Powrót

Rekordy dla Ajewski Konrad AndrzejB134536

Dokumenty rewindykacji polskich dóbr kultury zrabowanych przez Niemców w latach 1939-1944 z archiwum Karola Estreichera jr., największego rewindykatora w historii Europy (1939-1975) / [wstęp i koncepcja całości] Zbigniew Kazimierz Witek ; [teksty Konrad Ajewski i in.]. - Kraków : Pałac Sztuki Tow. Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie, 2015. - 829, [2] s. : il. ; 25 cm + 4 płyty DVD, 1 CD-ROM

ISBN 83-88121-53-7

[000131641]

B116951

Ajewski Konrad Andrzej

Stanisława Kostki Zamoyskiego życie i działalność 1775-1856 / Konrad Ajewski ; Towarzystwo Naukowe Warszawskie, Stefan Zamoyski Educational Trust. - Warszawa : Tow. Nauk. Warszawskie, 2010. - 571 s., LXXII k. tabl. : il. ; 24 cm

ISBN 978-83-87992-66-8

[000097583]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]