Powrót

Rekordy dla Allilujewa Swietłana (1925-2011)Z103608

Allilujewa Swietłana (1925-2011)

Powroty / Swietłana Allilujewa. - [Cambridge, Ontario] : Came, 1996. - 191 s. ; 21 cm

ISBN 0-9680424-2-2

[000020562]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]