Konstytucje świata

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W ZRzeczpospolita Polska

bulgariabig

Konstytucja z dnia 2 kwietnia 1997 r.


Tekst w języku urzędowym:

pl polskim WWW (stan prawny na dzień 1 listopada 2023 r.)
PDF (stan prawny na dzień 1 listopada 2023 r.)

Tłumaczenia na inne języki:

anglia angielski WWW (stan prawny na dzień 1 listopada 2023 r.)

francja francuski WWW (stan prawny na dzień 1 listopada 2023 r.)

ge niemiecki WWW (stan prawny na dzień 1 listopada 2023 r.)

rosja rosyjski WWW (stan prawny na dzień 1 listopada 2023 r.)


logoBS2

W zbiorach drukowanych BS dostępne są teksty i tłumaczenia w językach:

pl polskim Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku / Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 2022.
Konstytucja RP Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 2008. [Tekst pisany alfabetem Braille’a]

anglia angielskim The Constitution of the Republic of Poland / [transl. and verification Albert Pol, Andrew Caldwell]. – Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2022.

francja francuskim Constitution de la République de Pologne / [trad. par Helena Klugiel-Królikowska]. – [2ème ed.]. – Varsovie : Éd. du Sejm, 2010.

ge niemieckim Verfassung der Republik Polen [übersetzt von Ewa Misior]. – [2 Ausg.]. – Warschau : Verlag des Sejm, 2010.

rosja rosyjskim Konstitucija Respubliki Pol’ša i Reglament Sejma [perev. na russkij jazyk Andžej Kubik ; Kanceljarija Sejma. Bjuro po Issledovanijam i Ekspertnym Zaključenijam]. – Warszawa : KS, 2003.

ukraina ukraińskim Konstitucìï kraïn svìtu : Korolìvstvo Danìja, Francuz’ka Respublìka, Čes’ka Respublìka, Respublìka Pol’šča : pereklad z ofìcìjnogo tekstu / [uklad. O. V. Korotjuk, O. V. Lavrinovič]. Kiïv : OVK, 2021, s. 151-231.


ARCHIWUM


Ustawa Konstytucyjna z dnia 17 października 1992 r. o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym


pl polski WWW
PDF

anglia angielski WWW

logoBS2

W zbiorach drukowanych BS dostępne są teksty i tłumaczenia w językach:

pl polskim Mała konstytucja z 1992 r. / Marian Kallas. – Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 1993.

anglia angielskim The constitutional act of 17th October, 1992 on the mutual relations between the legislative and executive institutions of the Republic of Poland and on local self-government with constitutional provisions continued in force / [Chancellory of Sejm. Bureau of Research] ; [transl. by Albert Pol, Mirosława Drabkowska]. – Warsaw : Sejm Publ. Office, Jan. 1993.

francja francuskim La loi constitutionnelle du 17 octobre 1992 […] et les dispositions constitutionnelles maintenues en vigeur / Chancellerie de la Diete. Bureau de Recherches ; [trad. par Helena Klugiel-Królikowska] – Varsovie : Chancellerie du Sejm Bureau de Recherches, 1993.

ge niemieckim Verfassungsgesetz der Republik Polen vom 17. Oktober 1992[…] und die in Kraft gebliebenen Verfassungsvorschriften / Büro für Forschungen und Expertisen der Sejmkanzlei ; [übersetzt von Ewa Misior]. – Warschau : Büro für Studien und Gutachten Kanzlei des Sejm, 1993.

rosja rosyjskim Konstitucionnyj zakon ot 17 oktjabrja 1992 g. […] a takže ostavlennye v sile konstitucionnye položenija / Biuro po Issledovanijam i Ekspertnym Zaključenijam Kanceljarii Sejma. – Varšava : [Wydaw. Sejmowe], 1993.


Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 22 lipca 1952 r.


pl polski WWW
PDF

anglia angielski WWW

logoBS2

W zbiorach drukowanych BS dostępne są teksty i tłumaczenia w językach:

pl polskim Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej uchwalona przez Sejm Ustawodawczy w dniu 22 lipca 1952 r. / Warszawa : Książka i Wiedza, 1952.

Konstytucje polskie 1918-2008 / [zebr.] Tadeusz Mołdawa. – Wyd. 2 uzup. – Warszawa : Dom Wydaw. Elipsa, 2008.

anglia angielskim Constitution of the Polish People’s Republic / Warsaw : Książka i Wiedza, 1953.

francja francuskim Constitution ; Réglement de la Diète ; Loi sur les conseils populaires. République Populaire de Pologne / [Warszawa] : Wydaw. Prawnicze, [1958].

ge niemieckim Verfassung der Polnischen Volksrepublik : Entwurf, beschlossen am 23 Januar 1952 durch den Verfassungsausschuss / Warszawa : Książka i Wiedza, 1952.

rosja rosyjskim Konstitucija ; Reglament Sejma ; Zakon o Narodnych Sovetach. Pol’skaja Narodnaja Respublika / Warszawa : Wydaw. Prawnicze, 1959.


Ustawa Konstytucyjna z dnia 19 lutego 1947 r. o ustroju i zakresie działania najwyższych organów Rzeczypospolitej Polskiej


pl polski WWW
PDF

logoBS2

W zbiorach drukowanych BS dostępne są teksty i tłumaczenia w językach:

pl polskim Ustawa konstytucyjna z dnia 19 lutego 1947 r. o ustroju i zakresie działania organów Rzeczypospolitej Polskiej / Warszawa : nakł. Spółdz. Wydaw. Prasa Demokratyczna, 1947.Małe konstytucje : ustawy zasadnicze okresów przejściowych 1919 – 1947 – 1992 / red. nauk. Robert Jastrzębski, Marek Zubik. – Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 2014.

francja francuskim Les constitutions européennes / par Boris Mirkine-Guetzévitch ; préf. de Marcel Prélot, Paris : Presses Univ. de France, 1951, T. 1.


Konstytucja z dnia 23 kwietnia 1935 r.


pl polski WWW
PDF

anglia angielski WWW

logoBS2

W zbiorach drukowanych BS dostępne są teksty i tłumaczenia w językach:

pl polskim Regulamin Sejmu uchwalony dnia 5 października 1935 r. ; Ustawa Konstytucyjna z dnia 23 kwietnia 1935 r. ; Podstawowe przepisy Ordynacji Wyborczej do Sejmu z dnia 8 lipca 1935 r. / Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. – Warszawa : Sejm RP, 1935.

Konstytucje polskie 1918-2008 / [zebr.] Tadeusz Mołdawa. – Wyd. 2 uzup. – Warszawa : Dom Wydaw. Elipsa, 2008.

anglia angielskim Constitution of the Republic of Poland : (April 23rd 1935) / pref. by Stanisław Car. Outline of legislation on presidential and parliamentary elections / by Michael Potulicki. – Warsaw : Polish Commisssion for Intern. Law Cooperation, 1935.

francja francuskim Constitution de la République de Pologne du 23 Avril 1935 / av.-prop. de Wacław Makowski ; introd. hist. de Michał Potulicki. – Varsovie : Commission Polonaise de Coopération Juridique Internationale, 1935.

ge niemieckim Die Verfassung der Republik Polen vom 23 April 1935 / mit einem Vorw. Stanisław Car ; und einem Abriss der neuen Wahlgesetze Michael Potulicki. – Warschau : Polnischer Ausschuss für Intern. Juristische Zusammenarbeit, 1935.


Konstytucja z dnia 17 marca 1921 r.


pl polski WWW
PDF

anglia angielski WWW

logoBS2

W zbiorach drukowanych BS dostępne są teksty i tłumaczenia w językach:

pl polskim Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 17 marca 1921 roku : w setną rocznicę uchwalenia / red. Aldona Domańska, Anna Michalak. – Łódź : Uniwersytet Łódzki, 2022.

anglia angielskim The beginning of the constitutional era : a bicentennial comparative analysis of the first modern constitutions / Rett R. Ludwikowski and William F. Fox. – Washington : Catholic Univ. of America Press, 1993.

francja francuskim Constitution de la République de Pologne du 17 mars 1921 : contenant le texte du projet de la Commission Constitutionnelle de la Diéte, du 8 juillet 1920, et les amendements de la minorité / préf., introd. historique et traduction par Michel Potulicki ; Service d’Information de la Presidence du Conseil. – Varsovie : Société de Publications Internationales, 1921.

ge niemieckim Die Verfassung der Polnischen Republik vom 17. März 1921 / hrsg. von der Vereinigung des Deutschen Volkstums in Polen und dem Deutschtumsbund Posen E.V. – Bydgoszcz : Verl. der Deutschen Nachrichten, [1921].

rosja rosyjskim Akty Pol’skoj Respubliki za 1918-1921 g. / perevod s pol. pod red. N.M. Rejnke ; so st. Ju.P. Kistera i K.N. Nikolaeva. – Varšava : Izd. Russkago Komiteta v Varšave, 1921.


Konstytucja Królestwa Polskiego z dnia 27 listopada 1815 r.


pl polski WWW

logoBS2

W zbiorach drukowanych BS dostępne są teksty i tłumaczenia w językach:

plfrancja polskim i francuskim Ustawa Konstytucyina i statuta organiczne Królestwa Polskiego. Charte Constitutionnelle et Statuts Organiques du Royaume de Pologne / Warszawa : W Drukarni przy Nowolipiu no 646, 1816.


Konstytucja Księstwa Warszawskiego z 22 lipca 1807 r.


pl polski WWW

logoBS2

W zbiorach drukowanych BS dostępne są teksty i tłumaczenia w językach:

plfrancja polskim i francuskim Polskie dokumenty konstytucyjne 1790-1848 / red. Anna Tarnowska. – München : K.G. Saur, 2008, s. 35-53.


Konstytucja z dnia 3 maja 1791 r.


pl polski WWW

anglia angielski WWW

logoBS2

W zbiorach drukowanych BS dostępne są teksty i tłumaczenia w językach:

pl polskim 1791 m. gegužės 3 d. Abiejų Tautų Respublikos konstitucija / parengė Robertas Jurgaitis, Adam Stankevič ; [dokumentų vertimas į lietuvių kalbą Eligijus Raila, Robertas Jurgaitis, Adam Stankevič] ; Lietuvos istorijos institutas. Vilnius : Lietuvos istorijos institutas, 2022.

Ustawa Rządowa. Prawo uchwalone Dnia 3. Maia, Roku 1791 / Kancelaria Sejmu. Biblioteka Sejmowa. – Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 2001.

anglia angielskim New constitution of the government of Poland, established by the revolution, the third of May, 1791 / Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 2011.

francja francuskim Forme constitutionelle décrétée par acclamation dans la séance du 3 Mai, sanctionnée a l’unanimité dans la séance suivante du 5. Mai 1791 / Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 2011.

litwa litewskim 1791 m. gegužės 3 d. Abiejų Tautų Respublikos konstitucija / parengė Robertas Jurgaitis, Adam Stankevič ; [dokumentų vertimas į lietuvių kalbą Eligijus Raila, Robertas Jurgaitis, Adam Stankevič] ; Lietuvos istorijos institutas. Vilnius : Lietuvos istorijos institutas, 2022.

ge niemieckim Die Verfassungen in Europa 1789-1949 : wissenschaftliche Textedition unter Einschluß sämtlicher Änderungen und Ergänzungen sowie mit Dokumenten aus der englischen und amerikanischen Verfassungsgeschichte / hrsg. und mit einer verfassungsgeschichtlichen Einf. zur Erschließung der Texte vers. von Dieter Gosewinkel und Johannes Masing ; unter Mitarb. von Andreas Würschinger. – München : Beck, 2006.