Powrót

Rekordy dla Abramovič Gleb Vladimirovič (1905-1990)C9307

Sobornoe uloženie 1649 goda : tekst, kommentarii / podgotovka teksta L. I. Ivinoj ; kommentarii G. V. Abramoviča, [i in.] ; rukovoditel' avt. koll. A. G. Man'kov ; Akademija Nauk SSSR. Institut Istorii SSSR. Leningradskoe Otdelenie. - Leningrad : Izd-vo Nauka, 1987. - 448 s. ; 27 cm. - (Zakonodatel'nye Pamjatniki Russkogo Centralizovannogo Gosudarstva XV-XVII Vekov)

[000039509]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]