Konstytucje świata

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W ZNowa Zelandia

nowazelandiabig

Akty konstytucyjne z lat 1840-2003


pl polski PDF (stan prawny na dzień 1 stycznia 2017 r.)

Tekst w języku urzędowym:

anglia angielskim WWW


logoBS2

W zbiorach drukowanych BS dostępne są tłumaczenia na język:

pl polski Akty konstytucyjne Nowej Zelandii / tł. z jęz. ang. Łukasz Jakubiak ; wstęp Andrzej Zięba. – Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 2018.

W zbiorach drukowanych BS dostępny jest tekst w języku urzędowym:

anglia angielskim Constitutions of the countries of the world / Gisbert H. Flanz ed., Patricie H. Warf assoc.ed. Vol.13 : Nepal – Niger. – New York : Oceana Publ., 2003.