Powrót

Rekordy dla Arendt Hannah (1906-1975)A21667

Arendt Hannah (1906-1975)

Eichmann w Jerozolimie : rzecz o banalności zła / Hannah Arendt ; tł. Adam Szostkiewicz. - Kraków : Znak, 1987. - 408 s. ; 20 cm.

ISBN 83-7006-027-7

[000025523]

A25154

Arendt Hannah (1906-1975)

Kondycja ludzka / Hannah Arendt ; przeł. [z ang.] Anna Łagodzka. - Warszawa : Fund. Aletheia, 2000. - 384 s. ; 20 cm

ISBN 83-87045-54-3

[000048908]

B68703.1 B68703.2

Arendt Hannah (1906-1975)

Korzenie totalitaryzmu / Hannah Arendt ; tł. [z ang.] Daniel Grinberg, Mariola Szawiel. T. 1-2. - Warszawa : Niezależna Oficyna Wydawnicza, 1989. - 2 t. (XXII, 365 ; 148 s.) ; 21 cm. - (Biblioteka Kwartalnika Politycznego Krytyka)

[000023509]

B97378.1 B97378.2 ZB98151.1 ZB98151.2

Arendt Hannah (1906-1975)

Korzenie totalitaryzmu / Hannah Arendt ; przeł. [z ang.] Mariola Szawiel i Daniel Grinberg ; [wstęp do wyd. pol. i aneks bibliogr. D. Grinberg]. 1-2. - Warszawa : Niezależna Oficyna Wydaw. Nowa, 1993. - 2 t. (516 ; 177 s.) ; 21 cm. - (Krytyka)

ISBN 83-7054-058-9

[000012682]

A27883

Arendt Hannah (1906-1975)

Między czasem minionym a przyszłym : osiem ćwiczeń z myśli politycznej / Hannah Arendt ; przeł. [z ang.] Mieczysław Godyń i Wojciech Madej. - Warszawa : Wydaw. Aletheia, 2011. - 335 s. ; 20 cm

ISBN 978-83-61182-59-7

[000101443]

B70547

Arendt Hannah (1906-1975)

Myślenie / Hannah Arendt ; przeł. Hanna Buczyńska-Garewicz ; przedm. opatrz. Marcin Król. - Warszawa : Czytelnik, 1991. - 286 s. ; 21 cm

ISBN 83-07-01052-7

[000011714]

A26687

Arendt Hannah (1906-1975)

O przemocy ; Nieposłuszeństwo obywatelskie / Hannah Arendt ; przeł. [z ang.] Anna Łagodzka, Wojciech Madej. - Warszawa : Fund. Aletheia, 1999. - 203 s. ; 20 cm. - (Biblioteka Polityczna Aletheia ; t. 5)

ISBN 83-87045-19-5

[000072579]

A22728 ZB97798

Arendt Hannah (1906-1975)

O rewolucji / Hannah Arendt ; przeł. Mieczysław Godyń. - Kraków : Wydaw. X, 1991. - 347 s. ; 20 cm

ISBN 83-85222-02-2

[000011821]

A27158

Arendt Hannah (1906-1975)

Odpowiedzialność i władza sądzenia / Hannah Arendt ; red. i wprow. Jerome Kohn ; przeł. [z ang.] Wojciech Madej i Mieczysław Godyń ; posł. opatrzył Piotr Nowak. - Warszawa : Prószyński i S-ka, [2006]. - 326 s. ; 20 cm

ISBN 83-7469-407-6

[000079511]

A27201

Arendt Hannah (1906-1975)

Polityka jako obietnica / Hannah Arendt ; red. i wprow. Jerome Kohn ; przeł. [z ang.] Wojciech Madej i Mieczysław Godyń ; posłowiem opatrzył Piotr Nowak. - Warszawa : Prószyński i S-ka, [2007]. - 247 s. ; 20 cm

ISBN 978-83-7469-476-6

[000081568]

Z107387

Arendt Hannah (1906-1975)

Propaganda totalitarna / Hannah Arendt ; przeł. Aleksander Rój. - Warszawa : cdn, 1986. - 26 s. ; 21 cm

[000054889]

A27480

Arendt Hannah (1906-1975)

Salon berliński i inne eseje / Hannah Arendt ; przedm. i wybór tekstów Piotr Nowak ; tł. [z ang.] Mieczysław Godyń, Sebastian Szymański. - Warszawa : Prószyński i S-ka, 2008. - 317 s. ; 20 cm

ISBN 978-83-7469-837-5

[000088691]

B123428

Arendt Hannah (1906-1975)

Wykłady o filozofii politycznej Kanta / Hannah Arendt ; przeł. [z ang.] Rafał Kuczyński, Marcin Moskalewicz ; wstępem poprzedził i przekł. oprac. Piotr Nowak. - Warszawa : Fund. Augusta Hrabiego Cieszkowskiego, 2012. - LXII, 155 s. ; 21 cm. - (Biblioteka Kwartalnika Kronos)

ISBN 978-83-62609-06-2

[000109507]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]