Konstytucje świata

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W ZKrólestwo Norwegii

norwegiabig

Konstytucja z dnia 17 maja 1814 r.


pl polski PDF (stan prawny na dzień 1 stycznia 1996 r.)

Tekst w języku urzędowym:

norwegia norweskim WWW (stan prawny na 1 listopada 2023 r.)

Tłumaczenia na inne języki:

anglia angielski WWW (stan prawny na 1 listopada 2023 r.)


logoBS2

W zbiorach drukowanych BS dostępne są tłumaczenia na język:

pl polski Konstytucja Królestwa Norwegii uchwalona przez Zgromadzenie Konstytucyjne w Eidsvold 17 maja 1814 r. z poźniejszymi zmianami, ostatnia z 19 czerwca 1992 r. / wstęp i tł. Joachim Osiński ; Biblioteka Sejmowa. – Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 1996.

anglia angielski Constitutions of the countries of the world / Gisbert H. Flanz ed., Patricie H. Warf assoc.ed. Vol.14 : Nigeria – Peru. – New York : Oceana Publ., 2003.

francja francuski La Constitution Norvégienne / ed. par Tonnes Andenaes ; [Ministére Royal des Affaires Etrangeres]. – Oslo : Universitetsforlaget, 1963.

ge niemiecki Die Verfassungen in Europa 1789-1949 / hrsg. und mit einer verfassungsgeschichtlichen Einf. zur Erschließung der Texte vers. von Dieter Gosewinkel und Johannes Masing ; unter Mitarb. von Andreas Würschinger. – München : Beck, 2006, s. 699-736

rosja rosyjski Konstitucii buržuaznych gosudarstv Evropy / perevod pod red. G. S. Gurbiča ; [sost. sbornika F. A. Kublickij]. – Moskva : Izd-vo Inostrannoj Literatury, 1957.