Konstytucje świata

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W ZRepublika Turcji

turcjabig

Konstytucja z dnia 7 listopada 1982 r.


pl polski PDF (stan prawny na dzień 1 stycznia 2016 r.)

Zmiany przyjęte w referendum 16 kwietnia 2017 r.

PDF (stan prawny na dzień 1 lipca 2017 r.)


Tekst w języku urzędowym:

turcja tureckim WWW
PDF (stan prawny na dzień 1 lipca 2017 r.)


Tłumaczenia na inne języki:

anglia angielski WWW
PDF (stan prawny na dzień 1 stycznia 2016 r.)

Zmiany przyjęte w referendum 16 kwietnia 2017 r.logoBS2

W zbiorach drukowanych BS dostępne są tłumaczenia na język:

pl polski Konstytucja Republiki Tureckiej / tł. z jęz. tur. Karolina Wojciechowska-Litwinek [i in.] ; wstęp Tomasz Leżański. – Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 2013.

anglia angielski Constitutions of the countries of the world / Gisbert H. Flanz ed., Patricie H. Warf assoc.ed. Vol.18 : Tajikistan – Uganda. – New York : Oceana Publ., 2003.