Konstytucje świata

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W ZRzeczpospolita Polska

bulgariabig

Konstytucja z dnia 2 kwietnia 1997 r.


Tekst w języku urzędowym:

pl polskim WWW (stan prawny na dzień 15 kwietnia 2024 r.)
PDF (stan prawny na dzień 15 kwietnia 2024 r.)

Tłumaczenia na inne języki:

anglia angielski WWW (stan prawny na dzień 15 kwietnia 2024 r.)

francja francuski WWW (stan prawny na dzień 15 kwietnia 2024 r.)

ge niemiecki WWW (stan prawny na dzień 15 kwietnia 2024 r.)

rosja rosyjski WWW (stan prawny na dzień 15 kwietnia 2024 r.)


logoBS2

W zbiorach drukowanych BS dostępne są teksty i tłumaczenia w językach:

pl polskim Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku / Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 2022.
Konstytucja RP Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 2008. [Tekst pisany alfabetem Braille’a]

anglia angielskim The Constitution of the Republic of Poland / [transl. and verification Albert Pol, Andrew Caldwell]. – Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2022.

francja francuskim Constitution de la République de Pologne / [trad. par Helena Klugiel-Królikowska]. – [2ème ed.]. – Varsovie : Éd. du Sejm, 2010.

ge niemieckim Verfassung der Republik Polen [übersetzt von Ewa Misior]. – [2 Ausg.]. – Warschau : Verlag des Sejm, 2010.

rosja rosyjskim Konstitucija Respubliki Pol’ša i Reglament Sejma [perev. na russkij jazyk Andžej Kubik ; Kanceljarija Sejma. Bjuro po Issledovanijam i Ekspertnym Zaključenijam]. – Warszawa : KS, 2003.

ukraina ukraińskim Konstitucìï kraïn svìtu : Korolìvstvo Danìja, Francuz’ka Respublìka, Čes’ka Respublìka, Respublìka Pol’šča : pereklad z ofìcìjnogo tekstu / [uklad. O. V. Korotjuk, O. V. Lavrinovič]. Kiïv : OVK, 2021, s. 151-231.


ARCHIWUM


Ustawa Konstytucyjna z dnia 17 października 1992 r. o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym


pl polski WWW
PDF

anglia angielski WWW

logoBS2

W zbiorach drukowanych BS dostępne są teksty i tłumaczenia w językach:

pl polskim Mała konstytucja z 1992 r. / Marian Kallas. – Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 1993.

anglia angielskim The constitutional act of 17th October, 1992 on the mutual relations between the legislative and executive institutions of the Republic of Poland and on local self-government with constitutional provisions continued in force / [Chancellory of Sejm. Bureau of Research] ; [transl. by Albert Pol, Mirosława Drabkowska]. – Warsaw : Sejm Publ. Office, Jan. 1993.

francja francuskim La loi constitutionnelle du 17 octobre 1992 […] et les dispositions constitutionnelles maintenues en vigeur / Chancellerie de la Diete. Bureau de Recherches ; [trad. par Helena Klugiel-Królikowska] – Varsovie : Chancellerie du Sejm Bureau de Recherches, 1993.

ge niemieckim Verfassungsgesetz der Republik Polen vom 17. Oktober 1992[…] und die in Kraft gebliebenen Verfassungsvorschriften / Büro für Forschungen und Expertisen der Sejmkanzlei ; [übersetzt von Ewa Misior]. – Warschau : Büro für Studien und Gutachten Kanzlei des Sejm, 1993.

rosja rosyjskim Konstitucionnyj zakon ot 17 oktjabrja 1992 g. […] a takže ostavlennye v sile konstitucionnye položenija / Biuro po Issledovanijam i Ekspertnym Zaključenijam Kanceljarii Sejma. – Varšava : [Wydaw. Sejmowe], 1993.


Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 22 lipca 1952 r.


pl polski WWW
PDF

anglia angielski WWW

logoBS2

W zbiorach drukowanych BS dostępne są teksty i tłumaczenia w językach:

pl polskim Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej uchwalona przez Sejm Ustawodawczy w dniu 22 lipca 1952 r. / Warszawa : Książka i Wiedza, 1952.

Konstytucje polskie 1918-2008 / [zebr.] Tadeusz Mołdawa. – Wyd. 2 uzup. – Warszawa : Dom Wydaw. Elipsa, 2008.

anglia angielskim Constitution of the Polish People’s Republic / Warsaw : Książka i Wiedza, 1953.

francja francuskim Constitution ; Réglement de la Diète ; Loi sur les conseils populaires. République Populaire de Pologne / [Warszawa] : Wydaw. Prawnicze, [1958].

ge niemieckim Verfassung der Polnischen Volksrepublik : Entwurf, beschlossen am 23 Januar 1952 durch den Verfassungsausschuss / Warszawa : Książka i Wiedza, 1952.

rosja rosyjskim Konstitucija ; Reglament Sejma ; Zakon o Narodnych Sovetach. Pol’skaja Narodnaja Respublika / Warszawa : Wydaw. Prawnicze, 1959.


Ustawa Konstytucyjna z dnia 19 lutego 1947 r. o ustroju i zakresie działania najwyższych organów Rzeczypospolitej Polskiej


pl polski WWW
PDF

logoBS2

W zbiorach drukowanych BS dostępne są teksty i tłumaczenia w językach:

pl polskim Ustawa konstytucyjna z dnia 19 lutego 1947 r. o ustroju i zakresie działania organów Rzeczypospolitej Polskiej / Warszawa : nakł. Spółdz. Wydaw. Prasa Demokratyczna, 1947.Małe konstytucje : ustawy zasadnicze okresów przejściowych 1919 – 1947 – 1992 / red. nauk. Robert Jastrzębski, Marek Zubik. – Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 2014.

francja francuskim Les constitutions européennes / par Boris Mirkine-Guetzévitch ; préf. de Marcel Prélot, Paris : Presses Univ. de France, 1951, T. 1.


Konstytucja z dnia 23 kwietnia 1935 r.


pl polski WWW
PDF

anglia angielski WWW

logoBS2

W zbiorach drukowanych BS dostępne są teksty i tłumaczenia w językach:

pl polskim Regulamin Sejmu uchwalony dnia 5 października 1935 r. ; Ustawa Konstytucyjna z dnia 23 kwietnia 1935 r. ; Podstawowe przepisy Ordynacji Wyborczej do Sejmu z dnia 8 lipca 1935 r. / Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. – Warszawa : Sejm RP, 1935.

Konstytucje polskie 1918-2008 / [zebr.] Tadeusz Mołdawa. – Wyd. 2 uzup. – Warszawa : Dom Wydaw. Elipsa, 2008.

anglia angielskim Constitution of the Republic of Poland : (April 23rd 1935) / pref. by Stanisław Car. Outline of legislation on presidential and parliamentary elections / by Michael Potulicki. – Warsaw : Polish Commisssion for Intern. Law Cooperation, 1935.

francja francuskim Constitution de la République de Pologne du 23 Avril 1935 / av.-prop. de Wacław Makowski ; introd. hist. de Michał Potulicki. – Varsovie : Commission Polonaise de Coopération Juridique Internationale, 1935.

ge niemieckim Die Verfassung der Republik Polen vom 23 April 1935 / mit einem Vorw. Stanisław Car ; und einem Abriss der neuen Wahlgesetze Michael Potulicki. – Warschau : Polnischer Ausschuss für Intern. Juristische Zusammenarbeit, 1935.


Konstytucja z dnia 17 marca 1921 r.


pl polski WWW
PDF

anglia angielski WWW

logoBS2

W zbiorach drukowanych BS dostępne są teksty i tłumaczenia w językach:

pl polskim Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 17 marca 1921 roku : w setną rocznicę uchwalenia / red. Aldona Domańska, Anna Michalak. – Łódź : Uniwersytet Łódzki, 2022.

anglia angielskim The beginning of the constitutional era : a bicentennial comparative analysis of the first modern constitutions / Rett R. Ludwikowski and William F. Fox. – Washington : Catholic Univ. of America Press, 1993.

francja francuskim Constitution de la République de Pologne du 17 mars 1921 : contenant le texte du projet de la Commission Constitutionnelle de la Diéte, du 8 juillet 1920, et les amendements de la minorité / préf., introd. historique et traduction par Michel Potulicki ; Service d’Information de la Presidence du Conseil. – Varsovie : Société de Publications Internationales, 1921.

ge niemieckim Die Verfassung der Polnischen Republik vom 17. März 1921 / hrsg. von der Vereinigung des Deutschen Volkstums in Polen und dem Deutschtumsbund Posen E.V. – Bydgoszcz : Verl. der Deutschen Nachrichten, [1921].

rosja rosyjskim Akty Pol’skoj Respubliki za 1918-1921 g. / perevod s pol. pod red. N.M. Rejnke ; so st. Ju.P. Kistera i K.N. Nikolaeva. – Varšava : Izd. Russkago Komiteta v Varšave, 1921.


Konstytucja Królestwa Polskiego z dnia 27 listopada 1815 r.


pl polski WWW

logoBS2

W zbiorach drukowanych BS dostępne są teksty i tłumaczenia w językach:

plfrancja polskim i francuskim Ustawa Konstytucyina i statuta organiczne Królestwa Polskiego. Charte Constitutionnelle et Statuts Organiques du Royaume de Pologne / Warszawa : W Drukarni przy Nowolipiu no 646, 1816.


Konstytucja Księstwa Warszawskiego z 22 lipca 1807 r.


pl polski WWW

logoBS2

W zbiorach drukowanych BS dostępne są teksty i tłumaczenia w językach:

plfrancja polskim i francuskim Polskie dokumenty konstytucyjne 1790-1848 / red. Anna Tarnowska. – München : K.G. Saur, 2008, s. 35-53.


Konstytucja z dnia 3 maja 1791 r.


pl polski WWW

anglia angielski WWW

logoBS2

W zbiorach drukowanych BS dostępne są teksty i tłumaczenia w językach:

pl polskim 1791 m. gegužės 3 d. Abiejų Tautų Respublikos konstitucija / parengė Robertas Jurgaitis, Adam Stankevič ; [dokumentų vertimas į lietuvių kalbą Eligijus Raila, Robertas Jurgaitis, Adam Stankevič] ; Lietuvos istorijos institutas. Vilnius : Lietuvos istorijos institutas, 2022.

Ustawa Rządowa. Prawo uchwalone Dnia 3. Maia, Roku 1791 / Kancelaria Sejmu. Biblioteka Sejmowa. – Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 2001.

anglia angielskim New constitution of the government of Poland, established by the revolution, the third of May, 1791 / Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 2011.

francja francuskim Forme constitutionelle décrétée par acclamation dans la séance du 3 Mai, sanctionnée a l’unanimité dans la séance suivante du 5. Mai 1791 / Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 2011.

litwa litewskim 1791 m. gegužės 3 d. Abiejų Tautų Respublikos konstitucija / parengė Robertas Jurgaitis, Adam Stankevič ; [dokumentų vertimas į lietuvių kalbą Eligijus Raila, Robertas Jurgaitis, Adam Stankevič] ; Lietuvos istorijos institutas. Vilnius : Lietuvos istorijos institutas, 2022.

ge niemieckim Die Verfassungen in Europa 1789-1949 : wissenschaftliche Textedition unter Einschluß sämtlicher Änderungen und Ergänzungen sowie mit Dokumenten aus der englischen und amerikanischen Verfassungsgeschichte / hrsg. und mit einer verfassungsgeschichtlichen Einf. zur Erschließung der Texte vers. von Dieter Gosewinkel und Johannes Masing ; unter Mitarb. von Andreas Würschinger. – München : Beck, 2006.