Powrót

Rekordy dla Anasz MarianC20882

Rehabilitacja, wsparcie, inkluzja : w kierunku polityki wobec niepełnosprawności / pod red. Mariana Anasza, Joanny Wojtyńskiej, Haliny Drachal. - Warszawa : Pol. Forum Osób Niepełnosprawnych, 2016. - 227 s. ; 30 cm

ISBN 978-83-64280-67-2

[000140857]

B58124

Warunki życia i pracy w Polsce międzywojennej : (w świetle badań społecznych) / wybór i oprac. tekstów Marian Anasz, Daniel Poliński, Zbigniew Sufin ; Instytut Podstawowych Problemów Marksizmu-Leninizmu KC PZPR. - Warszawa : Inst. Podst. Problemów Marksizmu-Leninizmu przy KC PZPR, 1978. - [2], 481 s. ; 21 cm

[000143296]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]