Powrót

Rekordy dla Arnold StewartB92746

Marketing strategies for Central and Eastern Europe / ed. by Stewart Arnold, Petr Chadraba, Reiner Springer. - Aldershot : Ashgate, 2001. - 306 s. ; 22 cm

ISBN 0-7546-1316-X

[000057466]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]