Powrót

Rekordy dla Albigowski MarekB81558

Fałsz politycznych frazesów czyli pospolite złudzenia w gospodarce i polityce / tł. Marek Albigowski, Jan Kłos. - Lublin : Inst. Liberalno-Konserwatywny, 1996. - 401 s. ; 20 cm

ISBN 83-902282-4-6

[000021671]

B122173

Fight against EU fraud : administrative and criminal law issues / ed. by Celina Nowak ; transl. Marek Albigowski, Agata Małecka, Celina Nowak. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2011. - 201 s. ; 21 cm. - (Monografie Lex / Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392)

ISBN 978-83-264-0716-1

[000107363]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]