POSŁOWIE SEJMU USTAWODAWCZEGO 1919 – 1922

Wykaz wystaw

Start

Scenariusz – Jolanta Walukiewicz-Wolfram, Joachim Bieńkowski
Projekt plastyczny – art. pl. Jerzy Szymczuk

Wystawa zorganizowana przez Wydział Muzealiów Biblioteki Sejmowej, na której zaprezentowano obiekty pochodzące z:
Biblioteki Sejmowej
Muzeum Narodowego w Warszawie
Muzeum Karykatury
Archiwum Dokumentacji Mechanicznej

Ekspozycja w Gmachu Głównym Sejmu, hol I piętra
w dniach 14 października – 12 listopada 1993 r.

Fot. Adam Wełnicki