Konstytucje świata

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W ZKrólestwo Hiszpanii

bulgariabig

Konstytucja z dnia 27 grudnia 1978 r.


pl polski WWW (stan prawny na dzień 1 stycznia 2024 r.)
PDF (stan prawny na dzień 1 stycznia 2024 r.)

Tekst w językach oficjalnych:

hiszpania hiszpańskim WWW (stan prawny na dzień 19 lutego 2024 r.)

hiszpania hiszpańskim, katalońskim, baskijskim, galicyjskim, arańskim PDF (stan prawny na dzień 19 lutego 2024 r.)

Tłumaczenia na inne języki:

anglia angielski PDF (stan prawny na dzień 19 lutego 2024 r.)

francja francuski PDF (stan prawny na dzień 19 lutego 2024 r.)

ge niemiecki PDF (stan prawny na dzień 19 lutego 2024 r.)

portugalia portugalski PDF (stan prawny na dzień 19 lutego 2024 r.)

włochy włoski PDF (stan prawny na dzień 19 lutego 2024 r.)

W zbiorach drukowanych BS dostępne są tłumaczenia na język:

pl polski Konstytucje państw Unii Europejskiej / pod red. Wiesława Staśkiewicza ; Biblioteka Sejmowa. – [Stan prawny na dzień 1 lipca 2011 r.]. – Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 2011, s. 341-174.

anglia angielski Spanish constitution and standing orders of the Senate / Madrid : Secretaría General del Senado, 2002.

francja francuski La Constitution Espagnole et le réglement du Congrés des Députés / Madrid : Congreso de los Diputados, 1989.
ge niemiecki Europäisches Verfassungsrecht / Ulrich Hufeld, Astrid Epiney. – Stand: 1. September 2008. – Baden-Baden : Nomos Verl.-Ges., 2009, s. 491-524.
rosja rosyjski Konstitucii zarubežnych gosudarstv / Izd. 2, isprav. i dop. – Moskva : Bek, 1997.