Constitutions of the World

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Y ZCzech Republic

czechybig

Constitution of 16 December 1992


Text in official language:

czechy czech WWW (as of 15 April 2024)
PDF (as of 15 April 2024)

Translations into other languages:

anglia english WWW (as of 15 April 2024)

francja french PDF (as of 1 April 2013)

ge german PDF (as of 1 April 2013)

pl polish PDF (as of 1 March 2012)


logoBS2

In the Sejm Library’s printed resources text is available in official language:

czechy czech Ústava České Republiky ; Listina základních práv a svobod : úplné znění doplněné poznámkami, úvodem do problematiky a výběrem ze soudních případů / Roman David. – [4. aktualiz., přeprac. vyd.]. – Olomouc : Nakl. Olomouc, 2005.

In the Sejm Library’s printed resources there are available translations into following languages:

anglia english Constitutions of the countries of the world / Gisbert H. Flanz ed., Patricie H. Warf assoc.ed. Vol.5 : Congo – Denmark – New York : Oceana Publ., 2003.

ge german Europäisches Verfassungsrecht / Ulrich Hufeld, Astrid Epiney. – Stand: 1. September 2008. – Baden-Baden : Nomos Verl.-Ges., 2009, s.525-540.

pl polish Konstytucje państw Unii Europejskiej / pod red. Wiesława Staśkiewicza ; Biblioteka Sejmowa. – [Stan prawny na dzień 1 lipca 2011 r.]. – Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 2011, s. 191-212.

ukraina ukrainian Konstitucìï kraïn svìtu : Korolìvstvo Danìja, Francuz’ka Respublìka, Čes’ka Respublìka, Respublìka Pol’šča : pereklad z ofìcìjnogo tekstu / [uklad. O. V. Korotjuk, O. V. Lavrinovič]. Kiïv : OVK, 2021, s. 100-150.