Powrót

Rekordy dla Aksjologiczne podstawy prawa pracy i ubezpieczeń społecznychB131276

Aksjologiczne podstawy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych / red. nauk. Michał Skąpski, Krzysztof Ślebzak. - Poznań : Ars Boni et Aequi, 2014. - 299 s. ; 24 cm

ISBN 978-83-64321-24-5

[000124577]