Powrót

Rekordy dla Alleweldt RalfB100336 BSE6670

Europe beyond the Union. International symposium, 2. 2003 (Frankfurt (Oder))

Human rights and the rule of law : proceedings of the 2nd International symposium "Europe beyond the Union", Frankfurt (Oder), Germany, 27-30 March, 2003 / ed. by Relf Alleweldt [ i in.] ; introd. by Chris Mögelin, Petja Dimitrova. - Kraków : Kantor Wydaw. Zakamycze, 2004. - 522 s. ; 21 cm. - (Monografie Zakamycza)

ISBN 83-7333-437-8

[000068659]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]