Constitutions of the World

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Y ZVatican City State

watykanbig

Constitution of 26 November 2000Text in official language:

włochy italian WWW
PDF (as of 1 January 2016)


Translations into other languages:

ge german WWW

pl polish WWW
PDF (as of 1 January 2016)logoBS2

In the Sejm Library’s printed resources there are available translations into following languages:

pl polish Ustawa Zasadnicza Państwa Miasto Watykan oraz inne akty ustrojowe / wstęp, wybór i tł. Franciszek Longchamps de Bérier i Marek Zubik ; Biblioteka Sejmowa. – Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 2008.

Podstawowe akty ustrojowe Państwa Miasta Watykańskiego /wstęp i oprac. Wojciech Jakubowski ; Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora. Wydział Nauk Politycznych. – Pułtusk : Wyższa Szk. Humanistyczna w Pułtusku, 2004.