Constitutions of the World

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Y ZHungary

węgrybig

Constitution of 25 April 2011Text in official language:

węgry hungarian WWW


Translations into other languages:

anglia english WWW
PDF (as of 1 July 2015)

ge german PDF (as of 25 April 2011)

pl polish PDF (as of 1 July 2015)logoBS2

In the Sejm Library’s printed resources there are available translations into following languages:

anglia english Conversations on the fundamental law of Hungary / Bálint Ablonczy. – [Budapeszt] : Elektromédia, 2012.

pl polish Ustawa zasadnicza Węgier / tł. Jerzy Snopek ; wstęp Andrzej Sadecki. – Wyd. 2, [stan prawny na dzień 1 lipca 2015 r.]. – Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 2015.