Constitutions of the World

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Y ZVatican City State

watykanbig

Basic Law of 13 May 2023


Text in official language:

włochy italian PDF (as of 7 June 2023)Archive:

Basic Law of 26 November 2000


Text in official language:

włochy italian WWW
PDF

Translations into other languages:

ge german WWW

pl polish WWW
PDF


logoBS2

In the Sejm Library’s printed resources there are available translations into following languages:

pl polish Ustawa Zasadnicza Państwa Miasto Watykan oraz inne akty ustrojowe / wstęp, wybór i tł. Franciszek Longchamps de Bérier i Marek Zubik ; Biblioteka Sejmowa. – Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 2008.

Podstawowe akty ustrojowe Państwa Miasta Watykańskiego /wstęp i oprac. Wojciech Jakubowski ; Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora. Wydział Nauk Politycznych. – Pułtusk : Wyższa Szk. Humanistyczna w Pułtusku, 2004.