Powrót

Rekordy dla Andrejew-Frączek DariaC10208.55 C10909.55

Dotychczasowe regulacje i dokumenty dotyczące używania tytoniu / [wybór: Daria Andrejew-Frączek] ; Kancelaria Sejmu. Biuro Studiów i Ekspertyz. Zespół Opinii Społeczno-Ekonomicznych. - [Warszawa] : KS Biuro Studiów i Ekspertyz, styczeń 1993. - 9 s. ; 30 cm. - (Tytoń / Biuro Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu). - (Materiały i Dokumenty BSE ; nr 55)

[000003105]

C10208.17 C10209.17

Dyskusja prasowa nad problemem narkomanii / [wybór: Daria Andrejew-Frączek] ; Kancelaria Sejmu. Biuro Studiów i Ekspertyz. Zespół Opinii Społeczno-Ekonomicznych. - [Warszawa] : KS Biuro Studiów i Ekspertyz, lipiec 1992. - 41 s. ; 30 cm. - (Narkomania / Biuro Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu). - (Materiały i Dokumenty BSE ; nr 17)

[000003068]

B116718 B116719 BSE9683

Działalność lobbingowa w procesie stanowienia prawa : ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. z komentarzem / komentarz Marcin Michał Wiszowaty ; [red. Daria Andrejew] ; ujednolicony tekst ustawy Biuro Legislacyjne Kancelarii Sejmu. - Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 2010. - 232 s. ; 21 cm. - (MacroLex)

ISBN 978-83-7666-033-2

[000097027]

B112236 B112237 BSE8787

Inicjatywa ustawodawcza obywateli : ustawa z dnia 24 czerwca 1999 r. z komentarzem / komentarz Piotr Uziębło ; [red. Daria Andrejew-Frączek] ; tekst ustawy Biuro Legislacyjne Kancelarii Sejmu. - Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 2008. - 235 s. ; 21 cm. - (MacroLex)

ISBN 978-83-7059-883-9

[000088891]

C10216.19 C10217.19

Andrejew-Frączek Daria

Narkomania w Polsce / oprac. Daria Andrejew-Frączek ; Kancelaria Sejmu. Biuro Studiów i Ekspertyz. Zespół Opinii Społeczno-Ekonomicznych. - [Warszawa] : KS Biuro Studiów i Ekspertyz, czerwiec 1992. - 30 s., [2]k. tabl. ; 30 cm. - (Narkomania / Biuro Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu). - (Raport BSE ; nr 19)

[000003219]

C10214.103 C10215.103

Andrejew-Frączek Daria

Palenie tytoniu w opinii społecznej / Daria Andrejew-Frączek ; Kancelaria Sejmu. Biuro Studiów i Ekspertyz. Zespół Opinii Społeczno-Ekonomicznych. - [Warszawa] : KS Biuro Studiów i Ekspertyz, grudzień 1992. - 6 s. ; 30 cm. - (Tytoń / Biuro Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu). - (Informacja BSE ; nr 103)

[000003035]

C10214.102 C10215.102

Andrejew-Frączek Daria

Polityka wobec palenia tytoniu / Daria Andrejew-Frączek ; Kancelaria Sejmu. Biuro Studiów i Ekspertyz. Zespół Opinii Społeczno-Ekonomicznych. - [Warszawa] : KS Biuro Studiów i Ekspertyz, grudzień 1992. - 11 s. ; 30 cm. - (Tytoń / Biuro Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu). - (Informacja BSE ; nr 102)

[000003034]

C10208.51 C10209.51

Prasa o projektach prawnych ograniczeń w używaniu tytoniu / wybór: Daria Andrejew-Frączek ; Kancelaria Sejmu. Biuro Studiów i Ekspertyz. Zespół Opinii Społeczno-Ekonomicznych. - [Warszawa] : KS Biuro Studiów i Ekspertyz, styczeń 1993. - 39 s. : il. ; 30 cm. - (Materiały i Dokumenty BSE ; nr 51)

[000003097]

C10214.59 C10215.59

Andrejew-Frączek Daria

Problemy związane z narkomanią w prawie międzynarodowym / Daria Andrejew-Frączek ; Kancelaria Sejmu. Biuro Studiów i Ekspertyz. Zespół Opinii Społeczno-Ekonomicznych. - [Warszawa] : KS Biuro Studiów i Ekspertyz, lipiec 1992. - 6 s. ; 30 cm. - (Narkomania / Biuro Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu). - (Informacja BSE ; nr 59)

[000003001]

C10216.30 C10217.30

Andrejew-Frączek Daria

Rozpowszechnienie używania tytoniu w Polsce i jego skutki / Daria Andrejew-Frączek ; Kancelaria Sejmu. Biuro Studiów i Ekspertyz. Zespół Opinii Społeczno-Ekonomicznych. - [Warszawa] : KS Biuro Studiów i Ekspertyz, grudzień 1992. - 13 s. : il. ; 30 cm. - (Tytoń / Biuro Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu). - (Raport BSE ; nr 30)

[000003187]

C10208.20 C10209.20

Ruchy społeczne wobec narkomanii / [oprac.: Daria Andrejew-Frączek] ; Kancelaria Sejmu. Biuro Studiów i Ekspertyz. Zespół Opinii Społeczno-Ekonomicznych. - [Warszawa] : KS Biuro Studiów i Ekspertyz, lipiec 1992. - 10 s. ; 30 cm. - (Narkomania / Biuro Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu). - (Materiały i Dokumenty BSE ; nr 20)

[000003065]

C10216.9 C10217.9

Andrejew-Frączek Daria

Spożycie alkoholu w Polsce 1989-1990 : dane o spożyciu alkoholu - źródła i wiarygodność : szacunek wielkości spożycia : problemy społeczne związane z alkoholem : polityka wobec alkoholu / Daria Andrejew-Frączek ; Kancelaria Sejmu. Biuro Studiów i Ekspertyz. - [Warszawa] : KS Biuro Studiów i Ekspertyz, styczeń 1992. - 6, 5 s. ; 30 cm. - (Raport BSE ; nr [9])

[000003200]

C10208.16 C10209.16

Ustawa o zapobieganiu narkomanii ; Dorobek dyskusji nad projektem ; Nowelizacje i przepisy wykonawcze / [wybór: Daria Andrejew-Frączek] ; Kancelaria Sejmu. Biuro Studiów i Ekspertyz. Zespół Opinii Społeczno-Ekonomicznych. - [Warszawa] : KS Biuro Studiów i Ekspertyz, lipiec 1992. - 28 s. ; 30 cm. - (Narkomania / Biuro Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu). - (Materiały i Dokumenty BSE ; nr 16)

[000003070]

B114475 B114476 BSE9252

Współpraca Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej : ustawa z dnia 11 marca 2004 r. z komentarzem / komentarz i wybór załączników Cezary Mik, Bartosz Pawłowski ; [red. Daria Andrejew] ; ujednolicony tekst ustawy Biuro Legislacyjne Kancelarii Sejmu. - Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 2009. - 197 s. ; 21 cm. - (MacroLex)

ISBN 978-83-7059-941-6

[000093090]

B111707 B111708 BSE8724

Zasady prowadzenia polityki rozwoju : ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. z komentarzem / komentarz Konrad Borowicz ; [red. Daria Andrejew-Frączek] ; tekst ustawy Biuro Legislacyjne Kancelarii Sejmu. - Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 2008. - 197 s. ; 21 cm. - (MacroLex)

ISBN 978-83-7059-868-4

[000087998]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]