Powrót

Rekordy dla Auer StefanB101018

Auer Stefan

Liberal nationalism in Central Europe / Stefan Auer. - London : RoutledgeCurzon, 2004. - XII, 232 s. ; 24 cm. - (RoutledgeCurzon Contemporary Russia and Eastern Europe Series ; 1)

ISBN 0-4153-1479-8

[000069440]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]