonomii

encyklopedia ekonomii

encyklopedia filozoficzna Zobacz: encyklopedia filozofii

encyklopedia filozofii

encyklopedia medycyny

encyklopedia muzyki

encyklopedia nauk filozoficznych Zobacz: encyklopedia filozofii

encyklopedia polityki

encyklopedia prawa

encyklopedia prawna Zobacz: encyklopedia prawa

encyklopedia religii

encyklopedia zdrowia Zobacz: encyklopedia medycyny

endecja Zobacz: narodowa demokracja

energetyczna polityka Zobacz: polityka energetyczna

energetyczne bezpieczeństwo Zobacz: bezpieczeństwo energetyczne

energetyka

energetyka cieplna Zobacz: energia cieplna

energetyka geotermiczna Zobacz: energia geotermiczna

energetyka słoneczna Zobacz: energia słoneczna

energetyka wiatrowa Zobacz: energia wiatru

energetyka wodna Zobacz: energia wodna

energia

energia alternatywna Zobacz: energia czysta

energia atomowa Zobacz: energia jądrowa

energia cieplna

energia czysta

energia elektryczna

energia geotermalna Zobacz: energia geotermiczna

energia geotermiczna

energia hydroelektryczna

energia jądrowa

energia nuklearna Zobacz: energia jądrowa

energia odnawialna

energia promieniowania słonecznego Zobacz: energia słoneczna

energia rozporządzalna Zobacz: podaż energii

energia słoneczna

energia solarna Zobacz: energia słoneczna

energia-statystyka Zobacz: statystyka energetyki

energia wiatru

energia wietrzna Zobacz: energia wiatru

energia wodna

energia ze źródeł odnawialnych Zobacz: energia odnawialna

Engels Fryderyk (1820-1895)

English Civil War 1642-1648 Zobacz: Rewolucja Angielska 1640-1660

enklawa kaliningradzka Zobacz: kwestia Kaliningradu

enklawa terytorialna

ENMOD Convention 1977 Zobacz: Konwencja o Zakazie Używania Technicznych Środków Oddziaływania na Środowisko w Celach Militarnych...1977

ENP Zobacz: europejska polityka sąsiedztwa

Ententa

Ententa Mała Zobacz: Mała Ententa 1920-1938

enzym

EOE Zobacz: Europejski Obszar Gospodarczy

EOG Zobacz: Europejski Obszar Gospodarczy

EP Zobacz: Parlament Europejski

EPB Zobacz: europejska przestrzeń badawcza

EPBD Zobacz: certyfikacja energetyczna budynków

EPBiO

epidemia

epidemiologia

Epir

episkopat

epistemologia Zobacz: teoria poznania

epizootia Zobacz: choroba zwierząt

EPL Zobacz: Europejska Partia Ludowa

EPO

EPO 1 Zobacz: Europejska Partia Ludowa

EPS Zobacz: europejska polityka sąsiedztwa

EPU Zobacz: Europejska Unia Płatnicza

Equal Remuneration Convention Zobacz: Konwencja Nr 100 dotycząca Jednakowego Wynagrodzenia dla Pracujących Mężczyzn i Kobiet 1951

Equality of Treatment (Accident Compensation) Convention Zobacz: Konwencja Nr 19 dotycząca Traktowania Pracowników Obcych na Równi z Krajowymi...1925

Equality of Treatment (Social Security) Convention Zobacz: Konwencja Nr 118 dotycząca Równości Traktowania Obywateli Własnych i Obcych...1962

Equatorial Guinea Zobacz: Gwinea Równikowa

era informacyjna Zobacz: społeczeństwo informacyjne

Erasmus (program) Zobacz: europejski program edukacyjny

Erazm z Rotterdamu (1467-1536)

ERDF Zobacz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

eReklama Zobacz: reklama internetowa

ERFDG Zobacz: Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej

ERFDG-Sekcja Gwarancji Zobacz: EFOGR-Sekcja Gwarancji

ergonomia

ergonomika Zobacz: ergonomia

Erhard Ludwig (1897-1977)

ERM - Mechanizm Kursów Walutowych Zobacz: mechanizm kursowy ESW

Ernesto Che Guevara Zobacz: Guevara Ernesto (1928-1967)

erotyzm Zobacz: seksualizm

erozja

ERRS Zobacz: Europejska Rada ds. Ryzyka Systemowego

erupcja wulkaniczna

erystyka

Erytrea

ESC Zobacz: Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

ESCB Zobacz: Europejski System Banków Centralnych

ESCWA

ESDI

ESDP Zobacz: EPBiO

ESDZ Zobacz: Europejska Służba Działań Zewnętrznych

esej Zobacz: publicystyka

eserowcy Zobacz: Socjaliści-Rewolucjoniści 1901-1918

ESF Zobacz: Europejski Fundusz Socjalny

ESM Zobacz: Europejski System Walutowy

ESNF Zobacz: nadzór finansowy

Espace économique européen Zobacz: Europejski Obszar Gospodarczy

Espana Zobacz: Hiszpania

esperanto

ESRO

Estados Unidos Mexicanos Zobacz: Meksyk

estakada Zobacz: obiekt mostowy

estetyka

Estonia

Estonia-konstytucja Zobacz: konstytucja Estonii

Estonia-obywatelstwo Zobacz: obywatelstwo estońskie

Estonia-parlament Zobacz: parlament Estonii

Estonia-przeobrażenia ustrojowe Zobacz: przeobrażenia ustrojowe w Estonii

Estonia-system polityczny Zobacz: system polityczny Estonii

Estonia-ustawodawstwo Zobacz: ustawodawstwo Estonii

Estończycy

estoński ustrój Zobacz: system polityczny Estonii

estońskie obywatelstwo Zobacz: obywatelstwo estońskie

Estremadura

estuarium Zobacz: ujście rzeki

ESVP Zobacz: EPBiO

ESW Zobacz: Europejski System Walutowy

etanol

etatyzm

ETE Zobacz: europejski tytuł egzekucyjny

Ethiopia Zobacz: Etiopia

Etiopia

Etiopska Republika Ludowo-Demokratyczna Zobacz: Etiopia

etniczna dyskryminacja Zobacz: dyskryminacja etniczna

etniczna grupa Zobacz: grupa etniczna

etniczna mniejszość Zobacz: grupa etniczna

etniczne czystki Zobacz: czystka etniczna

etnografia

etnologia Zobacz: antropologia społeczna i kulturowa

etnopsychologia

ETSI

ETUC

etyczność globalna Zobacz: etyka globalna

etyka

etyka administracji

etyka biznesu Zobacz: etyka w biznesie

etyka chrześcijańska

etyka dziennikarska

etyka ekologiczna

etyka globalizacji Zobacz: etyka globalna

etyka globalna

etyka gospodarcza Zobacz: etyka w biznesie

etyka komunikacji społecznej Zobacz: etyka środków przekazu

etyka kupiecka Zobacz: etyka w biznesie

etyka lekarska

etyka marksizmu Zobacz: marksizm a etyka

etyka mediów Zobacz: etyka środków przekazu

etyka medyczna Zobacz: bioetyka

etyka menedżerska Zobacz: etyka w biznesie

etyka parlamentarna

etyka policji

etyka polityczna Zobacz: moralność polityczna

etyka poselska Zobacz: etyka parlamentarna

etyka prawa Zobacz: prawo a moralność

etyka prawnicza Zobacz: etyka zawodu prawniczego

etyka prawnika Zobacz: etyka zawodu prawniczego

etyka społeczna

etyka społecznego komunikowania Zobacz: etyka środków przekazu

etyka środków przekazu

etyka środowiska naturalnego Zobacz: etyka ekologiczna

etyka środowiskowa Zobacz: etyka ekologiczna

etyka urzędnika administracji publicznej Zobacz: etyka administracji

etyka w administracji Zobacz: etyka administracji

etyka w biznesie

etyka w działalności gospodarczej Zobacz: etyka w biznesie

etyka w Internecie Zobacz: etyka środków przekazu

etyka w mediach Zobacz: etyka środków przekazu

etyka w medycynie Zobacz: bioetyka

etyka w policji Zobacz: etyka policji

etyka w polityce Zobacz: moralność polityczna

etyka w służbie cywilnej Zobacz: etyka administracji

etyka w społeczeństwie Zobacz: etyka społeczna

etyka zarządzania Zobacz: etyka w biznesie

etyka zawodowa

etyka zawodowa parlamentarzysty Zobacz: etyka parlamentarna

etyka zawodu prawniczego

etykietowanie

etymologia Zobacz: językoznawstwo

EU body or agency Zobacz: organ UE (ustanowiony przez prawodawstwo wtórne)

EU Council Zobacz: Rada Unii Europejskiej

EU-OSHA Zobacz: Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

EUCD Zobacz: Europejska Unia Chrześcijańsko-Demokratyczna

eugenika

EuGHMR Zobacz: Europejski Trybunał Praw Człowieka

EUNB Zobacz: Europejski Urząd Nadzoru Bankowego

EUP Zobacz: Europejska Unia Płatnicza

EUPM EUPOL misja policyjna Unii Europejskiej operacja policyjna UE Zobacz: misja policyjna UE

EURATOM

Eurazja

EURES

euro

Euro 2012 Zobacz: Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej

Eurocontrol

eurodeputowany Zobacz: członek Parlamentu Europejskiego

eurodewizy Zobacz: eurowaluta

EUROFOUND Zobacz: Europejska Fundacja Poprawy Warunków Życia i Pracy

eurointegracja Zobacz: integracja europejska

Eurojust

eurokomunizm

Eurokontrola Zobacz: Eurocontrol

Eurokorpus

eurologistyka Zobacz: zarządzanie europejskie

EUROMED Zobacz: partnerstwo eurośródziemnomorskie

euroobligacja

Europa

Europa bałtycka Zobacz: region Bałtyku

Europa-bezrobocie Zobacz: bezrobocie w Europie

Europa-historia Zobacz: historia Europy

Europa-historia 1917-1939 Zobacz: historia Europy 1917-1939

Europa-historia 1945-1990 Zobacz: historia Europy 1945-1990

Europa-historia do 1917 Zobacz: historia Europy do 1917

Europa-historia od 1990 Zobacz: historia Europy od 1990

Europa-kultura Zobacz: kultura Europy

Europa obywateli

Europa-polityka gospodarcza Zobacz: polityka gospodarcza w Europie

Europa Południowa

Europa Południowo-Wschodnia

Europa Północna

Europa-prawa człowieka Zobacz: prawa człowieka w Europie

Europa-prawo Zobacz: prawo europejskie

Europa-rynek pracy Zobacz: rynek pracy w Europie

Europa-sytuacja gospodarcza Zobacz: sytuacja gospodarcza w Europie

Europa Środkowa

Europa Środkowo-Wschodnia

Europa Środkowo-Wschodnia-przeobrażenia ustrojowe Zobacz: przeobrażenia ustrojowe w Europie Środkowo-Wschodniej

Europa Środkowo-Wschodnia-transformacja gospodarki Zobacz: transformacja gospodarki w Europie Środkowo-Wschodniej

Europa Wschodnia

Europa Wschodnio-Południowa Zobacz: Europa Południowo-Wschodnia

Europa Zachodnia

Europa-zatrudnienie Zobacz: zatrudnienie w Europie

Europäische Agentur für die Beurteilung von Arzneimitteln Zobacz: Europejska Agencja ds. Leków

Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung Zobacz: EBRD

Europäische Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht Zobacz: Europejskie Centrum ds. Narkotyków i Uzależnień od Narkotyków

Europäische Charta der Regional- oder Minderheitensprachen Zobacz: Europejska Karta Języków Regionalnych lub Mniejszościowych 1992

Europäische Föderation Grüner Parteien Zobacz: Europejska Federacja Partii Zielonych

Europäische Gemeinschaften Zobacz: Wspólnoty Europejskie

Europäische Investitionsbank Zobacz: Europejski Bank Inwestycyjny

Europäische Kommission gegen Rassismus und Intoleranz Zobacz: ECRI

Europäische Konvention der Menschenrechte und Grundfreiheiten Zobacz: Europejska Konwencja Praw Człowieka 1950

Europäische Liberale, Demokratische und Reform-Partei Zobacz: Europejska Partia Liberalna, Demokratyczna i Reformistyczna

Europäische Menschenrechtskonvention Zobacz: Europejska Konwencja Praw Człowieka 1950

Europäische Sicherheits- und Verteidigungsidentität Zobacz: ESDI

Europäische Sozialcharta 1989 Zobacz: Europejska Karta Socjalna 1989

Europäische Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen Zobacz: Europejska Fundacja Poprawy Warunków Życia i Pracy

Europäische Union Zobacz: Unia Europejska

Europäische Volkspartei Zobacz: Europejska Partia Ludowa

Europäische Wirtschaftskommission der UNO Zobacz: ECE

Europäische Zentralbank Zobacz: Europejski Bank Centralny

Europäischer Ausrichtungs- und Garantiefonds für die Landwirtschaft Zobacz: Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej

Europäischer Entwicklungsfonds Zobacz: Europejski Fundusz Rozwoju

Europäischer Fonds für die Ausrichtung der Fischerei Zobacz: Instrument Finansowy Ukierunkowania Rybołówstwa

Europäischer Fonds für regionale Entwicklung Zobacz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Europäischer Gewerkschaftsbund Zobacz: ETUC

Europäischer Ministerrat Zobacz: Rada Unii Europejskiej

Europäischer Normenausschuß Zobacz: CEN

Europäischer Rat Zobacz: Rada Europejska

Europäischer Sozialfonds Zobacz: Europejski Fundusz Socjalny

Europäischer Wirtschaftsraum Zobacz: Europejski Obszar Gospodarczy

Europäisches Abkommen über die Arbeit des Fahrpersonals im grenzüberschreitenden Kraftverkehr (AETR) Zobacz: Umowa AETR 1970

Europäisches Abkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße Zobacz: Umowa ADR 1957

Europäisches Amt für Betrugsbekämpfung Zobacz: OLAF

Europäisches Institut für Telekommunikationsnormen Zobacz: ETSI

Europäisches Komitee für elektrotechnische Normung Zobacz: CENELEC

Europäisches Komitee für Normung Zobacz: CEN

Europäisches Parlament Zobacz: Parlament Europejski

Europäisches Patentamt Zobacz: EPO

Europäisches Übereinkommen über die Hauptlinien des internationalen Eisenbahnverkehrs (AGC) Zobacz: Umowa AGC 1985

Europäisches Übereinkommen über die Hauptstraßen des internationalen Verkehrs (AGR) Zobacz: Umowa AGR 1975

Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung von gefährlichen Gütern auf Binnenwasserstrassen (ADN) Zobacz: Umowa ADN 2000

Europäisches Übereinkommen über wichtige Linien des internationalen kombinierten Verkehrs und damit zusammenhängende Einrichtungen (AGTC) Zobacz: Umowa AGTC 1991

Europäisches Währungssystem Zobacz: Europejski System Walutowy

Europäisches Zentralbanksystem Zobacz: Europejski System Banków Centralnych

Europäisches Zentrum für die Förderung der Berufsbildung Zobacz: Cedefop

Europäisches Zentrum für Parlamentarische Wissenschaft und Dokumentation Zobacz: Europejskie Centrum Badań i Dokumentacji Parlamentarnej

Europarat Zobacz: Rada Europy

europarlamentarzysta Zobacz: członek Parlamentu Europejskiego

European Agency for Reconstruction Zobacz: Europejska Agencja Odbudowy

European Agency for Safety and Health at Work Zobacz: Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

European Agency for the Evaluation of Medicinal Products Zobacz: Europejska Agencja ds. Leków

European Agreement concerning Programme Exchanges by means of Television Films Zobacz: Europejskie Porozumienie dotyczące Wymiany Programów za Pomocą Filmów Telewizyjnych 1958

European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways (ADN) Zobacz: Umowa ADN 2000

European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR) Zobacz: Umowa ADR 1957

European Agreement concerning the Work of Crews of Vehicles Engaged in International Road Transport (AETR) Zobacz: Umowa AETR 1970

European Agreement for the Prevention of Broadcasts Transmitted from Stations outside National Territories Zobacz: Europejskie Porozumienie o Zapobieganiu Audycjom Radiowym Nadawanym ze Stacji Znajdujących się poza Terytorium Państwowym 1965

European Agreement on "au pair" Placement Zobacz: Europejskie Porozumienie o Miejscach Pracy dla "au pair" 1969

European Agreement on Important International Combined Transport Lines and Related Installations (AGTC) Zobacz: Umowa AGTC 1991

European Agreement on Main Inland Waterways of International Importance (AGN) Zobacz: Umowa AGN 1996

European Agreement on Main International Railway Lines (AGC) Zobacz: Umowa AGC 1985

European Agreement on Main International Traffic Arteries (AGR) Zobacz: Umowa AGR 1975

European Agreement on the Abolition of Visas for Refugees Zobacz: Europejskie Porozumienie w sprawie Zniesienia Wiz dla Uchodźców 1959

European Agreement on the Exchange of Therapeutic Substances of Human Origin Zobacz: Europejskie Porozumienie o Wymianie Substancji Leczniczych Pochodzenia Ludzkiego 1958

European Agreement on the Exchanges of Blood-Grouping Reagents Zobacz: Europejskie Porozumienie o Wymianie Odczynników do Oznaczania Grup Krwi 1962

European Agreement on the Protection of Television Broadcasts Zobacz: Europejskie Porozumienie o Ochronie Programów Telewizyjnych 1960

European Agreement on Travel by Young Persons on Collective Passports between the Member Countries of the Council of Europe Zobacz: Europejskie Porozumienie dotyczące Podróżowania Młodzieży między Krajami Członkowskimi Rady Europy na Podstawie Paszportu Zbiorowego 1961

European Agreement relating to Persons Participating in Proceedings of the European Commission and Court of Human Rights Zobacz: Europejskie Porozumienie w sprawie Osób Uczestniczących w Postępowaniu przed Europejską Komisją oraz Europejskim Trybunałem Praw Człowieka 1969

European Agricultural Guidance and Guarantee Fund Zobacz: Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej

European Anti-fraud Office Zobacz: OLAF

European Assembly Zobacz: Parlament Europejski

European Atomic Energy Community Zobacz: EURATOM

European Bank for Reconstruction and Development Zobacz: EBRD

European Central Bank Zobacz: Europejski Bank Centralny

European Centre for Parliamentary Research and Documentation Zobacz: Europejskie Centrum Badań i Dokumentacji Parlamentarnej

European Centre for the Development of Vocational Training Zobacz: Cedefop

European Charter for Regional or Minority Languages Zobacz: Europejska Karta Języków Regionalnych lub Mniejszościowych 1992

European Christian Democratic Union Zobacz: Europejska Unia Chrześcijańsko-Demokratyczna

European Civil Aviation Conference Zobacz: Europejska Konferencja Lotnictwa Cywilnego

European Coal and Steel Community Zobacz: EWWS

European Code of Social Security Zobacz: Europejski Kodeks Zabezpieczenia Społecznego 1964

European Commission Zobacz: Komisja Europejska

European Commission against Racism and Intolerance Zobacz: ECRI

European Commission of Human Rights Zobacz: Komisja Praw Człowieka RE

European Committee for Electrotechnical Standardization Zobacz: CENELEC

European Committee for Standardization Zobacz: CEN

European Communities Zobacz: Wspólnoty Europejskie

European Community Zobacz: Wspólnota Europejska

European Conference of Ministers of Transport Zobacz: ECMT

European Conference of Postal and Telecommunications Administrations Zobacz: CEPT

European Convention for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment Zobacz: Europejska Konwencja o Zapobieganiu Torturom oraz Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu lub Karaniu 1987

European Convention for the Protection of Animals during International Transport Zobacz: Europejska Konwencja o Ochronie Zwierząt podczas Przewozów Międzynarodowych 1968

European Convention for the Protection of Animals Kept for Farming Purposes Zobacz: Europejska Konwencja o Ochronie Zwierząt Hodowlanych i Gospodarskich 1976

European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms Zobacz: Europejska Konwencja Praw Człowieka 1950

European Convention on Civil Liability for Damage Caused by Motor Vehicles Zobacz: Europejska Konwencja o Odpowiedzialności Cywilnej za Szkody Wyrządzone przez Pojazdy Mechaniczne 1973

European Convention on Compulsory Insurance against Civil Liability in Respect of Motor Vehicles Zobacz: Europejska Konwencja o Obowiązkowym Ubezpieczeniu Odpowiedzialności Cywilnej za Szkody Powstałe w związku z Ruchem Pojazdów Mechanicznych 1959

European Convention on Consular Functions Zobacz: Europejska Konwencja o Funkcjach Konsularnych 1967

European Convention on Establishment Zobacz: Europejska Konwencja Osiedleńcza 1955

European Convention on Extradition Zobacz: Europejska Konwencja o Ekstradycji 1957

European Convention on Human Rights Zobacz: Europejska Konwencja Praw Człowieka 1950

European Convention on Information on Foreign Law Zobacz: Konwencja Europejska o Informacji o Prawie Obcym 1968

European Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters Zobacz: Europejska Konwencja o Pomocy Prawnej w sprawach Karnych 1959

European Convention on Nationality Zobacz: Europejska Konwencja o Obywatelstwie 1997

European Convention on Offences relating to Cultural Property Zobacz: Europejska Konwencja o Przestępstwach przeciwko Własności Kulturalnej 1985

European Convention on Products Liability in regard to Personal Injury and Death Zobacz: Europejska Konwencja o Odpowiedzialności za Produkty w związku ze Szkodą na Zdrowiu lub Śmiercią 1977

European Convention on Recognition and Enforcement of Decisions Concerning Custody of Children ... Zobacz: Europejska Konwencja o Uznawaniu i Wykonywaniu Orzeczeń dotyczących Pieczy nad Dzieckiem...1980

European Convention on Social Security Zobacz: Europejska Konwencja o Zabezpieczeniu Społecznym 1972

European Convention on Spectator Violence and Misbehaviour at Sports Events and in particular at Football Matches Zobacz: Europejska Konwencja w sprawie Przemocy i Ekscesów Widzów w Czasie Imprez Sportowych...1985

European Convention on State Immunity Zobacz: Europejska Konwencja o Immunitecie Państwa 1972

European Convention on the Academic Recognition of University Qualifications Zobacz: Europejska Konwencja o Akademickim Uznaniu Kwalifikacji Uniwersyteckich 1959

European Convention on the Adoption of Children Zobacz: Europejska Konwencja o Przysposobieniu Dzieci 1967

European Convention on the Compensation of Victims of Violent Crimes Zobacz: Europejska Konwencja o Odszkodowaniach dla Ofiar Przestępstw Popełnionych z Użyciem Przemocy 1983

European Convention on the Control of the Acquisition and Possession of Firearms by Individuals Zobacz: Europejska Konwencja o Kontroli Nabywania i Posiadania Broni Palnej przez Osoby Prywatne 1978

European Convention on the Equivalence of Diplomas Leading to Admission to Universities Zobacz: Europejska Konwencja o Równoważności Dyplomów Uprawniających do Przyjęcia do Szkół Wyższych 1953

European Convention on the Equivalence of Periods of University Study Zobacz: Europejska Konwencja o Równoważności Okresów Studiów Uniwersyteckich 1956

European Convention on the General Equivalence of Periods of University Study Zobacz: Europejska Konwencja o Ogólnej Równoważności Okresów Studiów Uniwersyteckich 1990

European Convention on the International Classification of Patents for Invention Zobacz: Europejska Konwencja o Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej 1954

European Convention on the International Effects of Deprivation of the Right to Drive a Motor Vehicle Zobacz: Europejska Konwencja o Międzynarodowych Skutkach Pozbawienia Prawa Prowadzenia Pojazdów Mechanicznych 1976

European Convention on the International Validity of Criminal Judgments Zobacz: Europejska Konwencja o Międzynarodowej Ważności Wyroków Karnych 1970

European Convention on the Legal Protection of Services Based on, or Consisting of, Conditional Access Zobacz: Europejska Konwencja o Ochronie Prawnej Usług Opartych lub Polegających na Dostępie Warunkowym 2001

European Convention on the Legal Status of Children Born out of Wedlock Zobacz: Europejska Konwencja o Statusie Prawnym Dziecka Pozamałżeńskiego 1975

European Convention on the Legal Status of Migrant Workers Zobacz: Europejska Konwencja o Statusie Prawnym Pracowników Migrujących 1977

European Convention on the Non-Applicability of Statutory Limitation to Crimes against Humanity and War Crimes Zobacz: Europejska Konwencja o Nieprzedawnianiu Zbrodni Przeciwko Ludzkości i Zbrodni Wojennych 1974

European Convention on the Prohibition of Torture 1987 Zobacz: Europejska Konwencja o Zapobieganiu Torturom oraz Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu lub Karaniu 1987

European Convention on the Promotion of a Transnational Long-Term Voluntary Service for Young People Zobacz: Europejska Konwencja o Popieraniu Transnarodowej Długoterminowej Służby Ochotniczej Młodocianych 2000

European Convention on the Protection of the Archeological Heritage Zobacz: Europejska Konwencja o Ochronie Dziedzictwa Archeologicznego 1969

European Convention on the Punishment of Road Traffic Offences Zobacz: Europejska Konwencja o Karaniu za Przestępstwa Drogowe 1964

European Convention on the Recognition of the Legal Personality of International Non-Governmental Organisations Zobacz: Europejska Konwencja o Uznaniu Osobowości Prawnej Międzynarodowych Organizacji Pozarządowych 1986

European Convention on the Social Protection of Farmers Zobacz: Europejska Konwencja o Zabezpieczeniu Społecznym Rolników 1974

European Convention on the Supervision of Conditionally Sentenced or Conditionally Released Offenders Zobacz: Europejska Konwencja o Nadzorze nad Warunkowo Skazanymi i Warunkowo Zwolnionymi 1964

European Convention on the Suppression of Terrorism Zobacz: Europejska Konwencja o Zwalczaniu Terroryzmu 1977

European Convention on the Transfer of Proceedings in Criminal Matters Zobacz: Europejska Konwencja o Przekazywaniu Postępowania w sprawach Karnych 1972

European Convention on Transfrontier Television Zobacz: Europejska Konwencja o Telewizji Ponadgranicznej 1989

European Convention providing a Uniform Law on Arbitration Zobacz: Europejska Konwencja zawierająca Jednolitą Ustawę o Arbitrażu 1966

European Convention relating to Questions on Copyright Law and Neighbouring Rights in the Framework of Transfrontier Broadcasting by Satellite Zobacz: Europejska Konwencja dotycząca Problemów Prawa Autorskiego i Praw Pokrewnych...1994

European Council Zobacz: Rada Europejska

European Court Zobacz: Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich

European Court of Auditors Zobacz: Europejski Trybunał Obrachunkowy

European Court of Human Rights Zobacz: Europejski Trybunał Praw Człowieka

European Court of Justice Zobacz: Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich

European Cultural Convention Zobacz: Europejska Konwencja Kulturalna 1954

European Currency Unit Zobacz: ECU

European Defence Agency Zobacz: Europejska Agencja Obrony

European Defence Community Zobacz: Unia Zachodnioeuropejska

European Development Fund Zobacz: Europejski Fundusz Rozwoju

European Economic Area Zobacz: Europejski Obszar Gospodarczy

European Economic Community Zobacz: Wspólnota Europejska

European Economic Interest Grouping Zobacz: Europejskie Zgrupowanie Interesów Gospodarczych

European Employment Services Zobacz: EURES

European Environment Agency Zobacz: Europejska Agencja Ochrony Środowiska

European Environment Monitoring and Information Network Zobacz: Europejska Agencja Ochrony Środowiska

European Federation of Green Parties Zobacz: Europejska Federacja Partii Zielonych

European Fisheries Guidance Fund Zobacz: Instrument Finansowy Ukierunkowania Rybołówstwa

European Food Safety Authority Zobacz: Europejski Urząd Bezpieczeństwa Żywności

European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions Zobacz: Europejska Fundacja Poprawy Warunków Życia i Pracy

European Free Trade Association Zobacz: EFTA

European Investment Bank Zobacz: Europejski Bank Inwestycyjny

European Investment Fund Zobacz: Europejski Fundusz Inwestycyjny

European Investments Bank Zobacz: Europejski Bank Inwestycyjny

European Landscape Convention Zobacz: Europejska Konwencja Krajobrazowa 2000

European Monetary Institute Zobacz: Europejski Instytut Walutowy

European Monetary System Zobacz: Europejski System Walutowy

European Monetary Union Zobacz: Unia Gospodarcza i Walutowa

European Nations Cup Zobacz: Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej

European Organization for Nuclear Research Zobacz: CERN

European Organization for the Safety of Air Navigation Zobacz: Eurocontrol

European Outline Convention on Transfrontier Co-operation between Territorial Communities or Authorities Zobacz: Europejska Konwencja Ramowa o Współpracy Transgranicznej między Wspólnotami i Władzami Terytorialnymi 1980

European Parliament Zobacz: Parlament Europejski

European Parliamentary Assembly Zobacz: Parlament Europejski

European Patent Convention Zobacz: Konwencja o Udzielaniu Patentów Europejskich 1973

European Patent Office Zobacz: EPO

European Payments Union Zobacz: Europejska Unia Płatnicza

European People's Party Zobacz: Europejska Partia Ludowa

European Police Office Zobacz: Europol

European Recovery Program Zobacz: Plan Marshalla 1947-1952

European Regional Development Fund Zobacz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

European Research Area Zobacz: europejska przestrzeń badawcza

European Security and Defence Identity Zobacz: ESDI

European Social Charter 1961 Zobacz: Europejska Karta Społeczna 1961

European Social Charter 1989 Zobacz: Europejska Karta Socjalna 1989

European Social Fund Zobacz: Europejski Fundusz Socjalny

European Space Research Organization Zobacz: ESRO

European system for the international clearing of vacancies and applications for employment Zobacz: EURES

European System of Central Banks Zobacz: Europejski System Banków Centralnych

European Telecommunications Standards Institute Zobacz: ETSI

European Trade Union Confederation Zobacz: ETUC

European Union Zobacz: Unia Europejska

European Union Civil Service Tribunal Zobacz: Sąd do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej

European Union of Christian Democrats Zobacz: Europejska Unia Chrześcijańsko-Demokratyczna

European Union Satellite Centre Zobacz: Centrum Satelitarne Unii Europejskiej

europeizacja

europeizacja polskiego prawa Zobacz: dostosowanie polskiego prawa

Europejscy Liberałowie, Demokraci i Reformiści Zobacz: Europejska Partia Liberalna, Demokratyczna i Reformistyczna

europejska agencja Zobacz: organ UE (ustanowiony przez prawodawstwo wtórne)

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Europejska Agencja do spraw Badania Produktów Medycznych Zobacz: Europejska Agencja ds. Leków

Europejska Agencja ds. Kontroli Leków Zobacz: Europejska Agencja ds. Leków

Europejska Agencja ds. Leków

Europejska Agencja ds. Oceny Leków Zobacz: Europejska Agencja ds. Leków

Europejska Agencja ds. Środowiska Zobacz: Europejska Agencja Ochrony Środowiska

Europejska Agencja Kosmiczna

Europejska Agencja na rzecz Bezpieczeństwa Pracy Zobacz: Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Europejska Agencja Obrony

Europejska Agencja Oceny Produktów Medycznych Zobacz: Europejska Agencja ds. Leków

Europejska Agencja Ochrony Środowiska

Europejska Agencja Odbudowy

Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej Zobacz: Frontex

Europejska Agencja Środowiska Zobacz: Europejska Agencja Ochrony Środowiska

Europejska Agencja Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Zobacz: Frontex

Europejska Akademia Policyjna Zobacz: CEPOL

Europejska Federacja Partii Zielonych

Europejska Federacja Związków Zawodowych Zobacz: ETUC

europejska fundacja Zobacz: organ UE (ustanowiony przez prawodawstwo wtórne)

Europejska Fundacja Poprawy Warunków Życia i Pracy

Europejska Fundacja Szkoleniowa

europejska inicjatywa obywatelska

europejska integracja Zobacz: integracja europejska

europejska integracja gospodarcza

Europejska Izba Obrachunkowa Zobacz: Europejski Trybunał Obrachunkowy

europejska jednostka monetarna Zobacz: waluta europejska

Europejska Jednostka Obrachunkowa Zobacz: waluta europejska

Europejska Jednostka Płatnicza Zobacz: waluta europejska

europejska jednostka walutowa Zobacz: waluta europejska

europejska karta Zobacz: karta europejska

Europejska Karta Energetyczna 1991

Europejska Karta Energetyki Zobacz: Europejska Karta Energetyczna 1991

Europejska Karta Energii Zobacz: Europejska Karta Energetyczna 1991

Europejska Karta Języków Regionalnych lub Mniejszościowych 1992

Europejska Karta Regionów Granicznych i Transgranicznych 1981

Europejska Karta Samorządu Lokalnego Zobacz: Europejska Karta Samorządu Terytorialnego 1985

Europejska Karta Samorządu Regionalnego 1997

Europejska Karta Samorządu Terytorialnego 1985

Europejska Karta Socjalna 1961 Zobacz: Europejska Karta Społeczna 1961

Europejska Karta Socjalna 1989

Europejska Karta Socjalna RE Zobacz: Europejska Karta Społeczna 1961

Europejska Karta Socjalna WE Zobacz: Europejska Karta Socjalna 1989

Europejska Karta Społeczna 1961

Europejska Karta Społeczna WE Zobacz: Europejska Karta Socjalna 1989

Europejska Karta Społeczna (zrewidowana) 1996 Zobacz: Europejska Karta Społeczna 1961

Europejska Komisja Gospodarcza ONZ Zobacz: ECE

Europejska Komisja Lotnictwa Cywilnego Zobacz: Europejska Konferencja Lotnictwa Cywilnego

Europejska Komisja na rzecz Demokracji przez Prawo

Europejska Komisja Praw Człowieka Zobacz: Komisja Praw Człowieka RE

Europejska Komisja przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji Zobacz: ECRI

Europejska Konfederacja Związków Zawodowych Zobacz: ETUC

Europejska Konferencja Administracji Poczty i Telekomunikacji Zobacz: CEPT

Europejska Konferencja Lotnictwa Cywilnego

Europejska Konferencja Ministrów Transportu Zobacz: ECMT

Europejska Konferencja Zarządów Poczt i Telekomunikacji Zobacz: CEPT

europejska konwencja Zobacz: konwencja europejska

Europejska Konwencja Antydopingowa Zobacz: Konwencja Antydopingowa 1989

Europejska Konwencja Bioetyczna Zobacz: Konwencja o Prawach Człowieka i Biomedycynie 1997

Europejska Konwencja dotycząca Formalności Wymaganych dla Zgłoszeń Patentowych 1953

Europejska Konwencja dotycząca Formalności związanych ze Złożeniem Podania o Patent Zobacz: Europejska Konwencja dotycząca Formalności Wymaganych dla Zgłoszeń Patentowych 1953

Europejska Konwencja dotycząca Miejsca Realizacji Zobowiązań Pieniężnych 1972

Europejska Konwencja dotycząca Problemów Prawa Autorskiego i Praw Pokrewnych...1994

Europejska Konwencja Ekstradycyjna Zobacz: Europejska Konwencja o Ekstradycji 1957

Europejska Konwencja Krajobrazowa 2000

Europejska Konwencja Kulturalna 1954

Europejska Konwencja o Adopcji Dzieci Zobacz: Europejska Konwencja o Przysposobieniu Dzieci 1967

Europejska Konwencja o Akademickim Uznaniu Kwalifikacji Uniwersyteckich 1959

Europejska Konwencja o Doręczaniu za Granicę Dokumentów dotyczących Spraw Administracyjnych 1977

Europejska Konwencja o Ekstradycji 1957

Europejska Konwencja o Eliminacji Przypadków Wielopaństwowości Zobacz: Konwencja o Ograniczeniu Przypadków Podwójnego Obywatelstwa...1963

Europejska Konwencja o Establishmencie Zobacz: Europejska Konwencja Osiedleńcza 1955

Europejska Konwencja o Formalnościach Wymaganych przy Zgłoszeniach Patentów Zobacz: Europejska Konwencja dotycząca Formalności Wymaganych dla Zgłoszeń Patentowych 1953

Europejska Konwencja o Funkcjach Konsularnych 1967

Europejska Konwencja o Immunitecie Państwa 1972

Europejska Konwencja o Informacji o Prawie Obcym Zobacz: Konwencja Europejska o Informacji o Prawie Obcym 1968

Europejska Konwencja o Kalkulacji Limitów Czasowych Zobacz: Europejska Konwencja o Obliczaniu Terminów 1972

Europejska Konwencja o Karaniu za Przestępstwa Drogowe 1964

Europejska Konwencja o Kompensacji dla Ofiar Przestępstw Popełnionych z Użyciem Przemocy Zobacz: Europejska Konwencja o Odszkodowaniach dla Ofiar Przestępstw Popełnionych z Użyciem Przemocy 1983

Europejska Konwencja o Kontroli Nabywania i Posiadania Broni Palnej przez Osoby Prywatne 1978

Europejska Konwencja o Kontroli Posiadania i Nabywania Broni Palnej przez Podmioty Indywidualne Zobacz: Europejska Konwencja o Kontroli Nabywania i Posiadania Broni Palnej przez Osoby Prywatne 1978

Europejska Konwencja o Koprodukcji Filmowej 1992

Europejska Konwencja o Koprodukcji Kinematograficznej Zobacz: Europejska Konwencja o Koprodukcji Filmowej 1992

Europejska Konwencja o Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej 1954

Europejska Konwencja o Międzynarodowej Ważności Wyroków Karnych 1970

Europejska Konwencja o Międzynarodowych Skutkach Pozbawienia Prawa Prowadzenia Pojazdów Mechanicznych 1976

Europejska Konwencja o Międzynarodowym Arbitrażu Handlowym Zobacz: Konwencja Europejska o Międzynarodowym Arbitrażu Handlowym 1961

Europejska Konwencja o Nadzorze nad Warunkowo Skazanymi i Warunkowo Zwolnionymi 1964

Europejska Konwencja o Niektórych Międzynarodowych Aspektach Upadłości 1990

Europejska Konwencja o Nieprzedawnianiu Zbrodni Przeciwko Ludzkości i Zbrodni Wojennych 1974

Europejska Konwencja o Niestosowaniu Przedawnienia wobec Zbrodni przeciwko Ludzkości oraz Zbrodni Wojennych Zobacz: Europejska Konwencja o Nieprzedawnianiu Zbrodni Przeciwko Ludzkości i Zbrodni Wojennych 1974

Europejska Konwencja o Obliczaniu Terminów 1972

Europejska Konwencja o Obowiązkowym Ubezpieczeniu Odpowiedzialności Cywilnej za Szkody Powstałe w związku z Ruchem Pojazdów Mechanicznych 1959

Europejska Konwencja o Obywatelstwie 1997

Europejska Konwencja o Ochronie Dzieci przed Wykorzystywaniem Seksualnym i Molestowaniem Zobacz: Konwencja Rady Europy o Ochronie Dzieci przed Seksualnym Wykorzystywaniem i Molestowaniem 2007

Europejska Konwencja o Ochronie Dziedzictwa Archeologicznego 1969

Europejska Konwencja o Ochronie Dziedzictwa Audiowizualnego 2001

Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności Zobacz: Europejska Konwencja Praw Człowieka 1950

Europejska Konwencja o Ochronie Prawnej Usług Opartych lub Polegających na Dostępie Warunkowym 2001

Europejska Konwencja o Ochronie Socjalnej Rolników Zobacz: Europejska Konwencja o Zabezpieczeniu Społecznym Rolników 1974

Europejska Konwencja o Ochronie Zwierząt Domowych 1987

Europejska Konwencja o Ochronie Zwierząt Hodowlanych i Gospodarskich 1976

Europejska Konwencja o Ochronie Zwierząt Kręgowych Używanych do Celów Doświadczalnych...1986

Europejska Konwencja o Ochronie Zwierząt podczas Przewozów Międzynarodowych 1968

Europejska Konwencja o Ochronie Zwierząt podczas Przewozów Międzynarodowych (zrewidowana) 2003 Zobacz: Europejska Konwencja o Ochronie Zwierząt podczas Przewozów Międzynarodowych 1968

Europejska Konwencja o Ochronie Zwierząt Przeznaczonych na Ubój Zobacz: Europejska Konwencja o Ochronie Zwierząt Rzeźnych 1979

Europejska Konwencja o Ochronie Zwierząt Rzeźnych 1979

Europejska Konwencja o Ochronie Zwierząt-Ulubieńców Zobacz: Europejska Konwencja o Ochronie Zwierząt Domowych 1987

Europejska Konwencja o Ochronie Zwierząt Utrzymywanych dla Celów Rolniczych Zobacz: Europejska Konwencja o Ochronie Zwierząt Hodowlanych i Gospodarskich 1976

Europejska Konwencja o Odpowiedzialności Cywilnej za Szkody Wyrządzone przez Pojazdy Mechaniczne 1973

Europejska Konwencja o Odpowiedzialności za Produkty w związku ze Szkodą na Zdrowiu lub Śmiercią 1977

Europejska Konwencja o Odpowiedzialności za Szkody na Osobie lub Śmierć Wyrządzone przez Produkt Zobacz: Europejska Konwencja o Odpowiedzialności za Produkty w związku ze Szkodą na Zdrowiu lub Śmiercią 1977

Europejska Konwencja o Odszkodowaniach dla Ofiar Przestępstw Popełnionych z Użyciem Przemocy 1983

Europejska Konwencja o Ogólnej Równoważności Okresów Studiów Uniwersyteckich 1990

Europejska Konwencja o Opiece Społecznej i Medycznej Zobacz: Europejska Konwencja o Pomocy Społecznej i Medycznej 1953

Europejska Konwencja o Osiedlaniu się Zobacz: Europejska Konwencja Osiedleńcza 1955

Europejska Konwencja o Pewnych Międzynarodowych Aspektach Bankructwa Zobacz: Europejska Konwencja o Niektórych Międzynarodowych Aspektach Upadłości 1990

Europejska Konwencja o Pokojowym Rozstrzyganiu Sporów Zobacz: Europejska Konwencja w sprawie Pokojowego Rozstrzygania Sporów 1957

Europejska Konwencja o Pomocy Prawnej w sprawach Karnych 1959

Europejska Konwencja o Pomocy Sądowniczej w sprawach Kryminalnych Zobacz: Europejska Konwencja o Pomocy Prawnej w sprawach Karnych 1959

Europejska Konwencja o Pomocy Społecznej i Medycznej 1953

Europejska Konwencja o Popieraniu Transnarodowej Długoterminowej Służby Ochotniczej Młodocianych 2000

Europejska Konwencja o Przeciwdziałaniu Terroryzmowi Zobacz: Konwencja Rady Europy o Zapobieganiu Terroryzmowi 2005

Europejska Konwencja o Przekazywaniu Postępowania w sprawach Karnych 1972

Europejska Konwencja o Przekazywaniu Ścigania w sprawach Karnych Zobacz: Europejska Konwencja o Przekazywaniu Postępowania w sprawach Karnych 1972

Europejska Konwencja o Przestępstwach przeciwko Dobrom Kultury Zobacz: Europejska Konwencja o Przestępstwach przeciwko Własności Kulturalnej 1985

Europejska Konwencja o Przestępstwach przeciwko Własności Kulturalnej 1985

Europejska Konwencja o Przysposobieniu Dzieci 1967

Europejska Konwencja o Repatriacji Niepełnoletnich 1970

Europejska Konwencja o Równowartości Dyplomów Uprawniających do Wstępu na Uniwersytety Zobacz: Europejska Konwencja o Równoważności Dyplomów Uprawniających do Przyjęcia do Szkół Wyższych 1953

Europejska Konwencja o Równoważności Dyplomów, Prowadząca do Przyjęć na Uniwersytety Zobacz: Europejska Konwencja o Równoważności Dyplomów Uprawniających do Przyjęcia do Szkół Wyższych 1953

Europejska Konwencja o Równoważności Dyplomów Uprawniających do Przyjęcia do Szkół Wyższych 1953

Europejska Konwencja o Równoważności Okresów Studiów Uniwersyteckich 1956

Europejska Konwencja o Równoważności Świadectw Uprawniających do Wstępu na Uniwersytety Zobacz: Europejska Konwencja o Równoważności Dyplomów Uprawniających do Przyjęcia do Szkół Wyższych 1953

Europejska Konwencja o Statusie Prawnym Dziecka Pozamałżeńskiego 1975

Europejska Konwencja o Statusie Prawnym Pracowników Migrujących 1977

Europejska Konwencja o Telewizji bez Granic Zobacz: Europejska Konwencja o Telewizji Ponadgranicznej 1989

Europejska Konwencja o Telewizji Ponadgranicznej 1989

Europejska Konwencja o Telewizji Transgranicznej Zobacz: Europejska Konwencja o Telewizji Ponadgranicznej 1989

Europejska Konwencja o Ubezpieczeniu Społecznym Zobacz: Europejska Konwencja o Zabezpieczeniu Społecznym 1972

Europejska Konwencja o Uznaniu Osobowości Prawnej Międzynarodowych Organizacji Pozarządowych 1986

Europejska Konwencja o Uznawaniu i Wykonywaniu Orzeczeń dotyczących Pieczy nad Dzieckiem...1980

Europejska Konwencja o Uzyskiwaniu za Granicą Informacji i Zaświadczeń w sprawach Administracyjnych 1978

Europejska Konwencja o Wykonywaniu Praw Dzieci 1996

Europejska Konwencja o Wzajemnej Pomocy w sprawach Karnych Zobacz: Europejska Konwencja o Pomocy Prawnej w sprawach Karnych 1959

Europejska Konwencja o Zabezpieczeniu Społecznym 1972

Europejska Konwencja o Zabezpieczeniu Społecznym Rolników 1974

Europejska Konwencja o Zakładaniu Spółek 1966

Europejska Konwencja o Zapobieganiu Terroryzmowi Zobacz: Konwencja Rady Europy o Zapobieganiu Terroryzmowi 2005

Europejska Konwencja o Zapobieganiu Torturom oraz Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu lub Karaniu 1987

Europejska Konwencja o Zniesieniu Wiz dla Uchodźców Zobacz: Europejskie Porozumienie w sprawie Zniesienia Wiz dla Uchodźców 1959

Europejska Konwencja o Zniesieniu Wymogu Legalizacji Dokumentów Sporządzonych przez Przedstawicieli Dyplomatycznych lub Urzędników Konsularnych 1968

Europejska Konwencja o Zobowiązaniach w Walucie Obcej 1967

Europejska Konwencja o Zwalczaniu Przemocy ze strony Widzów i ich Złego Zachowania w Czasie Imprez Sportowych Zobacz: Europejska Konwencja w sprawie Przemocy i Ekscesów Widzów w Czasie Imprez Sportowych...1985

Europejska Konwencja o Zwalczaniu Terroryzmu 1977

Europejska Konwencja Osiedleńcza 1955

Europejska Konwencja Praw Człowieka 1950

Europejska Konwencja Ramowa o Ochronie Mniejszości Narodowych Zobacz: Konwencja Ramowa o Ochronie Mniejszości Narodowych 1995

Europejska Konwencja Ramowa o Współpracy Transgranicznej między Wspólnotami i Władzami Terytorialnymi 1980

Europejska Konwencja Ramowa o Współpracy Transgranicznej Samorządów lub Władz Terytorialnych Zobacz: Europejska Konwencja Ramowa o Współpracy Transgranicznej między Wspólnotami i Władzami Terytorialnymi 1980

Europejska Konwencja Ustanawiająca Jednolite Prawo w przedmiocie Arbitrażu Zobacz: Europejska Konwencja zawierająca Jednolitą Ustawę o Arbitrażu 1966

Europejska Konwencja w sprawie Karania za Wykroczenia Drogowe Zobacz: Europejska Konwencja o Karaniu za Przestępstwa Drogowe 1964

Europejska Konwencja w sprawie Kontaktów z Dziećmi Zobacz: Konwencja o Kontaktach dotyczących Dzieci 2003

Europejska Konwencja w sprawie Kontroli Uzyskiwania i Posiadania Broni Palnej przez Osoby Fizyczne Zobacz: Europejska Konwencja o Kontroli Nabywania i Posiadania Broni Palnej przez Osoby Prywatne 1978

Europejska Konwencja w sprawie Miejsca Spłaty Zadłużenia Zobacz: Europejska Konwencja dotycząca Miejsca Realizacji Zobowiązań Pieniężnych 1972

Europejska Konwencja w sprawie Miejsca Zapłaty Należności Pieniężnych Zobacz: Europejska Konwencja dotycząca Miejsca Realizacji Zobowiązań Pieniężnych 1972

Europejska Konwencja w sprawie Międzynarodowej Ważności Wyroków Karnych Zobacz: Europejska Konwencja o Międzynarodowej Ważności Wyroków Karnych 1970

Europejska Konwencja w sprawie Nadzoru nad Przestępcami Warunkowo Skazanymi lub Warunkowo Zwolnionymi Zobacz: Europejska Konwencja o Nadzorze nad Warunkowo Skazanymi i Warunkowo Zwolnionymi 1964

Europejska Konwencja w sprawie Obowiązkowego Ubezpieczenia od Odpowiedzialności Cywilnej za Pojazdy Mechaniczne Zobacz: Europejska Konwencja o Obowiązkowym Ubezpieczeniu Odpowiedzialności Cywilnej za Szkody Powstałe w związku z Ruchem Pojazdów Mechanicznych 1959

Europejska Konwencja w sprawie Ochrony Zwierząt Używanych do Eksperymentów i innych Celów Naukowych Zobacz: Europejska Konwencja o Ochronie Zwierząt Kręgowych Używanych do Celów Doświadczalnych...1986

Europejska Konwencja w sprawie Pieniężnych Należności Zagranicznych Zobacz: Europejska Konwencja o Zobowiązaniach w Walucie Obcej 1967

Europejska Konwencja w sprawie Pokojowego Rozstrzygania Sporów 1957

Europejska Konwencja w sprawie Prania Brudnych Pieniędzy Zobacz: Konwencja o Praniu, Ujawnianiu, Zajmowaniu i Konfiskacie Dochodów Pochodzących z Przestępstwa 1990

Europejska Konwencja w sprawie Przekazywania Postępowania Sądowego w sprawach Karnych Zobacz: Europejska Konwencja o Przekazywaniu Postępowania w sprawach Karnych 1972

Europejska Konwencja w sprawie Przemocy i Ekscesów Widzów w Czasie Imprez Sportowych...1985

Europejska Konwencja w sprawie Statusu Prawnego Dzieci Pozamałżeńskich Zobacz: Europejska Konwencja o Statusie Prawnym Dziecka Pozamałżeńskiego 1975

Europejska Konwencja w sprawie Tworzenia Spółek Zobacz: Europejska Konwencja o Zakładaniu Spółek 1966

Europejska Konwencja w sprawie Unikania Bezpaństwowości w związku z Sukcesją Państw Zobacz: Konwencja Rady Europy o Unikaniu Bezpaństwowości w związku z Sukcesją Państw 2006

Europejska Konwencja w sprawie Zadłużeń Zagranicznych Zobacz: Europejska Konwencja o Zobowiązaniach w Walucie Obcej 1967

Europejska Konwencja zawierająca Jednolitą Ustawę o Arbitrażu 1966

Europejska Organizacja Badania Przestrzeni Kosmicznej Zobacz: ESRO

Europejska Organizacja Badań Jądrowych Zobacz: CERN

Europejska Organizacja Badań Kosmicznych Zobacz: ESRO

Europejska Organizacja Badań Nuklearnych Zobacz: CERN

Europejska Organizacja Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej Zobacz: Eurocontrol

Europejska Organizacja do spraw Bezpieczeństwa Ruchu Powietrznego Zobacz: Eurocontrol

Europejska Organizacja ds. Bezpieczeństwa Lotniczego Zobacz: Eurocontrol

Europejska Organizacja ds. Bezpieczeństwa Nawigacji Lotniczej Zobacz: Eurocontrol

Europejska Organizacja Rozwoju Rakiet Nośnych Zobacz: Europejska Agencja Kosmiczna

Europejska Organizacja Współpracy Gospodarczej Zobacz: OECD

Europejska Partia Liberalna, Demokratyczna i Reformistyczna

Europejska Partia Ludowa

Europejska Partia Obywatelska Zobacz: Europejska Partia Ludowa

europejska polityka badawcza Zobacz: polityka naukowa UE

europejska polityka bezpieczeństwa i obrony Zobacz: EPBiO

europejska polityka gospodarcza Zobacz: polityka gospodarcza w Europie

europejska polityka leśna

europejska polityka obronna

europejska polityka sąsiedztwa

europejska polityka socjalna Zobacz: europejska polityka społeczna

europejska polityka społeczna

europejska polityka transportowa Zobacz: wspólna polityka transportowa

europejska polityka zbrojeniowa

europejska przestrzeń audiowizualna

europejska przestrzeń badawcza

europejska przestrzeń edukacyjna Zobacz: Proces boloński

Europejska Przestrzeń Gospodarcza Zobacz: Europejski Obszar Gospodarczy

europejska przestrzeń prawna

Europejska Rada Zobacz: Rada Europejska

Europejska Rada Badań Jądrowych Zobacz: CERN

Europejska Rada ds. Ryzyka Systemowego

europejska rada pracownicza Zobacz: europejska rada zakładowa

europejska rada zakładowa

europejska sieć sądowa w sprawach cywilnych i handlowych Zobacz: współpraca sądowa UE w sprawach cywilnych

europejska sieć sądowa w sprawach karnych Zobacz: współpraca sądowa UE w sprawach karnych

europejska służba cywilna

Europejska Służba Działań Zewnętrznych

europejska spółka akcyjna Zobacz: spółka europejska

Europejska Sprawiedliwość Zobacz: Eurojust

europejska strategia zatrudnienia

Europejska Strefa Wolnego Handlu Zobacz: EFTA

europejska tożsamość Zobacz: tożsamość europejska

Europejska Tożsamość Bezpieczeństwa i Obrony Zobacz: ESDI

europejska tożsamość w zakresie bezpieczeństwa i obrony Zobacz: ESDI

Europejska Umowa dotycząca Wymiany Programów za Pomocą Filmów Telewizyjnych Zobacz: Europejskie Porozumienie dotyczące Wymiany Programów za Pomocą Filmów Telewizyjnych 1958

Europejska Umowa o Głównych Międzynarodowych Arteriach Ruchu Zobacz: Umowa AGR 1975

Europejska Umowa o Kontynuowaniu Wypłacania Stypendiów Studentom Studiującym za Granicą Zobacz: Europejskie Porozumienie o Stałym Płaceniu Stypendiów Studentom Studiującym za Granicą 1969

Europejska Umowa o Podróżach Młodzieży na Paszporty Zbiorowe Odbywanych między Krajami Członkowskimi Rady Europy Zobacz: Europejskie Porozumienie dotyczące Podróżowania Młodzieży między Krajami Członkowskimi Rady Europy na Podstawie Paszportu Zbiorowego 1961

Europejska Umowa o Przekazaniu Odpowiedzialności za Uchodźców Zobacz: Europejskie Porozumienie o Przekazywaniu Odpowiedzialności za Uchodźców 1980

Europejska Umowa o Przekazywanie Próśb o Pomoc Prawną Zobacz: Europejskie Porozumienie w sprawie Przekazywania Wniosków o Przyznanie Pomocy Sądowej 1977

Europejska Umowa o Umieszczaniu Młodych w Tymczasowych Rodzinach Zastępczych Zobacz: Europejskie Porozumienie o Miejscach Pracy dla "au pair" 1969

Europejska Umowa o Ważnych Liniach Międzynarodowego Transportu Kombinowanego i Związanych z nimi Urządzeniach Zobacz: Umowa AGTC 1991

Europejska Umowa o Wymianie Substancji Terapeutycznych Pochodzenia Ludzkiego Zobacz: Europejskie Porozumienie o Wymianie Substancji Leczniczych Pochodzenia Ludzkiego 1958

Europejska Umowa o Zapobieganiu Nadawania Audycji ze Stacji Znajdujących się poza Własnymi Terytoriami Zobacz: Europejskie Porozumienie o Zapobieganiu Audycjom Radiowym Nadawanym ze Stacji Znajdujących się poza Terytorium Państwowym 1965

Europejska Umowa Tymczasowa dotycząca Systemów Zabezpieczenia Społecznego na Wypadek Starości, Inwalidztwa i dla Osób Pozostałych przy Życiu Zobacz: Europejskie Porozumienie Tymczasowe dotyczące Zabezpieczenia Społecznego na Wypadek Starości, Inwalidztwa i dla Osób Pozostałych przy Życiu 1953

Europejska Umowa Tymczasowa dotycząca Zabezpieczenia Społecznego, z Wyłączeniem Systemów w Zakresie Starości, Inwalidztwa i Żywiciela Rodziny Zobacz: Europejskie Porozumienie Tymczasowe dotyczące Zabezpieczenia Społecznego...1953

Europejska Umowa w sprawie Ochrony Audycji Telewizyjnych Zobacz: Europejskie Porozumienie o Ochronie Programów Telewizyjnych 1960

Europejska Umowa w sprawie Ograniczenia Używania Pewnych Detergentów w Produktach Przeznaczonych do Prania i Czyszczenia Zobacz: Europejskie Porozumienie o Ograniczeniu Używania Niektórych Detergentów w Produktach do Prania i Czyszczenia 1968

Europejska Umowa w sprawie Regulacji Normujących Ruch Osobowy Zobacz: Europejskie Porozumienie w sprawie Regulacji Normujących Ruch Osobowy...1957

Europejska Umowa w sprawie Wymiany Odczynników do Określania Grup Krwi Zobacz: Europejskie Porozumienie o Wymianie Odczynników do Oznaczania Grup Krwi 1962

Europejska Umowa w sprawie Wymiany Odczynników do Określania Rodzaju Tkanek 1974

Europejska Umowa w sprawie Wzajemnej Pomocy w Specjalnych Przypadkach Medycznych i w sprawie Udogodnień Klimatycznych Zobacz: Europejskie Porozumienie o Pomocy Medycznej w zakresie Leczenia Specjalistycznego i Udogodnień Klimatycznych 1962

Europejska Unia Chrześcijańskich Demokratów Zobacz: Europejska Unia Chrześcijańsko-Demokratyczna

Europejska Unia Chrześcijańsko-Demokratyczna

Europejska Unia Demokratyczna

Europejska Unia Konfederacji Przemysłowych i Pracodawców Zobacz: BusinessEurope

Europejska Unia Płatnicza

Europejska Unia Polityczna

Europejska Wspólnota Energii Atomowej Zobacz: EURATOM

Europejska Wspólnota Gospodarcza Zobacz: Wspólnota Europejska

Europejska Wspólnota Obronna Zobacz: Unia Zachodnioeuropejska

Europejska Wspólnota Węgla i Stali Zobacz: EWWS

europejska współpraca Zobacz: współpraca europejska

europejska współpraca podatkowa

europejska współpraca polityczna

Europejski Bank Centralny

Europejski Bank Inwestycyjny

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju Zobacz: EBRD

Europejski Fundusz Gwarancji i Orientacji w Rolnictwie Zobacz: Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej

Europejski Fundusz Inwestycyjny

Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej

Europejski Fundusz Poradnictwa i Gwarancji Rolnych Zobacz: Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej

Europejski Fundusz Rolniczy Rozwoju Obszarów Wiejskich Zobacz: EFRROW

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Zobacz: EFRROW

Europejski Fundusz Rozwoju

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Europejski Fundusz Socjalny

Europejski Fundusz Społeczny Zobacz: Europejski Fundusz Socjalny

Europejski Fundusz Ukierunkowania i Gwarancji dla Rolnictwa Zobacz: Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej

Europejski Fundusz Wyrównawczy i Gwarancji dla Rolnictwa Zobacz: Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej

Europejski Instytut Monetarny Zobacz: Europejski Instytut Walutowy

Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych Zobacz: ETSI

Europejski Instytut Walutowy

Europejski Kodeks Dobrej Administracji 2001

Europejski Kodeks Ubezpieczeń Społecznych Zobacz: Europejski Kodeks Zabezpieczenia Społecznego 1964

Europejski Kodeks Zabezpieczenia Społecznego 1964

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

Europejski Komitet Normalizacji Elektrotechnicznej Zobacz: CENELEC

Europejski Komitet Normalizacyjny Zobacz: CEN

Europejski Komitet Normalizacyjny Elektrotechniki Zobacz: CENELEC

Europejski Komitet Regionów

Europejski Komitet Standaryzacji Zobacz: CEN

europejski kwit depozytowy Zobacz: kwit depozytowy

europejski nakaz aresztowania

europejski obszar badawczy Zobacz: europejska przestrzeń badawcza

Europejski Obszar Ekonomiczny Zobacz: Europejski Obszar Gospodarczy

Europejski Obszar Gospodarczy

europejski obszar prawny Zobacz: europejska przestrzeń prawna

europejski obszar sądowniczy Zobacz: europejska przestrzeń prawna

europejski obszar socjalny Zobacz: europejski obszar społeczny

europejski obszar społeczny

europejski obszar szkolnictwa wyższego Zobacz: Proces boloński

Europejski Ośrodek Badań i Dokumentacji Parlamentarnej Zobacz: Europejskie Centrum Badań i Dokumentacji Parlamentarnej

Europejski Ośrodek Badań Jądrowych Zobacz: CERN

Europejski Ośrodek Badań Parlamentarnych i Dokumentacji Zobacz: Europejskie Centrum Badań i Dokumentacji Parlamentarnej

Europejski Parlament Zobacz: Parlament Europejski

europejski patent Zobacz: patent europejski

europejski program edukacyjny

Europejski Rolniczy Fundusz Doradczy i Gwarancyjny Zobacz: Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich

Europejski Sąd Praw Człowieka Zobacz: Europejski Trybunał Praw Człowieka

europejski status prawny

europejski symbol Zobacz: symbole europejskie

Europejski System Banków Centralnych

Europejski system gwarantowania depozytów Zobacz: unia bankowa UE

Europejski System Monetarny Zobacz: Europejski System Walutowy

Europejski System Nadzoru Finansowego Zobacz: nadzór finansowy

Europejski System Rachunków Zobacz: europejski system rozliczeniowy

europejski system rachunków narodowych i regionalnych Zobacz: europejski system rozliczeniowy

europejski system rozliczeniowy

Europejski System Walutowy

europejski system wyborczy

Europejski system wymiany informacji o pracy Zobacz: EURES

europejski system zintegrowanych rachunków gospodarczych Zobacz: europejski system rozliczeniowy

Europejski Trybunał Obrachunkowy

Europejski Trybunał Obrachunkowy-opinia Zobacz: opinia Trybunału Obrachunkowego

Europejski Trybunał Praw Człowieka

Europejski Trybunał Praw Człowieka-orzecznictwo Zobacz: orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Europejski Trybunał Rewidentów Księgowych Zobacz: Europejski Trybunał Obrachunkowy

Europejski Trybunał Sprawiedliwości-orzecznictwo Zobacz: orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości

europejski tytuł egzekucyjny

Europejski Tytuł Egzekucyjny dla roszczeń bezspornych Zobacz: europejski tytuł egzekucyjny

Europejski Urząd Bezpieczeństwa Żywności

Europejski Urząd do Walki z Nadużyciami Zobacz: OLAF

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności Zobacz: Europejski Urząd Bezpieczeństwa Żywności

Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych Zobacz: OLAF

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego

Europejski Urząd Patentowy Zobacz: EPO

Europejski Urząd Policji Zobacz: Europol

europejski wspólny rynek energetyczny Zobacz: wspólna polityka energetyczna

europejski znaczek ekologiczny Zobacz: ekologiczny znak jakości

europejski znak towarowy

europejskie bezpieczeństwo Zobacz: bezpieczeństwo europejskie

Europejskie Biuro ds. Walki z Korupcją Zobacz: OLAF

Europejskie Biuro ds. Zwalczania Oszustw Zobacz: OLAF

Europejskie Biuro Patentowe Zobacz: EPO

Europejskie Biuro Policji Zobacz: Europol

Europejskie Centrum Badań i Dokumentacji Parlamentarnej

Europejskie Centrum ds. Narkotyków i Uzależnień od Narkotyków

Europejskie Centrum ds. Rasizmu i Ksenofobii

Europejskie Centrum ds. Walki z Narkotykami Zobacz: Europejskie Centrum ds. Narkotyków i Uzależnień od Narkotyków

Europejskie Centrum Kształcenia Zawodowego Zobacz: Cedefop

Europejskie Centrum Rozwoju Szkolenia Zawodowego Zobacz: Cedefop

Europejskie Grupy Nacisku Zobacz: Europejskie Zgrupowanie Interesów Gospodarczych

Europejskie Kolegium Policyjne Zobacz: CEPOL

europejskie obywatelstwo Zobacz: obywatelstwo europejskie

europejskie organizacje Zobacz: organizacje europejskie

Europejskie Porozumienie dot. Głównych Międzynarodowych Arterii Komunikacyjnych Zobacz: Umowa AGR 1975

Europejskie Porozumienie dotyczące Podróżowania Młodzieży między Krajami Członkowskimi Rady Europy na Podstawie Paszportu Zbiorowego 1961

Europejskie Porozumienie dotyczące Wymiany Programów za Pomocą Filmów Telewizyjnych 1958

Europejskie Porozumienie o Głównych Śródlądowych Drogach Wodnych Międzynarodowego Znaczenia Zobacz: Umowa AGN 1996

Europejskie Porozumienie o Miejscach Pracy dla "au pair" 1969

Europejskie Porozumienie o Ochronie Programów Telewizyjnych 1960

Europejskie Porozumienie o Ograniczeniu Używania Niektórych Detergentów w Produktach do Prania i Czyszczenia 1968

Europejskie Porozumienie o Pomocy Medycznej w zakresie Leczenia Specjalistycznego i Udogodnień Klimatycznych 1962

Europejskie Porozumienie o Pośrednictwie Pracy "au pair" Zobacz: Europejskie Porozumienie o Miejscach Pracy dla "au pair" 1969

Europejskie Porozumienie o Przekazaniu Odpowiedzialności za Uchodźców Zobacz: Europejskie Porozumienie o Przekazywaniu Odpowiedzialności za Uchodźców 1980

Europejskie Porozumienie o Przekazywaniu Odpowiedzialności za Uchodźców 1980

Europejskie Porozumienie o Stałym Płaceniu Stypendiów Studentom Studiującym za Granicą 1969

Europejskie Porozumienie o Wymianie Odczynników do Oznaczania Grup Krwi 1962

Europejskie Porozumienie o Wymianie Substancji Leczniczych Pochodzenia Ludzkiego 1958

Europejskie Porozumienie o Zapobieganiu Audycjom Radiowym Nadawanym ze Stacji Znajdujących się poza Terytorium Państwowym 1965

Europejskie Porozumienie o Zniesieniu Wiz dla Uchodźców Zobacz: Europejskie Porozumienie w sprawie Zniesienia Wiz dla Uchodźców 1959

Europejskie Porozumienie Tymczasowe dotyczące Zabezpieczenia Społecznego...1953

Europejskie Porozumienie Tymczasowe dotyczące Zabezpieczenia Społecznego na Wypadek Starości, Inwalidztwa i dla Osób Pozostałych przy Życiu 1953

Europejskie Porozumienie Tymczasowe w sprawie Programu Świadczeń Społecznych Odnoszących się do Osób w Podeszłym Wieku, Inwalidów oraz Wdowców i Wdów Zobacz: Europejskie Porozumienie Tymczasowe dotyczące Zabezpieczenia Społecznego na Wypadek Starości, Inwalidztwa i dla Osób Pozostałych przy Życiu 1953

Europejskie Porozumienie Tymczasowe w sprawie Ubezpieczeń Społecznych, Odmienne od Programu dla Osób w Podeszłym Wieku, Inwalidów oraz Wdowców i Wdów Zobacz: Europejskie Porozumienie Tymczasowe dotyczące Zabezpieczenia Społecznego...1953

Europejskie Porozumienie w sprawie Międzynarodowych Przewozów Materiałów Niebezpiecznych Śródlądowymi Drogami Wodnymi Zobacz: Umowa ADN 2000

Europejskie Porozumienie w sprawie Ochrony Transmisji Telewizyjnych Zobacz: Europejskie Porozumienie o Ochronie Programów Telewizyjnych 1960

Europejskie Porozumienie w sprawie Ograniczenia Używania Określonych Środków do Mycia i Czyszczenia Zobacz: Europejskie Porozumienie o Ograniczeniu Używania Niektórych Detergentów w Produktach do Prania i Czyszczenia 1968

Europejskie Porozumienie w sprawie Osób Uczestniczących w Postępowaniu przed Europejską Komisją oraz Europejskim Trybunałem Praw Człowieka 1969

Europejskie Porozumienie w sprawie Osób Uczestniczących w Postępowaniu przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka 1996

Europejskie Porozumienie w sprawie Przekazywania Wniosków o Przyznanie Pomocy Sądowej 1977

Europejskie Porozumienie w sprawie Regulacji Normujących Ruch Osobowy...1957

Europejskie Porozumienie w sprawie Szkolenia i Kształcenia Pielęgniarek 1967

Europejskie Porozumienie w sprawie Znajdowania Zatrudnienia dla Domowych Opiekunek do Dzieci Zobacz: Europejskie Porozumienie o Miejscach Pracy dla "au pair" 1969

Europejskie Porozumienie w sprawie Zniesienia Wiz dla Uchodźców 1959

europejskie prawo kontraktowe Zobacz: prawo umów

europejskie prawo prywatne Zobacz: prawo prywatne europejskie

Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu Zobacz: EFTA

Europejskie Tymczasowe Porozumienie w sprawie Ubezpieczenia Socjalnego innego niż dla Ludzi Starszych i Inwalidów Zobacz: Europejskie Porozumienie Tymczasowe dotyczące Zabezpieczenia Społecznego...1953

Europejskie Tymczasowe Porozumienie w sprawie Ubezpieczenia Socjalnego Ludzi Starszych i Inwalidów Zobacz: Europejskie Porozumienie Tymczasowe dotyczące Zabezpieczenia Społecznego na Wypadek Starości, Inwalidztwa i dla Osób Pozostałych przy Życiu 1953

Europejskie Wspólnoty Zobacz: Wspólnoty Europejskie

Europejskie Zgrupowanie Interesów Gospodarczych

Europejskie Zrzeszenie Wolnego Handlu Zobacz: EFTA

europejsko-śródziemnomorskie partnerstwo Zobacz: partnerstwo eurośródziemnomorskie

Europol

europoseł Zobacz: członek Parlamentu Europejskiego

eurorakieta

Euroregion Zobacz: region europejski

Euroregion Bałtyk

Euroregion Beskidy

Euroregion Bug

Euroregion Glacensis

Euroregion Karpacki

Euroregion Neisse-Nisa-Nysa Zobacz: Euroregion Nysa

Euroregion Niemen

Euroregion Nysa

Euroregion Pomerania

Euroregion Pradziad

Euroregion Pro Europa Viadrina

Euroregion Silesia

Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr

Euroregion Śląsk Cieszyński

Euroregion Tatry

eurosceptycyzm

eurosceptyk Zobacz: eurosceptycyzm

Eurostat Zobacz: Biuro Statystyczne WE

eurowaluta

eurowybory Zobacz: wybory europejskie

eurowybory 1999 Zobacz: wybory europejskie 1999

eurowybory 2004 Zobacz: wybory europejskie 2004

eurowybory 2009 Zobacz: wybory europejskie 2009

eurowybory 2014 Zobacz: wybory europejskie 2014

Eurydice

EUSC Zobacz: Centrum Satelitarne Unii Europejskiej

eutanazja

eutrofizacja

eutrofizacja wód naturalnych Zobacz: eutrofizacja

EVA Zobacz: Europejska Agencja Obrony

EVP Zobacz: Europejska Partia Ludowa

ewaluacja zasobów Zobacz: ocena zasobów

ewangelicyzm augsburski

ewangelicyzm reformowany

Ewangeliczny Kościół Metodystyczny Zobacz: metodyści

EWEA Zobacz: EURATOM

EWG Zobacz: Wspólnota Europejska

ewidencja gruntów i budynków Zobacz: kataster

ewidencja ludności Zobacz: spis ludności

ewidencja nieruchomości Zobacz: kataster

ewidencja podatników Zobacz: podatnik

ewidencja pojazdów Zobacz: rejestracja pojazdu

ewolucja

EWWiS Zobacz: EWWS

EWWS

Excel Zobacz: arkusz elektroniczny

expatriate Zobacz: pracownik oddelegowany za granicę

extrema lewicowa Zobacz: skrajna lewica

extrema prawicowa Zobacz: skrajna prawica

EZB Zobacz: Europejski Bank Centralny

EZBS Zobacz: Europejski System Banków Centralnych

EZIG Zobacz: Europejskie Zgrupowanie Interesów Gospodarczych

fabryka Zobacz: budynek przemysłowy

fabryka oleju Zobacz: przemysł olejarski

factoring Zobacz: faktoring

FADN Zobacz: sieć danych rachunkowości rolnej

Faeroe Islands Zobacz: Wyspy Owcze

Faeroes Zobacz: Wyspy Owcze

fair trade Zobacz: sprawiedliwy handel

faksymile podpisu Zobacz: podpis

faksymile (telekomunikacja) Zobacz: telefaks

faktoring

faktura

fakturowanie Zobacz: faktura

fala migracyjna Zobacz: ruch migracyjny

fala wojskowa Zobacz: przemoc w wojsku

Falanga Zobacz: ONR 1934-1939

Falkland Islands Zobacz: Falklandy

Falklandy

falowód optyczny Zobacz: światłowód

fałszerstwo

fałszerstwo dokumentu

fałszerstwo podatkowe Zobacz: oszustwo podatkowe

fałszerstwo przemysłowe

fałszowanie historii

fałszowanie pieniędzy Zobacz: podrabianie pieniędzy

fałszowanie środków płatniczych Zobacz: podrabianie pieniędzy

fałszowanie wyborów Zobacz: oszustwo wyborcze

fałszowanie znaków towarowych Zobacz: fałszerstwo przemysłowe

fanatyzm Zobacz: ekstremizm

fanatyzm religijny Zobacz: ekstremizm

FAO

FAO International Seed Treaty Zobacz: Międzynarodowy Traktat o Zasobach Genetycznych Roślin dla Wyżywienia i Rolnictwa 2001

FAO-Satzung Zobacz: Konstytucja FAO 1945

FAPSI Zobacz: rosyjskie służby specjalne

farba Zobacz: farby i lakiery

farby i lakiery

farmaceuta

farmakologia

farmakopea Zobacz: spis leków

farmer Zobacz: rolnik

Faroer Zobacz: Wyspy Owcze

faszyzm

faszyzm niemiecki Zobacz: socjalizm narodowy

fauna Zobacz: zwierzęta

FAX Zobacz: telefaks

FBI

FDP

feasibility study Zobacz: studium wykonalności

febra żółta Zobacz: choroba tropikalna

FED Zobacz: Europejski Fundusz Rozwoju

FEDER Zobacz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Federaal Parlement van België Zobacz: parlament Belgii

Federacja Europejskich Związków Zawodowych Zobacz: ETUC

federacja konsumentów Zobacz: ruch konsumencki

Federacja Malezji Zobacz: Malezja

Federacja Mikronezji Zobacz: Sfederowane Stany Mikronezji

Federacja Rosyjska Zobacz: Rosja

Federacja Saint Christopher i Nevis Zobacz: Saint Kitts i Nevis

Federacja Saint Kitts i Nevis Zobacz: Saint Kitts i Nevis

Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT Zobacz: Naczelna Organizacja Techniczna

Federacja Zjednoczonych Emiratów Arabskich Zobacz: Zjednoczone Emiraty Arabskie

federacja związków zawodowych Zobacz: konfederacja związków zawodowych

Federacyjna Islamska Republika Komorów Zobacz: Komory

Federacyjna Ludowa Republika Jugosławii Zobacz: Jugosławia

Federacyjna Republika Brazylii Zobacz: Brazylia

Federacyjna Republika Nigerii Zobacz: Nigeria

Federacyjna Unia Europejskich Narodów

Federal Bureau of Investigation Zobacz: FBI

Federal Republic of Germany Zobacz: Niemcy

Federal Union of European Nationalities Zobacz: Federacyjna Unia Europejskich Narodów

Federalistyczny Związek Europejskich Mniejszości Etnicznych Zobacz: Federacyjna Unia Europejskich Narodów

federalizm

Federalna Demokratyczna Republika Etiopii Zobacz: Etiopia

Federalna Islamska Republika Komorów Zobacz: Komory

federalna izba Zobacz: izba federalna

Federalna Muzułmańska Republika Komorów Zobacz: Komory

Federalna Republika Nigerii Zobacz: Nigeria

Federalne Stany Mikronezji Zobacz: Sfederowane Stany Mikronezji

Federalno-Muzułmańska Republika Komorów Zobacz: Komory

Federalny Trybunał Konstytucyjny Zobacz: sądownictwo konstytucyjne Niemiec

Fédération européenne des partis verts Zobacz: Europejska Federacja Partii Zielonych

Fédération internationale de documentation Zobacz: FID

Fédération Internationale des Associations de Bibliothécaires et des Bibliotheques Zobacz: IFLA

Fédération Syndicale Mondiale Zobacz: Światowa Federacja Związków Zawodowych

FEDOM Zobacz: Europejski Fundusz Rozwoju

Fee-Charging Employment Agencies Convention Zobacz: Konwencja Nr 96 dotycząca Płatnych Biur Pośrednictwa Pracy 1949

felieton Zobacz: publicystyka

feministki Zobacz: ruch kobiet

feminizm Zobacz: ruch kobiet

fenomenologia

FEOGA Zobacz: Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej

FEPV Zobacz: Europejska Federacja Partii Zielonych

Ferdinand Lassalle Zobacz: Lassalle Ferdinand (1825-1864)

Ferdynand Lassalle Zobacz: Lassalle Ferdinand (1825-1864)

ferie Zobacz: wakacje

fetyszyzm Zobacz: religia pierwotna

feudalizm

Feuerbach Ludwig Andreas (1804-1872)

FIAB Zobacz: IFLA

FIAF Zobacz: Instrument Finansowy Ukierunkowania Rybołówstwa

Fichte-filozofia Zobacz: filozofia Fichtego

FID

Fidel Castro Zobacz: Castro Ruz Fidel (1926-2016)

fiducja Zobacz: prawo powiernicze

Fidżi

field research Zobacz: badania terenowe

Fieldorf August Emil (1895-1953)

Fieldorf-Nil Zobacz: Fieldorf August Emil (1895-1953)

FIFG Zobacz: Instrument Finansowy Ukierunkowania Rybołówstwa

Fiji Zobacz: Fidżi

filantropia Zobacz: działalność charytatywna

filia regionalna Zobacz: oddział regionalny

filia zagraniczna Zobacz: oddział zagraniczny

Filipiny

Filipiny - konstytucja Zobacz: konstytucja Filipin

film Zobacz: produkcja kinematograficzna

filozofia

filozofia 16-19 w. Zobacz: filozofia nowożytna

filozofia 20 w. Zobacz: filozofia współczesna

filozofia Berlina

filozofia chrześcijańska

filozofia człowieka Zobacz: antropologia filozoficzna

filozofia Dworkina

filozofia-encyklopedia Zobacz: encyklopedia filozofii

filozofia Fichtego

filozofia Habermasa

filozofia-historia Zobacz: historia filozofii

filozofia historii Zobacz: historiozofia

filozofia Hobbesa

filozofia Husserla

filozofia języka

filozofia Kanta

filozofia katolicka Zobacz: filozofia chrześcijańska

filozofia Kelsena

filozofia kultury

filozofia marksistowska Zobacz: marksizm

filozofia najnowsza Zobacz: filozofia współczesna

filozofia nauki

filozofia Nietzschego

filozofia nowożytna

filozofia państwa i prawa Zobacz: filozofia prawa

filozofia Platona Zobacz: platonizm

filozofia polityczna

filozofia polityki Zobacz: filozofia polityczna

filozofia polska

filozofia praw człowieka

filozofia prawa

filozofia przyrody

filozofia Rawlsa

filozofia religii

filozofia religijna Zobacz: filozofia religii

filozofia Schmitta

filozofia Schopenhauera

filozofia-słownik Zobacz: słownik filozofii

filozofia społeczna

filozofia starożytna

filozofia Straussa

filozofia średniowieczna

filozofia Tischnera

filozofia współczesna

filozofia żydowska

Final Act of the Helsinki Conference 1975 Zobacz: Akt Końcowy Helsinek 1975

Final Articles Revision Convention 1946 Zobacz: Konwencja Nr 80 dotycząca Częściowej Rewizji Konwencji Przyjętych przez Konferencję Ogólną MOP...1946

Final Articles Revision Convention 1961 Zobacz: Konwencja Nr 116 dotycząca Częściowej Rewizji Konwencji Przyjętych przez Konferencję Ogólną MOP...1961

financial futures Zobacz: transakcja terminowa

Financial Instrument for Fisheries Guidance Zobacz: Instrument Finansowy Ukierunkowania Rybołówstwa

finanse gminy

finanse islamskie Zobacz: islam a ekonomia

finanse międzynarodowe

finanse publiczne

finanse samorządowe Zobacz: finanse samorządu terytorialnego

finanse samorządu terytorialnego

finanse-statystyka Zobacz: statystyka finansowa

finanse WE

finansowa pomoc Zobacz: pomoc finansowa

finansowanie

finansowanie budownictwa

finansowanie budżetów samorządowych Zobacz: finansowanie samorządu terytorialnego

finansowanie budżetu

finansowanie budżetu UE

finansowanie budżetu Unii Europejskiej Zobacz: finansowanie budżetu UE

finansowanie budżetu WE Zobacz: finansowanie budżetu UE

finansowanie długoterminowe

finansowanie eksportu

finansowanie gmin

finansowanie kampanii wyborczej Zobacz: finansowanie wyborów

finansowanie krótkoterminowe

finansowanie nauki Zobacz: budżet na badania

finansowanie ochrony środowiska

finansowanie ochrony zdrowia

finansowanie opieki zdrowotnej Zobacz: finansowanie ochrony zdrowia

finansowanie oświaty

finansowanie państwowe

finansowanie partii

finansowanie pomocy

finansowanie przedsiębiorstw

finansowanie przemysłu

finansowanie przez państwo Zobacz: finansowanie państwowe

finansowanie publiczne

finansowanie równoległe Zobacz: współfinansowanie

finansowanie samorządu lokalnego Zobacz: finansowanie samorządu terytorialnego

finansowanie samorządu terytorialnego

finansowanie służby zdrowia Zobacz: finansowanie ochrony zdrowia

finansowanie szkolnictwa Zobacz: finansowanie oświaty

finansowanie średnioterminowe

finansowanie Unii Europejskiej Zobacz: finansowanie unijne

finansowanie unijne

finansowanie WE Zobacz: finansowanie unijne

finansowanie wyborów

finansowanie ze środków WE Zobacz: finansowanie unijne

finansowe organizacje Zobacz: organizacje finansowe

finansowe prawo Zobacz: prawo finansowe

finansowe przestępstwo Zobacz: przestępstwo finansowe

finansowe usługi Zobacz: usługi finansowe

finansowe usługi pocztowe

finansowiec Zobacz: zawód finansisty

finansowy kryzys 2007 Zobacz: kryzys finansowy 2007

Finanzinstrument für die Ausrichtung der Fischerei Zobacz: Instrument Finansowy Ukierunkowania Rybołówstwa

Finlandia

Finlandia-historia Zobacz: historia Finlandii

Finlandia-konstytucja Zobacz: konstytucja Finlandii

Finlandia-miasta Zobacz: miasta Finlandii

Finlandia-parlament Zobacz: parlament Finlandii

Finlandia-polityka zagraniczna Zobacz: polityka zagraniczna Finlandii

Finlandia Północna Zobacz: Laponia

Finlandia-system polityczny Zobacz: system polityczny Finlandii

Finlandia-ustawodawstwo Zobacz: ustawodawstwo Finlandii

fińska polityka zagraniczna Zobacz: polityka zagraniczna Finlandii

fiński język Zobacz: język fiński

Firenze Zobacz: Florencja

firma Zobacz: przedsiębiorstwo

firma jednoosobowa

firma ochroniarska Zobacz: usługi ochrony osób i mienia

firma państwowa Zobacz: przedsiębiorstwo państwowe

firma prywatna Zobacz: przedsiębiorstwo prywatne

firma przewozowa Zobacz: przedsiębiorstwo transportowe

firma rodzinna Zobacz: przedsiębiorstwo rodzinne

firma rzemieślnicza Zobacz: zakład rzemieślniczy

firma transportowa Zobacz: przedsiębiorstwo transportowe

firma ubezpieczeniowa Zobacz: towarzystwo ubezpieczeniowe

firma usługowa Zobacz: przedsiębiorstwo usługowe

firma wydawnicza Zobacz: instytucja wydawnicza

Fishermen's Articles of Agreement Convention Zobacz: Konwencja Nr 114 dotycząca Umowy o Pracę Rybaków 1959

Fishermen's Competency Certificates Convention Zobacz: Konwencja Nr 125 dotycząca Świadectw Kwalifikacyjnych Rybaków 1966

fitofarmaceutyk Zobacz: środki ochrony roślin

fizjologia pracy

fizyka Zobacz: nauki fizyczne

fizyka jądrowa

fizyka laserowa

fizyka nuklearna Zobacz: fizyka jądrowa

FJN 1952-1983

flag of convenience Zobacz: bandera dogodna

flaga

Flandre Zobacz: Flandria

Flandria

fleksybilność warunków pracy Zobacz: elastyczność pracy

flexicurity

Florencja

Florentine Zobacz: Florencja

flota handlowa

flota połowowa Zobacz: flota rybacka

flota powietrzna Zobacz: statek powietrzny

flota rybacka

flota rybołówcza Zobacz: flota rybacka

flota rzeczna Zobacz: flota śródlądowa

flota śródlądowa

flota wojenna

fluktuacja cen

fluktuacja cykliczna Zobacz: wahania cykliczne

FMI Zobacz: Międzynarodowy Fundusz Walutowy

FNUAP Zobacz: Fundusz Ludnościowy ONZ

Föderalistische Union Europäischer Volksgruppen Zobacz: Federacyjna Unia Europejskich Narodów

Folketinget Zobacz: parlament Danii

folklor Zobacz: kultura regionalna

folksdojcz Zobacz: volkslista

Fondation de Dublin Zobacz: Europejska Fundacja Poprawy Warunków Życia i Pracy

Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail Zobacz: Europejska Fundacja Poprawy Warunków Życia i Pracy

Fondo Monetario Internacional Zobacz: Międzynarodowy Fundusz Walutowy

Fonds de cohésion Zobacz: Fundusz Spójności

Fonds des Nations unies pour la population Zobacz: Fundusz Ludnościowy ONZ

Fonds des Nations unies pour les activités en matière de population Zobacz: Fundusz Ludnościowy ONZ

Fonds européen de développement Zobacz: Europejski Fundusz Rozwoju

Fonds européen de développement régional Zobacz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Fonds européen d'investissement Zobacz: Europejski Fundusz Inwestycyjny

Fonds européen d'orientation de la pêche Zobacz: Instrument Finansowy Ukierunkowania Rybołówstwa

Fonds européen d'orientation et de garantie agricole Zobacz: Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej

Fonds monétaire européen Zobacz: Europejski System Walutowy

Fonds monétaire international Zobacz: Międzynarodowy Fundusz Walutowy

Fonds social européen Zobacz: Europejski Fundusz Socjalny

Fondsübereinkommen 1971 Zobacz: Międzynarodowa Konwencja o Utworzeniu Międzynarodowego Funduszu Odszkodowań za Szkody Spowodowane Zanieczyszczeniem Olejami 1971

fonopiractwo Zobacz: piractwo audiowizualne

Food and Agriculture Organization of the UN Zobacz: FAO

Food and Catering (Ships' Crews) Convention Zobacz: Konwencja Nr 68 dotycząca Zaopatrzenia w Żywność i Służby Wyżywienia Załóg na Statkach 1946

football Zobacz: piłka nożna

Forced Labour Convention Zobacz: Konwencja Nr 29 dotycząca Pracy Przymusowej lub Obowiązkowej 1930

Ford Gerald Rudolph (1913-2006)

forfaiting

forma użytkowania ziemi

formalności administracyjne

formalności celne

formalności celne-dokument międzynarodowy Zobacz: umowa celna

format danych

format rekordu bibliograficznego Zobacz: format danych

format UNIMARC Zobacz: format danych

format USMARC Zobacz: format danych

format zapisu danych Zobacz: format danych

Formosa Zobacz: Tajwan

formowanie gabinetu Zobacz: formowanie rządu

formowanie rządu

Formoza Zobacz: Tajwan

formularz

formularz podatkowy Zobacz: deklaracja podatkowa

formularz statystyczny

formy władzy Zobacz: system polityczny

formy własności Zobacz: rodzaje własności

forteca Zobacz: architektura obronna

Forty-Hour Week Convention Zobacz: Konwencja Nr 47 dotycząca Skrócenia Czasu Pracy do Czterdziestu Godzin Tygodniowo 1935

fortyfikacje Zobacz: architektura obronna

forum

forum dyskusyjne Zobacz: forum

Forum Liberalne Zobacz: LIF

Forum Współpracy Gospodarczej Azji i Pacyfiku Zobacz: APEC

Forza Italia

fosfor

fosforan

fosforyt Zobacz: fosforan

fotografia

fotoogniwo Zobacz: ogniwo słoneczne

FPK Zobacz: Francuska Partia Komunistyczna

FPÖ

fracht

Frahm Karl Herbert Zobacz: Brandt Willy (1913-1992)

frakcja parlamentarna Zobacz: ugrupowanie polityczne

frakcja partyjna Zobacz: klub polityczny

frakcja ukraińska w Sejmie Galicyjskim Zobacz: Klub Ukraiński (Sejm Krajowy)

Framework Convention for the Protection of National Minorities Zobacz: Konwencja Ramowa o Ochronie Mniejszości Narodowych 1995

France Zobacz: Francja

franchising

Franciszek (1936- )

Franciszek Józef I (1830-1916)

Francja

Francja-bezrobocie Zobacz: bezrobocie we Francji

Francja-budżet Zobacz: budżet Francji

Francja-gospodarka Zobacz: gospodarka Francji

Francja-historia Zobacz: historia Francji

Francja-konstytucja Zobacz: konstytucja Francji

Francja-kultura Zobacz: kultura Francji

Francja-literatura Zobacz: literatura francuska

Francja-miasta Zobacz: miasta Francji

Francja-obywatelstwo Zobacz: obywatelstwo francuskie

Francja-parlament Zobacz: parlament Francji

Francja-partie polityczne Zobacz: francuskie partie polityczne

Francja-policja Zobacz: policja francuska

Francja-polityka finansowa Zobacz: polityka finansowa Francji

Francja-polityka gospodarcza Zobacz: polityka gospodarcza Francji

Francja-polityka kulturalna Zobacz: polityka kulturalna Francji

Francja-polityka wewnętrzna Zobacz: polityka wewnętrzna Francji

Francja-polityka zagraniczna Zobacz: polityka zagraniczna Francji

Francja-prawa człowieka Zobacz: prawa człowieka we Francji

Francja-premier Zobacz: premier Francji

Francja-prezydent Zobacz: prezydent Francji

Francja-regiony Zobacz: regiony Francji

Francja-sądownictwo Zobacz: sądownictwo Francji

Francja-sądownictwo konstytucyjne Zobacz: sądownictwo konstytucyjne Francji

Francja-system polityczny Zobacz: system polityczny Francji

Francja-urząd prezydenta Zobacz: urząd prezydenta Francji

Francja-ustawodawstwo Zobacz: ustawodawstwo Francji

Francja w II wojnie światowej

Francja wobec Polski Zobacz: polityka Francji wobec Polski

Francja wobec sprawy polskiej Zobacz: polityka Francji wobec Polski

Francja-wojna 1939-1945 Zobacz: Francja w II wojnie światowej

Francja-wojsko Zobacz: wojsko francuskie

Francja-wybory parlamentarne Zobacz: wybory parlamentarne we Francji

Francja-wybory prezydenckie Zobacz: wybory prezydenckie we Francji

Francja-związki zawodowe Zobacz: związki zawodowe we Francji

Francja-życie polityczne Zobacz: życie polityczne we Francji

Franco Bahamonde Francisco (1892-1975)

francuska administracja publiczna Zobacz: administracja we Francji

Francuska Administracja Wojskowa w Niemczech

Francuska Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela 1789 Zobacz: Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela 1789

Francuska Gujana Zobacz: Gujana Francuska

francuska literatura Zobacz: literatura francuska

francuska myśl polityczna

Francuska Partia Komunistyczna

francuska policja Zobacz: policja francuska

Francuska Polinezja Zobacz: Polinezja Francuska

francuska polityka gospodarcza Zobacz: polityka gospodarcza Francji

francuska polityka kulturalna Zobacz: polityka kulturalna Francji

francuska polityka wewnętrzna Zobacz: polityka wewnętrzna Francji

francuska polityka wobec Polski Zobacz: polityka Francji wobec Polski

francuska polityka zagraniczna Zobacz: polityka zagraniczna Francji

francuska strefa okupacyjna w Niemczech Zobacz: Francuska Administracja Wojskowa w Niemczech

Francuski Front Narodowy Zobacz: Front Narodowy (Francja)

francuski język Zobacz: język francuski

francuski nacjonalizm Zobacz: nacjonalizm francuski

francuski system finansowy Zobacz: polityka finansowa Francji

francuski system polityczny Zobacz: system polityczny Francji

Francuskie Antyle Zobacz: Antyle Francuskie

francuskie departamenty zamorskie Zobacz: Departament i region zamorski Francji

Francuskie Indie Zachodnie Zobacz: Antyle Francuskie

francuskie obywatelstwo Zobacz: obywatelstwo francuskie

francuskie partie polityczne

francuskie służby specjalne

francuskie terytoria zamorskie Zobacz: zbiorowość zamorska Francji

francuskie związki zawodowe Zobacz: związki zawodowe we Francji

francusko-polski sojusz 1921 Zobacz: sojusz polsko-francuski 1921

francuskojęzyczna Afryka Zobacz: Afryka francuskojęzyczna

francuskojęzyczne kraje Zobacz: kraje francuskojęzyczne

Francuzi

franczyza Zobacz: franchising

Frankfurckie Zgromadzenie Narodowe Zobacz: historia parlamentaryzmu niemieckiego 1848-1945

Frankfurt

Frankfurt am Main Zobacz: Frankfurt

Frankfurt nad Menem Zobacz: Frankfurt

Frankfurter Nationalversammlung Zobacz: historia parlamentaryzmu niemieckiego 1848-1945

Free Trade Area of the Americas Zobacz: FTAA

Freedom of Association and Protection of the Right to Organize Convention Zobacz: Konwencja Nr 87 dotycząca Wolności Związkowej i Ochrony Praw Związkowych 1948

Freie Demokratische Partei Zobacz: FDP

Freie Stadt Danzig Zobacz: Wolne Miasto Gdańsk

Freiheitliche Partei Österreichs Zobacz: FPÖ

frekwencja szkolna

frekwencja wyborcza

French Declaration of the Rights of Man and of the Citizen Zobacz: Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela 1789

French West Indies Zobacz: Antyle Francuskie

freon Zobacz: środki zanieczyszczające stratosferę

Freud Sigmund (1856-1939)

freudyzm Zobacz: psychoanaliza

FRiOR Zobacz: Fundusz Restrukturyzacji i Oddłużenia Rolnictwa

Friuli-Wenecja Julijska

Frnacja-nacjonalizm Zobacz: nacjonalizm francuski

Front Jedności Narodu Zobacz: FJN 1952-1983

Front Narodowy (Francja)

Front Narodowy (Polska) Zobacz: FJN 1952-1983

Front national (Francja) Zobacz: Front Narodowy (Francja)

front wschodni 1943-1945

Frontex

fronty, armie i samodzielne grupy operacyjne wojska polskiego 1939 Zobacz: wojsko polskie 1939

Frycz-Modrzewski Andrzej Zobacz: Modrzewski Frycz Andrzej (ok. 1503-1572)

Fryderyk II Hohenzollern (1712-1786)

Fryderyk II Wielki Zobacz: Fryderyk II Hohenzollern (1712-1786)

Fryderyk Wielki Zobacz: Fryderyk II Hohenzollern (1712-1786)

FSE Zobacz: Europejski Fundusz Socjalny

FTAA

FUEN Zobacz: Federacyjna Unia Europejskich Narodów

FUEV Zobacz: Federacyjna Unia Europejskich Narodów

FUND 71 Zobacz: Międzynarodowa Konwencja o Utworzeniu Międzynarodowego Funduszu Odszkodowań za Szkody Spowodowane Zanieczyszczeniem Olejami 1971

FUND 92 Zobacz: Międzynarodowa Konwencja o Utworzeniu Międzynarodowego Funduszu Odszkodowań za Szkody Spowodowane Zanieczyszczeniem Olejami 1992

fundacja

Fundacja Dublińska Zobacz: Europejska Fundacja Poprawy Warunków Życia i Pracy

fundacja europejska Zobacz: organ UE (ustanowiony przez prawodawstwo wtórne)

Fundacja Europejska na rzecz Kształcenia Zobacz: Europejska Fundacja Szkoleniowa

fundamentalizm religijny

Fundusz Administracyjny KRUS Zobacz: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Fundusz Alimentacyjny

fundusz celowy

Fundusz Doradczy i Gwarancyjny Rolnictwa Zobacz: Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej

fundusz emerytalny

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

fundusz inwestycyjny Zobacz: towarzystwo funduszy inwestycyjnych

Fundusz Kohezyjny Zobacz: Fundusz Spójności

Fundusz Ludnościowy Narodów Zjednoczonych Zobacz: Fundusz Ludnościowy ONZ

Fundusz Ludnościowy ONZ

Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz działalności ludności Zobacz: Fundusz Ludnościowy ONZ

Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci Zobacz: Unicef

fundusz parabudżetowy Zobacz: fundusz celowy

fundusz PE Zobacz: venture capital

fundusz płac Zobacz: koszty płac

fundusz podwyższonego ryzyka Zobacz: venture capital

fundusz powierniczy Zobacz: towarzystwo funduszy powierniczych

Fundusz Pracy

Fundusz Prewencji i Rehabilitacji KRUS Zobacz: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Fundusz Promocji Twórczości

Fundusz Restrukturyzacji i Oddłużenia Rolnictwa

Fundusz Rozwoju ONZ na rzecz Kobiet [Unifem] Zobacz: Program ONZ ds. Rozwoju

fundusz socjalny

Fundusz Spójności

Fundusz Ubezpieczeń Społecznych

fundusz (UE)

fundusz unijny Zobacz: fundusz (UE)

fundusz VC Zobacz: venture capital

fundusz WE Zobacz: fundusz (UE)

fundusze gminy Zobacz: finanse gminy

fundusze strukturalne

fundusze własne Zobacz: środki własne

Funduszu Emerytalno-Rentowego KRUS Zobacz: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

funkcja inicjowania Zobacz: prawo inicjatywy

funkcja kontrolna Zobacz: kompetencje do kontrolowania

funkcja parlamentu

funkcja rodziny Zobacz: rola rodziny

funkcje parlamentu Zobacz: funkcja parlamentu

funkcjonalne komisje ONZ Zobacz: komisje ONZ

funkcjonariusz administracji Zobacz: urzędnik państwowy

funkcjonariusz dyplomatyczny Zobacz: przedstawiciel dyplomatyczny

funkcjonariusz Wspólnot Europejskich Zobacz: urzędnik europejski

funkcjonowanie instytucji

funkcjonowanie instytucji UE

funkcjonowanie instytucji WE Zobacz: funkcjonowanie instytucji UE

funkcjonowanie przedsiębiorstwa Zobacz: działalność przedsiębiorstwa

Fürstentum Liechtenstein Zobacz: Liechtenstein

futbol Zobacz: piłka nożna

futurologia

fuzja międzynarodowa

fuzja przedsiębiorstw

fuzja transgraniczna Zobacz: fuzja międzynarodowa

gabinet cieni

gabinet medyczny Zobacz: przychodnia

gabinet ministra Zobacz: ministerstwo

gabinet rządowy Zobacz: rząd

Gabon

gainsharing Zobacz: udział pracowników w zyskach

Gajusz Juliusz Cezar Zobacz: Cezar Juliusz (100-44 p.n.e.)

galanteria skórzana

Galicja

Galicja (Hiszpania)

Galicyjska Partia Socjaldemokratyczna Zobacz: PPSD 1892-1919

Galicyjska Partia Socjalno-Demokratyczna Zobacz: PPSD 1892-1919

Galicyjski Sejm Krajowy Zobacz: Sejm Krajowy Galicyjski 1861-1914

Galicyjski Sejm Postulatowy Zobacz: Sejm Stanowy Galicyjski 1782-1788, 1817-1845

Galicyjski Sejm Stanowy Zobacz: Sejm Stanowy Galicyjski 1782-1788, 1817-1845

Galizien Zobacz: Galicja

gałęzie gospodarki Zobacz: sektor gospodarczy

Gambia

Gandhi Indira (1917-1984)

Gandhi Mahandas Karamchand Zobacz: Gandhi Mahatma (1869-1948)

Gandhi Mahatma (1869-1948)

Gandhi Rajiv (1944-1991)

gangsterstwo Zobacz: przestępczość zorganizowana

garnizon

GASP Zobacz: wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa

gastarbeiter Zobacz: pracownik migrujący

gastpracownik Zobacz: pracownik migrujący

gastronomia

GATS

GATT

gatunek endemiczny Zobacz: gatunki chronione

gatunek reliktowy Zobacz: gatunki chronione

gatunki chronione

gatunki dzikie

gatunki ginące Zobacz: gatunki chronione

gatunki morskie Zobacz: życie morza

gatunki rzadkie Zobacz: gatunki chronione

gatunki zagrożone Zobacz: gatunki chronione

Gau Wartheland Zobacz: Kraj Warty

Gaulle Charles de (1890-1970)

gaz

gaz bojowy Zobacz: broń chemiczna

gaz cieplarniany

gaz łupkowy

gaz niszczący powłokę ozonową Zobacz: środki zanieczyszczające stratosferę

gaz szklarniowy Zobacz: gaz cieplarniany

gaz z łupków Zobacz: gaz łupkowy

gaz ziemny

gazeta

gazety centralne Zobacz: gazeta

gazety podziemne w Polsce 1956-1989 Zobacz: wydawnictwa podziemne 1956-1989

gazety terenowe Zobacz: gazeta

gazety ulotne Zobacz: dokument życia społecznego

gazociąg

gazy bojowe Zobacz: broń chemiczna

gazy odlotowe Zobacz: spaliny

gazy spalinowe Zobacz: spaliny

Gdańsk

Gdańsk Wolne Miasto Zobacz: Wolne Miasto Gdańsk

gdański sierpień 1980 Zobacz: Sierpień 1980

gdańskie województwo Zobacz: województwo gdańskie

GDDKiA Zobacz: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

GDR Zobacz: kwit depozytowy

Gdynia

Geheime Staatspolizei Zobacz: Gestapo

GEIE Zobacz: Europejskie Zgrupowanie Interesów Gospodarczych

geje Zobacz: mniejszość seksualna

Gemeinsame Europäische Sicherheit und Verteidigungspolitik Zobacz: EPBiO

Gemeinschaft Unabhängiger Staaten Zobacz: Wspólnota Niepodległych Państw

Gemeinschaftscharte der sozialen Grundrechte der Arbeitsnehmer Zobacz: Karta Wspólnotowa Podstawowych Praw Socjalnych Pracowników 1989

gender

genealogia

General Agreement on Privileges and Immunities of the Council of Europe Zobacz: Porozumienie Ogólne w sprawie Przywilejów i Immunitetów Rady Europy 1949

General Agreement on Tariffs and Trade Zobacz: GATT

General Agreement on Trade in Services Zobacz: GATS

General Assembly Zobacz: Zgromadzenie Ogólne ONZ

General Secretariat Zobacz: Sekretariat ONZ

Generalgouvernement Zobacz: Generalne Gubernatorstwo

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Generalna Gubernia Zobacz: Generalne Gubernatorstwo

Generalne Gubernatorstwo

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Generalny Plan Wschodni

generalny sejmik Zobacz: sejmik prowincjonalny

Generalplan Ost Zobacz: Generalny Plan Wschodni

Generalversammlung UNO Zobacz: Zgromadzenie Ogólne ONZ

generał

generał armii Zobacz: generał

genetyczna inżynieria Zobacz: inżynieria genetyczna

genetycznie zmieniony organizm Zobacz: organizm genetycznie zmodyfikowany

genetycznie zmodyfikowany organizm Zobacz: organizm genetycznie zmodyfikowany

genetyka

Geneva Protocol 1925 Zobacz: Protokół o Zakazie Używania w Czasie Wojny Gazów...1925

Genewa

genewskie konwencje Zobacz: Konwencje Genewskie 1949

geneza I wojny światowej

geneza II wojny światowej

geneza parlamentaryzmu polskiego Zobacz: początki Sejmu

geneza "Solidarności" Zobacz: "Solidarność" 1980-1981

Genf Zobacz: Genewa

genom

geochemia

geodezja

geoenergetyka Zobacz: energia geotermiczna

geofizyka

geografia

geografia człowieka Zobacz: antropogeografia

geografia ekonomiczna Zobacz: geografia gospodarcza

geografia fizyczna

geografia gospodarcza

geografia historyczna

geografia polityczna

geografia polityczno-ekonomiczna Zobacz: geografia polityczno-gospodarcza

geografia polityczno-gospodarcza

geografia regionalna

geografia społeczna

geografia społeczno-ekonomiczna Zobacz: antropogeografia

geograficzne oznaczenie pochodzenia Zobacz: oznaczenie pochodzenia

geograficzne regiony Polski Zobacz: regiony geograficzne Polski

geograficzne rozmieszczenie Zobacz: rozmieszczenie geograficzne

geograficzne rozmieszczenie ludności Zobacz: rozkład zaludnienia

geologia

geomorfologia

geopolityka

George W. Bush Zobacz: Bush George W. (1946- )

Georgia Zobacz: Gruzja

Geremek Bronisław (1932-2008)

Gerhard Gerhards Zobacz: Erazm z Rotterdamu (1467-1536)

geriatria Zobacz: gerontologia

Gerichtshof EG Zobacz: Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich

Gerichtshof für Menschenrechte Zobacz: Europejski Trybunał Praw Człowieka

German Federal Republic Zobacz: Niemcy

Germanie

germanizacja

Germanowie Zobacz: Germanie

Germany Zobacz: Niemcy

gerontologia

Gestapo

getta hitlerowskie 1939-1945 Zobacz: getta żydowskie 1939-1945

getta żydowskie 1939-1945

Getto Litzmannstadt Zobacz: getto łódzkie

getto łódzkie

getto warszawskie

getto żydowskie 1939-1945 Zobacz: getta żydowskie 1939-1945

gęstość zaludnienia

gęś Zobacz: drób

GFA Zobacz: ocena skutków regulacji

GG Zobacz: Generalne Gubernatorstwo

Ghana

GHP Zobacz: dobra praktyka wytwarzania

Gibraltar

GIE Zobacz: Zgrupowanie Interesów Gospodarczych

Giedroyc Jerzy (1906-2000)

Giedroyć Jerzy Zobacz: Giedroyc Jerzy (1906-2000)

giełda frachtowa

giełda papierów wartościowych

giełda pieniężna Zobacz: giełda papierów wartościowych

giełda rolna Zobacz: giełda towarowa

giełda towarowa

giełdowy kurs akcji Zobacz: kursy papierów wartościowych

Gierek Edward (1913-2001)

gimnastyka szkolna Zobacz: wychowanie fizyczne

ginekologia

Ginevra Zobacz: Genewa

GIS Zobacz: system informacji geograficznej

Giscard d'Estaing Valéry (1926- )

GL Zobacz: Gwardia Ludowa

Glacensis (Euroregion) Zobacz: Euroregion Glacensis

Glasgow

gleba nieuprawiana Zobacz: nieużytki

gleba-zanieczyszczenie Zobacz: zanieczyszczenie gleby

gleboznawstwo

Glemp Józef (1929-2013)

glin Zobacz: aluminium

glina Zobacz: ziemie i kamienie

global governance Zobacz: globalne zarządzanie

globalizacja

globalizacja a demokracja Zobacz: demokracja a globalizacja

globalizacja a gospodarka Zobacz: globalizacja gospodarki

globalizacja a kultura

globalizacja a prawo Zobacz: globalizacja prawa

globalizacja a przestępczość Zobacz: globalizacja przestępczości

globalizacja a terroryzm

globalizacja a tożsamość

globalizacja-etyka Zobacz: etyka globalna

globalizacja gospodarki

globalizacja kultury Zobacz: globalizacja a kultura

globalizacja prawa

globalizacja przestępczości

globalizacja w gospodarce Zobacz: globalizacja gospodarki

globalizm

globalne rządzenie Zobacz: globalne zarządzanie

globalne sterowanie Zobacz: globalne zarządzanie

globalne władztwo Zobacz: globalne zarządzanie

globalne zarządzanie

globalny kwit depozytowy Zobacz: kwit depozytowy

glossarium komputerowe Zobacz: słownik informatyczny

GLP Zobacz: dobra praktyka wytwarzania

głos nieważny

głos oddany Zobacz: głosy oddane

głos przesłany pocztą Zobacz: głosowanie korespondencyjne

głosowanie

głosowanie bezpośrednie Zobacz: wybory powszechne

głosowanie elektroniczne

głosowanie imienne

głosowanie korespondencyjne

głosowanie na konkretną osobę Zobacz: głosowanie w okręgach jednomandatowych

głosowanie na listę

głosowanie obowiązkowe

głosowanie parlamentarne

głosowanie parlamentu Zobacz: głosowanie parlamentarne

głosowanie per procura

głosowanie powszechne Zobacz: wybory powszechne

głosowanie poza granicami kraju

głosowanie preferencyjne

głosowanie przez pełnomocnika Zobacz: głosowanie per procura

głosowanie przez pocztę Zobacz: głosowanie korespondencyjne

głosowanie przy pomocy urządzenia elektronicznego Zobacz: głosowanie elektroniczne

głosowanie tajne

głosowanie w 1 turze

głosowanie w 2 turach

głosowanie w dwóch turach Zobacz: głosowanie w 2 turach

głosowanie w jednej turze Zobacz: głosowanie w 1 turze

głosowanie w okręgach jednomandatowych

głosowanie w parlamencie Zobacz: głosowanie parlamentarne

głosowanie za granicą Zobacz: głosowanie poza granicami kraju

głosy oddane

głośność dźwięku Zobacz: poziom hałasu

głowa Kościoła

głowa państwa

głowa rodziny

głowa rządu Zobacz: szef rządu

głód

głód mieszkaniowy Zobacz: potrzeby mieszkaniowe

główna arteria WE Zobacz: wspólnotowa oś komunikacyjna

Główna Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce (1949-1984) Zobacz: Główna Komisja Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Główna Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce- Instytut Pamięci Narodowej (1984-1991) Zobacz: Główna Komisja Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Główna Komisja Badania Zbrodni Niemieckich w Polsce (1945-1949) Zobacz: Główna Komisja Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Główna Komisja Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Główna Komisja Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu-Instutut Pamięci Narodowej (1991-1999) Zobacz: Główna Komisja Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Główny Inspektorat Pracy Zobacz: Państwowa Inspekcja Pracy

Główny Urząd Ceł

Główny Urząd Miar

Główny Urząd Statystyczny

główny żywiciel

głuchy Zobacz: osoba niepełnosprawna fizycznie

gmach Zobacz: budowla

gmach parlamentu Zobacz: budynek parlamentu

gmina

gmina-finanse Zobacz: finanse gminy

gmina miejska

gmina-statystyka Zobacz: statystyka gminy

gmina wiejska

gminna straż Zobacz: straż gminna

gminne fundusze Zobacz: finanse gminy

GMO Zobacz: organizm genetycznie zmodyfikowany

GMP Zobacz: dobra praktyka wytwarzania

gnębienie Zobacz: dręczenie psychiczne

gnieźnieński zjazd Zobacz: zjazd gnieźnieński 1000

gnojowica Zobacz: nawozy organiczne

gnojówka Zobacz: nawozy organiczne

gnoseologia Zobacz: teoria poznania

Göbbels Joseph Zobacz: Goebbels Joseph (1897-1945)

godło państwowe

godło wojskowe Zobacz: symbole wojskowe

godność człowieka

godność ludzka Zobacz: godność człowieka

godność osoby ludzkiej Zobacz: godność człowieka

godzina policyjna Zobacz: stan wyjątkowy

godzina pytań Zobacz: godzina zapytań

godzina zapytań

godziny nadliczbowe

godziny otwarcia sklepów

godziny ponadwymiarowe Zobacz: godziny nadliczbowe

godziwy poziom płac Zobacz: polityka płac

Goebbels Joseph (1897-1945)

Goldszmit Henryk Zobacz: Korczak Janusz (1878-1942)

Gomułka Władysław (1905-1987)

Good Hygenic Practice Zobacz: dobra praktyka wytwarzania

Good Manufacturing Practice Zobacz: dobra praktyka wytwarzania

goodwill Zobacz: wartość firmy

gorący pieniądz Zobacz: kapitał spekulacyjny

Gorbaczow Michaił (1931- )

gorzelnictwo Zobacz: wódka

gorzowskie województwo Zobacz: województwo gorzowskie

Gorzów Wielkopolski

gospodarcza historia Zobacz: historia gospodarcza

Gospodarcza i Walutowa Unia Zobacz: Unia Gospodarcza i Walutowa

gospodarcza informacja Zobacz: informacja gospodarcza

gospodarcza koniunktura Zobacz: koniunktura gospodarcza

gospodarcza odbudowa Zobacz: odbudowa gospodarcza

gospodarcza sytuacja Zobacz: sytuacja gospodarcza

gospodarcze bezpieczeństwo państwa Zobacz: bezpieczeństwo ekonomiczne

gospodarcze orzecznictwo Zobacz: orzecznictwo gospodarcze

gospodarcze prawa Zobacz: prawa ekonomiczne

gospodarcze prawo Zobacz: prawo gospodarcze

gospodarcze prawo karne Zobacz: prawo karne gospodarcze

gospodarcze prawo międzynarodowe Zobacz: międzynarodowe prawo gospodarcze

gospodarcze prawo publiczne Zobacz: publiczne prawo gospodarcze

gospodarcze stosunki Zobacz: stosunki gospodarcze

gospodarcze warunki Zobacz: warunki gospodarcze

gospodarczy skutek Zobacz: skutek ekonomiczny

gospodarczy start Zobacz: start gospodarczy

gospodarka

gospodarka a globalizacja Zobacz: globalizacja gospodarki

gospodarka a prawo Zobacz: prawo a ekonomia

gospodarka amerykańska Zobacz: gospodarka USA

gospodarka Chin

gospodarka cyfrowa Zobacz: gospodarka elektroniczna

gospodarka Czech

gospodarka elektroniczna

gospodarka finansowa gminy Zobacz: finanse gminy

gospodarka finansowa samorządów lokalnych Zobacz: finanse samorządu terytorialnego

gospodarka Francji

gospodarka francuska Zobacz: gospodarka Francji

gospodarka globalna Zobacz: globalizacja gospodarki

gospodarka-historia Zobacz: historia gospodarcza

gospodarka hodowlana Zobacz: hodowla zwierząt

gospodarka Japonii

gospodarka kapitalistyczna Zobacz: gospodarka rynkowa

gospodarka kolektywna

gospodarka komunalna

gospodarka-kontrola Zobacz: kontrola gospodarcza

gospodarka kontrolowana

gospodarka krajowa Zobacz: gospodarka narodowa

gospodarka leśna

gospodarka materiałowa Zobacz: zarządzanie materiałami

gospodarka miejska Zobacz: gospodarka komunalna

gospodarka mieszana

gospodarka międzynarodowa Zobacz: gospodarka światowa

gospodarka na poziomie minimum egzystencji Zobacz: gospodarka naturalna

gospodarka narodowa

gospodarka narodowa-bezpieczeństwo Zobacz: bezpieczeństwo ekonomiczne

gospodarka naturalna

gospodarka nieformalna Zobacz: gospodarka podziemna

gospodarka nielegalna Zobacz: gospodarka podziemna

gospodarka Niemiec

gospodarka odpadami

gospodarka oparta na wiedzy

gospodarka otwarta

gospodarka państwowa Zobacz: gospodarka publiczna

gospodarka planowa

gospodarka-planowanie Zobacz: planowanie gospodarcze

gospodarka podziemna

gospodarka Polski

gospodarka Polski 1918-1939

gospodarka Polski 1944-1989

gospodarka Polski od 1989

gospodarka postindustrialna

gospodarka przemysłowa

gospodarka przestrzenna Zobacz: zagospodarowanie przestrzenne

gospodarka publiczna

gospodarka radziecka Zobacz: gospodarka ZSRR

gospodarka regionalna

gospodarka RFN Zobacz: gospodarka Niemiec

gospodarka rolna towarowa Zobacz: rolnicza produkcja towarowa

gospodarka Rosji

gospodarka rosyjska Zobacz: gospodarka Rosji

gospodarka rybacka

gospodarka rybna Zobacz: gospodarka rybacka

gospodarka rynkowa

gospodarka sieciowa Zobacz: gospodarka elektroniczna

gospodarka społeczna

gospodarka-statystyka Zobacz: statystyka gospodarcza

gospodarka światowa

gospodarka USA

gospodarka w fazie przemian Zobacz: gospodarka w okresie transformacji

gospodarka w okresie transformacji

gospodarka Węgier

gospodarka węgierska Zobacz: gospodarka Węgier

gospodarka wodna

gospodarka wojenna

gospodarka zasobami naturalnymi Zobacz: zagospodarowanie zasobów

gospodarka ZSRR

gospodarka żywnościowa

gospodarowanie czasem pracy Zobacz: organizacja czasu pracy

gospodarstwo domowe

gospodarstwo duże

gospodarstwo indywidualne Zobacz: gospodarstwo rodzinne

gospodarstwo kolektywne

gospodarstwo małe

gospodarstwo mleczarskie

gospodarstwo państwowe

gospodarstwo rodzinne

gospodarstwo rolne

gospodarstwo rolne państwowe Zobacz: gospodarstwo państwowe

gospodarstwo rolne uspołecznione Zobacz: gospodarstwo kolektywne

gospodarstwo wiejskie

gospodarstwo własne Zobacz: działalność rolnicza we własnym gospodarstwie

gospodarstwo zespołowe Zobacz: gospodarstwo kolektywne

gospodyni domowa

Gosudarstvennaja Duma Zobacz: Duma Państwowa (Rosja)

goszyzm Zobacz: radykalizm lewicowy

gotowość do zmiany miejsca zamieszkania Zobacz: mobilność mieszkaniowa

gotowość do zmiany pracy Zobacz: ruchliwość zawodowa

Gouvernement militaire de la zone française d'occupation en Allemagne Zobacz: Francuska Administracja Wojskowa w Niemczech

Government Procurement Agreement Zobacz: Runda Tokijska

GOW Zobacz: gospodarka oparta na wiedzy

góra Zobacz: góry

Góra Świętej Anny

górale

Górna Adyga Zobacz: Trydent-Górna Adyga

Górna Austria

Górna Wolta Zobacz: Burkina Faso

górnictwo

górnictwo-bhp Zobacz: bezpieczeństwo pracy w górnictwie

górnictwo ropy naftowej Zobacz: wydobywanie ropy naftowej

górnictwo rud metali Zobacz: wydobywanie rud

górnictwo węgla kamiennego Zobacz: górnictwo węglowe

górnictwo węglowe

górnicza koncesja Zobacz: koncesja górnicza

górnicze prawo Zobacz: prawo górnicze

górniczy związek zawodowy Zobacz: związek zawodowy górników

górnik

Górny Ałtaj Zobacz: Ałtaj (republika)

Górny Karabach-konflikt Zobacz: problem armeński

Górny Śląsk

górski las Zobacz: las górski

górski region Zobacz: region górski

góry

Góry Bystrzyckie

Góry Sowie

Góry Świętokrzyskie

GPO Zobacz: Generalny Plan Wschodni

GPS Zobacz: urządzenie do nawigacji

GPU

gra Zobacz: gry

gra automatyczna

gra elektroniczna Zobacz: gra automatyczna

gra hazardowa

gra komputerowa Zobacz: gra automatyczna

gra losowa Zobacz: gra hazardowa

grabież Zobacz: kradzież

grabież dzieł kultury

grabież dzieł sztuki Zobacz: grabież dzieł kultury

Grabski Stanisław (1871-1949)

Grabski Władysław (1874-1938)

grafologia

Gramsci Antonio (1891-1937)

Granada Zobacz: Grenada

Granatowa Policja Zobacz: policja polska 1939-1945

Grande Charte Zobacz: Magna Charta 1215

granica

granica na Odrze i Nysie Łużyckiej Zobacz: granica zachodnia Polski

granica polsko-niemiecka Zobacz: granica zachodnia Polski

granica polsko-radziecka Zobacz: granica wschodnia Polski

granica wewnętrzna UE

granica wschodnia Polski

granica zachodnia Polski

granica zewnętrzna UE

granice państwowe Zobacz: granica

granice Polski

graniczna kontrola Zobacz: kontrola graniczna

graniczna straż Zobacz: straż graniczna

granit Zobacz: ziemie i kamienie

Grażyński Michał (1890-1965)

Grecja

Grecja-konstytucja Zobacz: konstytucja Grecji

Grecja-parlament Zobacz: parlament Grecji

Grecja-regiony Zobacz: regiony Grecji

Grecja starożytna

Grecja-system polityczny Zobacz: system polityczny Grecji

Grecja-ustawodawstwo Zobacz: ustawodawstwo Grecji

Grecja Zachodnia

grecki system polityczny Zobacz: system polityczny Grecji

Grecy

grekokatolicyzm Zobacz: Kościół greckokatolicki

Grenada

Grenadyny Zobacz: Saint Vincent i Grenadyny

Grenlandia

Grodzieński Sejm Zobacz: Sejm Grodzieński 1793

grodzkie sądownictwo Zobacz: sąd grodzki

gromadzenie broni Zobacz: składowanie broni

gromadzenie danych

gromadzenie dokumentów

gromadzenie zbiorów Zobacz: gromadzenie dokumentów

Gronland Zobacz: Grenlandia

Gross Rosen

Großherzogtum Posen Zobacz: Wielkie Księstwo Poznańskie

Grot-Rowecki Stefan Zobacz: Rowecki Stefan (1895-1944)

groty Zobacz: jaskinia

group litigation Zobacz: postępowanie grupowe

Groupe andin Zobacz: Grupa Andyjska

Groupement d'Intéret Economique Zobacz: Zgrupowanie Interesów Gospodarczych

groźba

groźba karalna Zobacz: groźba

GRU

Grudzień 1970

Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland Zobacz: konstytucja Niemiec 1949

grunt leśny Zobacz: teren zalesiony

grunt użytkowany rolniczo Zobacz: grunty rolne

grunty i budynki Zobacz: własność ziemska

grunty komunalne

grunty leśne Zobacz: teren zalesiony

grunty orne Zobacz: użytki orne

grunty państwowe

grunty rolne

grupa ad hoc ds. imigracji Zobacz: organ współpracy sądowej i policyjnej UE

Grupa Andyjska

grupa bankowo-ubezpieczeniowa Zobacz: bancassurance

Grupa ds. Narkotyków i Przestępczości Zorganizowanej Zobacz: organ współpracy sądowej i policyjnej UE

Grupa ds. swobodnego przepływu osób [grupa Rhodes] Zobacz: organ współpracy sądowej i policyjnej UE

Grupa ds. Współpracy Policyjnej i Celnej [grupa sterująca II] Zobacz: organ współpracy sądowej i policyjnej UE

Grupa Dziesiątki Zobacz: Grupa Dziesięciu

Grupa Dziesięciu

grupa etniczna

grupa funkcyjna AD Zobacz: administrator

grupa funkcyjna administratorów Zobacz: administrator

grupa funkcyjna AST Zobacz: asystent

grupa funkcyjna asystentów Zobacz: asystent

grupa interesu

grupa językowa

grupa krajów najbardziej uprzemysłowionych

grupa na rzecz praw człowieka Zobacz: ruch na rzecz praw człowieka

grupa nacisku Zobacz: grupa interesu

grupa parlamentarna Zobacz: ugrupowanie polityczne

grupa poszkodowana społecznie Zobacz: grupa społecznie poszkodowanych

grupa producencka

grupa producentów rolnych Zobacz: grupa producencka

grupa przedsiębiorstw Zobacz: ugrupowanie gospodarcze

grupa religijna

grupa społeczna Zobacz: struktura społeczna

grupa społecznie poszkodowanych

grupa społeczno-demograficzna Zobacz: grupa społeczno-kulturowa

grupa społeczno-kulturowa

grupa społeczno-zawodowa Zobacz: kategoria socjo-zawodowa

grupa TREVI Zobacz: organ współpracy sądowej i policyjnej UE

grupa wiekowa Zobacz: rozkład według wieku

Grupa Wiszegradzka Zobacz: Grupa Wyszehradzka

Grupa Wyszehradzka

grupa wyznaniowa Zobacz: grupa religijna

Grupa z Rio

grupowe zwolnienia Zobacz: zwolnienia grupowe

grupy interesu w Unii Europejskiej Zobacz: lobbing w Unii Europejskiej

grupy krwi Zobacz: krew

grupy społeczne Zobacz: struktura społeczna

Gruzini

gruzińska polityka zagraniczna Zobacz: polityka zagraniczna Gruzji

Gruzińska SRR Zobacz: Gruzja

Gruzja

Gruzja-historia Zobacz: historia Gruzji

Gruzja-konstytucja Zobacz: konstytucja Gruzji

Gruzja-polityka zagraniczna Zobacz: polityka zagraniczna Gruzji

gry

gry elektroniczne Zobacz: gra automatyczna

gry i zabawy Zobacz: gry

grypa ptasia Zobacz: ptasia grypa

gryps Zobacz: język środowiskowy

grzanie Zobacz: ogrzewanie

grzybica Zobacz: choroby skóry

grzywna Zobacz: kara pieniężna

GSP Zobacz: preferencje ogólne

Guadeloupe Zobacz: Gwadelupa

Guarding of Machinery Convention Zobacz: Konwencja Nr 119 dotycząca Zabezpieczenia Maszyn 1963

Guatemala Zobacz: Gwatemala

Gucwa Stanisław (1919-1994)

Guevara de la Serna Ernesto Zobacz: Guevara Ernesto (1928-1967)

Guevara Ernesto (1928-1967)

guide to libraries Zobacz: informator o bibliotekach

Guinea Zobacz: Gwinea

Guinea-Bissau Zobacz: Gwinea Bissau

Gujana

Gujana Brytyjska Zobacz: Gujana

Gujana Francuska

Gujana Holenderska Zobacz: Surinam

Gułag Zobacz: obozy radzieckie

GUS Zobacz: Główny Urząd Statystyczny

Gusen (obóz) Zobacz: Mauthausen

Guyana Zobacz: Gujana

Guyane française Zobacz: Gujana Francuska

guz Zobacz: nowotwór

Gwadelupa

gwałcenie praw człowieka Zobacz: łamanie praw człowieka

gwałt polityczny Zobacz: przemoc polityczna

gwara środowiskowa Zobacz: język środowiskowy

gwarancja

gwarancja bankowa

gwarancja kredytowa Zobacz: gwarancja kredytu

gwarancja kredytu

gwarancje Zobacz: gwarancja

gwarancje konstytucyjne Zobacz: kontrola konstytucyjności

gwarantowane bezpłatne świadczenia zdrowotne Zobacz: gwarantowane świadczenia medyczne

gwarantowane świadczenia medyczne

Gwardia Ludowa

Gwatemala

gwiezdne wojny Zobacz: obrona strategiczna

Gwinea

Gwinea Bissau

Gwinea Francuska Zobacz: Gwinea

Gwinea Hiszpańska Zobacz: Gwinea Równikowa

Gwinea Portugalska Zobacz: Gwinea Bissau

Gwinea Równikowa

Haag Zobacz: Haga

Habana Zobacz: Hawana

habeas corpus Zobacz: prawo do sprawiedliwości

Habermas-filozofia Zobacz: filozofia Habermasa

Habermas Jürgen (1929 -)

Habsburgowie austriaccy

habsbursko-lotaryńska dynastia Zobacz: Habsburgowie austriaccy

HACCP Zobacz: bezpieczeństwo żywności

hackerstwo Zobacz: piractwo komputerowe

hacking Zobacz: piractwo komputerowe

hadziacka unia Zobacz: unia hadziacka 1658

Haga

Haider Jörg (1950-2008)

Haiti

Hajastan Zobacz: Armenia

Hakasia Zobacz: Chakasja

hakerstwo Zobacz: piractwo komputerowe

halacha Zobacz: prawo hebrajskie

Halicka Ziemia Zobacz: Ziemia Halicka

Haller Józef (1873-1960)

hałas

Hamas Zobacz: organizacje islamskie

Hamburg

Hamilton Alexander (1757-1804)

Hammurabiego Kodeks Zobacz: Kodeks Hammurabiego

handel

handel bronią

handel detaliczny

handel drobny Zobacz: drobny handel

handel dziełami sztuki

handel elektroniczny

handel hurtowy

handel kobietami Zobacz: handel ludźmi

handel kompensacyjny

handel ludźmi

handel międzynarodowy

handel narkotykami

handel narządami

handel nielegalny

handel nielegalny dewizami Zobacz: przestępstwo dewizowe

handel niezależny

handel objazdowy Zobacz: handel obwoźny

handel obwoźny

handel okrężny Zobacz: handel obwoźny

handel on-line Zobacz: handel elektroniczny

handel organami Zobacz: handel narządami

handel państwowy

handel pokątny Zobacz: handel nielegalny

handel pozwoleniami zbywalnymi Zobacz: zbywalne pozwolenie na emisję

handel Północ-Południe

handel produktami rolnymi Zobacz: handel rolny

handel rolny

handel-słownik Zobacz: słownik handlowy

handel sprawiedliwy Zobacz: sprawiedliwy handel

handel-statystyka Zobacz: statystyka handlu

handel uliczny Zobacz: handel obwoźny

handel uprawnieniami do emisji Zobacz: zbywalne pozwolenie na emisję

handel w Internecie Zobacz: handel elektroniczny

handel według krajów

handel według produktów

handel wewnątrzwspólnotowy Zobacz: handel wewnętrzny UE

handel wewnętrzny

handel wewnętrzny UE

handel wewnętrzny Unii Europejskiej Zobacz: handel wewnętrzny UE

handel wewnętrzny WE Zobacz: handel wewnętrzny UE

handel wędrowny Zobacz: handel obwoźny

handel wiązany Zobacz: handel kompensacyjny

handel Wschód-Zachód

handel wymienny

handel zagraniczny

handel zewnętrzny UE

handel zewnętrzny Unii Europejskiej Zobacz: handel zewnętrzny UE

handel zewnętrzny WE Zobacz: handel zewnętrzny UE

handel zintegrowany

handel żywym towarem Zobacz: handel ludźmi

handisport Zobacz: sport niepełnosprawnych

handlowa informacja Zobacz: informacja handlowa

handlowa korespondencja Zobacz: korespondencja handlowa

handlowa norma Zobacz: norma handlowa

handlowe organizacje Zobacz: organizacje handlowe

handlowe prawo Zobacz: prawo handlowe

handlowiec

handlowy arbitraż Zobacz: arbitraż handlowy

handlowy dystrybutor Zobacz: dystrybutor handlowy

Hanza

hańba Zobacz: infamia

harcerstwo

harcerstwo polskie 1939-1945 Zobacz: Szare Szeregi

hardware Zobacz: sprzęt komputerowy

harmonizacja norm

harmonizacja podatków

harmonizacja polskiego prawa z prawem Unii Europejskiej Zobacz: dostosowanie polskiego prawa

harmonizacja postępowania celnego Zobacz: harmonizacja przepisów celnych

harmonizacja prawa

harmonizacja prawa celnego Zobacz: harmonizacja przepisów celnych

harmonizacja prawa Polski z prawem wspólnotowym Zobacz: dostosowanie polskiego prawa

harmonizacja prawa polskiego z prawem europejskim Zobacz: dostosowanie polskiego prawa

harmonizacja procedur celnych Zobacz: harmonizacja przepisów celnych

harmonizacja przepisów celnych

harmonizacja standardów Zobacz: harmonizacja norm

harmonizacja ubezpieczeń społecznych Zobacz: ujednolicenie ubezpieczeń społecznych

harmonizacja ustawodawstwa podatkowego Zobacz: harmonizacja podatków

Harmonized Commodity Description and Coding System Zobacz: Zharmonizowany System Oznaczania i Kodowania Towarów

harmonogram UGW Zobacz: kalendarz UGW

harmonogram wprowadzania Unii Gospodarczej i Walutowej Zobacz: kalendarz UGW

Haska Konwencja o Ochronie Dóbr Kultury Zobacz: Konwencja o Ochronie Dóbr Kulturalnych w Razie Konfliktu Zbrojnego 1954

haskie konwencje Zobacz: Konwencje Haskie

hasła przedmiotowe Zobacz: język haseł przedmiotowych

Haszymidzkie Królestwo Jordanii Zobacz: Jordania

Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés Zobacz: UNHCR

Haute commission pour l'Allemagne occupée Zobacz: Wysoka Komisja Sojusznicza ds. Niemiec

Havel Václav (1936-2011)

Hawana

Hayek Friedrich August von (1899-1992)

hazard Zobacz: gra hazardowa

Hazard Analysis and Critical Control Points Zobacz: bezpieczeństwo żywności

hazardowa gra Zobacz: gra hazardowa

HCNM Zobacz: Wysoki Komisarz ds. Mniejszości Narodowych

HCNUR Zobacz: UNHCR

HCR Zobacz: UNHCR

headhunting

Health Protection and Medical Care (Seafarers) Convention Zobacz: Konwencja Nr 164 dotycząca Ochrony Zdrowia i Opieki Medycznej Marynarzy 1987

hebraica Zobacz: judaica

Hegel Georg Wilhelm Friedrich (1770-1831)

hegelianizm Zobacz: heglizm

heglizm

Heksagonale Zobacz: Inicjatywa Środkowo-Europejska

helikopter bojowy Zobacz: śmigłowiec bojowy

helioenergetyka Zobacz: energia słoneczna

Hellada Zobacz: Grecja

help Zobacz: wspomaganie użytkownika

Helsinki

Helvetia Zobacz: Szwajcaria

hemofilia Zobacz: choroby krwi

Henryk Brodaty Zobacz: Henryk I Brodaty (ok.1163-1238)

Henryk I Brodaty (ok.1163-1238)

Henryk III Walezy (1551-1589)

Henryk IV Probus (ok.1258-1290)

Henryk Prawy Zobacz: Henryk IV Probus (ok.1258-1290)

Henryk Probus Zobacz: Henryk IV Probus (ok.1258-1290)

Henryk VIII Tudor (1491-1547)

Henryk Walezy Zobacz: Henryk III Walezy (1551-1589)

heraldyka

herb Zobacz: heraldyka

herbarz Zobacz: heraldyka

herbicyd

Hercegowina Zobacz: Bośnia-Hercegowina

hermeneutyka

Herod I Wielki (ok.73-4 p.n.e.)

Hesja

Hessen Zobacz: Hesja

hetman

HICOG Zobacz: Wysoka Komisja Sojusznicza ds. Niemiec

High Commission for Occupied Germany Zobacz: Wysoka Komisja Sojusznicza ds. Niemiec

higiena pracy

higiena publiczna

higiena szkolna Zobacz: medycyna szkolna

higiena żywienia

hinduiści

hinduizm

hipermarket Zobacz: supermarket

hipermedia

hiperprodukcja Zobacz: nadprodukcja

hipertekst

hipnoza

hipoteczne kredytowanie Zobacz: kredyt hipoteczny

hipoteka

Hirosima 1945

historia

historia 16 w.

historia 17 w.

historia 18 w.

historia 19 w.

historia 20 w. Zobacz: historia współczesna

historia 1901-1914

historia 1918-1939

historia 1945-1989

historia administracji publicznej

historia Afryki

historia Albanii

historia Ameryki

historia Ameryki Łacińskiej

historia Arabów

historia Australii

historia Austrii

historia Azji

historia Belgii

historia Białorusi

historia Bułgarii

historia Chin

historia choroby Zobacz: dane medyczne

historia Czech

historia Czechosłowacji

historia doktryn polityczno-prawnych Zobacz: historia doktryn politycznych i prawnych

historia doktryn politycznych i prawnych

historia Europy

historia Europy 1917-1939

historia Europy 1945-1990

historia Europy do 1917

historia Europy od 1990

historia filozofii

historia filozofii starożytnej Zobacz: filozofia starożytna

historia Finlandii

historia Francji

historia Francji 18-20 w.

historia Francji 18 w.

historia Francji 19 w.

historia Francji 20 w.

historia Francji 1939-1945 Zobacz: Francja w II wojnie światowej

historia Francji do 18 w.

historia Francji od 1945

historia gospodarcza

historia gospodarcza Polski

historia Gruzji

historia Hiszpanii

historia Holandii

historia Indii

historia Iraku

historia Iranu

historia Irlandii

historia Izraela

historia Japonii

historia Japonii 1939-1945 Zobacz: Japonia w II wojnie światowej

historia Jugosławii

historia Kanady

historia konstytucji Zobacz: historia konstytucjonalizmu

historia konstytucjonalizmu

historia konstytucyjna Zobacz: historia konstytucjonalizmu

historia Korei

historia Korei Południowej Zobacz: historia Korei

historia Korei Północnej Zobacz: historia Korei

historia Kościoła

historia Kuby

historia kultury

historia literatury

historia Litwy

historia Litwy do 1795 Zobacz: Wielkie Księstwo Litewskie

historia Mazowsza

historia Mazur Zobacz: historia Warmii i Mazur

historia Meksyku

historia Mongolii

historia myśli administracyjnej Zobacz: historia administracji publicznej

historia myśli ekonomicznej

historia myśli filozoficznej Zobacz: historia filozofii

historia myśli politycznej

historia myśli politycznej i prawnej Zobacz: historia doktryn politycznych i prawnych

historia myśli socjologicznej Zobacz: historia myśli społecznej

historia myśli społecznej

historia najnowsza

historia najnowsza Polski Zobacz: historia Polski 21 w.

historia nauki

historia Niemiec

historia Niemiec 19-20 w.

historia Niemiec 962-1806 Zobacz: Święte Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego

historia Niemiec 1806-1813 Zobacz: Związek Reński

historia Niemiec 1815-1866 Zobacz: Związek Niemiecki

historia Niemiec 1866-1871 Zobacz: Związek Północnoniemiecki

historia Niemiec 1871-1918 Zobacz: Cesarstwo Niemieckie

historia Niemiec 1918-1933 Zobacz: Republika Weimarska

historia Niemiec 1933-1945 Zobacz: Trzecia Rzesza

historia Niemiec 1939-1945 Zobacz: Niemcy w II wojnie światowej

historia Niemiec 1945-1949

historia Niemiec 1949-1989

historia Niemiec od 1945

historia Niemiec od 1989

historia nowożytna

historia nowożytna Polski

historia od 1945 Zobacz: historia najnowsza

historia od 1989

historia okresu międzywojennego Zobacz: historia 1918-1939

historia oręża polskiego do 1918 Zobacz: wojsko polskie do 1918

historia państwa

historia państwa i prawa

historia parlamentaryzmu

historia parlamentaryzmu angielskiego Zobacz: historia parlamentaryzmu brytyjskiego

historia parlamentaryzmu austriackiego

historia parlamentaryzmu brytyjskiego

historia parlamentaryzmu francuskiego

historia parlamentaryzmu niemieckiego

historia parlamentaryzmu niemieckiego 1848-1945

historia parlamentaryzmu niemieckiego od 1945

historia parlamentaryzmu polskiego

historia parlamentaryzmu rosyjskiego

historia parlamentaryzmu USA

historia Polski

historia Polski 10-15 w. Zobacz: historia średniowieczna Polski

historia Polski 10 w. Zobacz: początki państwa polskiego

historia Polski 16-19 w. Zobacz: historia nowożytna Polski

historia Polski 16 w.

historia Polski 17 w.

historia Polski 18 w.

historia Polski 19 w.

historia Polski 20 w.

historia Polski 21 w.

historia Polski 1901-1918

historia Polski 1918-1939

historia Polski 1939-1945 Zobacz: Polska w II wojnie światowej

historia Polski 1944-1956

historia Polski 1944-1989

historia Polski 1956-1989

historia Polski 1980-1989

historia Polski 1989-2000

historia Polski 2000- Zobacz: historia Polski od 2000

historia Polski od 1944

historia Polski od 1989

historia Polski od 2000

historia Polski-średniowiecze Zobacz: historia średniowieczna Polski

historia polskiego parlamentaryzmu Zobacz: historia parlamentaryzmu polskiego

historia Portugalii

historia powojenna Zobacz: historia najnowsza

historia powszechna Zobacz: historia świata

historia prawa

historia PRL Zobacz: historia Polski 1944-1989

historia religii

historia Rosji

historia Rosji 1901-1918

historia Rosji do 15 w. Zobacz: Ruś

historia Rosji do 1918

historia Rosji od 1991

historia ruchu zawodowego Zobacz: historia związków zawodowych

historia ruchu związkowego Zobacz: historia związków zawodowych

historia Rumunii

historia Sejmu polskiego Zobacz: historia parlamentaryzmu polskiego

historia Słowacji

historia społeczna

historia Stanów Zjednoczonych Ameryki Zobacz: historia USA

historia starożytna

historia sztuki

historia Szwajcarii

historia Szwecji

historia Śląska

historia średniowieczna

historia średniowieczna Francji Zobacz: historia Francji do 18 w.

historia średniowieczna Polski

historia średniowieczna Rosji Zobacz: Ruś

historia świata

historia techniki Zobacz: historia nauki

historia Turcji

historia Ukrainy

historia Ukrainy 20 w.

historia Ukrainy 1917-1923

historia Ukrainy do 20 w.

historia Ukrainy od 1991

historia uniwersalna Zobacz: historia świata

historia USA

historia USA 19 w.

historia USA 20 w.

historia USA 1939-1945 Zobacz: USA w II wojnie światowej

historia USA do 19 w.

historia USA od 1945

historia Warmii i Mazur

historia Węgier

historia Wielkiej Brytanii

historia Wielkiej Brytanii 18 w.

historia Wielkiej Brytanii 19-20 w.

historia Wielkiej Brytanii 19 w.

historia Wielkiej Brytanii 20 w.

historia Wielkiej Brytanii 1939-1945 Zobacz: Wielka Brytania w II wojnie światowej

historia Wielkiej Brytanii do 19 w.

historia Wielkiej Brytanii od 1945

historia wierzeń Zobacz: historia religii

historia Wietnamu

historia Włoch

historia wojskowa Zobacz: historia wojskowości

historia wojskowości

historia współczesna

historia współczesna Polski Zobacz: historia Polski 20 w.

historia ZSRR

historia ZSRR 1917-1941

historia ZSRR 1939-1945 Zobacz: ZSRR w II wojnie światowej

historia ZSRR 1941-1945 Zobacz: wojna radziecko-niemiecka 1941-1945

historia ZSRR 1945-1985

historia ZSRR 1945-1991

historia ZSRR 1985-1991

historia związków zawodowych

historia Żydów

historia Żydów w Polsce Zobacz: Żydzi w Polsce

historia Żydów w Rosji Zobacz: Żydzi w Rosji

historiografia

historiografia-polityka Zobacz: polityka historyczna

historiozofia

historyczna geografia Zobacz: geografia historyczna

historyczne przekłamanie Zobacz: fałszowanie historii

historyczne regiony Polski Zobacz: regiony historyczne Polski

historyczny aspekt

historyczny materializm Zobacz: materializm historyczny

historyk

Hiszpania

Hiszpania-historia Zobacz: historia Hiszpanii

Hiszpania-konstytucja Zobacz: konstytucja Hiszpanii

Hiszpania-miasta Zobacz: miasta Hiszpanii

Hiszpania-parlament Zobacz: parlament Hiszpanii

Hiszpania-partie polityczne Zobacz: hiszpańskie partie polityczne

Hiszpania-polityka zagraniczna Zobacz: polityka zagraniczna Hiszpanii

Hiszpania-regiony Zobacz: regiony Hiszpanii

Hiszpania-sądownictwo konstytucyjne Zobacz: sądownictwo konstytucyjne Hiszpanii

Hiszpania-system polityczny Zobacz: system polityczny Hiszpanii

Hiszpania-ustawodawstwo Zobacz: ustawodawstwo Hiszpanii

Hiszpania-wybory parlamentarne Zobacz: wybory parlamentarne w Hiszpanii

Hiszpania-związki zawodowe Zobacz: związki zawodowe w Hiszpanii

hiszpańska administracja publiczna Zobacz: administracja w Hiszpanii

hiszpańska polityka zagraniczna Zobacz: polityka zagraniczna Hiszpanii

hiszpański język Zobacz: język hiszpański

Hiszpański system polityczny Zobacz: system polityczny Hiszpanii

hiszpańskie partie polityczne

hiszpańskie związki zawodowe Zobacz: związki zawodowe w Hiszpanii

Hitler Adolf (1889-1945)

hitlerowskie zbrodnie Zobacz: zbrodnie hitlerowskie

hitleryzm

hitleryzm-propaganda Zobacz: propaganda nazistowska

HIV Zobacz: AIDS

HIV/AIDS a prawa człowieka Zobacz: AIDS a prawa człowieka

HKNM Zobacz: Wysoki Komisarz ds. Mniejszości Narodowych

Ho Chi Minh (1890-1969)

Hobbes Thomas- filozofia Zobacz: filozofia Hobbesa

hodowanie Zobacz: hodowla zwierząt

hodowca Zobacz: rolnik

hodowla drobiu Zobacz: drobiarstwo

hodowla roślin

hodowla roślin ozdobnych Zobacz: uprawa kwiatów

hodowla ryb

hodowla zwierząt

Hodża Enver (1908–1985)

Holandia

Holandia-historia Zobacz: historia Holandii

Holandia-konstytucja Zobacz: konstytucja Holandii

Holandia-miasta Zobacz: miasta Holandii

Holandia-parlament Zobacz: parlament Holandii

Holandia-polityka zagraniczna Zobacz: polityka zagraniczna Holandii

Holandia-system polityczny Zobacz: system polityczny Holandii

Holandia-ustawodawstwo Zobacz: ustawodawstwo Holandii

holding

holenderska polityka zagraniczna Zobacz: polityka zagraniczna Holandii

holenderski ustrój Zobacz: system polityczny Holandii

holenderskie kraje zamorskie Zobacz: holenderskie terytoria zamorskie

holenderskie terytoria zależne Zobacz: holenderskie terytoria zamorskie

holenderskie terytoria zamorskie

Holidays wit Pay Convention Zobacz: Konwencja Nr 132 dotycząca Corocznych Płatnych Urlopów 1970

Holocaust

Holodomor Zobacz: Wielki Głód 1932-1933

Holy City Zobacz: Watykan

Holy See Zobacz: Watykan

Hołodomor Zobacz: Wielki Głód 1932-1933

home banking Zobacz: bankowość elektroniczna

homilia Zobacz: kazanie

homilia papieska Zobacz: dokument papieski

homologacja Zobacz: certyfikacja

homoseksualiści Zobacz: mniejszość seksualna

Honduras

Honduras Brytyjski Zobacz: Belize

Honecker Erich (1912-1994)

Hong Kong Zobacz: Hongkong

Hongkong

honorarium Zobacz: dochód poza pensją

honorowe odznaczenie Zobacz: odznaczenie

hormon

Horn of Africa Zobacz: Róg Afryki

hospitacja lekcji Zobacz: inspekcja szkolna

hospitalizacja

hot money Zobacz: kapitał spekulacyjny

hotel Zobacz: hotelarstwo

hotelarstwo

hotelarz

Hours of Work and Rest Periods (Road Transport) Convention Zobacz: Konwencja Nr 153 dotycząca Czasu Pracy i Wypoczynku w Transporcie Drogowym 1979

Hours of Work (Commerce and Offices) Convention Zobacz: Konwencja Nr 30 dotycząca Uregulowania Czasu Pracy w Handlu i w Biurach 1930

Hours of Work (Industry) Convention Zobacz: Konwencja Nr 1 dotycząca Ograniczenia Czasu Pracy...1919

House of Commons (Kanada) Zobacz: Izba Gmin (Kanada)

House of Commons (Wielka Brytania) Zobacz: Izba Gmin (Wielka Brytania)

House of Lords Zobacz: Izba Lordów (Wielka Brytania)

House of Representatives (Australia) Zobacz: Izba Reprezentantów (Australia)

House of Representatives (Cyprus) Zobacz: parlament Cypru

House of Representatives (USA) Zobacz: Izba Reprezentantów (USA)

Hoxha Enver Zobacz: Hodża Enver (1908–1985)

Huculi Zobacz: górale

Human Resources Development Convention Zobacz: Konwencja Nr 142 dotycząca Roli Poradnictwa i Kształcenia Zawodowego...1975

Human Rights Committee Zobacz: Komitet Praw Człowieka ONZ

Human Rights Pacts 1966 Zobacz: Międzynarodowe Pakty Praw Człowieka 1966

humanistyka Zobacz: nauki humanistyczne

humanitarne prawo międzynarodowe Zobacz: międzynarodowe prawo humanitarne

humanizacja pracy

humanizm

Humboldt Wilhelm von (1767-1835)

humor rysunkowy Zobacz: karykatura

huragan

hurt Zobacz: handel hurtowy

Husajn Saddam al-Takriti Zobacz: Saddam Husajn (1937-2006)

Hussein Saddam Zobacz: Saddam Husajn (1937-2006)

Husserl Edmund-filozofia Zobacz: filozofia Husserla

husytyzm Zobacz: ruch husycki

huta szkła Zobacz: przemysł szklarski

hutnictwo Zobacz: przemysł hutniczy

hutnictwo żelaza Zobacz: przemysł hutniczy

hydroelektrownia Zobacz: budowa hydroelektrowni

hydroelektryczna energia Zobacz: energia hydroelektryczna

hydroenergetyka Zobacz: energia wodna

hydroenergia Zobacz: energia wodna

hydrogeologia

hydrologia

hydrotechnika Zobacz: inżynieria wodna

Hygiene (Commerce and Offices) Convention Zobacz: Konwencja Nr 120 dotycząca Higieny w Handlu i Biurach 1964

hymn

hymn narodowy Zobacz: hymn

hypermedia Zobacz: hipermedia

I Armia Wojska Polskiego Zobacz: 1 Armia Wojska Polskiego 1944-1945

I Dywizja Pancerna 1942-1947

I Dywizja Piechoty im. T.Kościuszki 1943

I kadencja (Duma Państwowa) Zobacz: Duma Państwowa (Rosja) 1993-1995

I kadencja (Sejm II RP) Zobacz: Sejm II RP. I kadencja

I kadencja (Sejm III RP) Zobacz: Sejm III RP. I kadencja

I kadencja (Sejm PRL) Zobacz: Sejm PRL. I kadencja

I kadencja (Senat II RP) Zobacz: Senat II RP. I kadencja

I kadencja (Senat III RP) Zobacz: Senat III RP. I kadencja

I konwencja haska Zobacz: Konwencja o Pokojowym Załatwianiu Sporów Międzynarodowych 1907

I Międzynarodówka Zobacz: Międzynarodówka Robotnicza

I "Proletariat" Zobacz: Proletariat I 1882

I Rada Stanu Królestwa Polskiego 1815-1830 Zobacz: Rada Stanu Królestwa Polskiego 1815-1867

I Republika Francuska Zobacz: historia Francji 18 w.

I Rzesza Zobacz: Święte Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego

I wojna bałkańska Zobacz: wojny bałkańskie 1912-1913

I wojna światowa Zobacz: wojna 1914-1918

IAA Zobacz: Międzynarodowe Biuro Pracy

IACHR Zobacz: Międzyamerykańska Komisja Praw Człowieka

IADB Zobacz: Międzyamerykański Bank Rozwoju

IAEA Zobacz: Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej

IAEO Zobacz: Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej

IAO Zobacz: Międzynarodowa Organizacja Pracy

IASP Zobacz: Międzynarodowa Wspólnota Pracy Partii Socjalistycznych

IATA

IBE Zobacz: Międzynarodowe Biuro Wychowania

Iberyjski Półwysep Zobacz: Półwysep Iberyjski

IBFG Zobacz: ICFTU

IBRD Zobacz: Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju

ICAO Zobacz: Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego

ICC Zobacz: Międzynarodowy Trybunał Karny

ICCS Zobacz: CIEC

Iceland Zobacz: Islandia

ICEM Zobacz: IOM

ICFTU

Ichkeria Zobacz: Czeczenia

ICJ Zobacz: Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości

ICM Zobacz: IOM

ICPO Zobacz: Interpol

ICRC Zobacz: Czerwony Krzyż

ICSID Zobacz: Międzynarodowe Centrum Rozwiązywania Sporów Inwestycyjnych

ICTR Zobacz: Międzynarodowy Trybunał Zbrodni Wojennych

ICTY Zobacz: Międzynarodowy Trybunał Zbrodni Wojennych

Iczkeria Zobacz: Czeczenia

IDA Zobacz: Międzynarodowe Stowarzyszenie Rozwoju

IDB Zobacz: Międzyamerykański Bank Rozwoju

idea europejska-promocja Zobacz: promocja idei europejskiej

idea solidarności Zobacz: solidarność społeczna

idealizm

idee polityczne w Polsce Zobacz: polska myśl polityczna

Identité européenne de sécurité et de défense Zobacz: ESDI

identyfikacja

identyfikacja podatników Zobacz: podatnik

identyfikacja podejrzanych Zobacz: identyfikacja

ideologia gender Zobacz: gender

ideologia polityczna

IDU Zobacz: Międzynarodowa Unia Demokratyczna

IEA (OECD) Zobacz: Międzynarodowa Agencja Energetyki

Ierusalim Zobacz: Jerozolima

IFC Zobacz: Międzynarodowa Korporacja Finansowa

IFLA

IFOP Zobacz: Instrument Finansowy Ukierunkowania Rybołówstwa

igrzyska olimpijskie Zobacz: Olimpiada

igrzyska paraolimpijskie Zobacz: sport niepełnosprawnych

II Armia Wojska Polskiego Zobacz: 2 Armia Wojska Polskiego 1944-1945

II kadencja (Duma Państwowa) Zobacz: Duma Państwowa (Rosja) 1996-1999

II kadencja (Sejm II RP) Zobacz: Sejm II RP. II kadencja

II kadencja (Sejm III RP) Zobacz: Sejm III RP. II kadencja

II kadencja (Sejm PRL) Zobacz: Sejm PRL. II kadencja

II kadencja (Senat II RP) Zobacz: Senat II RP. II kadencja

II kadencja (Senat III RP) Zobacz: Senat III RP. II kadencja

II Korpus Polski 1943-1947

II Międzynarodówka Zobacz: Międzynarodówka II

II Rada Stanu Królestwa Polskiego 1832-1841 Zobacz: Rada Stanu Królestwa Polskiego 1815-1867

II Rzeczpospolita Zobacz: historia Polski 1918-1939

II Rzesza Zobacz: Cesarstwo Niemieckie

II wojna bałkańska Zobacz: wojny bałkańskie 1912-1913

II wojna światowa Zobacz: wojna 1939-1945

IIEP

III kadencja (Duma Państwowa) Zobacz: Duma Państwowa (Rosja) 2000-2003

III kadencja (Sejm II RP) Zobacz: Sejm II RP. III kadencja

III kadencja (Sejm III RP) Zobacz: Sejm III RP. III kadencja

III kadencja (Sejm PRL) Zobacz: Sejm PRL. III kadencja

III kadencja (Senat II RP) Zobacz: Senat II RP. III kadencja

III kadencja (Senat III RP) Zobacz: Senat III RP. III kadencja

III konwencja haska Zobacz: Konwencja dotycząca Rozpoczęcia Kroków Nieprzyjacielskich 1907

III Międzynarodówka Zobacz: Międzynarodówka Komunistyczna

III Rada Stanu Królestwa Polskiego 1861-1867 Zobacz: Rada Stanu Królestwa Polskiego 1815-1867

III Rzesza Zobacz: Trzecia Rzesza

IIPE Zobacz: IIEP

ikonografia Zobacz: sztuka wizualna

ILC Zobacz: Międzynarodowa Konferencja Pracy

Ile-de-France

Iliescu Ion (1930- )

Illinois

ILO Zobacz: Międzynarodowa Organizacja Pracy

ilościowe restrykcje handlu Zobacz: ograniczenia ilościowe

ilość pieniądza Zobacz: zasoby pieniężne

ilustracja

image Zobacz: wizerunek

IMCO Zobacz: Międzynarodowa Organizacja Morska

IME Zobacz: Europejski Instytut Walutowy

IMF Zobacz: Międzynarodowy Fundusz Walutowy

imię

imigracja

imiona osób Zobacz: imię

immunitet dyplomatyczny

immunitet jurysdykcyjny

immunitet obcego państwa Zobacz: immunitet państwa

immunitet państwa

immunitet państwa zagranicznego Zobacz: immunitet państwa

immunitet parlamentarny

immunitet parlamentarzysty Zobacz: immunitet parlamentarny

immunitet poselski Zobacz: immunitet parlamentarny

immunologia

IMO Zobacz: Międzynarodowa Organizacja Morska

impeachment

imperator Romanus Zobacz: cesarz rzymski

imperatywny mandat Zobacz: mandat imperatywny

imperializm

Imperium Azteków Zobacz: Aztekowie

implementacja prawa europejskiego w krajowych porządkach prawnych Zobacz: stosowanie prawa UE

import

import czasowy Zobacz: przywóz czasowy

import technologii Zobacz: transfer technologii

import WE Zobacz: przywóz (UE)

import wspólnotowy Zobacz: przywóz (UE)

importowy podatek Zobacz: podatek importowy

impreza handlowa Zobacz: wydarzenie handlowe

impreza kulturalna Zobacz: wydarzenie kulturalne

impreza sportowa Zobacz: wydarzenie sportowe

impreza turystyczna

in dubio pro tributario Zobacz: zasada in dubio pro tributario

in dubio protributario Zobacz: zasada in dubio pro tributario

incest Zobacz: kazirodztwo

incestum Zobacz: kazirodztwo

incompatibilitas Zobacz: niepołączalność urzędów

INCOTERMS

indeks cen

indeksacja płac

indeksowanie

indemnizacja Zobacz: odszkodowanie

indeterminizm Zobacz: determinizm

India Zobacz: Indie

Indiana

Indianie Zobacz: ludność tubylcza

Indie

Indie-historia Zobacz: historia Indii

Indie-konstytucja Zobacz: konstytucja Indii

Indie-miasta Zobacz: miasta Indii

Indie-parlament Zobacz: parlament Indii

Indie-polityka zagraniczna Zobacz: polityka zagraniczna Indii

Indie-regiony Zobacz: regiony Indii

Indigenous and Tribal Peoples Convention Zobacz: Konwencja Nr 169 dotycząca Plemion i Ludów Tubylczych w Krajach Niezależnych 1989

Indochiny

Indonesia Zobacz: Indonezja

Indonezja

Indonezja-parlament Zobacz: parlament Indonezji

Indonezja-regiony Zobacz: regiony Indonezji

indos

industrializacja

indyjska polityka zagraniczna Zobacz: polityka zagraniczna Indii

Indyjski Ocean Zobacz: Ocean Indyjski

indyk Zobacz: drób

indywidualizm

indywidualne gospodarstwo rolne Zobacz: gospodarstwo rodzinne

indywidualne konto emerytalne Zobacz: emerytura dodatkowa

indywidualne zwolnienie z pracy Zobacz: zwolnienie z pracy

indywidualny czas pracy Zobacz: ruchomy czas pracy

infamia

infanticide Zobacz: dzieciobójstwo

inflacja

Inflanty

Inflanty polskie Zobacz: Łatgalia

influenza ptaków Zobacz: ptasia grypa

informacja

informacja-bezpieczeństwo Zobacz: bezpieczeństwo informacyjne

informacja biznesowa Zobacz: informacja gospodarcza

informacja dla konsumenta Zobacz: informacja konsumencka

informacja dla wyborców Zobacz: informacja wyborcza

informacja ekologiczna

informacja ekonomiczna Zobacz: informacja gospodarcza

informacja gospodarcza

informacja handlowa

informacja konsumencka

informacja legislacyjna Zobacz: informacja prawnicza

informacja naukowa

informacja niejawna

informacja o stanie środowiska Zobacz: informacja ekologiczna

informacja o środowisku Zobacz: informacja ekologiczna

informacja-ochrona Zobacz: ochrona informacji

informacja patentowa

informacja poufna Zobacz: informacja niejawna

informacja pracownicza

informacja prawna Zobacz: informacja prawnicza

informacja prawnicza

informacja scentralizowana Zobacz: centralizacja informacji

informacja statystyczna

informacja tajna Zobacz: informacja niejawna

informacja w kampanii wyborczej Zobacz: informacja wyborcza

informacja wyborcza

informacja-zarządzanie Zobacz: zarządzanie informacją

informacje niejawne Zobacz: informacja niejawna

informacyjna działalność Zobacz: działalność informacyjna

informacyjna polityka Zobacz: polityka informacyjna

informacyjna superstrada Zobacz: autostrada informacyjna

informacyjny system zarządzania

informator o bibliotekach

informator o lekach Zobacz: spis leków

informator o parlamentach

informatorzy policyjni Zobacz: tajny współpracownik

informatyk Zobacz: zawód informatyka

informatyka

informatyka medyczna

informatyka prawnicza

informatyka przemysłowa

informatyka-słownik Zobacz: słownik informatyczny

informatyka stosowana

informatyka w biznesie

informatyzacja Zobacz: stosowanie technologii informatycznych

informatyzacja administracji Zobacz: administracja elektroniczna

informatyzacja ksiąg wieczystych Zobacz: elektroniczna księga wieczysta

infostrada Zobacz: autostrada informacyjna

infowar Zobacz: walka informacyjna

infowojna Zobacz: walka informacyjna

infrastruktura gospodarcza

infrastruktura jako usługa Zobacz: chmura obliczeniowa

infrastruktura komunalna

infrastruktura krytyczna

infrastruktura miejska

infrastruktura przemysłowa

infrastruktura rolnictwa Zobacz: środki produkcji rolnej

infrastruktura społeczna

infrastruktura społeczno-kulturalna

infrastruktura transportowa

infrastruktura turystyczna

ingerencja

ingerencja w cudze życie prywatne Zobacz: prawo do prywatności

Inguszetia

Inguszetija Zobacz: Inguszetia

Inhumane Weapons Convention Zobacz: Konwencja o Zakazie lub Ograniczeniu Użycia Pewnych Broni Konwencjonalnych...1980

inicjatywa lokalna na rzecz zatrudnienia

inicjatywa ludowa Zobacz: inicjatywa obywatelska

inicjatywa obywatelska

inicjatywa obywatelska (UE) Zobacz: europejska inicjatywa obywatelska

inicjatywa prawotwórcza Zobacz: inicjatywa ustawodawcza

Inicjatywa Środkowo-Europejska

Inicjatywa Środkowoeuropejska Zobacz: Inicjatywa Środkowo-Europejska

inicjatywa UE Zobacz: inicjatywa unijna

inicjatywa Unii Europejskiej Zobacz: inicjatywa unijna

inicjatywa unijna

inicjatywa ustawodawcza

inicjatywa wspólnotowa Zobacz: inicjatywa unijna

inicjatywa zatrudnienia lokalnego Zobacz: inicjatywa lokalna na rzecz zatrudnienia

Initial Public Offerings Zobacz: emisja papierów wartościowych

inkunabuł

inkwizycja

INMARSAT Zobacz: Konwencja o Utworzeniu Międzynarodowej Organizacji Morskiej Łączności Satelitarnej "INMARSAT" 1976

innowacja

innowacje ekologiczne Zobacz: ekoinnowacja

innowacyjność Zobacz: innowacja

insekt Zobacz: owad

insektycyd

Insel Wollin Zobacz: Wolin

inseminacja sztuczna Zobacz: sztuczne zapłodnienie

insider trading Zobacz: wykorzystywanie informacji wewnętrznych

Inspection of Emigrants Convention Zobacz: Konwencja Nr 21 dotycząca Uproszczenia Inspekcji Emigrantów na Pokładzie Statku 1926

inspekcja budowlana Zobacz: nadzór budowlany

inspekcja celna

inspekcja farmaceutyczna Zobacz: kontrola leków

inspekcja handlowa

inspekcja morska Zobacz: nadzór morski

inspekcja ochrony roślin

inspekcja podatkowa Zobacz: kontrola podatkowa

inspekcja pracy

inspekcja sanitarna

inspekcja szkolna

inspekcja weterynaryjna

inspekcja żywnościowa Zobacz: kontrola żywności

inspektorat ochrony roślin Zobacz: inspekcja ochrony roślin

inspektorat szkolny Zobacz: inspekcja szkolna

instalacja kanalizacyjna Zobacz: kanalizacja

instalacja morska Zobacz: urządzenia na morzu

instalacje budowlane Zobacz: maszyny budowlane

Institut européen de normalisation des télécommunications Zobacz: ETSI

Institut international de planification de l'éducation Zobacz: IIEP

Institut international pour l'unification du droit privé Zobacz: UNIDROIT

Institut monétaire européen Zobacz: Europejski Instytut Walutowy

instrument badawczy Zobacz: aparatura naukowa

instrument ekonomiczny ochrony środowiska

instrument ekonomiczny w ochronie środowiska Zobacz: instrument ekonomiczny ochrony środowiska

instrument financier d'orientation de la pêche Zobacz: Instrument Finansowy Ukierunkowania Rybołówstwa

Instrument Finansowania Rybołówstwa Zobacz: Instrument Finansowy Ukierunkowania Rybołówstwa

instrument finansowy

Instrument Finansowy na Rzecz Gospodarki Rybnej Zobacz: Instrument Finansowy Ukierunkowania Rybołówstwa

Instrument Finansowy Reorientacji Rybołówstwa Zobacz: Instrument Finansowy Ukierunkowania Rybołówstwa

instrument finansowy UE

Instrument Finansowy Ukierunkowania Rybołówstwa

instrument finansowy WE Zobacz: instrument finansowy UE

Instrument Finansowy Wspierania Rybołówstwa Zobacz: Instrument Finansowy Ukierunkowania Rybołówstwa

Instrument IŚE Ochrony Praw Mniejszości 1994

instrument międzynarodowy

instrument pochodny

Instrument Polityki Strukturalnej w Okresie Przedakcesyjnym Zobacz: ISPA

instrument prawny ochrony środowiska Zobacz: umowa dotycząca środowiska

Instrument Reorientacji Rybołówstwa Zobacz: Instrument Finansowy Ukierunkowania Rybołówstwa

instrumentacja medyczna Zobacz: sprzęt medyczny

instrumenty chirurgiczne Zobacz: sprzęt medyczny

instrumenty finansowe islamu Zobacz: islam a ekonomia

instytucja AKP-UE

instytucja AKP-WE Zobacz: instytucja AKP-UE

instytucja badawcza Zobacz: instytucje naukowe

instytucja finansowa

instytucja integracyjna Zobacz: przedsiębiorstwo reintegracyjne

instytucja karna Zobacz: zakład karny

instytucja kredytowa

instytucja kulturalno-oświatowa Zobacz: placówka upowszechniania kultury

instytucja medyczna Zobacz: zakład opieki zdrowotnej

instytucja odmowy zeznań Zobacz: prawo odmowy zeznań

instytucja parabankowa Zobacz: parabank

instytucja polityczna

instytucja pomocy społecznej Zobacz: dom pomocy społecznej

instytucja prezydenta Zobacz: urząd prezydenta

instytucja prezydenta w Polsce Zobacz: urząd prezydenta Polski

instytucja prowadząca pracę socjalną Zobacz: służba socjalna

instytucja publiczna

instytucja UE Zobacz: instytucje Unii Europejskiej

instytucja unijna Zobacz: instytucje Unii Europejskiej

instytucja użyteczności publicznej Zobacz: przedsiębiorstwo użyteczności publicznej

instytucja WE Zobacz: instytucje Wspólnot Europejskich

instytucja wspólnotowa Zobacz: instytucje Wspólnot Europejskich

instytucja wydawnicza

instytucja wyłączenia sędziego Zobacz: wyłączenie sędziego

instytucja wysłuchania publicznego Zobacz: przesłuchanie w komisjach

instytucje centralne

instytucje główne ONZ Zobacz: struktura ONZ

instytucje kulturalne

instytucje naukowe

instytucje nonprofit Zobacz: organizacje niedochodowe

instytucje ochrony praw człowieka

instytucje ochrony prawnej Zobacz: organy ochrony prawnej

instytucje ochrony zdrowia

instytucje oświatowe

instytucje pośrednictwa pracy Zobacz: pośrednictwo pracy

instytucje religijne

instytucje statystyczne

instytucje ubezpieczeniowe Zobacz: towarzystwo ubezpieczeniowe

instytucje Unii Europejskiej

instytucje upowszechniania kultury Zobacz: placówka upowszechniania kultury

instytucje Wspólnot Europejskich

instytucje wyspecjalizowane ONZ Zobacz: organizacje wyspecjalizowane ONZ

instytucjonalizm

instytucjonalne gwarancje konstytutyjności Zobacz: kontrola konstytucyjności

Instytut Literacki w Paryżu

Instytut Naukowo-Badawczy im. Z.Wojciechowskiego Zobacz: Instytut Zachodni

Instytut ONZ ds. Badań nad Rozbrojeniem

Instytut ONZ ds. Badań nad Rozwojem Społecznym

Instytut Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Badań nad Rozbrojeniem Zobacz: Instytut ONZ ds. Badań nad Rozbrojeniem

Instytut Pamięci Narodowej

Instytut Zachodni

Insurekcja Kościuszkowska Zobacz: Powstanie Kościuszkowskie 1794

integracja europejska

integracja europejska a Kościół Zobacz: Kościół a integracja europejska

integracja gospodarcza

integracja gospodarcza Europy Zobacz: europejska integracja gospodarcza

integracja horyzontalna Zobacz: porozumienie horyzontalne

integracja migrantów

integracja monetarna Zobacz: integracja walutowa

integracja niepełnosprawnych

integracja osób niepełnosprawnych Zobacz: integracja niepełnosprawnych

integracja polityczna

integracja przemysłowa

integracja regionalna

integracja społeczna

integracja walutowa

integracja wertykalna Zobacz: porozumienie wertykalne

integracja zachodnioeuropejska Zobacz: integracja europejska

Integrated Customs Tariff of the European Communities Zobacz: TARIC

intelektualista Zobacz: inteligencja (warstwa społ.)

intelektualiści Zobacz: inteligencja (warstwa społ.)

intelektualna własność Zobacz: własność intelektualna

intelektualnej własności prawo Zobacz: prawo własności intelektualnej

inteligencja sztuczna Zobacz: sztuczna inteligencja

inteligencja (warstwa społ.)

inteligentny system transportowy

INTELSAT Zobacz: Umowa w sprawie Międzynarodowej Organizacji Telekomunikacji Satelitarnej "INTELSAT" 1971

intencje wyborcze

Inter-American Commission on Human Rights Zobacz: Międzyamerykańska Komisja Praw Człowieka

Inter-American Convention against Corruption Zobacz: Międzyamerykańska Konwencja o Zwalczaniu Korupcji 1996

Inter-American Convention to Prevent and Punish Torture Zobacz: Międzyamerykańska Konwencja o Zapobieganiu i Karaniu Stosowania Tortur 1985

Inter-American Court of Human Rights Zobacz: Międzyamerykański Trybunał Praw Człowieka

Inter-American Development Bank Zobacz: Międzyamerykański Bank Rozwoju

Inter-Governmental Maritime Consultative Organization Zobacz: Międzynarodowa Organizacja Morska

Inter-Parliamentary Union Zobacz: Unia Międzyparlamentarna

interakcyjność Zobacz: interaktywność

interaktywność

Interamerikanische Entwicklungsbank Zobacz: Międzyamerykański Bank Rozwoju

INTERCOSMOS Zobacz: Porozumienie o Współpracy w Dziedzinie Badań i Wykorzystywania Przestrzeni Kosmicznej w Celach Pokojowych 1976

intercyza Zobacz: umowa majątkowa

interes publiczny

interes w ochronie prawnej

interesy pracownika Zobacz: prawa i obowiązki pracownika

interface Zobacz: wspomaganie użytkownika

Intergovernmental Committee for Migration Zobacz: IOM

Intergovernmental Maritime Consultative Organization Zobacz: Międzynarodowa Organizacja Morska

internacjonalizacja przedsiębiorstwa

internacjonalizm

internacjonalizm proletariacki Zobacz: internacjonalizm

internat

International Air Traffic Association Zobacz: IATA

International Air Transport Association Zobacz: IATA

International Atomic Energy Agency Zobacz: Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej

International Bank for Reconstruction and Development Zobacz: Bank Światowy

International Bank of Reconstruction and Development Zobacz: Bank Światowy

International Bureau of Education Zobacz: Międzynarodowe Biuro Wychowania

International Civil Aviation Organization Zobacz: Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego

International Commercial Terms Zobacz: INCOTERMS

International Commission on Civil Status Zobacz: CIEC

International Committee of the Red Cross Zobacz: Czerwony Krzyż

International Confederation of Free Trade Unions Zobacz: ICFTU

International Convention for the Prevention of Pollution from Ships Zobacz: Międzynarodowa Konwencja o Zapobieganiu Zanieczyszczaniu Morza przez Statki 1973

International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination Zobacz: Międzynarodowa Konwencja w sprawie Likwidacji Wszelkich Form Dyskryminacji Rasowej 1965

International Convention on the Harmonized Commodity Description and Coding System Zobacz: Zharmonizowany System Oznaczania i Kodowania Towarów

International Convention regarding the Transportation of Travellers and Luggage by Rail Zobacz: Konwencja CIV 1970

International Convention to Facilitate the Importation of Commercial Samples and Advertising Material Zobacz: Konwencja Międzynarodowa dla Ułatwienia Importu Próbek Handlowych i Materiału Reklamowego 1952

International Court of Justice Zobacz: Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości

International Covenant on Civil and Political Rights Zobacz: Międzynarodowe Pakty Praw Człowieka 1966

International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights Zobacz: Międzynarodowe Pakty Praw Człowieka 1966

International Criminal Court Zobacz: Międzynarodowy Trybunał Karny

International Criminal Police Organization Zobacz: Interpol

International Criminal Tribunal for Rwanda Zobacz: Międzynarodowy Trybunał Zbrodni Wojennych

International Criminal Tribunale for the former Yugoslavia Zobacz: Międzynarodowy Trybunał Zbrodni Wojennych

International Democrat Union Zobacz: Międzynarodowa Unia Demokratyczna

International Development Association Zobacz: Międzynarodowe Stowarzyszenie Rozwoju

International Energy Agency Zobacz: Międzynarodowa Agencja Energetyki

International Federation for Documentation Zobacz: FID

International Federation of Library Associations and Institutions Zobacz: IFLA

International Finance Corporation Zobacz: Międzynarodowa Korporacja Finansowa

International Institute for Education Planning Zobacz: IIEP

International Institute for the Unification of Private Law Zobacz: UNIDROIT

International Labour Office Zobacz: Międzynarodowe Biuro Pracy

International Labour Organization Zobacz: Międzynarodowa Organizacja Pracy

International Maritime Organization Zobacz: Międzynarodowa Organizacja Morska

International Military Tribunal for the Far East Zobacz: Trybunał Tokijski

International Monetary Fund Zobacz: Międzynarodowy Fundusz Walutowy

International Office of Epizootics Zobacz: OIE

International Organisation for Migration Zobacz: IOM

International Organisation of Supreme Audit Institutions Zobacz: INTOSAI

International Organization for Standardization Zobacz: ISO

International Peasant Council Zobacz: Międzynarodówka Chłopska

International Plant Protection Convention Zobacz: Międzynarodowa Konwencja Ochrony Roślin 1951

International Red Cross Zobacz: Czerwony Krzyż

International Standardization Organization Zobacz: ISO

International Workingmen's Association Zobacz: Międzynarodówka Robotnicza

Internationale Arbeitsorganisation Zobacz: Międzynarodowa Organizacja Pracy

Internationale Démocrate-Chrétienne Zobacz: Międzynarodówka Chrześcijańsko-Demokratyczna

Internationale Entwicklungsgesellschaft Zobacz: Międzynarodowe Stowarzyszenie Rozwoju

Internationale Finanz-Corporation Zobacz: Międzynarodowa Korporacja Finansowa

Internationale Organisation der Obersten Rechnungskontrollbehörden Zobacz: INTOSAI

Internationale Organisation für Standardisierung Zobacz: ISO

Internationale Zivilstands Kommission Zobacz: CIEC

Internationaler Bund Freier Gewerkschaften Zobacz: ICFTU

Internationaler Gerichtshof Zobacz: Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości

Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte Zobacz: Międzynarodowe Pakty Praw Człowieka 1966

Internationaler Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte Zobacz: Międzynarodowe Pakty Praw Człowieka 1966

Internationaler Schiedsgerichtshof Zobacz: Trybunał Stały Arbitrażu

Internationaler Verband der bibliothekarischen Vereine und Institutionen Zobacz: IFLA

Internationaler Währungsfonds Zobacz: Międzynarodowy Fundusz Walutowy

Internationales Abkommen über den Personen- und Gepäckverkehr mit Eisenbahnen Zobacz: Konwencja CIV 1970

internauta

Internet

Internet a wybory

internet banking Zobacz: bankowość elektroniczna

Internet w kampanii wyborczej Zobacz: Internet a wybory

internetowa etyka Zobacz: etyka środków przekazu

internetowy adres Zobacz: adres internetowy

internetowy marketing Zobacz: marketing internetowy

internowani Zobacz: obozy dla internowanych

Interpalamentarische Union Zobacz: Unia Międzyparlamentarna

Interparliamentary Union Zobacz: Unia Międzyparlamentarna

interpelacja parlamentarna

interpelacja poselska Zobacz: interpelacja parlamentarna

Interpol

interpretacja prawa Zobacz: wykładnia prawa

interregnum Zobacz: bezkrólewie

INTERSPUTNIK Zobacz: Porozumienie o Utworzeniu Międzynarodowego Systemu i Organizacji Łączności Kosmicznej "INTERSPUTNIK" 1971

interwencja finansowa

interwencja militarna

interwencja policyjna

interwencja rynkowa

interwencja w Czechosłowacji 1968 Zobacz: Praska Wiosna 1968

interwencja w Iraku 2003

interwencja zbrojna Zobacz: interwencja militarna

interwencja zbrojna w Iraku 2003 Zobacz: interwencja w Iraku 2003

interwencja zbrojna ZSRR na Węgrzech 1956 Zobacz: Rewolucja Węgierska 1956

interwencyjna polityka Zobacz: polityka interwencyjna

interwencyjny zakup Zobacz: zakup interwencyjny

INTOSAI

intranet

Intrastat

introligatorstwo Zobacz: przemysł książkowy

Invalidity Insurance (Agriculture) Convention Zobacz: Konwencja Nr 38 dotycząca Obowiązkowego Ubezpieczenia na Wypadek Inwalidztwa Pracowników Najemnych, Zatrudnionych w Przedsiębiorstwach Rolnych 1933

Invalidity Insurance (Industry, etc.) Convention Zobacz: Konwencja Nr 37 dotycząca Obowiązkowego Ubezpieczenia na Wypadek Inwalidztwa Pracowników Najemnych 1933

Invalidity, Old-Age and Survivors' Benefits Convention Zobacz: Konwencja Nr 128 dotycząca Świadczeń w razie Inwalidztwa, na Starość i w razie Śmierci Żywiciela Rodziny 1967

inwalida Zobacz: osoba niepełnosprawna fizycznie

inwalida wojenny

inwalida wojskowy

inwalidzi wojenni Zobacz: inwalida wojenny

inwalidztwo Zobacz: niezdolność do pracy

inwazja na Liban 1982 Zobacz: wojny izraelsko-arabskie

inwazja w Normandii 1944

inwentaryzacja

inwentarz żywy Zobacz: żywy inwentarz

inwestor budowlany Zobacz: inwestycja budowlana

inwestycja Zobacz: inwestycje

inwestycja bezpośrednia

inwestycja budowlana

inwestycja kapitałowa Zobacz: lokata kapitału

inwestycja międzynarodowa

inwestycja państwowa Zobacz: inwestycja publiczna

inwestycja prywatna

inwestycja przemysłowa

inwestycja publiczna

inwestycja regionalna

inwestycja UE

inwestycja Unii Europejskiej Zobacz: inwestycja UE

inwestycja wspólnotowa Zobacz: inwestycja UE

inwestycja za granicą

inwestycja zagraniczna

inwestycje

inwestycje bezpośrednie Zobacz: inwestycja bezpośrednia

inwestycje proekologiczne Zobacz: finansowanie ochrony środowiska

inwestycje-statystyka Zobacz: statystyka inwestycji

inwestycje zagraniczne Zobacz: inwestycja zagraniczna

inżynier

inżynieria genetyczna

inżynieria lądowa

inżynieria rolna Zobacz: środki produkcji rolnej

inżynieria społeczna Zobacz: socjotechnika

inżynieria wodna

IOE Zobacz: OIE

IOM

IOR Zobacz: Instrument Finansowy Ukierunkowania Rybołówstwa

Iowa

Ipiros Zobacz: Epir

IPN Zobacz: Instytut Pamięci Narodowej

IPO Zobacz: emisja papierów wartościowych

IRA

Irak

Irak-historia Zobacz: historia Iraku

Irak-konstytucja Zobacz: konstytucja Iraku

Iran

Iran-historia Zobacz: historia Iranu

Iran-konstytucja Zobacz: konstytucja Iranu

Iran-polityka zagraniczna Zobacz: polityka zagraniczna Iranu

irańska polityka zagraniczna Zobacz: polityka zagraniczna Iranu

Irańska Republika Muzułmańska Zobacz: Iran

Iraq Zobacz: Irak

Ireland Zobacz: Irlandia

Irian Jaya

Irish Republican Army Zobacz: IRA

Irlandia

Irlandia-historia Zobacz: historia Irlandii

Irlandia-konstytucja Zobacz: konstytucja Irlandii

Irlandia-parlament Zobacz: parlament Irlandii

Irlandia Północna

Irlandia-system polityczny Zobacz: system polityczny Irlandii

Irlandzka Armia Republikańska Zobacz: IRA

irradiacja Zobacz: obróbka radiacyjna

irygacja Zobacz: nawadnianie

ISE 1 Zobacz: Inicjatywa Środkowo-Europejska

ISIL Zobacz: Ad-Dawlah al-Islāmiyyah

ISIS Zobacz: Ad-Dawlah al-Islāmiyyah

islam

islam a chrześcijaństwo Zobacz: islam a Zachód

islam a ekonomia

islam a Europa Zobacz: islam a Zachód

islam a kobieta Zobacz: kobieta w islamie

islam a małżeństwo Zobacz: małżeństwo w islamie

islam a prawa człowieka

islam a świat Zobacz: islam a Zachód

islam a terroryzm

islam a Zachód

islam-organizacje Zobacz: organizacje islamskie

islam-prawo Zobacz: prawo muzułmańskie

islam-sztuka Zobacz: sztuka islamu

Islamic State Zobacz: Ad-Dawlah al-Islāmiyyah

Islamische Deklaration der Menschenrechte Zobacz: Powszechna Islamska Deklaracja Praw Człowieka 1981

islamizm Zobacz: islam

islamofobia

Islamska Deklaracja Praw Człowieka Zobacz: Powszechna Islamska Deklaracja Praw Człowieka 1981

islamska ekonomia Zobacz: islam a ekonomia

Islamska Republika Afganistanu Zobacz: Afganistan

Islamska Republika Iranu Zobacz: Iran

Islamska Republika Mauretańska Zobacz: Mauretania

Islamska Republika Pakistanu Zobacz: Pakistan

Islamska Rewolucja 1978-1979 Zobacz: Rewolucja Islamska 1978-1979

Islamskie Państwo Afganistanu Zobacz: Afganistan

islamskie prawo religijne Zobacz: prawo muzułmańskie

Island Zobacz: Islandia

Islandia

Islandia-konstytucja Zobacz: konstytucja Islandii

Islandia-parlament Zobacz: parlament Islandii

Islandia-system polityczny Zobacz: system polityczny Islandii

islandzki ustrój Zobacz: system polityczny Islandii

ISO

ISPA

Israel Zobacz: Izrael

Istambuł Zobacz: Stambuł

IStGH Zobacz: Międzynarodowy Trybunał Karny

Italia Zobacz: Włochy

ITC (UNCTAD/WTO) Zobacz: Międzynarodowe Centrum Handlu

ITPGR Zobacz: Międzynarodowy Traktat o Zasobach Genetycznych Roślin dla Wyżywienia i Rolnictwa 2001

ITS Zobacz: inteligentny system transportowy

ITUC Zobacz: Międzynarodowa Konfederacja Związków Zawodowych

iudex inhabilis Zobacz: wyłączenie sędziego

iudex suspectus Zobacz: wyłączenie sędziego

ius gentium Zobacz: prawo państw

IV kadencja (Duma Państwowa) Zobacz: Duma Państwowa (Rosja) 2004-2007

IV kadencja (Sejm II RP) Zobacz: Sejm II RP. IV kadencja

IV kadencja (Sejm III RP) Zobacz: Sejm III RP. IV kadencja

IV kadencja (Sejm PRL) Zobacz: Sejm PRL. IV kadencja

IV kadencja (Senat II RP) Zobacz: Senat II RP. IV kadencja

IV kadencja (Senat III RP) Zobacz: Senat III RP. IV kadencja

IV konwencja haska Zobacz: Konwencja dotycząca Praw i Zwyczajów Wojny Lądowej 1907

IV Międzynarodówka Zobacz: Międzynarodówka IV

IV Republika Francuska Zobacz: historia Francji od 1945

IVBV Zobacz: IFLA

Ivory Coast Zobacz: Wybrzeże Kości Słoniowej

Iwan Groźny Zobacz: Iwan IV Groźny (1530-1584)

Iwan IV Groźny (1530-1584)

Iwaszkiewicz Jarosław Zobacz: Iwaszkiewicz Jarosław Leon (1894-1980)

Iwaszkiewicz Jarosław Leon (1894-1980)

IWF Zobacz: Międzynarodowy Fundusz Walutowy

IX kadencja (Sejm PRL) Zobacz: Sejm PRL. IX kadencja

IX kadencja (Senat III RP) Zobacz: Senat III RP. IX kadencja

Izba Deputowanych (Czechy) Zobacz: Izba Poselska (Czechy)

Izba Deputowanych (Dania) Zobacz: parlament Danii

Izba Deputowanych (Luksemburg) Zobacz: parlament Luksemburga

Izba Deputowanych (Meksyk) Zobacz: parlament Meksyku

Izba Deputowanych (Włochy)

Izba Deputowanych (Włochy)-regulamin Zobacz: regulamin Izby Deputowanych (Włochy)

izba druga parlamentu Zobacz: izba wyższa

izba federalna

Izba Gmin (Kanada)

Izba Gmin (Wielka Brytania)

izba gospodarcza Zobacz: izba handlowa i przemysłowa

izba handlowa Zobacz: izba handlowa i przemysłowa

izba handlowa i przemysłowa

Izba Lordów (Wielka Brytania)

Izba Ludowa (NRD) Zobacz: Volkskammer

izba morska

izba niższa

izba obrachunkowa

Izba Poselska (Czechy)

izba przemysłowa Zobacz: izba handlowa i przemysłowa

izba przemysłowo-handlowa Zobacz: izba handlowa i przemysłowa

Izba Reprezentantów (Australia)

Izba Reprezentantów (Belgia)

Izba Reprezentantów (Cypr) Zobacz: parlament Cypru

Izba Reprezentantów (Nowa Zelandia) Zobacz: parlament Nowej Zelandii

Izba Reprezentantów Regionów (Indonezja) Zobacz: parlament Indonezji

Izba Reprezentantów (USA)

izba rolnicza Zobacz: organ reprezentujący sektor rolny

izba skarbowa Zobacz: organ podatkowy

izba wybierana bezpośrednio Zobacz: izba niższa

izba wyższa

izba zawodowa

izolacja akustyczna

izolacja budynku

izolacja cieplna

izolacja ciepłochronna Zobacz: izolacja cieplna

izolacja dźwiękowa Zobacz: izolacja akustyczna

izolacja przeciwdźwiękowa Zobacz: izolacja akustyczna

izolacja społeczna Zobacz: wykluczenie społeczne

izolacja termiczna Zobacz: izolacja cieplna

izolacje cieplne Zobacz: izolacja cieplna

izolacjonizm

izolator Zobacz: materiał izolacyjny

Izrael

Izrael-historia Zobacz: historia Izraela

Izrael-konstytucja Zobacz: konstytucja Izraela

Izrael-parlament Zobacz: parlament Izraela

Izrael-polityka zagraniczna Zobacz: polityka zagraniczna Izraela

Izrael-system polityczny Zobacz: system polityczny Izraela

izraelska polityka zagraniczna Zobacz: polityka zagraniczna Izraela

izraelskie służby specjalne

Jadwiga (1371-1399)

Jadwiga Andegaweńska Zobacz: Jadwiga (1371-1399)

Jadwiga Anjou Zobacz: Jadwiga (1371-1399)

Jagiellonowie

Jagiełło Zobacz: Władysław II Jagiełło (ok. 1351-1434)

JAI Zobacz: przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości

jaja Zobacz: jajko

jajko

Jakarta Zobacz: Dżakarta

jakości koła Zobacz: koło jakości

jakość artykułu Zobacz: jakość produktu

jakość energetyczana budynków Zobacz: certyfikacja energetyczna budynków

jakość kształcenia

jakość nauczania Zobacz: jakość kształcenia

jakość produktu

jakość środowiska naturalnego Zobacz: stan środowiska naturalnego

jakość towaru Zobacz: jakość produktu

jakość w edukacji Zobacz: jakość kształcenia

jakość wody Zobacz: analiza wody

jakość wyrobu Zobacz: jakość produktu

jakość zdrowotna żywności Zobacz: norma żywnościowa

jakość życia

Jakub II (1633-1701)

Jakucja

Jałtańska Konferencja Zobacz: Konferencja w Jałcie 1945

Jamaica Zobacz: Jamajka

Jamajka

jamy Zobacz: jaskinia

Jan I Olbracht (1459-1501)

Jan II Kazimierz (1609-1672)

Jan II Kazimierz Waza Zobacz: Jan II Kazimierz (1609-1672)

Jan III Sobieski (1629-1696)

Jan Kazimierz Zobacz: Jan II Kazimierz (1609-1672)

Jan Olbracht Zobacz: Jan I Olbracht (1459-1501)

Jan Paweł I (1912-1978)

Jan Paweł II (1920-2005)

Jan XXIII (1881-1963)

János Kádár Zobacz: Kadar Janos (1912-1989)

Japonia

Japonia-gospodarka Zobacz: gospodarka Japonii

Japonia-historia Zobacz: historia Japonii

Japonia-konstytucja Zobacz: konstytucja Japonii

Japonia-miasta Zobacz: miasta Japonii

Japonia-parlament Zobacz: parlament Japonii

Japonia-polityka gospodarcza Zobacz: polityka gospodarcza Japonii

Japonia-polityka wewnętrzna Zobacz: polityka wewnętrzna Japonii

Japonia-polityka zagraniczna Zobacz: polityka zagraniczna Japonii

Japonia-regiony Zobacz: regiony Japonii

Japonia-system polityczny Zobacz: system polityczny Japonii

Japonia-ustawodawstwo Zobacz: ustawodawstwo Japonii

Japonia w II wojnie światowej

Japonia wobec Polski Zobacz: polityka Japonii wobec Polski

Japonia-wojna 1939-1945 Zobacz: Japonia w II wojnie światowej

japońska polityka gospodarcza Zobacz: polityka gospodarcza Japonii

japońska polityka wobec Polski Zobacz: polityka Japonii wobec Polski

japońska polityka zagraniczna Zobacz: polityka zagraniczna Japonii

Jarosław Kaczyński Zobacz: Kaczyński Jarosław (1949- )

Jaroszewicz Piotr (1909-1992)

Jaruzelski Wojciech (1923-2014)

jarzyny Zobacz: warzywa

Jasienica Paweł (1909-1970)

jaskinia

Jasna Góra

Jaures Jean (1859-1914)

Java Zobacz: Jawa

Jawa

jawność administracyjna

jawność obrad

jawność procesów decyzyjnych

jawność w postępowaniu administracyjnym Zobacz: jawność administracyjna

jądrowa broń strategiczna Zobacz: strategiczna broń jądrowa

jądrowa broń taktyczna Zobacz: taktyczna broń jądrowa

jednakowe wynagrodzenie Zobacz: równość wynagrodzenia

jednoczenie Europy Zobacz: integracja europejska

jednoizbowość

jednoizbowość parlamentu Zobacz: jednoizbowość

Jednolita Konwencja o Środkach Odurzających 1961

jednolita polityka walutowa

Jednolity Akt Europejski 1986

Jednolity Dokument Administracyjny Zobacz: jednolity dokument celny

jednolity dokument celny

Jednolity Mechanizm Nadzorczy Zobacz: unia bankowa UE

Jednolity mechanizm restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji Zobacz: unia bankowa UE

jednolity patent Zobacz: patent europejski

jednolity rynek cyfrowy

jednolity rynek europejski Zobacz: rynek jednolity

jednolity rynek internetowy Zobacz: jednolity rynek cyfrowy

jednolity rynek online Zobacz: jednolity rynek cyfrowy

jednolity rynek treści cyfrowych Zobacz: jednolity rynek cyfrowy

jednolity rynek wewnętrzny Unii Europejskiej Zobacz: rynek jednolity

jednomandatowe okręgi wyborcze Zobacz: głosowanie w okręgach jednomandatowych

jednoosobowa spółka Skarbu Państwa Zobacz: spółka Skarbu Państwa

jednopartyjność Zobacz: system monopartyjny

jednopartyjny system Zobacz: system monopartyjny

jednostka administracyjna Zobacz: podział administracyjny

jednostka antyterrorystyczna Zobacz: siły specjalne

jednostka federalna

jednostka kliniczna akademii medycznej Zobacz: szpital

jednostka kontrterrorystyczna Zobacz: siły specjalne

jednostka pieniężna Zobacz: waluta

jednostka pływająca

jednostka terytorialna Zobacz: podział administracyjny

jednostka wojskowa

jednostki administracyjne Polski Zobacz: podział administracyjny Polski

jednostki paramilitarne

jedność Kościoła i Państwa Zobacz: stosunek Państwo-Kościół

jednośladowy pojazd Zobacz: pojazd dwukołowy

Jednota Braci Polskich Zobacz: Bracia polscy

Jedwabne 1941

jedynowładztwo Zobacz: monokracja

jedyny żywiciel Zobacz: główny żywiciel

jedzenie Zobacz: żywność

Jefferson Thomas (1743-1826)

Jelcyn Boris (1931-2007)

Jelenia Góra

jeleniogórskie województwo Zobacz: województwo jeleniogórskie

jeleniowate

Jemen

Jemen Południowy Zobacz: były Jemen Południowy

Jemen Północny Zobacz: Jemen

Jemeńska Republika Arabska Zobacz: Jemen

Jemeńska Republika Ludowo-Demokratyczna Zobacz: były Jemen Południowy

jeniec Zobacz: jeńcy wojenni

jeńcy wojenni

Jerozolima

Jerusalem Zobacz: Jerozolima

Jeziorański Jan Nowak Zobacz: Nowak-Jeziorański Jan (1914-2005)

jezioro

Jezioro Mamry Zobacz: Mamry

Jezioro Śniardwy Zobacz: Śniardwy

Jezioro Zegrzyńskie

jeżowszczyzna Zobacz: wielka czystka

jęczmień

Jędrzejewicz Janusz (1885-1951)

język

język a polityka Zobacz: język polityki

język albański

język angielski

język angielski-korespondencja Zobacz: korespondencja w języku angielskim

język angielski-słownik Zobacz: słownik języka angielskiego

język arabski

język białoruski

język bułgarski

język chiński

język czeski

język deskryptorowy Zobacz: tezaurus

język dokumentacyjny Zobacz: język informacyjno-wyszukiwawczy

język duński

język esperanto Zobacz: esperanto

język estoński

język etniczny Zobacz: język naturalny

język europejski

język-filozofia Zobacz: filozofia języka

język fiński

język flamandzki Zobacz: język niderlandzki

język francuski

język francuski-korespondencja Zobacz: korespondencja w języku francuskim

język francuski-słownik Zobacz: słownik języka francuskiego

język grecki

język gruziński

język haseł przedmiotowych

język hebrajski

język hiszpański

język holenderski Zobacz: język niderlandzki

język indeksowania Zobacz: język informacyjno-wyszukiwawczy

język informacyjno-wyszukiwawczy

język japoński

język kazachski Zobacz: język kirgiski

język kazaski Zobacz: język kirgiski

język kirgiski

język komputera Zobacz: język programowania

język koreański

język litewski

język łaciński

język łotewski

język macedoński

język maszynowy Zobacz: język programowania

język migowy Zobacz: urządzenia dla niepełnosprawnych

język mniejszości

język naturalny

język niderlandzki

język niemiecki

język niemiecki-korespondencja Zobacz: korespondencja w języku niemieckim

język niemiecki-słownik Zobacz: słownik języka niemieckiego

język nienawiści Zobacz: mowa nienawiści

język norm prawnych Zobacz: język prawny

język norweski

język obcy

język oficjalny Zobacz: język państwowy

język ojczysty

język państwowy

język polityczny Zobacz: język polityki

język polityki

język polski

język polski-słownik Zobacz: słownik języka polskiego

język portugalski

język prawniczy Zobacz: język prawny

język prawno-sądowy Zobacz: język prawny

język prawny

język programowania

język propagandy

język regionalny

język rosyjski

język rosyjski-słownik Zobacz: słownik języka rosyjskiego

język rumuński

język serbsko-chorwacki

język słowacki

język szwedzki

język środowiskowy

język tekstów prawnych Zobacz: język prawny

język turecki

język ukraiński

język urzędowy Zobacz: język państwowy

język uzbecki

język wewnętrzny Zobacz: język programowania

język węgierski

język wietnamski

język włoski

język zagrożony wymarciem Zobacz: język mniejszości

język zawodowy Zobacz: język środowiskowy

język żywy Zobacz: język naturalny

językowa dyskryminacja Zobacz: dyskryminacja językowa

językowa polityka Zobacz: polityka językowa

językoznawstwo

Jibuti Zobacz: Dżibuti

jihad Zobacz: dżihad

Jimmy Carter Zobacz: Carter James (1924- )

Joannici

job sharing

joint-venture

Jońskie Wyspy Zobacz: Wyspy Jońskie

Jordania

Jordania-konstytucja Zobacz: konstytucja Jordanii

Jordania Zachodnia Zobacz: Palestyna

Jordańskie Królestwo Haszymidzkie Zobacz: Jordania

Journal officiel CE Zobacz: Dziennik Urzędowy UE

Journal officiel UE Zobacz: Dziennik Urzędowy UE

judaica

judaika Zobacz: judaica

judaizm

Jugosławia

Jugosławia-historia Zobacz: historia Jugosławii

Jugosławia-konstytucja Zobacz: konstytucja Jugosławii

Jugosłowiańska Federacyjna Republika Socjalistyczna Zobacz: Jugosławia

Juliusz Cezar Zobacz: Cezar Juliusz (100-44 p.n.e.)

junta Zobacz: reżym wojskowy

Jurandowcy Zobacz: AK na Wileńszczyźnie

jurysdykcja

jurysdykcja eksterytorialna

jurysdykcja krajowa

jurysdykcja rzeczowa Zobacz: właściwość rzeczowa

jurysdykcja terytorialna

jurysdykcja uniwersalna

jurysligwistyka Zobacz: język prawny

jurysprudencja islamu Zobacz: prawo muzułmańskie

Juszczenko Wiktor Andrijowicz (1954- )

Kabardo-Bałkaria

Kabarty-Balker Zobacz: Kabardo-Bałkaria

kabel elektryczny

kabel optotelekomunikacyjny Zobacz: światłowód

kabel optyczny Zobacz: światłowód

kabel radiofoniczny Zobacz: kabel telekomunikacyjny

kabel światłowodowy Zobacz: światłowód

kabel telefoniczny Zobacz: kabel telekomunikacyjny

kabel telegraficzny Zobacz: kabel telekomunikacyjny

kabel telekomunikacyjny

kabotaż morski Zobacz: transport przybrzeżny

kaczka Zobacz: drób

Kaczorowski Ryszard (1919-2010)

Kaczyński Jarosław (1949- )

Kaczyński Lech (1949-2010)

Kadar Janos (1912-1989)

kadaster Zobacz: kataster

kadencja członków Zobacz: powołanie członków

kadencja parlamentu

kadencja Sejmu

kadencja Senatu

kadencja wyborcza Zobacz: kadencja parlamentu

kadm

kadra administracyjna Zobacz: personel administracji

kadra archiwów Zobacz: archiwista

kadra biblioteczna Zobacz: bibliotekarz

kadra kierownicza

kadra lingwistyczna UE Zobacz: służba językowa WE

kadra menedżerska Zobacz: menedżer

kadra naukowa Zobacz: pracownik naukowy

kadra penitencjarna Zobacz: personel więzienia

kadra wojskowa

kadra wyższego szczebla

kadry Zobacz: personel

kadry informacyjne

kadry nauczycielskie Zobacz: nauczyciel

Kair

Kairska Deklaracja Praw Człowieka w Islamie Zobacz: Powszechna Islamska Deklaracja Praw Człowieka 1981

kakao

Kalaallit Nunaat Zobacz: Grenlandia

kaleka Zobacz: osoba niepełnosprawna

kaleka fizyczny Zobacz: osoba niepełnosprawna fizycznie

kaleka umysłowy Zobacz: osoba niepełnosprawna umysłowo

kalendarium

kalendarium wydarzeń Zobacz: kalendarium

kalendarz

kalendarz szkolny Zobacz: rok szkolny

kalendarz UGW

kalendarz wprowadzenia UGW Zobacz: kalendarz UGW

kalendarz wyborczy

kaletnictwo Zobacz: galanteria skórzana

kalibrowanie Zobacz: norma handlowa

Kalifornia

Kalimantan Zobacz: Borneo

Kaliningrad

kaliningradzki obwód Zobacz: Kaliningrad

Kalisia Zobacz: Kalisz

kaliskie województwo Zobacz: województwo kaliskie

Kalisz

kalkulacja kosztów Zobacz: rachunek kosztów

kalwinizm Zobacz: ewangelicyzm reformowany

Kałmucja

Kałmucka ASRR Zobacz: Kałmucja

Kambodża

Kamer van Volksvertegenwoordigers Zobacz: Izba Reprezentantów (Belgia)

Kamerun

kamień

kamień szlachetny

Kamiński Franciszek (1902-2000)

kampania antynikotynowa Zobacz: nikotynizm

kampania informacyjna Zobacz: uwrażliwienie opinii publicznej

kampania napoleońska Zobacz: wojny napoleońskie

kampania reklamowa Zobacz: reklama

kampania wrześniowa 1939

kampania wyborcza

kampania wyborcza w Internecie Zobacz: Internet a wybory

kampania wyborcza w sieci Zobacz: Internet a wybory

kamping Zobacz: camping

Kampinoska Puszcza Zobacz: Puszcza Kampinoska

Kampuchea Zobacz: Kambodża

Kampucza Zobacz: Kambodża

Kanada

Kanada-historia Zobacz: historia Kanady

Kanada-konstytucja Zobacz: konstytucja Kanady

Kanada-parlament Zobacz: parlament Kanady

Kanada-partie polityczne Zobacz: kanadyjskie partie polityczne

Kanada-polityka zagraniczna Zobacz: polityka zagraniczna Kanady

Kanada-system polityczny Zobacz: system polityczny Kanady

Kanada-ustawodawstwo Zobacz: ustawodawstwo Kanady

Kanada-wybory parlamentarne Zobacz: wybory parlamentarne w Kanadzie

kanadyjska Izba Gmin Zobacz: Izba Gmin (Kanada)

kanadyjska polityka zagraniczna Zobacz: polityka zagraniczna Kanady

kanadyjskie partie polityczne

kanalizacja

Kanał Białomorsko-Bałtycki

Kanał Kiloński

kanał morski

Kanał Panamski

Kanał Sueski

kanały miejskie Zobacz: kanalizacja

Kanaryjskie Wyspy Zobacz: Wyspy Kanaryjskie

kancelaria premiera Zobacz: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Kancelaria Prezydenta

Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Zobacz: Kancelaria Prezydenta

Kancelaria Sejmu

Kancelaria Senatu

kanclerz

kandydat

kanoniczne prawo Zobacz: prawo kanoniczne

kanoniczne prawo małżeńskie Zobacz: małżeństwo w prawie kanonicznym

kanonizacja

kanonizowanie Zobacz: kanonizacja

Kansas

Kant-filozofia Zobacz: filozofia Kanta

Kant Immanuel (1724-1804)

kanton (Szwajcaria) Zobacz: jednostka federalna

kantor walutowy Zobacz: obrót dewizowy

kantyzm Zobacz: filozofia Kanta

kaolin Zobacz: ziemie i kamienie

KAPE Zobacz: Krajowa Agencja Poszanowania Energii SA

kapelan Zobacz: duchowieństwo

kapelan policji Zobacz: duszpasterstwo policji

kapelan więzienny Zobacz: duszpasterstwo więzienne

kapelan wojskowy Zobacz: duszpasterstwo wojskowe

kapitalistyczne kraje Zobacz: kraje kapitalistyczne

kapitalizacja rynkowa Zobacz: wartość giełdowa

kapitalizm

kapitał akcyjny Zobacz: kapitał spółki

kapitał intelektualny

kapitał kulturowy

kapitał obarczony ryzykiem Zobacz: venture capital

kapitał obcy

kapitał obrotowy

kapitał podwyższonego ryzyka Zobacz: venture capital

kapitał pracujący Zobacz: kapitał obrotowy

kapitał przemysłowy

kapitał rozwojowy Zobacz: venture capital

kapitał ryzyka Zobacz: venture capital

kapitał spekulacyjny

kapitał społeczny

kapitał spółki

kapitał trwały Zobacz: majątek trwały

kapitał zagraniczny Zobacz: kapitał obcy

kapitał zakładowy spółki Zobacz: kapitał spółki

kapitały obce Zobacz: kapitał obcy

kapitulacja Niemiec Zobacz: koniec II wojny światowej

kaplica Zobacz: kościół

kapłani Zobacz: duchowieństwo

kara

kara administracyjna

kara alternatywna Zobacz: kara zastępcza

kara aresztu Zobacz: areszt

kara cielesna

kara cielesna wobec dzieci Zobacz: karcenie dzieci

kara dożywotniego pozbawienia wolności Zobacz: dożywotne pozbawienie wolności

kara dożywotniego więzienia Zobacz: dożywotne pozbawienie wolności

kara ekologiczna Zobacz: opłaty za zanieczyszczanie

kara fizyczna (prawna) Zobacz: kara cielesna

kara grzywny Zobacz: kara pieniężna

kara konwencjonalna Zobacz: kara umowna

kara majątkowa

kara ograniczenia wolności Zobacz: ograniczenie wolności

kara pieniężna

kara pozbawienia czci Zobacz: infamia

kara pozbawienia wolności Zobacz: pozbawienie wolności

kara pracy na cele społeczne Zobacz: kara zastępcza

kara śmierci

kara umowna

kara wadialna Zobacz: kara umowna

kara więzienia Zobacz: pozbawienie wolności

kara za zanieczyszczanie Zobacz: opłaty za zanieczyszczanie

kara zamienna Zobacz: kara zastępcza

kara zastępcza

Karabach Górski-konflikt Zobacz: problem armeński

karabin Zobacz: broń palna i amunicja

karabin sportowy Zobacz: broń sportowa

Karaczajo-Czerkiesja

Karaibska Wspólnota Zobacz: Caricom

Karaibski Bank Rozwoju Zobacz: CDB

Karaibskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu Zobacz: Caricom

Karaiby

Karaici Zobacz: Karaimi

Karaimi

Karakałpacja

Karakałpakstan Zobacz: Karakałpacja

karanie fizyczne dziecka Zobacz: karcenie dzieci

karcenie dzieci

karcenie małoletnich Zobacz: karcenie dzieci

kardynał

Karelia

Karelska Republika Autonomiczna Zobacz: Karelia

kariera zawodowa

Karkonosze

Karlsruhe

karma dla zwierząt

karmienie naturalne Zobacz: mleko matki

karmienie piersią Zobacz: mleko matki

karmienie zwierząt Zobacz: żywienie zwierząt

karne orzecznictwo Zobacz: orzecznictwo karne

karne postępowanie Zobacz: postępowanie karne

karne prawo Zobacz: prawo karne

karne prawo rzymskie Zobacz: rzymskie prawo karne

Kärnten Zobacz: Karyntia

Karol I (1600-1649)

Karol II Stuart (1630-1685)

Karolingowie

karoshi Zobacz: pracoholizm

Karpacki Euroregion Zobacz: Euroregion Karpacki

Karpaty

Karski Jan (1914-2000)

Karta Bezpieczeństwa Europejskiego 1999

karta do głosowania

karta do głosowania niewypełniona Zobacz: niewypełniona karta do głosowania

Karta Energetyczna Zobacz: Europejska Karta Energetyczna 1991

karta europejska

karta kredytowa Zobacz: pieniądz elektroniczny

Karta Madrycka 1980 Zobacz: Europejska Konwencja Ramowa o Współpracy Transgranicznej między Wspólnotami i Władzami Terytorialnymi 1980

karta międzynarodowa

Karta Narodów Zjednoczonych 1945

Karta Nauczyciela

Karta NZ Zobacz: Karta Narodów Zjednoczonych 1945

Karta o Ochronie Dziedzictwa Cyfrowego 2003

Karta ONZ Zobacz: Karta Narodów Zjednoczonych 1945

Karta Ottawska ds. Promocji Zdrowia 1986

karta płatnicza Zobacz: pieniądz elektroniczny

karta podatkowa

Karta Podstawowych Praw Unii Europejskiej Zobacz: Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej 2000

Karta Polaka

karta praw człowieka

karta praw ofiary Zobacz: pomoc ofiarom

Karta Praw Osób Niepełnosprawnych Zobacz: prawa niepełnosprawnych

Karta Praw Pacjenta Zobacz: prawa pacjenta

Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej 2000

karta rozszerzenia

Karta Socjalna Wspólnoty Europejskiej Zobacz: Europejska Karta Socjalna 1989

Karta Turyńska Zobacz: Europejska Karta Społeczna 1961

Karta UNESCO w sprawie Ochrony Dziedzictwa Cyfrowego Zobacz: Karta o Ochronie Dziedzictwa Cyfrowego 2003

Karta Wspólnotowa Podstawowych Praw Socjalnych Pracowników 1989

Karta z Bogoty Zobacz: Układ o Pokojowym Rozstrzyganiu Sporów 1948

Karta z Punta del Este 1961

karta zdrowia

Kartagina

kartel

kartel zakazany

kartezjanizm Zobacz: racjonalizm

kartofel Zobacz: ziemniak

kartografia

kartoteka zautomatyzowana Zobacz: baza danych

karykatura

Karyntia

kasa chorych

kasa fiskalna

kasa hipoteczna Zobacz: bank hipoteczny

kasa oszczędnościowa

kasa oszczędnościowo-budowlana

kasa rejestrująca Zobacz: kasa fiskalna

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

kasa zapomogowo-pożyczkowa

kasacja

kaseta wideo Zobacz: wideokaseta

Kaspijskie Morze Zobacz: Morze Kaspijskie

kasta Zobacz: system kastowy

Kastylia i La Mancha

Kastylia i La Mancza Zobacz: Kastylia i La Mancha

Kastylia i Leon

Kastylia-La Mancha Zobacz: Kastylia i La Mancha

Kastylia-León Zobacz: Kastylia i Leon

kasyno Zobacz: przemysł rozrywkowy

Kaszmir

Kaszubi

kataklizm Zobacz: klęska żywiołowa

katalog

katalog inkunabułów Zobacz: inkunabuł

katalog przedmiotowy Zobacz: język haseł przedmiotowych

katalog rękopisów Zobacz: rękopis

katalog starych druków Zobacz: inkunabuł

katalogowanie

Katalonia

Katar

Katarzyna II (1729-1796)

Katarzyna II Wielka Zobacz: Katarzyna II (1729-1796)

Katarzyna Wielka Zobacz: Katarzyna II (1729-1796)

kataster

katastralny podatek Zobacz: podatek katastralny

katastrofa drogowa Zobacz: wypadek drogowy

katastrofa ekologiczna Zobacz: degradacja środowiska

katastrofa gibraltarska 1943 Zobacz: katastrofa w Gibraltarze 1943

katastrofa jądrowa Zobacz: awaria jądrowa

katastrofa kolejowa Zobacz: wypadek w komunikacji

katastrofa komunikacyjna Zobacz: wypadek w komunikacji

katastrofa lotnicza Zobacz: wypadek w komunikacji

katastrofa morska Zobacz: wypadek w komunikacji

katastrofa na wodach Zobacz: wypadek w komunikacji

katastrofa samolotowa Zobacz: wypadek w komunikacji

katastrofa transportowa Zobacz: wypadek w komunikacji

katastrofa w Czarnobylu 1986

katastrofa w Gibraltarze 1943

katastrofa w ruchu powietrznym Zobacz: wypadek w komunikacji

katastrofa w Smoleńsku 2010

katastrofa wywołana przez człowieka

katastrofa żywiołowa Zobacz: klęska żywiołowa

katastrofy antropogeniczne Zobacz: katastrofa wywołana przez człowieka

katastrofy spowodowane działalnością człowieka Zobacz: katastrofa wywołana przez człowieka

kategoria socjo-zawodowa

Katelbach Tadeusz (1897-1977)

katolicka doktryna społeczna Zobacz: chrześcijańska nauka społeczna

katolicka nauka społeczna Zobacz: chrześcijańska nauka społeczna

katolickie czasopisma religijne Zobacz: prasa katolicka

katolickie organizacje Zobacz: organizacje katolickie

katolicyzm

Katowice

katowickie województwo Zobacz: województwo katowickie

Katyń 1940

Katyń 2010 Zobacz: katastrofa w Smoleńsku 2010

kaukaskie kraje Zobacz: kraje kaukaskie

Kaukaz

Kaukaz Południowy Zobacz: Zakaukazie

kawaleria Zobacz: wojska lądowe

Kawalerowie Maltańscy Zobacz: Joannici

Kawalerowie Rodyjscy Zobacz: Joannici

Kazachstan

Kazachstan-konstytucja Zobacz: konstytucja Kazachstanu

Kazachstan-mniejszość polska Zobacz: Polacy w Kazachstanie

Kazachstan-polityka zagraniczna Zobacz: polityka zagraniczna Kazachstanu

Kazakstan Zobacz: Kazachstan

kazania papieża Zobacz: dokument papieski

kazanie

Kazaska SRR Zobacz: Kazachstan

Kazimierz I Odnowiciel (1016-1058)

Kazimierz III Wielki (1310-1370)

Kazimierz IV Jagiellończyk (1427-1492)

Kazimierz Jagiellończyk Zobacz: Kazimierz IV Jagiellończyk (1427-1492)

Kazimierz Odnowiciel Zobacz: Kazimierz I Odnowiciel (1016-1058)

Kazimierz Wielki Zobacz: Kazimierz III Wielki (1310-1370)

kazirodztwo

KBE Zobacz: gospodarka oparta na wiedzy

KBN Zobacz: Komitet Badań Naukowych

KBW Zobacz: Krajowe Biuro Wyborcze

KBWE

KBWE-dokument Zobacz: dokument KBWE

KC PZPR

KC PZPR-plenum Zobacz: plenum KC PZPR

Kelles-Kraus Kazimierz (1872-1905)

Kellogg-Briand Pact Zobacz: Pakt Brianda-Kellogga 1928

Kelsen Hans-filozofia Zobacz: filozofia Kelsena

kemping Zobacz: camping

KEN Zobacz: Komisja Edukacji Narodowej 1773-1794

kenesizm Zobacz: keynesizm

Kenia

Kenia-konstytucja Zobacz: konstytucja Kenii

Kennedy John (1917-1963)

Kenya Zobacz: Kenia

keynesizm

KGB

KGRE Zobacz: Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych Europy

kibutz Zobacz: gospodarstwo kolektywne

kidnaperstwo Zobacz: uprowadzenie osoby

kidnaping polityczny Zobacz: uprowadzenie osoby politycznej

kidnapping Zobacz: uprowadzenie osoby

KIE Zobacz: Komitet Integracji Europejskiej

Kielce

Kielecczyzna

kielecki pogrom Żydów Zobacz: pogrom kielecki 1946

kieleckie województwo Zobacz: województwo kieleckie

kierowanie Zobacz: zarządzanie

kierowanie personelem Zobacz: zarządzanie personelem

kierowanie przedsiębiorstwem Zobacz: zarządzanie przedsiębiorstwem

kierowca

kierownictwo Zobacz: kadra kierownicza

kierownictwo polityczne Zobacz: władze partii

kierownictwo wyższego szczebla Zobacz: kadra wyższego szczebla

kierownik gospodarstwa rolnego

kierujący pojazdem Zobacz: kierowca

kierunek polityczny Zobacz: tendencja polityczna

Kiesinger Kurt Georg (1904-1988)

Kiev Zobacz: Kijów

Kijów

KIK

Kiloński Kanał Zobacz: Kanał Kiloński

Kim Dzong Il Zobacz: Kim Jong Il (1942-2011)

Kim Dzongil Zobacz: Kim Jong Il (1942-2011)

Kim Il-Song Zobacz: Kim Ir Sen (1912-1994)

Kim Il Sung Zobacz: Kim Ir Sen (1912-1994)

Kim Ilsong Zobacz: Kim Ir Sen (1912-1994)

Kim Ir-Sen Zobacz: Kim Ir Sen (1912-1994)

Kim Ir Sen (1912-1994)

Kim Jong-il Zobacz: Kim Jong Il (1942-2011)

Kim Jong Il (1942-2011)

Kim Nissei Zobacz: Kim Ir Sen (1912-1994)

Kim Songdzu Zobacz: Kim Ir Sen (1912-1994)

kino

Kioto

Kipriaki Dimokratia Zobacz: Cypr

Kirgistan

Kirgizja Zobacz: Kirgistan

Kiribati

Kisielewski Stefan (1911-1991)

Kissinger Henry (1923- )

klasa chłopska Zobacz: chłopi

klasa kierująca Zobacz: klasa rządząca

klasa robotnicza

klasa rządząca

klasa społeczna

klasa średnia

klasa wyższa

klaster gospodarczy

klaster produkcyjny Zobacz: klaster gospodarczy

klaster przemysłowy Zobacz: klaster gospodarczy

klastering (ekonomia) Zobacz: klaster gospodarczy

klasy społeczne Zobacz: klasa społeczna

klasy wstępne Zobacz: nauczanie przedszkolne

klasy zerowe Zobacz: nauczanie przedszkolne

klasyfikacja

klasyfikacja alfabetyczno-przedmiotowa Zobacz: język haseł przedmiotowych

klasyfikacja budżetowa

klasyfikacja leków Zobacz: spis leków

klasyfikacja statystyczna CPV Zobacz: CPV

klasyfikacja taryfowa Zobacz: nomenklatura taryfowa

Klasztor Paulinów (Częstochowa) Zobacz: Jasna Góra

klauzula abuzywna

klauzula arbitrażowa

klauzula generalna

klauzula konkurencyjna Zobacz: zakaz konkurencji

klauzula największego uprzywilejowania Zobacz: kraj największego uprzywilejowania

klauzula niedozowlona Zobacz: klauzula abuzywna

klauzula ochronna

klauzula ogólna Zobacz: klauzula generalna

klauzula opt-out

klauzula pomocy wzajemnej Zobacz: pomoc wzajemna

klauzula socjalna

klauzula solidarności Zobacz: pomoc wzajemna

klauzula sumienia

klauzula umowna Zobacz: warunki umowy

klauzula umowy Zobacz: warunki umowy

KLD 1990-1994

klej

kler Zobacz: duchowieństwo

klęska ekologiczna Zobacz: degradacja środowiska

klęska elementarna Zobacz: klęska żywiołowa

klęska głodu Zobacz: głód

klęska powodzi Zobacz: powódź

klęska suszy Zobacz: susza

klęska żywiołowa

klęski żywiołowe Zobacz: klęska żywiołowa

klient Zobacz: klientela

klientela

klientelizm

klienting

klimat

klimatologia

klimatyczne strefy Zobacz: strefy klimatyczne

klimatyzacja

klinika Zobacz: szpital

klonowanie

klub integracji społecznej Zobacz: przedsiębiorstwo reintegracyjne

klub parlamentarny

klub parlamentarny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Zobacz: Klub Poselski PZPR

Klub Parlamentarny SLD

Klub Paryski Zobacz: Grupa Dziesięciu

klub polityczny

klub poselski Zobacz: klub parlamentarny

Klub Poselski PZPR

klub poselski SLD Zobacz: Klub Parlamentarny SLD

klub sportowy Zobacz: organizacje sportowe

Klub Ukraiński (Sejm Krajowy)

kluby europejskie Zobacz: promocja idei europejskiej

kluby inteligencji katolickiej Zobacz: KIK

kładka dla pieszych Zobacz: obiekt mostowy

Kłajpeda

kłamstwo

kłamstwo historyczne Zobacz: fałszowanie historii

kłamstwo katyńskie Zobacz: problem katyński

Knesset Zobacz: parlament Izraela

KNF Zobacz: Komisja Nadzoru Finansowego

know-how

knowledge economy Zobacz: gospodarka oparta na wiedzy

KNP 1917-1919 Zobacz: Komitet Narodowy Polski 1917-1919

KNUiFE Zobacz: Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych

koalicja parlamentarna

koalicja polityczna

koalicja wyborcza

koasekuracja

Kobenhavn Zobacz: Kopenhaga

kobieca prasa Zobacz: prasa kobieca

kobiece organizacje Zobacz: organizacje kobiece

kobieta

kobieta-gospodyni domowa Zobacz: gospodyni domowa

kobieta migrująca

kobieta-parlamentarzystka Zobacz: kobieta w parlamencie

kobieta-poseł Zobacz: kobieta w parlamencie

kobieta-pracownik Zobacz: pracownik-kobieta

kobieta-przestępczość Zobacz: przestępczość kobiet

kobieta rolnik

kobieta-uczestnictwo Zobacz: udział kobiet

kobieta w islamie

kobieta w parlamencie

kobieta w polityce

kobieta w Polsce

kobieta w prawie muzułmańskim Zobacz: kobieta w islamie

kobieta w Rosji

kobieta w ZSRR Zobacz: kobieta w Rosji

kobiety w życiu politycznym Zobacz: kobieta w polityce

Kochanowski Jan (1530-1584)

koczownictwo

koczowniczy tryb życia Zobacz: koczownictwo

kodecyzja Zobacz: procedura współdecydowania

kodeks administracyjny

kodeks antydumpingowy Zobacz: ustawodawstwo antydumpingowe

kodeks budowlany

kodeks celny

kodeks celny UE Zobacz: wspólnotowy kodeks celny

kodeks celny Wspólnoty Zobacz: wspólnotowy kodeks celny

kodeks cywilny

Kodeks Dobrej Administracji Zobacz: Europejski Kodeks Dobrej Administracji 2001

kodeks dobrych obyczajów Zobacz: kodeks postępowania

kodeks drogowy

Kodeks Hammurabiego

kodeks handlowy

kodeks honorowy Zobacz: kodeks postępowania

kodeks karny

kodeks karny skarbowy

kodeks karny wykonawczy

kodeks morski

Kodeks Napoleona

kodeks nawigacyjny

kodeks postępowania

kodeks postępowania administracyjnego

kodeks postępowania cywilnego

kodeks postępowania karnego

kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

kodeks pracy

kodeks prawa

kodeks prawa cywilnego Zobacz: kodeks cywilny

kodeks prawa kanonicznego

kodeks prawa pracy Zobacz: kodeks pracy

kodeks prawa wyborczego Zobacz: kodeks wyborczy

kodeks rodzinny

kodeks rodzinny i opiekuńczy Zobacz: kodeks rodzinny

kodeks spółek handlowych

kodeks wojskowy Zobacz: prawo wojskowe

kodeks wyborczy

kodeks wykroczeń

kodyfikacja prawa

kodyfikacja prawa UE

kodyfikacja prawa Unii Europejskiej Zobacz: kodyfikacja prawa UE

kodyfikacja prawa wspólnotowego Zobacz: kodyfikacja prawa UE

kogut Zobacz: drób

kohabitacja polityczna

Kohl Helmut (1930-2017)

Kokkai Zobacz: parlament Japonii

koks

kolaboracja

Kolbe Rajmund (1894-1941)

kolegium do spraw wykroczeń

kolegium ds wykroczeń Zobacz: kolegium do spraw wykroczeń

kolegium karno-administracyjne Zobacz: kolegium do spraw wykroczeń

kolegium odwoławcze

kolej Zobacz: transport kolejowy

kolej dużych prędkości Zobacz: transport dużych prędkości

kolej podziemna Zobacz: metro

kolejnictwo Zobacz: transport kolejowy

kolektor słoneczny

kolektywizm

kolizja drogowa Zobacz: wypadek drogowy

kolizja jurysdykcji

Kolombo

kolonia brytyjska Zobacz: brytyjskie terytoria zamorskie

kolonializm

kolonie zamorskie Zobacz: kraje i terytoria zamorskie

kolonizacja Zobacz: kolonializm

Kolorado

Kolumb Krzysztof Zobacz: odkrycie Ameryki 1492

Kolumbia

Kolumbia-konstytucja Zobacz: konstytucja Kolumbii

koła jakości Zobacz: koło jakości

Kołakowski Leszek (1927-2009)

kołchoz Zobacz: gospodarstwo kolektywne

Kołłątaj Hugo (1750-1812)

koło jakości

koło parlamentarne

Koło Polskie (Duma)

Koło Polskie (Landtag, Prusy)

Koło Polskie (parlament Austrii)

Koło Polskie (parlament Niemiec) Zobacz: Koło Polskie (Reichstag)

Koło Polskie (Rada Państwa, Austria) Zobacz: Koło Polskie (parlament Austrii)

Koło Polskie (Reichstag)

Koło Polskie (sejm pruski) Zobacz: Koło Polskie (Landtag, Prusy)

Koło Polskie w Petersburgu Zobacz: Koło Polskie (Duma)

Koło Polskie w Wiedniu Zobacz: Koło Polskie (parlament Austrii)

koło poselskie Zobacz: koło parlamentarne

komandosi Zobacz: siły specjalne

komandyta Zobacz: spółka komandytowa

komasacja gruntów Zobacz: scalanie gruntów

kombatanci Zobacz: kombatant

kombatant

kombatant AK

kombinowany transport Zobacz: transport kombinowany

komedia polska Zobacz: dramat polski

komentarz do przepisów prawnych Zobacz: komentarz do ustawy

komentarz do ustawy

komentarz prawny Zobacz: komentarz do ustawy

komercjalizacja kultury Zobacz: kultura masowa

komercjalizacja przedsiębiorstw państwowych Zobacz: przekształcenia własnościowe

komercyjne środki przekazu Zobacz: media komercyjne

Komi

Komintern Zobacz: Międzynarodówka Komunistyczna

komis

komisarz ds. dzieci Zobacz: rzecznik praw dzieci

komisarz europejski

Komisarz Praw Człowieka RE

komisja ad hoc

Komisja Edukacji Narodowej 1773-1794

Komisja Europejska

Komisja Gospodarcza dla Europy Zobacz: ECE

Komisja Gospodarcza ds. Afryki [ECA] Zobacz: komisja regionalna ONZ

Komisja Gospodarcza ds. Ameryki Łacińskiej i Karaibów [ECLAC] Zobacz: komisja regionalna ONZ

Komisja Gospodarczo-Społeczna ds. Azji i Pacyfiku [ESCAP] Zobacz: komisja regionalna ONZ

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność"

Komisja Multilateralnej Kontroli Eksportu Strategicznego Zobacz: CoCom

Komisja Nadzoru Finansowego

Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych

komisja nadzwyczajna

Komisja Papierów Wartościowych Zobacz: KPWiG

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd Zobacz: KPWiG

komisja parlamentarna

komisja Parlamentu Europejskiego

Komisja Praw Człowieka Zobacz: Rada Praw Człowieka ONZ

Komisja Praw Człowieka ONZ Zobacz: Rada Praw Człowieka ONZ

Komisja Praw Człowieka RE

komisja regionalna ONZ

komisja rewizyjna

komisja sejmowa

komisja Sejmu Zobacz: komisja sejmowa

komisja senacka

komisja Senatu Zobacz: komisja senacka

Komisja Specjalna do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym

komisja stała

komisja śledcza

komisja trójstronna Zobacz: konferencja trójstronna

Komisja WE Zobacz: Komisja Europejska

Komisja Wenecka Zobacz: Europejska Komisja na rzecz Demokracji przez Prawo

Komisja Wspólnot Europejskich Zobacz: Komisja Europejska

komisja wyborcza

komisje ONZ

komitet administracyjny WE Zobacz: komitet zarządzający (UE)

komitet ambasadorów AKP-UE

komitet ambasadorów AKP-WE Zobacz: komitet ambasadorów AKP-UE

Komitet Badań Naukowych

Komitet Bezpieczeństwa Państwowego Zobacz: KGB

komitet centralny partii Zobacz: władze partii

Komitet Centralny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Zobacz: KC PZPR

Komitet Doradczy EOG Zobacz: Wspólny Komitet Konsultacyjny EOG

komitet doradczy (UE)

komitet doradczy WE Zobacz: komitet doradczy (UE)

Komitet Ekonomiczno-Społeczny WE Zobacz: Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

Komitet Ekonomiczny i Socjalny WE Zobacz: Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

Komitet Ekonomiczny i Społeczny WE Zobacz: Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

Komitet Gospodarczo-Społeczny WE Zobacz: Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

Komitet Integracji Europejskiej

komitet konsultacyjny WE Zobacz: komitet doradczy (UE)

Komitet Koordynacyjny ds. Wielostronnej Kontroli Eksportu Zobacz: CoCom

Komitet Ministrów Rady Europy Zobacz: Komitet Ministrów RE

Komitet Ministrów RE

Komitet Narodowy Polski 1917-1919

Komitet Narodowy Polski w Paryżu Zobacz: Komitet Narodowy Polski 1917-1919

Komitet Obrony Robotników Zobacz: KOR

komitet osiedlowy Zobacz: samorząd mieszkańców

komitet Parlamentu Europejskiego Zobacz: komisja Parlamentu Europejskiego

Komitet Praw Człowieka ONZ

komitet Rady UE

Komitet Regionalny WE Zobacz: Europejski Komitet Regionów

Komitet Regionów Zobacz: Europejski Komitet Regionów

Komitet Regionów Unii Europejskiej Zobacz: Europejski Komitet Regionów

Komitet Regionów Wspólnot Europejskich Zobacz: Europejski Komitet Regionów

komitet regulacyjny (UE)

komitet regulacyjny WE Zobacz: komitet regulacyjny (UE)

Komitet Samoobrony Społecznej "KOR" Zobacz: KOR

Komitet Stałych Przedstawicieli Zobacz: Coreper

komitet (UE)

komitet ustawodawczy WE Zobacz: komitet regulacyjny (UE)

komitet WE Zobacz: komitet (UE)

Komitet Wojewódzki PZPR Zobacz: KW PZPR

komitet wyborczy

Komitet Wyzwolenia Narodów Rosji Zobacz: ruch Własowa

komitet zarządzający (UE)

komitet zarządzający WE Zobacz: komitet zarządzający (UE)

komitety ONZ

komitologia

Kommunistische Partei Deutschlands Zobacz: KPD 1918-1946

komora celna Zobacz: urząd celny

komorne Zobacz: najem lokalu

komornik sądowy

Komorowski-Bór Tadeusz Zobacz: Komorowski Tadeusz (1895-1966)

Komorowski Bronisław (1952- )

Komorowski Tadeusz (1895-1966)

Komory

komórka macierzysta

komórka własna Zobacz: komórka macierzysta

komparatystyka prawnicza Zobacz: prawo porównawcze

kompatybilność Zobacz: połączenie między systemami

kompensacja Zobacz: potrącenie wierzytelności

kompensacja państwa dla ofiar przestępstw Zobacz: państwowa kompensata dla ofiar przestępstw

kompensacyjna umowa Zobacz: umowa kompensacyjna

kompensacyjny handel Zobacz: handel kompensacyjny

kompensata państwowa dla ofiar przestępstw Zobacz: państwowa kompensata dla ofiar przestępstw

kompetencja administracyjna

kompetencja miejscowa Zobacz: jurysdykcja terytorialna

kompetencja rzeczowa Zobacz: właściwość rzeczowa

kompetencja terytorialna Zobacz: jurysdykcja terytorialna

kompetencje do decydowania

kompetencje do doradzania

kompetencje do kontrolowania

kompetencje do mianowania

kompetencje do negocjowania

kompetencje do oceniania

kompetencje do podejmowania decyzji Zobacz: kompetencje do decydowania

kompetencje do podejmowania inicjatywy Zobacz: prawo inicjatywy

kompetencje do prowadzenia negocjacji Zobacz: kompetencje do negocjowania

kompetencje do ratyfikowania

kompetencje do stanowienia aktów wykonawczych

kompetencje do wdrażania

kompetencje doradcze Zobacz: kompetencje do doradzania

kompetencje inicjowania Zobacz: prawo inicjatywy

kompetencje instytucji

kompetencje instytucji (UE)

kompetencje instytucji WE Zobacz: kompetencje instytucji (UE)

kompetencje kontrolne Zobacz: kompetencje do kontrolowania

kompetencje organów administracji publicznej Zobacz: kompetencje władzy wykonawczej

kompetencje państw członkowskich

kompetencje parlamentu

kompetencje Parlamentu Europejskiego

kompetencje prezydenta Zobacz: urząd prezydenta

kompetencje sądu Zobacz: jurysdykcja

kompetencje UE

kompetencje Unii Europejskiej Zobacz: kompetencje UE

kompetencje urzędu Zobacz: kompetencje instytucji

kompetencje ustawodawcze Zobacz: władza ustawodawcza

kompetencje WE Zobacz: kompetencje UE

kompetencje władzy wykonawczej

kompetencje wspólne

kompetencje Wspólnot Europejskich Zobacz: kompetencje UE

kompetencje zewnętrzne WE Zobacz: zewnętrzne kompetencje (UE)

kompleksowe zarządzanie jakością Zobacz: zarządzanie jakością

kompost Zobacz: nawozy organiczne

kompresja etatów Zobacz: redukcja etatów

komputer

komputer osobisty Zobacz: mikrokomputer

komputer personalny Zobacz: mikrokomputer

komputerowa sieć Zobacz: sieć informatyczna

komputerowe prawo Zobacz: prawo komputerowe

komputerowo wspomagane wytwarzanie Zobacz: wytwarzanie wspomagane komputerowo

komputerowy program Zobacz: oprogramowanie

komputerowy program edukacyjny Zobacz: oprogramowanie edukacyjne

komputerowy sprzęt Zobacz: sprzęt komputerowy

komputeryzacja Zobacz: stosowanie technologii informatycznych

komputeryzacja biura Zobacz: automatyzacja biura

komputeryzacja szkół Zobacz: nauczanie wspomagane komputerem

Komuna Paryska 1871

komunalizm

komunalna kasa oszczędności Zobacz: kasa oszczędnościowa

komunalne mienie Zobacz: własność komunalna

komunikacja elektroniczna

komunikacja etyczna Zobacz: etyka środków przekazu

komunikacja interkulturowa Zobacz: komunikacja międzykulturowa

komunikacja masowa Zobacz: komunikowanie masowe

komunikacja miejska Zobacz: transport miejski

komunikacja międzykulturowa

komunikacja pasażerska Zobacz: transport pasażerski

komunikacja podmiejska Zobacz: transport podmiejski

komunikacja polityczna Zobacz: komunikowanie polityczne

komunikat prasowy

komunikatorzy Zobacz: zawód związany z komunikowaniem

komunikatywność Zobacz: umiejętność komunikacji

komunikowanie masowe

komunikowanie polityczne

Komunistická Strana Ceskoslovenska Zobacz: Komunistyczna Partia Czechosłowacji

komunistyczna partia Zobacz: partia komunistyczna

Komunistyczna Partia Chin

Komunistyczna Partia Czechosłowacji

Komunistyczna Partia Federacji Rosyjskiej Zobacz: KPRF

Komunistyczna Partia Francji Zobacz: Francuska Partia Komunistyczna

Komunistyczna Partia Hiszpanii

Komunistyczna Partia Korei Zobacz: Partia Pracy Korei

Komunistyczna Partia Niemiec Zobacz: KPD 1918-1946

Komunistyczna Partia Polski Zobacz: KPP 1918-1938

Komunistyczna Partia Robotnicza Polski Zobacz: KPP 1918-1938

Komunistyczna Partia Rosyjskiej Federacyjnej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej Zobacz: KPRF

Komunistyczna Partia Stanów Zjednoczonych

Komunistyczna Partia Wielkiej Brytanii

Komunistyczna Partia Wietnamu

Komunistyczna Partia Włoch Zobacz: Włoska Partia Komunistyczna

Komunistyczna Partia Zachodniej Ukrainy Zobacz: KPZU 1923-1938

Komunistyczna Partia Związku Radzieckiego Zobacz: KPZR

Komunistyczna partija Zachidnoji Ukrajiny Zobacz: KPZU 1923-1938

komunitarianizm Zobacz: komunitaryzm

komunitaryzm

komunizm

koncentracja gospodarcza

koncentracja ludności

koncentracja przemysłu

koncentracja władzy

koncentrat spożywczy

koncern Zobacz: ugrupowanie gospodarcze

koncern międzynarodowy Zobacz: przedsiębiorstwo wielonarodowe

koncesja

koncesja górnicza

koncesja handlowa

koncesja na świadczenie usług Zobacz: koncesja na usługi

koncesja na usługi

koncesja na usługi przewozowe Zobacz: koncesja transportowa

koncesja na wydobywanie kopalin Zobacz: koncesja górnicza

koncesja transportowa

koncesjonariusz

kondensowanie informacji Zobacz: streszczanie

kondycja finansowa Zobacz: sytuacja finansowa

konfederacja barska 1768

konfederacja państw Zobacz: państwo konfederacyjne

Konfederacja Polski Niepodległej Zobacz: KPN

Konfederacja Szwajcarska Zobacz: Szwajcaria

konfederacja targowicka 1792

konfederacja tarnogrodzka 1715

konfederacja warszawska 1573

konfederacja związków zawodowych

Konferencja Berlińska 1945 Zobacz: Konferencja w Poczdamie 1945

Konferencja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie Zobacz: KBWE

konferencja europejska

konferencja głów państwa Zobacz: spotkanie na szczycie

Konferencja Jałtańska Zobacz: Konferencja w Jałcie 1945

Konferencja Komisji do Spraw Unijnych Parlamentów Unii Europejskiej Zobacz: COSAC

Konferencja Komisji ds. Europejskich Zobacz: COSAC

Konferencja Komisji ds. Wspólnotowych i Europejskich Parlamentów Unii Europejskiej Zobacz: COSAC

Konferencja Komisji Europejskich Zobacz: COSAC

konferencja międzynarodowa

konferencja międzyrządowa (UE)

konferencja międzyrządowa WE Zobacz: konferencja międzyrządowa (UE)

konferencja morska

konferencja na szczycie Zobacz: spotkanie na szczycie

Konferencja Narodów Zjednoczonych do spraw Handlu i Rozwoju Zobacz: Konferencja NZ ds. Handlu i Rozwoju

Konferencja Narodów Zjednoczonych w sprawie Handlu i Rozwoju Zobacz: Konferencja NZ ds. Handlu i Rozwoju

Konferencja NZ ds. Handlu i Rozwoju

konferencja ONZ

Konferencja ONZ ds. Handlu i Rozwoju Zobacz: Konferencja NZ ds. Handlu i Rozwoju

Konferencja Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Handlu i Rozwoju Zobacz: Konferencja NZ ds. Handlu i Rozwoju

konferencja paryska 1919 Zobacz: Konferencja pokojowa w Paryżu 1919-1920

Konferencja Poczdamska Zobacz: Konferencja w Poczdamie 1945

Konferencja pokojowa w Paryżu 1919-1920

konferencja praw człowieka

Konferencja Teherańska Zobacz: Konferencja w Teheranie 1943

konferencja trójstronna

Konferencja w Jałcie 1945

konferencja w Locarno Zobacz: Locarno 1925

Konferencja w Moskwie 1945

Konferencja w Poczdamie 1945

Konferencja w sprawie Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie Zobacz: KBWE

Konferencja w Teheranie 1943

Konferencja Wspólnoty Pacyfiku Zobacz: Sekretariat Wspólnoty Pacyfiku

konferencje międzyalianckie 1941-1945

konferencje Wielkiej Trójki 1941-1945 Zobacz: konferencje międzyalianckie 1941-1945

konfiskata dóbr Zobacz: konfiskata mienia

konfiskata majątku Zobacz: konfiskata mienia

konfiskata mienia

konflikt arabsko-żydowski Zobacz: Żydzi a Arabowie

konflikt asymetryczny Zobacz: wojna asymetryczna

konflikt azersko-ormiański Zobacz: problem armeński

konflikt cypryjski Zobacz: kwestia cypryjska

konflikt etniczny

konflikt gruzińsko-rosyjski 2008 Zobacz: konflikt rosyjsko-gruziński 2008

konflikt handlowy

konflikt interesów

konflikt iracko-kuwejcki 1991 Zobacz: wojna w Zatoce Perskiej 1991

konflikt jugosłowiański Zobacz: problem jugosłowiański

konflikt kaszmirski Zobacz: kwestia Kaszmiru

konflikt krymski Zobacz: sprawa Krymu

konflikt kuwejcki 1991 Zobacz: wojna w Zatoce Perskiej 1991

konflikt międzynarodowy

konflikt międzynarodowy-zapobieganie Zobacz: zapobieganie konfliktom

konflikt o Górny Karabach Zobacz: problem armeński

konflikt pokoleń

konflikt polsko-litewski 1918-1920

konflikt pracy Zobacz: spór pracy

konflikt rasowy

konflikt religijny

konflikt rosyjsko-gruziński 2008

konflikt rosyjsko-ukraiński od 2014 Zobacz: konflikt ukraińsko-rosyjski od 2014

konflikt społeczny

konflikt społeczny-teoria Zobacz: teoria konfliktu społecznego

konflikt ukraińsko-rosyjski od 2014

konflikt w Kosowie 1998-1999

konflikt władzy

konflikt zbrojny Zobacz: wojna

konflikty marokańskie 1905, 1911

konfucjanizm

konglomerat

Kongo

Kongo Belgijskie Zobacz: Demokratyczna Republika Konga

Kongo Brazzaville Zobacz: Kongo

Kongo Francuskie Zobacz: Kongo

Kongo Kinszasa Zobacz: Demokratyczna Republika Konga

Kongo Środkowe Zobacz: Kongo

kongregacja Zobacz: zakon

Kongres Deputowanych (Hiszpania)

Kongres Generalny Meksykańskich Stanów Zjednoczonych Zobacz: parlament Meksyku

Kongres Liberalno-Demokratyczny Zobacz: KLD 1990-1994

Kongres Narodowy Argentyny Zobacz: parlament Argentyny

Kongres Narodowy Federacyjnej Republiki Brazylii Zobacz: parlament Brazylii

kongres partii Zobacz: zjazd partii

Kongres USA

Kongres USA-historia Zobacz: historia parlamentaryzmu USA

Kongres Wiedeński 1814-1815

Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych Europy

Kongresówka Zobacz: Królestwo Polskie

Kongreß der Gemeinden und Regionen Europas Zobacz: Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych Europy

Kongreß der Lokalen und Regionalen Gebietskörperschaften in Europa Zobacz: Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych Europy

koniec II wojny światowej

Königsberg Zobacz: Kaliningrad

Konin

Koninkrijk België Zobacz: Belgia

konińskie województwo Zobacz: województwo konińskie

koniowate Zobacz: zwierzęta wierzchowe

koniunktura gospodarcza

konklawe

konkordat

konkubina Zobacz: wspólne pożycie

konkubinat Zobacz: wspólne pożycie

konkurencja

konkurencja międzynarodowa

konkurencyjność

konkurs EPSO Zobacz: konkurs (UE)

konkurs na stanowisko

konkurs (UE)

konkurs w doborze kadr Zobacz: konkurs na stanowisko

konkurs WE Zobacz: konkurs (UE)

konkwista Zobacz: podbój Ameryki 16 w.

konkwistadorzy Zobacz: podbój Ameryki 16 w.

konopie

KONR Zobacz: ruch Własowa

konserwacja

konserwacja zabytków Zobacz: ochrona zabytków

konserwacja zbiorów Zobacz: ochrona zbiorów

konserwanty Zobacz: środek konserwujący

konserwatywna partia Zobacz: partia konserwatywna

Konserwatywno-Liberalna Partia Unia Polityki Realnej Zobacz: UPR 1989-

konserwatyzm

konserwowanie żywności

konsolidacja prawa UE

konsolidacja prawa Unii Europejskiej Zobacz: konsolidacja prawa UE

konsolidacja prawa wspólnotowego Zobacz: konsolidacja prawa UE

konsorcjum

konspiracja w Polsce 1939-1945 Zobacz: ruch oporu w Polsce 1939-1945

konspiracyjna prasa w Polsce 1939-1945 Zobacz: prasa konspiracyjna w Polsce 1939-1945

Konstantynopol Zobacz: Stambuł

konstruktywizm

konstytuanta

konstytucja

Konstytucja 3 Maja

Konstytucja 1791 Zobacz: Konstytucja 3 Maja

Konstytucja 1807 Zobacz: Konstytucja Księstwa Warszawskiego

Konstytucja 1815 Zobacz: Konstytucja Królestwa Polskiego

Konstytucja 1921

Konstytucja 1935

Konstytucja 1952

Konstytucja 1997

konstytucja Afganistanu

konstytucja afgańska Zobacz: konstytucja Afganistanu

konstytucja Albanii

konstytucja albańska Zobacz: konstytucja Albanii

konstytucja Algierii

konstytucja algierska Zobacz: konstytucja Algierii

konstytucja amerykańska Zobacz: konstytucja USA

konstytucja Andory Zobacz: konstytucja Księstwa Andory

konstytucja Argentyny

konstytucja argentyńska Zobacz: konstytucja Argentyny

konstytucja Armenii

konstytucja armeńska Zobacz: konstytucja Armenii

konstytucja Australii

konstytucja australijska Zobacz: konstytucja Australii

konstytucja austriacka Zobacz: konstytucja Austrii

konstytucja Austrii

konstytucja Belgii

konstytucja belgijska Zobacz: konstytucja Belgii

konstytucja Białorusi

konstytucja białoruska Zobacz: konstytucja Białorusi

konstytucja birmańska Zobacz: konstytucja Birmy

konstytucja Birmy

konstytucja Brazylii

konstytucja brazylijska Zobacz: konstytucja Brazylii

konstytucja brytyjska Zobacz: konstytucja Wielkiej Brytanii

konstytucja Bułgarii

konstytucja bułgarska Zobacz: konstytucja Bułgarii

konstytucja Cesarstwa Niemieckiego 1871

konstytucja Chile

konstytucja chilijska Zobacz: konstytucja Chile

konstytucja Chin

konstytucja chińska Zobacz: konstytucja Chin

konstytucja Chorwacji

konstytucja chorwacka Zobacz: konstytucja Chorwacji

konstytucja Cypru

konstytucja cypryjska Zobacz: konstytucja Cypru

konstytucja Czech

konstytucja Czechosłowacji

konstytucja czechosłowacka Zobacz: konstytucja Czechosłowacji

konstytucja czeska Zobacz: konstytucja Czech

konstytucja Danii

konstytucja dla Europy Zobacz: konstytucja europejska

konstytucja duńska Zobacz: konstytucja Danii

konstytucja egipska Zobacz: konstytucja Egiptu

konstytucja Egiptu

konstytucja Estonii

konstytucja estońska Zobacz: konstytucja Estonii

konstytucja europejska

Konstytucja FAO 1945

konstytucja Federacji Rosyjskiej Zobacz: konstytucja Rosji

konstytucja Filipin

konstytucja filipińska Zobacz: konstytucja Filipin

konstytucja Finlandii

konstytucja fińska Zobacz: konstytucja Finlandii

konstytucja Francji

konstytucja francuska Zobacz: konstytucja Francji

konstytucja Grecji

konstytucja grecka Zobacz: konstytucja Grecji

konstytucja gruzińska Zobacz: konstytucja Gruzji

konstytucja Gruzji

konstytucja Hiszpanii

konstytucja hiszpańska Zobacz: konstytucja Hiszpanii

konstytucja Holandii

konstytucja holenderska Zobacz: konstytucja Holandii

Konstytucja i Konwencja Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego 1992

Konstytucja III Rzeczypospolitej

konstytucja Indii

konstytucja indyjska Zobacz: konstytucja Indii

konstytucja iracka Zobacz: konstytucja Iraku

konstytucja Iraku

konstytucja Iranu

konstytucja irańska Zobacz: konstytucja Iranu

konstytucja Irlandii

konstytucja irlandzka Zobacz: konstytucja Irlandii

konstytucja Islandii

konstytucja islandzka Zobacz: konstytucja Islandii

konstytucja Izraela

konstytucja izraelska Zobacz: konstytucja Izraela

konstytucja Japonii

konstytucja japońska Zobacz: konstytucja Japonii

konstytucja Jordanii

konstytucja jugosławiańska Zobacz: konstytucja Jugosławii

konstytucja Jugosławii

konstytucja Kanady

konstytucja kanadyjska Zobacz: konstytucja Kanady

konstytucja Kazachstanu

konstytucja kazachstańska Zobacz: konstytucja Kazachstanu

konstytucja Kenii

konstytucja kenijska Zobacz: konstytucja Kenii

konstytucja Kolumbii

konstytucja kolumbijska Zobacz: konstytucja Kolumbii

konstytucja Korei Południowej

konstytucja Korei Północnej

konstytucja Kosowa

Konstytucja Królestwa Polskiego

konstytucja Księstwa Andory

konstytucja Księstwa Monako Zobacz: konstytucja Monako

Konstytucja Księstwa Warszawskiego

konstytucja kubańska Zobacz: konstytucja Kuby

konstytucja Kuby

Konstytucja kwietniowa Zobacz: Konstytucja 1935

konstytucja Libanu

konstytucja libańska Zobacz: konstytucja Libanu

konstytucja Liechtensteinu

Konstytucja lipcowa Zobacz: Konstytucja 1952

konstytucja litewska Zobacz: konstytucja Litwy

konstytucja Litwy

konstytucja Luksemburga

konstytucja łotewska Zobacz: konstytucja Łotwy

konstytucja Łotwy

konstytucja Macedonii

konstytucja macedońska Zobacz: konstytucja Macedonii

konstytucja Malty

Konstytucja Mała 1919 Zobacz: Mała Konstytucja 1919

Konstytucja Mała 1947 Zobacz: Mała Konstytucja 1947

Konstytucja Mała 1992 Zobacz: Mała Konstytucja 1992

Konstytucja marcowa Zobacz: Konstytucja 1921

konstytucja Maroka

konstytucja marokańska Zobacz: konstytucja Maroka

konstytucja meksykańska Zobacz: konstytucja Meksyku

konstytucja Meksyku

Konstytucja Międzynarodowej Organizacji Pracy 1919

konstytucja Mołdawii Zobacz: konstytucja Republiki Mołdawii

konstytucja mołdawska Zobacz: konstytucja Republiki Mołdawii

konstytucja Mołdowy Zobacz: konstytucja Republiki Mołdawii

konstytucja monakijska Zobacz: konstytucja Monako

konstytucja Monako

konstytucja Mongolii

Konstytucja MOP Zobacz: Konstytucja Międzynarodowej Organizacji Pracy 1919

konstytucja Myanmaru Zobacz: konstytucja Birmy

konstytucja Niemiec

konstytucja Niemiec 1871 Zobacz: konstytucja Cesarstwa Niemieckiego 1871

konstytucja Niemiec 1919 Zobacz: konstytucja weimarska 1919

konstytucja Niemiec 1949

konstytucja niemiecka Zobacz: konstytucja Niemiec

konstytucja Nihil Novi Zobacz: Sejm Radomski 1505

konstytucja Norwegii

konstytucja norweska Zobacz: konstytucja Norwegii

konstytucja Nowej Zelandii

konstytucja nowozelandzka Zobacz: konstytucja Nowej Zelandii

konstytucja NRD

konstytucja Pakistanu

konstytucja pakistańska Zobacz: konstytucja Pakistanu

konstytucja Polski

Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej Zobacz: Konstytucja 1952

konstytucja Południowej Afryki Zobacz: konstytucja RPA

konstytucja południowokoreańska Zobacz: konstytucja Korei Południowej

konstytucja Portugalii

konstytucja portugalska Zobacz: konstytucja Portugalii

konstytucja północnokoreańska Zobacz: konstytucja Korei Północnej

Konstytucja PRL Zobacz: Konstytucja 1952

konstytucja Prus 1850

konstytucja Prus 1920

konstytucja pruska 1850 Zobacz: konstytucja Prus 1850

konstytucja pruska 1920 Zobacz: konstytucja Prus 1920

konstytucja Republiki Mołdawii

konstytucja Republiki Weimarskiej Zobacz: konstytucja weimarska 1919

konstytucja RFN Zobacz: konstytucja Niemiec 1949

konstytucja Rosji

konstytucja rosyjska Zobacz: konstytucja Rosji

konstytucja RPA

konstytucja Rumunii

konstytucja rumuńska Zobacz: konstytucja Rumunii

Konstytucja Rzeczypospolitej Krakowskiej Zobacz: Konstytucja Wolnego Miasta Krakowa

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 17.03.1921 Zobacz: Konstytucja 1921

konstytucja senegalska Zobacz: konstytucja Senegalu

konstytucja Senegalu

konstytucja Serbii

konstytucja serbska Zobacz: konstytucja Serbii

konstytucja Słowacji

konstytucja słowacka Zobacz: konstytucja Słowacji

konstytucja Słowenii

konstytucja słoweńska Zobacz: konstytucja Słowenii

konstytucja Stanów Zjednoczonych Zobacz: konstytucja USA

konstytucja Szwajcarii

konstytucja szwajcarska Zobacz: konstytucja Szwajcarii

konstytucja Szwecji

konstytucja szwedzka Zobacz: konstytucja Szwecji

Konstytucja Trzeciego Maja Zobacz: Konstytucja 3 Maja

Konstytucja Trzeciej Rzeczypospolitej Zobacz: Konstytucja III Rzeczypospolitej

konstytucja Tunezji

konstytucja tunezyjska Zobacz: konstytucja Tunezji

konstytucja Turcji

konstytucja turecka Zobacz: konstytucja Turcji

konstytucja Ukrainy

konstytucja ukraińska Zobacz: konstytucja Ukrainy

Konstytucja UNESCO 1945 Zobacz: Konwencja dotycząca Utworzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury 1945

konstytucja urugwajska Zobacz: konstytucja Urugwaju

konstytucja Urugwaju

konstytucja USA

konstytucja USA-poprawki Zobacz: poprawka do konstytucji USA

konstytucja Watykanu

konstytucja watykańska Zobacz: konstytucja Watykanu

konstytucja weimarska 1919

konstytucja Wenezueli

konstytucja wenezuelska Zobacz: konstytucja Wenezueli

konstytucja Węgier

konstytucja węgierska Zobacz: konstytucja Węgier

konstytucja Wielkiej Brytanii

konstytucja wietnamska Zobacz: konstytucja Wietnamu

konstytucja Wietnamu

konstytucja Włoch

konstytucja włoska Zobacz: konstytucja Włoch

Konstytucja Wolnego Miasta Gdańska

Konstytucja Wolnego Miasta Krakowa

konstytucja Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej Zobacz: konstytucja Wielkiej Brytanii

konstytucja ZSRR

konstytucjonalizm

konstytucjonalizm-historia Zobacz: historia konstytucjonalizmu

konstytucyjna ochrona własności Zobacz: ochrona własności

konstytucyjna odpowiedzialność Zobacz: odpowiedzialność konstytucyjna

konstytucyjne orzecznictwo Zobacz: orzecznictwo konstytucyjne

konstytucyjne prawa i obowiązki obywatela Zobacz: prawa i obowiązki obywateli

konstytucyjne prawo Zobacz: prawo konstytucyjne

Konstytucyjni Demokraci 1905-1921

konstytucyjność prawa Zobacz: kontrola konstytucyjności

konstytucyjność ustaw Zobacz: kontrola konstytucyjności

konsul

konsulat

konsultacja ludowa Zobacz: konsultacja społeczna

konsultacja pracownicza

konsultacja społeczna

konsultacje otwarte Zobacz: konsultacje publiczne

konsultacje publiczne

konsultacje trójstronne Zobacz: konferencja trójstronna

konsultant Zobacz: doradztwo

konsumencka polityka Zobacz: polityka konsumencka

konsument

konsumeryzm Zobacz: ochrona konsumenta

konsumpcja

konsumpcja gospodarstwa domowego

konsumpcja indywidualna

konsumpcja krajowa

konsumpcja na głowę

konsumpcja przemysłowa

konsumpcja światowa

konsumpcja w gospodarstwie domowym Zobacz: konsumpcja gospodarstwa domowego

konsumpcja wewnętrzna Zobacz: konsumpcja krajowa

konsumpcja wody Zobacz: zużycie wody

konsumpcja żywności

konsumpcyjny podatek Zobacz: podatek konsumpcyjny

kontakty handlowe Zobacz: stosunki handlowe

kontener

konto Zobacz: rachunek

kontrakt Zobacz: umowa cywilna

kontrakt dzierżawy Zobacz: umowa dzierżawy

kontrakt handlowy Zobacz: umowa w obrocie handlowym

kontrakt kompensacyjny Zobacz: umowa kompensacyjna

kontrakt menedżerski Zobacz: umowa menedżerska

kontrakt na dostawy Zobacz: umowa dostawy

kontrakt na roboty budowlane Zobacz: umowa o roboty budowlane

kontrakt na usługi Zobacz: umowa o świadczenie usług

kontrakt najmu Zobacz: umowa najmu

kontrakt offsetowy Zobacz: umowa kompensacyjna

kontrakt opcyjny Zobacz: umowa opcji

kontrakt publiczny Zobacz: zamówienia publiczne

kontrakt regionalny

kontrakt rząd-region Zobacz: kontrakt regionalny

kontrakt terminowy Zobacz: transakcja terminowa

kontrakt w obrocie gospodarczym Zobacz: umowa w obrocie gospodarczym

kontrakt wojewódzki Zobacz: kontrakt regionalny

kontraktacja

kontraktacja produktów rolnych Zobacz: kontraktacja

kontraktorzy Zobacz: prywatna firma wojskowa

kontrasygnata

kontrasygnowanie Zobacz: kontrasygnata

kontratypy Zobacz: wyłączenie odpowiedzialności karnej

kontrola administracji

kontrola administracyjna

kontrola bankowa Zobacz: nadzór bankowy

kontrola budowlana Zobacz: nadzór budowlany

kontrola budżetowa

kontrola celna Zobacz: inspekcja celna

kontrola cen

kontrola dewizowa

kontrola działalności gospodarczej Zobacz: kontrola gospodarcza

kontrola działalności kredytowej Zobacz: kontrola kredytu

kontrola eksportu

kontrola finansowa

kontrola fiskalna Zobacz: kontrola podatkowa

kontrola fuzji

kontrola gospodarcza

kontrola graniczna

kontrola importu

kontrola jakości leków Zobacz: kontrola leków

kontrola jakości produktów przemysłowych

kontrola jakości produktów rolnych

kontrola komunikowania

kontrola konstytucyjności

kontrola kredytu

kontrola ksiąg rachunkowych Zobacz: rewizja ksiąg

kontrola leków

kontrola migracji Zobacz: regulacja migracji

kontrola na granicy Zobacz: kontrola graniczna

kontrola NIK

kontrola obrotu z zagranicą Zobacz: inspekcja celna

kontrola osiągnięć ucznia Zobacz: sprawdzanie wiedzy

kontrola parlamentarna

kontrola płynności

kontrola podatkowa

kontrola policyjna

kontrola połączeń Zobacz: kontrola fuzji

kontrola pomocy państwowej

kontrola postępów uczniów Zobacz: sprawdzanie wiedzy

kontrola produkcji

kontrola produkcji żywności Zobacz: kontrola żywności

kontrola rachunków Zobacz: rewizja ksiąg

kontrola ruchu drogowego

kontrola ruchu lotniczego

kontrola ruchu powietrznego Zobacz: kontrola ruchu lotniczego

kontrola rynku

kontrola sanitarna Zobacz: inspekcja sanitarna

kontrola sądowa Zobacz: rewizja sądowa

kontrola skarbowa Zobacz: kontrola finansowa

kontrola społeczna

kontrola UE Zobacz: kontrola unijna

kontrola Unii Europejskiej Zobacz: kontrola unijna

kontrola unijna

kontrola urodzeń Zobacz: regulacja urodzeń

kontrola weterynaryjna Zobacz: inspekcja weterynaryjna

kontrola wewnętrzna Zobacz: audyt

kontrola wody Zobacz: gospodarka wodna

kontrola wspólnotowa Zobacz: kontrola unijna

kontrola wykonania budżetu Zobacz: kontrola budżetowa

kontrola wymiany walut Zobacz: kontrola dewizowa

kontrola zagrożeń Zobacz: zarządzanie ryzykiem

kontrola zanieczyszczeń

kontrola zarządcza

kontrola zbrojeń

kontrola zdrowotności roślin Zobacz: inspekcja ochrony roślin

kontrola żywności

kontroling Zobacz: controlling

kontrreformacja Zobacz: reformacja

kontrterroryzm Zobacz: walka z terroryzmem

kontrwywiad Zobacz: tajne służby

kontrwywiad wojskowy Zobacz: wywiad wojskowy

kontynentalny szelf Zobacz: szelf kontynentalny

kontyngent Zobacz: ograniczenia ilościowe

kontyngent celny

kontyngent połowów Zobacz: kwota połowowa

kontyngent taryfowy Zobacz: kontyngent celny

Konungariket Sverige Zobacz: Szwecja

Konvention über die Bekämpfung der rechtswidrigen Inbesitznahme von Luftfahrzeugen Zobacz: Konwencja o Zwalczaniu Bezprawnego Zawładnięcia Statkami Powietrznymi 1970

Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten Zobacz: Europejska Konwencja Praw Człowieka 1950

konwencja 90/436/EEC Zobacz: Konwencja w sprawie Eliminowania Podwójnego Opodatkowania w Przypadku Korekty Zysków Przedsiębiorstw Powiązanych 1990

konwencja AKP-UE

konwencja AKP-WE Zobacz: konwencja AKP-UE

Konwencja Antydopingowa 1989

konwencja antykorupcyjna Zobacz: umowa dotycząca korupcji

Konwencja Arbitrażowa w sprawie Eliminacji Podwójnego Opodatkowania w związku z Korektą Zysków Przedsiębiorstw Powiązanych Zobacz: Konwencja w sprawie Eliminowania Podwójnego Opodatkowania w Przypadku Korekty Zysków Przedsiębiorstw Powiązanych 1990

Konwencja A.T.A. 1961 Zobacz: Konwencja Celna w sprawie Karnetu A.T.A. dla Odprawy Warunkowej Towarów 1961

Konwencja Ateńska w sprawie Przewozu Morzem Pasażerów i ich Bagażu 1974

Konwencja Bazylejska o Kontroli Transgranicznego Przemieszczania i Usuwania Odpadów Niebezpiecznych 1989

Konwencja Berneńska o Ochronie Dzieł Literackich i Artystycznych Zobacz: Akt Paryski Konwencji Berneńskiej o Ochronie Dzieł Literackich i Artystycznych 1971

Konwencja Berneńska o Ochronie Europejskiej Dzikiej Przyrody Zobacz: Konwencja o Ochronie Gatunków Dzikiej Flory i Fauny Europejskiej...1979

Konwencja Bioetyczna Zobacz: Konwencja o Prawach Człowieka i Biomedycynie 1997

konwencja bońska 1979 Zobacz: Konwencja o Ochronie Wędrownych Dziko Żyjących Gatunków Zwierząt 1979

konwencja brukselska 1924 Zobacz: Międzynarodowa Konwencja o Ujednostajnieniu Niektórych Zasad dotyczących Konosamentów 1924

konwencja brukselska 1952 Zobacz: Międzynarodowa Konwencja w sprawie Zajęcia (Aresztu) Statków Morskich 1952

konwencja brukselska 1961 Zobacz: Konwencja Celna dotycząca Ułatwień przy Przywozie Towarów Przeznaczonych do Wystawiania...1961

konwencja brukselska 1962 Zobacz: Konwencja Brukselska o Odpowiedzialności Armatorów Eksploatujących Statki o Napędzie Jądrowym 1962

konwencja brukselska 1963 Zobacz: Konwencja Brukselska Uzupełniająca Konwencję Paryską...1963

konwencja brukselska 1968 Zobacz: Konwencja o Kompetencji Sądów i Wykonywaniu Orzeczeń w sprawach Cywilnych i Handlowych 1968

konwencja brukselska 1969 Zobacz: Międzynarodowa Konwencja o Odpowiedzialności Cywilnej za Szkody Spowodowane Zanieczyszczeniem Olejami 1969

konwencja brukselska 1971 Zobacz: Międzynarodowa Konwencja o Utworzeniu Międzynarodowego Funduszu Odszkodowań za Szkody Spowodowane Zanieczyszczeniem Olejami 1971

konwencja brukselska 1974 Zobacz: Międzynarodowa Konwencja o Rozpowszechnianiu Sygnałów Przenoszących Programy, Przekazywanych za Pośrednictwem Satelity 1974

Konwencja Brukselska o Odpowiedzialności Armatorów Eksploatujących Statki o Napędzie Jądrowym 1962

Konwencja Brukselska Uzupełniająca Konwencję Paryską...1963

Konwencja Brukselska w sprawie Zajęcia (Aresztu) Statków Morskich Zobacz: Międzynarodowa Konwencja w sprawie Zajęcia (Aresztu) Statków Morskich 1952

Konwencja Celna dotycząca Czasowego Przywozu Materiału Pedagogicznego 1970

Konwencja Celna dotycząca Czasowego Przywozu Wyposażenia Naukowego 1968

Konwencja Celna dotycząca Czasowego Przywozu Wyposażenia Zawodowego 1961

Konwencja Celna dotycząca Międzynarodowego Przewozu Towarów z Zastosowaniem Karnetów TIR Zobacz: Konwencja TIR 1975

Konwencja Celna dotycząca Ułatwień przy Przywozie Towarów Przeznaczonych do Wystawiania...1961

Konwencja Celna w sprawie Czasowego Przywozu Handlowych Pojazdów Drogowych 1956

Konwencja Celna w sprawie Czasowego Przywozu Prywatnych Pojazdów Drogowych 1954

Konwencja Celna w sprawie Karnetu A.T.A. dla Odprawy Warunkowej Towarów 1961

Konwencja Celna w sprawie Kontenerów 1972

konwencja CIEC Zobacz: dokument CIEC

Konwencja CIV 1970

konwencja CLC 69 Zobacz: Międzynarodowa Konwencja o Odpowiedzialności Cywilnej za Szkody Spowodowane Zanieczyszczeniem Olejami 1969

konwencja CLC 92 Zobacz: Międzynarodowa Konwencja o Odpowiedzialności Cywilnej za Szkody Spowodowane Zanieczyszczeniem Olejami 1992

Konwencja CMR 1956

Konwencja COTIF 1980

Konwencja Cywilnoprawna o Korupcji Zobacz: Cywilnoprawna Konwencja o Korupcji 1999

Konwencja dotycząca Cywilnych Aspektów Uprowadzenia Dziecka za Granicę 1980

Konwencja dotycząca Kolizji Praw w Przedmiocie Formy Rozporządzeń Testamentowych 1961

Konwencja dotycząca Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej Zobacz: Europejska Konwencja o Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej 1954

Konwencja dotycząca Międzynarodowej Klasyfikacji Patentów na Wynalazki Zobacz: Europejska Konwencja o Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej 1954

Konwencja dotycząca Minimalnych Norm Zabezpieczenia Społecznego Zobacz: Konwencja Nr 102 o Zabezpieczeniu Społecznym (norma minimalna) 1952

Konwencja dotycząca Ochrony Europejskiej Przyrody Żywej i Naturalnych Siedlisk Zobacz: Konwencja o Ochronie Gatunków Dzikiej Flory i Fauny Europejskiej...1979

Konwencja dotycząca Odprawy Czasowej 1990

Konwencja dotycząca Praw i Obowiązków Mocarstw i Osób Neutralnych w razie Wojny Lądowej 1907

Konwencja dotycząca Praw i Zwyczajów Wojny Lądowej 1907

Konwencja dotycząca Procedury Cywilnej 1905

Konwencja dotycząca Procedury Cywilnej 1954

Konwencja dotycząca Przywilejów i Immunitetów Narodów Zjednoczonych 1946

Konwencja dotycząca Rozpoczęcia Kroków Nieprzyjacielskich 1907

Konwencja dotycząca Statusu Bezpaństwowców 1954

Konwencja dotycząca Statusu Uchodźców 1951

Konwencja dotycząca Środków Zmierzających do Zakazu i Zapobiegania Nielegalnemu Przywozowi, Wywozowi i Przenoszeniu Własności Dóbr Kultury 1970

Konwencja dotycząca Ubezwłasnowolnienia i Analogicznych Zarządzeń Opiekuńczych 1905

Konwencja dotycząca Ułatwień Celnych dla Turystyki 1954

Konwencja dotycząca Unifikacji Elementów Prawa Patentowego Zobacz: Konwencja o Ujednoliceniu Niektórych Elementów Prawa Patentowego 1963

Konwencja dotycząca Unifikacji Formalności związanych ze Złożeniem Podania o Patent Zobacz: Europejska Konwencja dotycząca Formalności Wymaganych dla Zgłoszeń Patentowych 1953

Konwencja dotycząca Uproszczenia i Unifikacji Procedury Zgłoszenia Patentu Zobacz: Europejska Konwencja dotycząca Formalności Wymaganych dla Zgłoszeń Patentowych 1953

Konwencja dotycząca Uregulowania Opieki nad Małoletnimi 1902

Konwencja dotycząca Ustanowienia Systemu Rejestracji Testamentów Zobacz: Konwencja o Wprowadzeniu Systemu Rejestracji Testamentów 1972

Konwencja dotycząca Utrzymania Praw w dziedzinie Zabezpieczenia Społecznego Zobacz: Konwencja Nr 157 dotycząca Ustanowienia Międzynarodowego Systemu Zachowania Praw w zakresie Zabezpieczenia Społecznego 1982

Konwencja dotycząca Utworzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury 1945

Konwencja dotycząca Uznawania i Wykonalności Orzeczeń Odnoszących się do Obowiązków Alimentacyjnych Zobacz: Konwencja o Uznawaniu i Wykonywaniu Orzeczeń Odnoszących się do Obowiązków Alimentacyjnych 1973

Konwencja dotycząca Wstrzymania Papierów Wartościowych na Okaziciela w Ruchu Międzynarodowym Zobacz: Konwencja o Blokadzie Papierów Wartościowych na Okaziciela w Obrocie Międzynarodowym 1970

Konwencja dotycząca Zniesienia Pracy Przymusowej Zobacz: Konwencja Nr 105 o Zniesieniu Pracy Przymusowej 1957

konwencja dublińska Zobacz: Konwencja Wyznaczająca Państwo Odpowiedzialne za Rozpatrywanie Wniosków o Azyl ...1990

konwencja europejska

Konwencja Europejska o Funkcjach Konsularnych Zobacz: Europejska Konwencja o Funkcjach Konsularnych 1967

Konwencja Europejska o Informacji o Prawie Obcym 1968

Konwencja Europejska o Międzynarodowej Ważności Wyroków Karnych Zobacz: Europejska Konwencja o Międzynarodowej Ważności Wyroków Karnych 1970

Konwencja Europejska o Międzynarodowym Arbitrażu Handlowym 1961

Konwencja Europejska o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności Zobacz: Europejska Konwencja Praw Człowieka 1950

Konwencja Europejska w sprawie Aktów Przemocy i Wybryków Widzów w Czasie Imprez Sportowych, a w szczególności Meczów Piłki Nożnej Zobacz: Europejska Konwencja w sprawie Przemocy i Ekscesów Widzów w Czasie Imprez Sportowych...1985

Konwencja EWG o Wzajemnym Uznawaniu Spółek i innych Osób Prawnych 1968

konwencja genewska 1952 Zobacz: Konwencja Międzynarodowa dla Ułatwienia Importu Próbek Handlowych i Materiału Reklamowego 1952

konwencja genewska 1956 Zobacz: Konwencja Celna w sprawie Czasowego Przywozu Handlowych Pojazdów Drogowych 1956

konwencja genewska 1972 Zobacz: Międzynarodowa Konwencja o Bezpiecznych Kontenerach 1972

konwencja genewska 1979 Zobacz: Konwencja w sprawie Transgranicznego Zanieczyszczania Powietrza na Dalekie Odległości 1979

Konwencja Genewska o Ochronie Osób Cywilnych podczas Wojny (IV konwencja) Zobacz: Konwencje Genewskie 1949

Konwencja Genewska o Polepszeniu Losu Rannych, Chorych i Rozbitków Sił Zbrojnych na Morzu (II konwencja) Zobacz: Konwencje Genewskie 1949

Konwencja Genewska o Polepszeniu Losu Rannych i Chorych w Armiach Czynnych (I konwencja) Zobacz: Konwencje Genewskie 1949

Konwencja Genewska o Położeniu Prawnym Uchodźców Zobacz: Konwencja dotycząca Statusu Uchodźców 1951

Konwencja Genewska o Ruchu Drogowym Zobacz: Konwencja o Ruchu Drogowym 1949

Konwencja Genewska o Traktowaniu Jeńców Wojennych (III konwencja) Zobacz: Konwencje Genewskie 1949

Konwencja Genewska w sprawie transgranicznego zanieczyszczenia powietrza na dalekie odległości Zobacz: Konwencja w sprawie Transgranicznego Zanieczyszczania Powietrza na Dalekie Odległości 1979

konwencja haska 1902 Zobacz: Konwencja dotycząca Uregulowania Opieki nad Małoletnimi 1902

konwencja haska 1954 Zobacz: Europejska Konwencja Kulturalna 1954

konwencja haska 1961 Zobacz: Konwencja Znosząca Wymóg Legalizacji Zagranicznych Dokumentów Urzędowych 1961

konwencja haska 1970 Zobacz: Konwencja o Zwalczaniu Bezprawnego Zawładnięcia Statkami Powietrznymi 1970

konwencja haska 1973 Zobacz: Konwencja o Prawie Właściwym dla Zobowiązań Alimentacyjnych 1973

konwencja haska 1993 Zobacz: Konwencja o Ochronie Dzieci i Współpracy w Dziedzinie Przysposobienia Międzynarodowego 1993

Konwencja haska o umowach jurysdykcyjnych Zobacz: Konwencja o Wyborze Ugód Sądowych 2005

Konwencja Haska o Zniesieniu Wymogu Uwierzytelniania Zagranicznych Dokumentów Publicznych 1961 Zobacz: Konwencja Znosząca Wymóg Legalizacji Zagranicznych Dokumentów Urzędowych 1961

konwencja helsińska 1974 Zobacz: Konwencja o Ochronie Środowiska Morskiego Obszaru Morza Bałtyckiego 1974

konwencja helsińska 1992 Zobacz: Konwencja o Ochronie Środowiska Morskiego Obszaru Morza Bałtyckiego 1992

konwencja ILO Zobacz: konwencja MOP

Konwencja Karnoprawna w sprawie Korupcji Zobacz: Prawnokarna Konwencja o Korupcji 1999

Konwencja Kontenerów Pool Zobacz: Konwencja o Traktowaniu Celnym Kontenerów Pool w Przewozie Międzynarodowym 1994

konwencja londyńska 1968 Zobacz: Europejska Konwencja o Zniesieniu Wymogu Legalizacji Dokumentów Sporządzonych przez Przedstawicieli Dyplomatycznych lub Urzędników Konsularnych 1968

konwencja londyńska 1969 Zobacz: Międzynarodowa Konwencja o Pomierzaniu Pojemności Statków 1969

konwencja londyńska 1973 Zobacz: Międzynarodowa Konwencja o Zapobieganiu Zanieczyszczaniu Morza przez Statki 1973

konwencja londyńska 1976 Zobacz: Konwencja o Ograniczeniu Odpowiedzialności za Roszczenia Morskie 1976

konwencja lotnicza

konwencja MARPOL Zobacz: Międzynarodowa Konwencja o Zapobieganiu Zanieczyszczaniu Morza przez Statki 1973

konwencja międzynarodowa

Konwencja Międzynarodowa dla Ułatwienia Importu Próbek Handlowych i Materiału Reklamowego 1952

Konwencja Międzynarodowa dotycząca Opjum 1925

Konwencja Międzynarodowa o Przewozie Osób i Bagażu Kolejami (CIV) Zobacz: Konwencja CIV 1970

Konwencja Międzynarodowa o Ujednoliceniu Niektórych Zasad dotyczących Immunitetów Statków Państwowych 1926

Konwencja Międzynarodowa o Ujednoliceniu Niektórych Zasad, Odnoszących się do Przywilejów i Hipotek Morskich Zobacz: Konwencja Międzynarodowa o Ujednostajnieniu Niektórych Zasad, Odnoszących się do Przywilejów i Hipotek Morskich 1926

Konwencja Międzynarodowa o Ujednostajnieniu Niektórych Zasad dotyczących Immunitetów Statków Państwowych Zobacz: Konwencja Międzynarodowa o Ujednoliceniu Niektórych Zasad dotyczących Immunitetów Statków Państwowych 1926

Konwencja Międzynarodowa o Ujednostajnieniu Niektórych Zasad dotyczących Ograniczenia Odpowiedzialności Właścicieli Statków Morskich 1924

Konwencja Międzynarodowa o Ujednostajnieniu Niektórych Zasad, Odnoszących się do Przywilejów i Hipotek Morskich 1926

Konwencja Międzynarodowa o Zwalczaniu Zaraźliwych Chorób Zwierzęcych 1935

konwencja międzynarodowa ONZ Zobacz: konwencja ONZ

Konwencja Międzynarodowa w sprawie Ochrony Wszystkich Osób przed Wymuszonymi Zaginięciami Zobacz: Międzynarodowa Konwencja o Ochronie Wszystkich Osób przed Wymuszonym Zniknięciem 2006

Konwencja Międzynarodowej Rady Badań Morza 1964

Konwencja modelowa Narodów Zjednoczonych w sprawie unikania podwójnego opodatkowania między państwami rozwiniętymi a rozwijającymi się Zobacz: Konwencja modelowa ONZ w sprawie unikania podwójnego opodatkowania między państwami rozwiniętymi a rozwijającymi się

Konwencja modelowa ONZ w sprawie unikania podwójnego opodatkowania między państwami rozwiniętymi a rozwijającymi się

Konwencja modelowa Organizacji Narodów Zjednoczonych w sprawie unikania podwójnego opodatkowania między państwami rozwiniętymi a rozwijającymi się Zobacz: Konwencja modelowa ONZ w sprawie unikania podwójnego opodatkowania między państwami rozwiniętymi a rozwijającymi się

konwencja monachijska 1973 Zobacz: Konwencja o Udzielaniu Patentów Europejskich 1973

konwencja montrealska 1971 Zobacz: Konwencja o Zwalczaniu Bezprawnych Czynów Skierowanych przeciwko Bezpieczeństwu Lotnictwa Cywilnego 1971

konwencja montrealska 1999 Zobacz: Konwencja o Ujednostajnieniu Niektórych Prawideł dotyczących Międzynarodowego Przewozu Powietrznego 1999

konwencja MOP

konwencja MOP nr 2 1919 r. Zobacz: Konwencja Nr 2 dotycząca Bezrobocia 1919

konwencja MOP nr 8 1920 r. Zobacz: Konwencja Nr 8 dotycząca Odszkodowania na Wypadek Bezrobocia z Powodu Rozbicia się Statku 1920

konwencja MOP nr 12 1921 r. Zobacz: Konwencja Nr 12 dotycząca Odszkodowań za Nieszczęśliwe Wypadki w Rolnictwie 1921

konwencja MOP nr 17 1925 r. Zobacz: Konwencja Nr 17 dotycząca Odszkodowania za Wypadki przy Pracy 1925

konwencja MOP nr 18 1925 r. Zobacz: Konwencja Nr 18 dotycząca Odszkodowania za Choroby Zawodowe 1925

konwencja MOP nr 19 1925 r. Zobacz: Konwencja Nr 19 dotycząca Traktowania Pracowników Obcych na Równi z Krajowymi...1925

konwencja MOP nr 24 1927 r. Zobacz: Konwencja Nr 24 dotycząca Ubezpieczenia na Wypadek Choroby 1927

konwencja MOP nr 25 1927 r. Zobacz: Konwencja Nr 25 dotycząca Ubezpieczenia na Wypadek Choroby Pracowników Rolnych 1927

konwencja MOP nr 26 1928 r. Zobacz: Konwencja Nr 26 dotycząca Ustanowienia Metod Ustalania Płac Minimalnych 1928

konwencja MOP nr 29 1930 r. Zobacz: Konwencja Nr 29 dotycząca Pracy Przymusowej lub Obowiązkowej 1930

konwencja MOP nr 34 1933 r. Zobacz: Konwencja Nr 96 dotycząca Płatnych Biur Pośrednictwa Pracy 1949

konwencja MOP nr 35 1933 r. Zobacz: Konwencja Nr 35 dotycząca Obowiązkowego Ubezpieczenia na Starość Pracowników Najemnych 1933

konwencja MOP nr 36 1933 r. Zobacz: Konwencja Nr 36 dotycząca Obowiązkowego Ubezpieczenia na Starość Pracowników Najemnych, Zatrudnionych w Przedsiębiorstwach Rolnych 1933

konwencja MOP nr 37 1933 r. Zobacz: Konwencja Nr 37 dotycząca Obowiązkowego Ubezpieczenia na Wypadek Inwalidztwa Pracowników Najemnych 1933

konwencja MOP nr 38 1933 r. Zobacz: Konwencja Nr 38 dotycząca Obowiązkowego Ubezpieczenia na Wypadek Inwalidztwa Pracowników Najemnych, Zatrudnionych w Przedsiębiorstwach Rolnych 1933

konwencja MOP nr 39 1933 r. Zobacz: Konwencja Nr 39 dotycząca Obowiązkowego Ubezpieczenia na Wypadek Śmierci Pracowników Najemnych 1933

konwencja MOP nr 40 1933 r. Zobacz: Konwencja Nr 40 dotycząca Obowiązkowego Ubezpieczenia na Wypadek Śmierci Pracowników Najemnych, Zatrudnionych w Przedsiębiorstwach Rolnych 1933

konwencja MOP nr 42 1934 r. Zobacz: Konwencja Nr 42 dotycząca Odszkodowania za Choroby Zawodowe 1934

konwencja MOP nr 47 1935 r. Zobacz: Konwencja Nr 47 dotycząca Skrócenia Czasu Pracy do Czterdziestu Godzin Tygodniowo 1935

konwencja MOP nr 48 1935 r. Zobacz: Konwencja Nr 48 dotycząca Ustanowienia Międzynarodowego Systemu Zachowania Uprawnień w Ubezpieczeniu 1935

konwencja MOP nr 81 1947 r. Zobacz: Konwencja Nr 81 dotycząca Inspekcji Pracy w Przemyśle i Handlu 1947

konwencja MOP nr 87 1948 r. Zobacz: Konwencja Nr 87 dotycząca Wolności Związkowej i Ochrony Praw Związkowych 1948

konwencja MOP nr 88 1948 r. Zobacz: Konwencja Nr 88 dotycząca Organizacji Służb Zatrudnienia 1948

konwencja MOP nr 94 1949 r. Zobacz: Konwencja Nr 94 dotycząca Postanowień o Pracy w Umowach Zawieranych przez Władze Publiczne 1949

konwencja MOP nr 95 1949 r. Zobacz: Konwencja Nr 95 dotycząca Ochrony Płacy 1949

konwencja MOP nr 96 1949 r. Zobacz: Konwencja Nr 96 dotycząca Płatnych Biur Pośrednictwa Pracy 1949

konwencja MOP nr 98 1949 r. Zobacz: Konwencja Nr 98 dotycząca Stosowania Zasad Prawa Organizowania się i Rokowań Zbiorowych 1949

konwencja MOP nr 99 1951 r. Zobacz: Konwencja Nr 99 dotycząca Metod Ustalania Płac Minimalnych w Rolnictwie 1951

konwencja MOP nr 100 1951 r. Zobacz: Konwencja Nr 100 dotycząca Jednakowego Wynagrodzenia dla Pracujących Mężczyzn i Kobiet 1951

konwencja MOP nr 102 1952 r. Zobacz: Konwencja Nr 102 o Zabezpieczeniu Społecznym (norma minimalna) 1952

konwencja MOP nr 103 1952 r. Zobacz: Konwencja Nr 103 dotycząca Ochrony Macierzyństwa 1952

konwencja MOP nr 105 1957 r. Zobacz: Konwencja Nr 105 o Zniesieniu Pracy Przymusowej 1957

konwencja MOP nr 111 1958 r. Zobacz: Konwencja Nr 111 dotycząca Dyskryminacji w zakresie Zatrudnienia i Wykonywania Zawodu 1958

konwencja MOP nr 115 1960 r. Zobacz: Konwencja Nr 115 dotycząca Ochrony Pracowników przed Promieniowaniem Jonizującym 1960

konwencja MOP nr 117 1962 r. Zobacz: Konwencja Nr 117 dotycząca Podstawowych Celów i Norm Polityki Społecznej 1962

konwencja MOP nr 118 1962 r. Zobacz: Konwencja Nr 118 dotycząca Równości Traktowania Obywateli Własnych i Obcych...1962

konwencja MOP nr 122 1964 r. Zobacz: Konwencja Nr 122 dotycząca Polityki Zatrudnienia 1964

konwencja MOP nr 129 1969 r. Zobacz: Konwencja Nr 129 dotycząca Inspekcji Pracy w Rolnictwie 1969

konwencja MOP nr 131 1970 r. Zobacz: Konwencja Nr 131 dotycząca Ustalania Płac Minimalnych...1970

konwencja MOP nr 132 1970 r. Zobacz: Konwencja Nr 132 dotycząca Corocznych Płatnych Urlopów 1970

konwencja MOP nr 136 1971 r. Zobacz: Konwencja Nr 136 dotycząca Ochrony przed Niebezpieczeństwem Zatrucia Benzenem 1971

konwencja MOP nr 138 1973 r. Zobacz: Konwencja Nr 138 dotycząca Najniższego Wieku Dopuszczenia do Zatrudnienia 1973

konwencja MOP nr 144 1976 r. Zobacz: Konwencja Nr 144 dotycząca Trójstronnych Konsultacji w zakresie Wprowadzenia w Życie Norm w sprawie Pracy 1976

konwencja MOP nr 148 1977 r. Zobacz: Konwencja Nr 148 dotycząca Ochrony Pracowników przed Zagrożeniami Zawodowymi...1977

konwencja MOP nr 149 1977 r. Zobacz: Konwencja Nr 149 dotycząca Zatrudnienia oraz Warunków Pracy i Życia Personelu Pielęgniarskiego 1977

konwencja MOP nr 150 1978 r. Zobacz: Konwencja Nr 150 dotycząca Administracji Pracy 1978

konwencja MOP nr 151 1978 r. Zobacz: Konwencja Nr 151 dotycząca Ochrony Prawa Organizowania się i Procedury Określania Warunków Zatrudnienia w Służbie Publicznej 1978

konwencja MOP nr 157 1982 r. Zobacz: Konwencja Nr 157 dotycząca Ustanowienia Międzynarodowego Systemu Zachowania Praw w zakresie Zabezpieczenia Społecznego 1982

konwencja MOP nr 158 1982 r. Zobacz: Konwencja Nr 158 dotycząca Rozwiązania Stosunku Pracy...1982

konwencja MOP nr 159 1983 r. Zobacz: Konwencja Nr 159 dotycząca Rehabilitacji Zawodowej i Zatrudnienia Osób Niepełnosprawnych 1983

konwencja MOP nr 168 1988 r. Zobacz: Konwencja Nr 168 dotycząca Popierania Zatrudnienia i Ochrony przed Bezrobociem 1988

konwencja MOP nr 181 1997 r. Zobacz: Konwencja Nr 181 dotycząca Prywatnych Biur Pośrednictwa Pracy 1997

konwencja MOP nr 183 2000 r. Zobacz: Konwencja Nr 183 dotycząca Ochrony Macierzyństwa 2000

konwencja morska

konwencja moskiewska 1972 Zobacz: Konwencja o Rozstrzyganiu w drodze Arbitrażu Sporów Cywilnoprawnych...1972

konwencja Narodów Zjednoczonych Zobacz: konwencja ONZ

Konwencja Narodów Zjednoczonych dotycząca Niezależnych Gwarancji i Akredytyw Standby 1995

Konwencja Narodów Zjednoczonych o Immunitetach Jurysdykcyjnych Państw i ich Własności 2004

Konwencja Narodów Zjednoczonych o Korzystaniu z Komunikacji Elektronicznej w umowach międzynarodowych Zobacz: Konwencja ONZ o Wykorzystywaniu Komunikacji Elektronicznej w Kontraktach Międzynarodowych 2005

Konwencja Narodów Zjednoczonych o Prawach Osób Niepełnosprawnych Zobacz: Konwencja o Prawach Osób Niepełnosprawnych 2006

Konwencja Narodów Zjednoczonych o Prawie Morza 1982

Konwencja Narodów Zjednoczonych o Przewozie Towarów Drogą Morską 1978

Konwencja Narodów Zjednoczonych o Umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów Zobacz: Konwencja o Umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów 1980

Konwencja Narodów Zjednoczonych przeciwko Korupcji 2003

Konwencja Narodów Zjednoczonych przeciwko Międzynarodowej Przestępczości Zorganizowanej 2000

konwencja nowojorska 1958 Zobacz: Konwencja o Uznawaniu i Wykonywaniu Zagranicznych Orzeczeń Arbitrażowych 1958

Konwencja Nr 1 dotycząca Ograniczenia Czasu Pracy...1919

Konwencja Nr 2 dotycząca Bezrobocia 1919

Konwencja Nr 3 dotycząca Zatrudnienia Kobiet przed i po Porodzie 1919 Zobacz: Konwencja Nr 103 dotycząca Ochrony Macierzyństwa 1952

Konwencja Nr 4 dotycząca Zatrudnienia Kobiet w Nocy 1919 Zobacz: Konwencja Nr 171 dotycząca Pracy Nocnej 1990

Konwencja Nr 5 dotycząca Określenia Najniższego Wieku Dopuszczania Dzieci do Pracy Przemysłowej 1919 Zobacz: Konwencja Nr 138 dotycząca Najniższego Wieku Dopuszczenia do Zatrudnienia 1973

Konwencja Nr 6 dotycząca Pracy Nocnej Młodocianych w Przemyśle 1919 Zobacz: Konwencja Nr 90 dotycząca Pracy Nocnej Młodocianych w Przemyśle 1948

Konwencja Nr 7 dotycząca Najniższego Wieku Dopuszczania Dzieci do Pracy w Marynarce 1920 Zobacz: Konwencja Nr 138 dotycząca Najniższego Wieku Dopuszczenia do Zatrudnienia 1973

Konwencja Nr 8 dotycząca Odszkodowania na Wypadek Bezrobocia z Powodu Rozbicia się Statku 1920

Konwencja Nr 9 dotycząca Pośrednictwa Pracy dla Marynarzy 1920

Konwencja Nr 10 dotycząca Wieku Dopuszczania Dzieci do Pracy w Rolnictwie 1921 Zobacz: Konwencja Nr 138 dotycząca Najniższego Wieku Dopuszczenia do Zatrudnienia 1973

Konwencja Nr 11 dotycząca Prawa Zrzeszania się i Koalicji Pracowników Rolnych 1921

Konwencja Nr 12 dotycząca Odszkodowań za Nieszczęśliwe Wypadki w Rolnictwie 1921

Konwencja Nr 13 dotycząca Używania Bieli Ołowianej w Malarstwie 1921

Konwencja Nr 14 dotycząca Odpoczynku Tygodniowego w Zakładach Przemysłowych 1921

Konwencja Nr 15 dotycząca Najniższego Wieku Dopuszczania Młodocianych do Pracy w Pomieszczeniach Podpokładowych i w Kotłowniach 1921 Zobacz: Konwencja Nr 138 dotycząca Najniższego Wieku Dopuszczenia do Zatrudnienia 1973

Konwencja Nr 16 dotycząca Obowiązkowych Oględzin Lekarskich...1921

Konwencja Nr 17 dotycząca Odszkodowania za Wypadki przy Pracy 1925

Konwencja Nr 18 dotycząca Odszkodowania za Choroby Zawodowe 1925

Konwencja Nr 19 dotycząca Traktowania Pracowników Obcych na Równi z Krajowymi...1925

Konwencja Nr 20 dotycząca Pracy Nocnej w Piekarniach 1925

Konwencja Nr 21 dotycząca Uproszczenia Inspekcji Emigrantów na Pokładzie Statku 1926

Konwencja Nr 22 dotycząca Umowy Najmu Marynarzy 1926

Konwencja Nr 23 dotycząca Repatriacji Marynarzy 1926 Zobacz: Konwencja Nr 166 dotycząca Repatriacji Marynarzy 1987

Konwencja Nr 24 dotycząca Ubezpieczenia na Wypadek Choroby 1927

Konwencja Nr 25 dotycząca Ubezpieczenia na Wypadek Choroby Pracowników Rolnych 1927

Konwencja Nr 26 dotycząca Ustanowienia Metod Ustalania Płac Minimalnych 1928

Konwencja Nr 27 dotycząca Wskazywania Wagi na Ciężkich Przesyłkach Przewożonych na Statkach 1929

Konwencja Nr 28 dotycząca Ochrony przed Wypadkami Pracowników Zatrudnionych przy Załadunku i Wyładunku Statków 1929 Zobacz: Konwencja Nr 152 dotycząca Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Przeładunkach Portowych 1979

Konwencja Nr 29 dotycząca Pracy Przymusowej lub Obowiązkowej 1930

Konwencja Nr 30 dotycząca Uregulowania Czasu Pracy w Handlu i w Biurach 1930

Konwencja Nr 32 dotycząca Ochrony przed Wypadkami Pracowników Zatrudnionych przy Załadunku i Wyładunku Statków (zrewidowana) 1932 Zobacz: Konwencja Nr 152 dotycząca Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Przeładunkach Portowych 1979

Konwencja Nr 33 dotycząca Wieku Dopuszczania Dzieci do Pracy w Zawodach Nieprzemysłowych 1932 Zobacz: Konwencja Nr 138 dotycząca Najniższego Wieku Dopuszczenia do Zatrudnienia 1973

Konwencja Nr 34 dotycząca Płatnych Biur Pośrednictwa Pracy 1933 Zobacz: Konwencja Nr 96 dotycząca Płatnych Biur Pośrednictwa Pracy 1949

Konwencja Nr 35 dotycząca Obowiązkowego Ubezpieczenia na Starość Pracowników Najemnych 1933

Konwencja Nr 36 dotycząca Obowiązkowego Ubezpieczenia na Starość Pracowników Najemnych, Zatrudnionych w Przedsiębiorstwach Rolnych 1933

Konwencja Nr 37 dotycząca Obowiązkowego Ubezpieczenia na Wypadek Inwalidztwa Pracowników Najemnych 1933

Konwencja Nr 38 dotycząca Obowiązkowego Ubezpieczenia na Wypadek Inwalidztwa Pracowników Najemnych, Zatrudnionych w Przedsiębiorstwach Rolnych 1933

Konwencja Nr 39 dotycząca Obowiązkowego Ubezpieczenia na Wypadek Śmierci Pracowników Najemnych 1933

Konwencja Nr 40 dotycząca Obowiązkowego Ubezpieczenia na Wypadek Śmierci Pracowników Najemnych, Zatrudnionych w Przedsiębiorstwach Rolnych 1933

Konwencja Nr 41 dotycząca Zatrudnienia Kobiet w Nocy (zrewidowana) 1934 Zobacz: Konwencja Nr 171 dotycząca Pracy Nocnej 1990

Konwencja Nr 42 dotycząca Odszkodowania za Choroby Zawodowe 1934

Konwencja Nr 43 dotycząca Czasu Pracy w Zautomatyzowanych Hutach Szkła Płaskiego 1934

Konwencja Nr 44 dotycząca Zapewnienia Bezrobotnym nie z Własnej Winy Odszkodowań lub Zasiłków 1934 Zobacz: Konwencja Nr 168 dotycząca Popierania Zatrudnienia i Ochrony przed Bezrobociem 1988

Konwencja Nr 45 dotycząca Zatrudnienia Kobiet przy Pracach pod Ziemią...1935

Konwencja Nr 47 dotycząca Skrócenia Czasu Pracy do Czterdziestu Godzin Tygodniowo 1935

Konwencja Nr 48 dotycząca Ustanowienia Międzynarodowego Systemu Zachowania Uprawnień w Ubezpieczeniu 1935

Konwencja Nr 49 dotycząca Skrócenia Czasu Pracy w Hutach Szkła Wyrabiających Butelki 1935

Konwencja Nr 52 dotycząca Corocznych Płatnych Urlopów 1936 Zobacz: Konwencja Nr 132 dotycząca Corocznych Płatnych Urlopów 1970

Konwencja Nr 53 dotycząca Minimalnych Kwalifikacji Zawodowych Kapitanów i Oficerów Marynarki Handlowej 1936

Konwencja Nr 55 dotycząca Obowiązków Armatora...1936

Konwencja Nr 56 dotycząca Ubezpieczenia Marynarzy na Wypadek Choroby 1936 Zobacz: Konwencja Nr 165 dotycząca Zabezpieczenia Społecznego Marynarzy 1987

Konwencja Nr 58 dotycząca Najniższego Wieku Dopuszczania Dzieci do Pracy na Morzu (zewidowana) 1936 Zobacz: Konwencja Nr 138 dotycząca Najniższego Wieku Dopuszczenia do Zatrudnienia 1973

Konwencja Nr 59 dotycząca Najniższego Wieku Dopuszczania Dzieci do Pracy Przemysłowej (zrewidowana) 1937 Zobacz: Konwencja Nr 138 dotycząca Najniższego Wieku Dopuszczenia do Zatrudnienia 1973

Konwencja Nr 60 dotycząca Wieku Dopuszczania Dzieci do Pracy w Zawodach Nieprzemysłowych (zrewidowana) 1937 Zobacz: Konwencja Nr 138 dotycząca Najniższego Wieku Dopuszczenia do Zatrudnienia 1973

Konwencja Nr 62 dotycząca Przepisów o Bezpieczeństwie w Przemyśle Budowlanym 1937

Konwencja Nr 63 dotycząca Statystyki Płac i Czasu Pracy...1938

Konwencja Nr 67 dotycząca Czasu Pracy i Wypoczynku w Transporcie Drogowym 1939 Zobacz: Konwencja Nr 153 dotycząca Czasu Pracy i Wypoczynku w Transporcie Drogowym 1979

Konwencja Nr 68 dotycząca Zaopatrzenia w Żywność i Służby Wyżywienia Załóg na Statkach 1946

Konwencja Nr 69 dotycząca Świadectwa Kwalifikacyjnego Kucharzy Okrętowych 1946

Konwencja Nr 70 dotycząca Zabezpieczenia Społecznego Marynarzy 1946

Konwencja Nr 71 dotycząca Rent Marynarzy 1946

Konwencja Nr 72 dotycząca Płatnych Urlopów dla Marynarzy 1946 Zobacz: Konwencja Nr 146 dotycząca Corocznego Płatnego Urlopu dla Marynarzy 1976

Konwencja Nr 73 dotycząca Badania Lekarskiego Marynarzy 1946

Konwencja Nr 74 dotycząca Świadectw Kwalifikacyjnych Starszych Marynarzy 1946

Konwencja Nr 77 dotycząca Lekarskiego Badania Zdatności do Zatrudnienia w Przemyśle Dzieci i Młodocianych 1946

Konwencja Nr 78 dotycząca Lekarskiego Badania Zdatności do Zatrudnienia Dzieci i Młodocianych...1946

Konwencja Nr 79 dotycząca Ograniczenia Pracy Nocnej Dzieci i Młodocianych w Zajęciach Nieprzemysłowych 1946

Konwencja Nr 80 dotycząca Częściowej Rewizji Konwencji Przyjętych przez Konferencję Ogólną MOP...1946

Konwencja Nr 81 dotycząca Inspekcji Pracy w Przemyśle i Handlu 1947

Konwencja Nr 84 dotycząca Prawa Zrzeszania się...1947

Konwencja Nr 87 dotycząca Wolności Związkowej i Ochrony Praw Związkowych 1948

Konwencja Nr 88 dotycząca Organizacji Służb Zatrudnienia 1948

Konwencja Nr 89 dotycząca Pracy Nocnej Kobiet Zatrudnionych w Przemyśle (zrewidowana) 1948 Zobacz: Konwencja Nr 171 dotycząca Pracy Nocnej 1990

Konwencja Nr 90 dotycząca Pracy Nocnej Młodocianych w Przemyśle 1948

Konwencja Nr 91 dotycząca Płatnych Urlopów Marynarzy (zrewidowana) 1949 Zobacz: Konwencja Nr 146 dotycząca Corocznego Płatnego Urlopu dla Marynarzy 1976

Konwencja Nr 92 dotycząca Pomieszczenia Załogi na Statku 1949

Konwencja Nr 94 dotycząca Postanowień o Pracy w Umowach Zawieranych przez Władze Publiczne 1949

Konwencja Nr 95 dotycząca Ochrony Płacy 1949

Konwencja Nr 95 dotycząca Ochrony Wynagrodzenia Zobacz: Konwencja Nr 95 dotycząca Ochrony Płacy 1949

Konwencja Nr 96 dotycząca Płatnych Biur Pośrednictwa Pracy 1949

Konwencja Nr 97 dotycząca Pracowników Migrujących 1949

Konwencja Nr 98 dotycząca Stosowania Zasad Prawa Organizowania się i Rokowań Zbiorowych 1949

Konwencja Nr 99 dotycząca Metod Ustalania Płac Minimalnych w Rolnictwie 1951

Konwencja Nr 100 dotycząca Jednakowego Wynagrodzenia dla Pracujących Mężczyzn i Kobiet 1951

Konwencja Nr 101 dotycząca Płatnych Urlopów w Rolnictwie 1952 Zobacz: Konwencja Nr 132 dotycząca Corocznych Płatnych Urlopów 1970

Konwencja Nr 102 o Zabezpieczeniu Społecznym (norma minimalna) 1952

Konwencja Nr 103 dotycząca Ochrony Macierzyństwa 1952

Konwencja Nr 105 o Zniesieniu Pracy Przymusowej 1957

Konwencja Nr 106 dotycząca Cotygodniowego Odpoczynku w Handlu i w Biurach 1957

Konwencja Nr 108 dotycząca Krajowych Dowodów Tożsamości Marynarzy 1958

Konwencja Nr 109 dotycząca Płac, Czasu Pracy i Stanu Załogi na Statkach 1958

Konwencja Nr 111 dotycząca Dyskryminacji w zakresie Zatrudnienia i Wykonywania Zawodu 1958

Konwencja Nr 112 dotycząca Najniższego Wieku Dopuszczania do Pracy w Rybołówstwie 1959 Zobacz: Konwencja Nr 138 dotycząca Najniższego Wieku Dopuszczenia do Zatrudnienia 1973

Konwencja Nr 113 dotycząca Badania Lekarskiego Rybaków 1959

Konwencja Nr 114 dotycząca Umowy o Pracę Rybaków 1959

Konwencja Nr 115 dotycząca Ochrony Pracowników przed Promieniowaniem Jonizującym 1960

Konwencja Nr 116 dotycząca Częściowej Rewizji Konwencji Przyjętych przez Konferencję Ogólną MOP...1961

Konwencja Nr 117 dotycząca Podstawowych Celów i Norm Polityki Społecznej 1962

Konwencja Nr 118 dotycząca Równości Traktowania Obywateli Własnych i Obcych...1962

Konwencja Nr 119 dotycząca Zabezpieczenia Maszyn 1963

Konwencja Nr 120 dotycząca Higieny w Handlu i Biurach 1964

Konwencja Nr 121 dotycząca Świadczeń w razie Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych 1964

Konwencja Nr 122 dotycząca Polityki Zatrudnienia 1964

Konwencja Nr 123 dotycząca Najniższego Wieku Dopuszczenia do Pracy pod Ziemią w Kopalniach 1965 Zobacz: Konwencja Nr 138 dotycząca Najniższego Wieku Dopuszczenia do Zatrudnienia 1973

Konwencja Nr 124 dotycząca Badania Lekarskiego Zdatności Młodocianych do Pracy pod Ziemią w Kopalniach 1965

Konwencja Nr 125 dotycząca Świadectw Kwalifikacyjnych Rybaków 1966

Konwencja Nr 126 dotycząca Pomieszczeń Załogi na Statkach Rybackich 1966

Konwencja Nr 127 dotycząca Ciężaru Maksymalnego Ładunków...1967

Konwencja Nr 128 dotycząca Świadczeń w razie Inwalidztwa, na Starość i w razie Śmierci Żywiciela Rodziny 1967

Konwencja Nr 129 dotycząca Inspekcji Pracy w Rolnictwie 1969

Konwencja Nr 130 dotycząca Opieki Lekarskiej i Zasiłków Chorobowych 1969

Konwencja Nr 131 dotycząca Ustalania Płac Minimalnych...1970

Konwencja Nr 132 dotycząca Corocznych Płatnych Urlopów 1970

Konwencja Nr 133 dotycząca Pomieszczenia Załogi na Statku (postanowienia uzupełniające) 1970 Zobacz: Konwencja Nr 92 dotycząca Pomieszczenia Załogi na Statku 1949

Konwencja Nr 134 dotycząca Zapobiegania Wypadkom Marynarzy przy Pracy 1970

Konwencja Nr 135 dotycząca Ochrony Przedstawicieli Pracowników w Przedsiębiorstwach 1971

Konwencja Nr 136 dotycząca Ochrony przed Niebezpieczeństwem Zatrucia Benzenem 1971

Konwencja Nr 137 dotycząca Społecznych Następstw Wprowadzenia Nowych Metod w Czynnościach Manipulacyjnych Ładunkami w Portach 1973

Konwencja Nr 138 dotycząca Najniższego Wieku Dopuszczenia do Zatrudnienia 1973

Konwencja Nr 139 dotycząca Zapobiegania i Kontroli Ryzyka Zawodowego...1974

Konwencja Nr 140 dotycząca Płatnego Urlopu Szkoleniowego 1974

Konwencja Nr 141 dotycząca Organizacji Pracowników Rolnych...1975

Konwencja Nr 142 dotycząca Roli Poradnictwa i Kształcenia Zawodowego...1975

Konwencja Nr 143 dotycząca Migracji w Niewłaściwych Warunkach...1975

Konwencja Nr 144 dotycząca Trójstronnych Konsultacji w zakresie Wprowadzenia w Życie Norm w sprawie Pracy 1976

Konwencja Nr 145 dotycząca Ciągłości Zatrudnienia Marynarzy 1976

Konwencja Nr 146 dotycząca Corocznego Płatnego Urlopu dla Marynarzy 1976

Konwencja Nr 147 dotycząca Minimalnych Norm na Statkach Handlowych 1976

Konwencja Nr 148 dotycząca Ochrony Pracowników przed Zagrożeniami Zawodowymi...1977

Konwencja Nr 149 dotycząca Zatrudnienia oraz Warunków Pracy i Życia Personelu Pielęgniarskiego 1977

Konwencja Nr 150 dotycząca Administracji Pracy 1978

Konwencja Nr 151 dotycząca Ochrony Prawa Organizowania się i Procedury Określania Warunków Zatrudnienia w Służbie Publicznej 1978

Konwencja Nr 152 dotycząca Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Przeładunkach Portowych 1979

Konwencja Nr 153 dotycząca Czasu Pracy i Wypoczynku w Transporcie Drogowym 1979

Konwencja Nr 154 dotycząca Popierania Rokowań Zbiorowych 1981

Konwencja Nr 155 dotycząca Bezpieczeństwa, Zdrowia Pracowników i Środowiska Pracy 1981

Konwencja Nr 156 dotycząca Równości Szans i Traktowania...1981

Konwencja Nr 157 dotycząca Ustanowienia Międzynarodowego Systemu Zachowania Praw w zakresie Zabezpieczenia Społecznego 1982

Konwencja Nr 158 dotycząca Rozwiązania Stosunku Pracy...1982

Konwencja Nr 159 dotycząca Rehabilitacji Zawodowej i Zatrudnienia Osób Niepełnosprawnych 1983

Konwencja Nr 160 dotycząca Statystyki Pracy 1985

Konwencja Nr 161 dotycząca Pracowniczych Służb Zdrowia Zobacz: Konwencja Nr 161 dotycząca Służb Medycyny Pracy 1985

Konwencja Nr 161 dotycząca Służb Medycyny Pracy 1985

Konwencja Nr 162 dotycząca Bezpieczeństwa w Stosowaniu Azbestu 1986

Konwencja Nr 163 dotycząca Udogodnień Socjalno-Kulturalnych dla Marynarzy...1987

Konwencja Nr 164 dotycząca Ochrony Zdrowia i Opieki Medycznej Marynarzy 1987

Konwencja Nr 165 dotycząca Zabezpieczenia Społecznego Marynarzy 1987

Konwencja Nr 166 dotycząca Repatriacji Marynarzy 1987

Konwencja Nr 167 dotycząca Bezpieczeństwa i Zdrowia w Budownictwie 1988

Konwencja Nr 168 dotycząca Popierania Zatrudnienia i Ochrony przed Bezrobociem 1988

Konwencja Nr 169 dotycząca Plemion i Ludów Tubylczych w Krajach Niezależnych 1989

Konwencja Nr 170 dotycząca Bezpieczeństwa przy Używaniu Substancji Chemicznych w Pracy 1990

Konwencja Nr 171 dotycząca Pracy Nocnej 1990

Konwencja Nr 172 dotycząca Warunków Pracy w Hotelach, Restauracjach i Podobnych Zakładach 1991

Konwencja Nr 173 dotycząca Ochrony Roszczeń Pracowników w wypadku Niewypłacalności Pracodawcy 1992

Konwencja Nr 174 dotycząca Zapobiegania Poważnym Wypadkom Przemysłowym 1993

Konwencja Nr 174 w sprawie Zapobiegania Dużym Awariom Przemysłowym Zobacz: Konwencja Nr 174 dotycząca Zapobiegania Poważnym Wypadkom Przemysłowym 1993

Konwencja Nr 175 dotycząca Pracy w Niepełnym Wymiarze Czasu 1994

Konwencja Nr 181 dotycząca Prywatnych Biur Pośrednictwa Pracy 1997

Konwencja Nr 182 dotycząca Zakazu i Natychmiastowych Działań na rzecz Eliminowania Najgorszych Form Pracy Dzieci 1999

Konwencja Nr 183 dotycząca Ochrony Macierzyństwa 2000

konwencja NZ Zobacz: konwencja ONZ

Konwencja NZ przeciw Korupcji Zobacz: Konwencja Narodów Zjednoczonych przeciwko Korupcji 2003

Konwencja NZ w sprawie Handlu Elektronicznego Zobacz: Konwencja ONZ o Wykorzystywaniu Komunikacji Elektronicznej w Kontraktach Międzynarodowych 2005

Konwencja o Bezpieczeństwie Personelu Organizacji Narodów Zjednoczonych i Personelu Współdziałającego 1994

Konwencja o Biologicznej Różnorodności Zobacz: Konwencja o Różnorodności Biologicznej 1992

Konwencja o Blokadzie Papierów Wartościowych na Okaziciela w Obrocie Międzynarodowym 1970

Konwencja o Broni Kasetowej 2008

Konwencja o Broniach Szczególnie Niehumanitarnych Zobacz: Konwencja o Zakazie lub Ograniczeniu Użycia Pewnych Broni Konwencjonalnych...1980

Konwencja o Chorobach Zawodowych 1934 Zobacz: Konwencja Nr 42 dotycząca Odszkodowania za Choroby Zawodowe 1934

Konwencja o Cyberprzestępczości 2001

Konwencja o Dochodzeniu Roszczeń Alimentacyjnych za Granicą 1956

Konwencja o Doręczaniu za Granicą Dokumentów Sądowych i Pozasądowych w sprawach Cywilnych i Handlowych 1965

Konwencja o Dostępie do Informacji...1998

Konwencja o Ekstradycji między Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej 1996

Konwencja o Europolu 1995

Konwencja o Informacji i Współpracy Prawnej dotyczącej "Usług Społeczeństwa Informacyjnego" 2001

Konwencja o Jurysdykcji i Wykonywaniu Orzeczeń Sądowych w sprawach Cywilnych i Handlowych 1988

Konwencja o Jurysdykcji Krajowej i Wykonywaniu Orzeczeń Sądowych w sprawach Cywilnych i Handlowych 1968 Zobacz: Konwencja o Kompetencji Sądów i Wykonywaniu Orzeczeń w sprawach Cywilnych i Handlowych 1968

Konwencja o Kolizji Praw co do Formy Testamentów Zobacz: Konwencja dotycząca Kolizji Praw w Przedmiocie Formy Rozporządzeń Testamentowych 1961

Konwencja o Kompetencji Sądów i Wykonywaniu Orzeczeń w sprawach Cywilnych i Handlowych 1968

Konwencja o Koncyliacji i Arbitrażu w Ramach KBWE 1992

Konwencja o Kontaktach dotyczących Dzieci 2003

Konwencja o Kontroli Transgranicznego Przemieszczania i Usuwania Odpadów Niebezpiecznych Zobacz: Konwencja Bazylejska o Kontroli Transgranicznego Przemieszczania i Usuwania Odpadów Niebezpiecznych 1989

Konwencja o Międzynarodowej Odpowiedzialności za Szkody Wyrządzone przez Obiekty Kosmiczne 1972

Konwencja o Międzynarodowej Organizacji Morskiej 1948

Konwencja o Międzynarodowym Factoringu 1988

Konwencja o Międzynarodowym Handlu Dzikimi Zwierzętami i Roślinami Gatunków Zagrożonych Wyginięciem 1973

Konwencja o Międzynarodowym Lotnictwie Cywilnym 1944

Konwencja o Międzynarodowym Multimodalnym Przewozie Towarów 1980

Konwencja o Międzynarodowym Prawie do Sprostowań 1952

Konwencja o Międzynarodowym Przewozie Kolejami 1980 Zobacz: Konwencja COTIF 1980

Konwencja o Misjach Specjalnych 1969

Konwencja o Morzu Pełnym 1958

Konwencja o Morzu Terytorialnym i Strefie Przyległej 1958

Konwencja o Niestosowaniu Przedawnienia wobec Zbrodni Wojennych i Zbrodni przeciw Ludzkości 1968

Konwencja o Normach Minimalnych Zabezpieczenia Społecznego Zobacz: Konwencja Nr 102 o Zabezpieczeniu Społecznym (norma minimalna) 1952

Konwencja o Obszarach Wodno-Błotnych mających Znaczenie Międzynarodowe...1971

Konwencja o Obywatelstwie Kobiet Zamężnych 1957

Konwencja o Ocenach Oddziaływania na Środowisko w kontekście Transgranicznym 1991

Konwencja o Ochronie Dóbr Kulturalnych w Razie Konfliktu Zbrojnego 1954

Konwencja o Ochronie Dzieci i Współpracy w Dziedzinie Przysposobienia Międzynarodowego 1993

Konwencja o Ochronie Dziedzictwa Architektonicznego Europy 1985

Konwencja o Ochronie Fizycznej Materiałów Jądrowych 1980

Konwencja o Ochronie Fok Antarktycznych 1972

Konwencja o Ochronie Gatunków Dzikiej Flory i Fauny Europejskiej...1979

Konwencja o ochronie i promowaniu różnorodności form wyrazu kulturowego Zobacz: Konwencja UNESCO w Sprawie Ochrony i Promowania Różnorodności Form Wyrazu Kulturowego 2005

Konwencja o Ochronie i Użytkowaniu Transgranicznych Cieków Wodnych i Jezior Międzynarodowych 1992

Konwencja o Ochronie Interesów Finansowych Wspólnot Europejskich 1995

Konwencja o Ochronie Jednostek w kontekście Automatycznie Przetwarzanych Danych o Charakterze Osobistym Zobacz: Konwencja o Ochronie Osób w związku z Automatycznym Przetwarzaniem Danych Osobowych 1981

Konwencja o Ochronie Jednostek w kontekście Automatycznie Przetwarzanych Danych Osobistych Zobacz: Konwencja o Ochronie Osób w związku z Automatycznym Przetwarzaniem Danych Osobowych 1981

Konwencja o Ochronie Ludności Cywilnej w czasie Wojny (IV) Zobacz: Konwencje Genewskie 1949

Konwencja o Ochronie Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego Zobacz: Konwencja UNESCO w Sprawie Ochrony Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego 2003

Konwencja o Ochronie Osób w związku z Automatycznym Przetwarzaniem Danych o Charakterze Osobistym Zobacz: Konwencja o Ochronie Osób w związku z Automatycznym Przetwarzaniem Danych Osobowych 1981

Konwencja o Ochronie Osób w związku z Automatycznym Przetwarzaniem Danych Osobowych 1981

Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Godności Istoty Ludzkiej wobec Zastosowań Biologii i Medycyny Zobacz: Konwencja o Prawach Człowieka i Biomedycynie 1997

Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności 1950 Zobacz: Europejska Konwencja Praw Człowieka 1950

Konwencja o Ochronie Ptaków Pożytecznych dla Rolnictwa 1902

Konwencja o Ochronie Środowiska Morskiego Obszaru Morza Bałtyckiego 1974

Konwencja o Ochronie Środowiska Morskiego Obszaru Morza Bałtyckiego 1992

Konwencja o Ochronie Środowiska poprzez Prawo Karne 1998

Konwencja o Ochronie Wędrownych Dziko Żyjących Gatunków Zwierząt 1979

Konwencja o Odpowiedzialności Cywilnej Osób Eksploatujących Statki Atomowe Zobacz: Konwencja Brukselska o Odpowiedzialności Armatorów Eksploatujących Statki o Napędzie Jądrowym 1962

Konwencja o Odpowiedzialności Cywilnej za Szkody Spowodowane przez Działalność Niebezpieczną dla Środowiska Zobacz: Konwencja o Odpowiedzialności Cywilnej za Szkody Wyrządzone Działalnością Niebezpieczną dla Środowiska 1993

Konwencja o Odpowiedzialności Cywilnej za Szkody Spowodowane Zanieczyszczeniem Olejowym 1969 Zobacz: Międzynarodowa Konwencja o Odpowiedzialności Cywilnej za Szkody Spowodowane Zanieczyszczeniem Olejami 1969

Konwencja o Odpowiedzialności Cywilnej za Szkody Spowodowane Zanieczyszczeniem Olejowym 1992 Zobacz: Międzynarodowa Konwencja o Odpowiedzialności Cywilnej za Szkody Spowodowane Zanieczyszczeniem Olejami 1992

Konwencja o Odpowiedzialności Cywilnej za Szkody Wyrządzone Działalnością Niebezpieczną dla Środowiska 1993

Konwencja o Odpowiedzialności Hotelarzy dotyczącej Własności ich Gości Zobacz: Konwencja o Odpowiedzialności Osób Utrzymujących Hotele za Rzeczy Wniesione przez Gości Hotelowych 1962

Konwencja o Odpowiedzialności Hotelarzy za Rzeczy Wniesione przez Gości Hotelowych Zobacz: Konwencja o Odpowiedzialności Osób Utrzymujących Hotele za Rzeczy Wniesione przez Gości Hotelowych 1962

Konwencja o Odpowiedzialności Osób Utrzymujących Hotele za Rzeczy Wniesione przez Gości Hotelowych 1962

Konwencja o Ograniczeniu Fabrykacji i o Uregulowaniu Podziału Środków Odurzających 1931

Konwencja o Ograniczeniu Odpowiedzialności za Roszczenia Morskie 1976

Konwencja o Ograniczeniu Przypadków Podwójnego Obywatelstwa...1963

Konwencja o Opracowaniu Farmakopei Europejskiej 1964

Konwencja o Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju 1960

Konwencja o Oznaczaniu Plastikowych Środków Wybuchowych w Celu ich Wykrywania Zobacz: Konwencja w sprawie Znakowania Plastycznych Materiałów Wybuchowych w Celu ich Wykrywania 1991

Konwencja o Patencie Europejskim dla Wspólnego Rynku 1975

Konwencja o Patencie Wspólnoty 1975 Zobacz: Konwencja o Patencie Europejskim dla Wspólnego Rynku 1975

Konwencja o Pokojowym Rozwiązywaniu Sporów Międzynarodowych Zobacz: Konwencja o Pokojowym Załatwianiu Sporów Międzynarodowych 1907

Konwencja o Pokojowym Załatwianiu Sporów Międzynarodowych 1907

Konwencja o Pomocy w Przypadku Awarii Jądrowej lub Zagrożenia Radiologicznego 1986

Konwencja o Praniu, Ujawnianiu, Zajmowaniu i Konfiskacie Dochodów Pochodzących z Przestępstwa 1990

Konwencja o Prawach Człowieka i Biomedycynie 1997

Konwencja o Prawach Dziecka 1989 Zobacz: Konwencja Praw Dziecka 1989

Konwencja o Prawach Osób Niepełnosprawnych 2006

Konwencja o Prawach Politycznych Kobiet 1953

Konwencja o Prawie Organizowania się i Rokowań Zbiorowych Zobacz: Konwencja Nr 98 dotycząca Stosowania Zasad Prawa Organizowania się i Rokowań Zbiorowych 1949

Konwencja o Prawie Właściwym dla Wypadków Drogowych 1971

Konwencja o Prawie Właściwym dla Zobowiązań Alimentacyjnych 1973

Konwencja o Prawie Właściwym dla Zobowiązań Umownych 1980

Konwencja o Przeciwdziałaniu Korupcji w Prawie Cywilnym Zobacz: Cywilnoprawna Konwencja o Korupcji 1999

Konwencja o Przedawnieniu w Międzynarodowej Sprzedaży Towarów 1974

Konwencja o Przekazywaniu i Wykorzystywaniu Danych ze Zdalnego Badania Ziemi z Kosmosu 1978

Konwencja o Przekazywaniu Osób Skazanych 1983

Konwencja o Przekazywaniu Osób Skazanych na Karę Pozbawienia Wolności 1978

Konwencja o Przeprowadzaniu Dowodów za Granicą w sprawach Cywilnych i Handlowych 1970

Konwencja o Przyszłej Wielostronnej Współpracy w Rybołówstwie na Północno-Wschodnim Atlantyku 1980

Konwencja o Przyszłej Wielostronnej Współpracy w Rybołówstwie na Północno-Zachodnim Atlantyku 1978

Konwencja o Przywilejach i Immunitetach Organizacji Wyspecjalizowanych 1947

Konwencja o Rejestracji Obiektów Wypuszczonych w Przestrzeń Kosmiczną 1975

Konwencja o Rozstrzyganiu w drodze Arbitrażu Sporów Cywilnoprawnych...1972

Konwencja o Równości Wynagrodzenia Mężczyzn i Kobiet za Pracę Jednakowej Wartości Zobacz: Konwencja Nr 100 dotycząca Jednakowego Wynagrodzenia dla Pracujących Mężczyzn i Kobiet 1951

Konwencja o Różnorodności Biologicznej 1992

Konwencja o Ruchu Drogowym 1949

Konwencja o Ruchu Drogowym 1968

Konwencja o Rybołówstwie i Ochronie Zasobów Biologicznych Mórz Pełnych 1958

Konwencja o Rybołówstwie i Ochronie Żywych Zasobów w Morzu Bałtyckim i Bełtach 1973

Konwencja o Substancjach Psychotropowych 1971

Konwencja o Sukcesji Państw w Odniesieniu do Traktatów Zobacz: Konwencja Wiedeńska o Sukcesji Państw w Odniesieniu do Umów Międzynarodowych 1978

Konwencja o Szelfie Kontynentalnym 1958

Konwencja o Traktowaniu Celnym Kontenerów Pool w Przewozie Międzynarodowym 1994

Konwencja o Transakcjach Opartych na Poufnych Informacjach 1989

Konwencja o Uczestnictwie Cudzoziemców w Życiu Publicznym na Szczeblu Lokalnym 1992

Konwencja o Udzielaniu Patentów Europejskich 1973

Konwencja o Ujednoliceniu Niektórych Elementów Prawa Patentowego 1963

Konwencja o Ujednoliceniu Niektórych Pojęć Materialnego Prawa Patentowego Zobacz: Konwencja o Ujednoliceniu Niektórych Elementów Prawa Patentowego 1963

Konwencja o Ujednoliceniu Niektórych Zasad dotyczących Konosamentów Zobacz: Międzynarodowa Konwencja o Ujednostajnieniu Niektórych Zasad dotyczących Konosamentów 1924

Konwencja o Ujednostajnieniu Niektórych Prawideł dotyczących Międzynarodowego Przewozu Powietrznego 1929

Konwencja o Ujednostajnieniu Niektórych Prawideł dotyczących Międzynarodowego Przewozu Powietrznego 1999

Konwencja o Ułatwieniu Dostępu do Wymiaru Sprawiedliwości w Stosunkach Międzynarodowych 1980

Konwencja o Ułatwieniu Międzynarodowego Obrotu Morskiego 1965

Konwencja o Umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów 1980

Konwencja o Umowie Międzynarodowego Przewozu Drogowego Towarów (CMR) Zobacz: Konwencja CMR 1956

Konwencja o Uproszczeniu Formalności w Obrocie Towarowym (SAD) 1987

Konwencja o Uproszczonej Procedurze Ekstradycyjnej...1995

Konwencja o Uregulowaniu Pewnych Kolizji Ustaw w przedmiocie Weksli Trasowanych i Własnych Zobacz: Konwencja w sprawie Jednolitej Ustawy o Wekslach Trasowanych i Własnych 1930

Konwencja o Uregulowaniu Połowu Wielorybów 1931

Konwencja o Ustanowieniu Światowej Organizacji Własności Intelektualnej 1967

Konwencja o Utworzeniu Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu 1960 Zobacz: Konwencja ustanawiająca Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu 1960

Konwencja o Utworzeniu Europejskiej Organizacji Łączności Satelitarnej EUTELSAT 1982

Konwencja o Utworzeniu Międzynarodowej Organizacji Morskiej Łączności Satelitarnej "INMARSAT" 1976

Konwencja o Utworzeniu Rady Współpracy Celnej 1950

Konwencja o Uznawaniu i Wykonywaniu Orzeczeń Odnoszących się do Obowiązków Alimentacyjnych 1973</