Konstytucje świata

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W ZRepublika Mołdawii

mołdawiabig

Konstytucja z dnia 29 lipca 1994 r.


pl polski PDF (stan prawny na dzień 31 grudnia 2013 r.)

Tekst w języku urzędowym:

rumunia rumuńskim WWW (stan prawny na dzień 1 października 2023 r.)
PDF (stan prawny na dzień 1 października 2023 r.)

Tłumaczenia na inne języki:

anglia angielski PDF (stan prawny na dzień 1 kwietnia 2022 r.)

rosja rosyjski WWW (stan prawny na dzień 1 października 2023 r.)


logoBS2

W zbiorach drukowanych BS dostępny jest tekst w języku urzędowym:

rumunia rumuńskim Constituţia Republicii Moldova : comentatą articol cu articol / resp. de ed. Ion Creangă, Corneliu Gurin ; Universitatea de Studii Umanistice din Republica Moldova. Vol. 1 : Principii generale. – Chişinău : Ed. Civitas, 2000.

W zbiorach drukowanych BS dostępne są tłumaczenia na język:

pl polski Konstytucja Republiki Mołdawii / wstęp i tł. z jęz. rum. Bartłomiej Zdaniuk. – Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 2014.

anglia angielski Constitutions of the countries of the world / Gisbert H. Flanz ed., Patricie H. Warf assoc.ed. Vol.12 : Marshall Islands – Nauru. – New York : Oceana Publ., 2003.

ge niemiecki Die Verfassungen Mittel- und Osteuropas : Einführung und Verfassungstexte mit Übersichten und Schaubildern / Herwig Roggemann (Hrsg.). – Berlin : Berlin Verlag A. Spitz, 1999.

rosja rosyjski Konstitucii stran – členov SNG / [sost. sbornika, otv. red. Bagdasarjan A.B.]. – Erevan : Izd-vo Mchitar Goš, 1997, s. 135-197.