Konstytucje świata

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W ZRepublika Macedonii Północnej

macedoniabig

Konstytucja z dnia 17 listopada 1991 r.


pl polski WWW (stan prawny na dzień 1 stycznia 1999 r.)

Tekst w językach urzędowych:

macedonia macedońskim PDF (stan prawny na dzień 1 lipca 2023 r.)

macedonia albańskim PDF (stan prawny na dzień 1 lipca 2023 r.)

Tłumaczenia na inne języki:

anglia angielski WWW (stan prawny na dzień 1 lipca 2023 r.)
PDF (stan prawny na dzień 1 lipca 2023 r.)

francja francuski WWW (stan prawny na dzień 12 kwietnia 2011 r.)


logoBS2

W zbiorach drukowanych BS dostępne są tłumaczenia na język:

pl polski Konstytucja Republiki Macedonii / tł. Teresa Wójcik ; wstęp Jerzy Jackowicz ; Biblioteka Sejmowa. – Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 1999.

anglia angielski Constitutions of the countries of the world / Gisbert H. Flanz ed., Patricie H. Warf assoc.ed. Vol.11 : Liechtenstein – Malta. – New York : Oceana Publ., 2003.

francja francuski Constitution de la République de Macedoine / Skopje : Magazin 21, 1992.

ge niemiecki Verfassungs- und Verwaltungsrecht der Staaten Osteuropas VSO / Hrsg. Georg Brunner. 2 : Südosteuropa. – 22. Lieferung, Jan. 1998. – Berlin : Berlin Verlag A. Spitz, 1999.