Powrót

Rekordy dla Adamczak EugeniuszB70977

Portrety ossolińskie : antologia wspomnień / wybrał, oprac. i biogramami opatrz. Eugeniusz Adamczak. - Wrocław : Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1992. - 174 s. ; 21 cm

ISBN 83-04-04037-9

[000010650]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]