Powrót

Rekordy dla Adamowski Janusz WłodzimierzB106828

Adamowski Janusz Włodzimierz

Czwarty stan : media masowe w pejzażu społecznym Wielkiej Brytanii / Janusz W. Adamowski ; Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. - Warszawa : Aspra-Jr, 2006. - 364 s. ; 21 cm

ISBN 83-89964-83-X

[000079410]

B102409

Demokracja a nowe środki komunikacji społecznej / pod red. nauk. Janusza Adamowskiego ; współpr. Marta Jas ; Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. - Warszawa : Aspra-Jr, 2004. - 108 s. : wykr. ; 21 cm

ISBN 83-89964-26-0

[000071879]

B94831 BSE5620 Z107963

Federacja Rosyjska 1991-2001 / pod red. Janusza Adamowskiego, Andrzeja Skrzypka ; Wydz. Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniw. Warszawskiego. - Warszawa : Aspra-Jr, 2002. - 445 s. ; 21 cm

ISBN 83-88766-41-4

[000060994]

B125980

Finansowanie mediów publicznych w Polsce - teoria i praktyka. Konferencja. 2012 (Warszawa)

Finansowanie mediów publicznych w Polsce - teoria i praktyka : konferencja naukowa Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Związku Pracodawców Mediów Publicznych, Warszawa, 16 kwietnia 2012 / wybór i red. nauk. Janusz W. Adamowski, Anna Jupowicz-Ginalska. - Warszawa : Aspra-Jr, 2012. - 175 s. : wykr. ; 21 cm

ISBN 978-83-7545-406-2

[000114057]

B125990

Komunikowanie masowe i polityka medialna w epoce globalizacji i cyfryzacji : aspekty międzynarodowe / pod red. Janusza W. Adamowskiego i Alicji Jaskierni. - Warszawa : Aspra-Jr, 2013. - 245 s. ; 24 cm. - (Media Początku XXI w. ; t. 19)

ISBN 978-83-7545-421-5

[000114058]

B84083

Media i dziennikarstwo na przełomie wieków : (materiały międzynarodowej konferencji naukowej Warszawa, 6-7 czerwca 1997 roku) / zebr., wstępem opatrzył i do druku podał Janusz Adamowski ; Uniw. Warszawski. Inst. Dziennikarstwa. - Warszawa : Dom Wydaw. Elipsa, 1998. - 155 s. : rys. ; 21 cm

ISBN 83-7151-204-X

[000040668]

B109358

Media masowe w praktyce społecznej / red. nauk. Danuta Waniek, Janusz W. Adamowski ; Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. - Warszawa : Aspra-Jr, 2007. - 348 s. : wykr. ; 24 cm

ISBN 978-83-7545-092-7

[000084059]

B111145

Media publiczne w Polsce : teraźniejszość i przyszłość / red. nauk. Janusz W. Adamowski, Lech Jaworski ; Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. - Warszawa : Aspra-Jr, 2007. - 129 s. ; 21 cm

ISBN 978-83-7545-006-4

[000086711]

B136471

Między Klio a Themis : księga dedykowana Profesorowi Jackowi Sobczakowi / red. nauk. Janusz W. Adamowski, Tadeusz Wallas, Ksenia Kakareko ; Uniwersytet Warszawski. Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii. - Warszawa : UW. Wydz. Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii, 2016. - 1061 s. : il., portr. ; 24 cm

ISBN 978-83-64447-80-8

[000136351]

B106929

Adamowski Janusz Włodzimierz

Narodziny czwartej władzy : geneza i rozwój brytyjskiego systemu medialnego : (zarys problematyki) / Janusz Adamowski ; Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. - Warszawa : Aspra-Jr, 2005. - 201 s. ; 21 cm

ISBN 83-89964-58-9

[000079553]

B94138

Negotiations of the EU candidate countries / ed. by Janusz Adamowski, Konstanty Adam Wojtaszczyk ; Institute of Political Sciences of Warsaw University. - Warszawa : Aspra-Jr, 2001. - 208 s. ; 21 cm

ISBN 83-88766-31-7

[000059852]

B93540

Polskie media u progu XXI wieku. Konferencja. 2001 (Warszawa)

Polskie media u progu XXI wieku / pod red. nauk. Janusza Adamowskiego, Marka Jabłonowskiego. - Warszawa : UW. Inst. Dziennikarstwa, 2001. - 223 s. : wykr. ; 24 cm

ISBN 83-88766-25-2

[000058867]

Z104406

Adamowski Janusz Włodzimierz

Rosyjskie media i dziennikarstwo czasów przełomu (1985-1997) / Janusz Adamowski. - Warszawa : Dom Wydaw. Elipsa, 1998. - 272 s. ; 21 cm

ISBN 83-7151-252-X

[000038097]

B105139 BSE6327#ubytek

Rynek audiowizualny w Polsce : ocena i perspektywy / red. Janusz Adamowski ; Ministerstwo Kultury. - Warszawa : Aspra-Jr, 2003. - 497 s. ; 21 cm

ISBN 83-88766-82-1

[000076620]

B108201 B108678

Społeczeństwo i polityka : podstawy nauk politycznych / red. Konstanty A. Wojtaszczyk, Wojciech Jakubowski ; aut. Janusz Adamowski [i in.] ; Uniwersytet Warszawski. Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. - Wyd. 4 zm.. - Warszawa : Aspra-Jr, 2007. - 1397 s. ; 23 cm

ISBN 978-83-7545-012-5

[000081935]

B123799

Systemy medialne w XXI wieku : wspólne czy różne drogi rozwoju? / red. nauk. Janusz W. Adamowski, Alicja Jaskiernia. - Warszawa : Aspra-Jr, 2012. - 327 s. : wykr. ; 24 cm. - (Media Początku XXI w. ; t. 14)

ISBN 978-83-7545-355-3

[000110164]

B91285

Szkice o Rosji / pod red. nauk.: Alicji Stępień-Kuczyńskiej, Janusza Adamowskiego ; Inst. Dziennikarstwa UW, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniw. Łódzkiego. - Warszawa : Aspra-Jr, 2000. - 163 s. ; 21 cm. - (Współczesna Rosja)

ISBN 83-88766-04-X

[000054617]

B82974

Adamowski Janusz Włodzimierz

Środki masowej informacji Kanady : (zarys problematyki) / Janusz Adamowski. - Warszawa : Dom Wydaw. Elipsa, 1997. - 162 s. : fot. ; 21 cm

ISBN 83-7151-182-5

[000027530]

B90751

Środki masowej informacji w Polsce po likwidacji instytucji cenzury (1990-2000) / pod red. nauk. Janusza Adamowskiego ; Inst. Dziennikarstwa Uniw. Warszawskiego. - Warszawa : UW. Inst. Dziennikarstwa, 2000. - 326 s. ; 24 cm

ISBN 83-908937-9-7

[000053328]

B78557.1 B78557.2 BSE2487#ubytek BSE3253#ubytek

Adamowski Janusz Włodzimierz

Wybrane zagraniczne systemy informacji masowej / Janusz Adamowski, Bartłomiej Golka, Ewa Stasiak-Jazukiewicz. Cz. 1-2. - Warszawa : Dom Wydaw. Elipsa, 1996-1997. - 2 cz. (179 ; 173 s.) ; 21 cm

ISBN 83-7151-130-2

[000015322]

B112768

Wybrane zagraniczne systemy medialne / red. nauk. Janusz W. Adamowski. - Warszawa : Wydaw. Akad. i Profesjonalne, 2008. - 308 s. ; 24 cm. - (Edukacja Medialna : podręcznik akademicki)

ISBN 978-83-60807-28-6

[000089684]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]