Konstytucje świata

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W ZKrólestwo Hiszpanii

bulgariabig

Konstytucja z dnia 27 grudnia 1978 r.


pl polski WWW (stan prawny na dzień 1 kwietnia 2023 r.)
PDF (stan prawny na dzień 1 kwietnia 2023 r.)

Tekst w językach oficjalnych:

hiszpania hiszpański, kataloński, baskijski, galicyjski, arański PDF (stan prawny na dzień 1 kwietnia 2023 r.)

Tłumaczenia na inne języki:

anglia angielski PDF (stan prawny na dzień 1 kwietnia 2023 r.)

francja francuski PDF (stan prawny na dzień 1 kwietnia 2023 r.)

ge niemiecki PDF (stan prawny na dzień 1 kwietnia 2023 r.)

portugalia portugalski PDF (stan prawny na dzień 27 grudnia 1978 r.)

włochy włoski PDF (stan prawny na dzień 1 kwietnia 2023 r.)

W zbiorach drukowanych BS dostępne są tłumaczenia na język:

pl polski Konstytucje państw Unii Europejskiej / pod red. Wiesława Staśkiewicza ; Biblioteka Sejmowa. – [Stan prawny na dzień 1 lipca 2011 r.]. – Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 2011, s. 341-174.

anglia angielski Spanish constitution and standing orders of the Senate / Madrid : Secretaría General del Senado, 2002.

francja francuski La Constitution Espagnole et le réglement du Congrés des Députés / Madrid : Congreso de los Diputados, 1989.
ge niemiecki Europäisches Verfassungsrecht / Ulrich Hufeld, Astrid Epiney. – Stand: 1. September 2008. – Baden-Baden : Nomos Verl.-Ges., 2009, s. 491-524.
rosja rosyjski Konstitucii zarubežnych gosudarstv / Izd. 2, isprav. i dop. – Moskva : Bek, 1997.