Powrót

Rekordy dla Arnold Stanisław (1895-1973)A2858

Capitulare de villis / wyd. Stanisław Arnold. - Warszawa : E. Wende i Spółka, 1923. - III, 19, 19 s. ; 17 cm. - (Dokumenty Historyczne)

[000105281]

B73297 ZB79373

Dzieje świata : chronologiczny przegląd ważniejszych wydarzeń / Stanisław Arnold [i in.]. - Wyd. 2 uzup. - Warszawa : Ludowa Spółdz. Wydaw., 1976. - 952 s. ; 20 cm

[000115026]

B77658

Dzieje świata : chronologiczny przegląd ważniejszych wydarzeń / Stanisław Arnold [i in.]. - Wyd. 4 poszerz. - Warszawa : Ludowa Spółdz. Wydaw., 1990. - 599 s. ; 22 cm

ISBN 83-205-3873-4

[000012122]

B80840

Dzieje świata : chronologiczny przegląd ważniejszych wydarzeń / Stanisław Arnold [i in.]. - Wyd. 5 zm. i poszerz. - Warszawa : Ludowa Spółdz. Wydaw., 1996. - 735 s. ; 24 cm

ISBN 83-205-4504-8

[000020663]

B97949.1.2

Historia Polski / pod red. Henryka Łowmiańskiego ; oprac. S. Arnold [i in.] ; [Inst. Historii Polskiej Akademii Nauk]. T. 1 : Do roku 1764, cz. 2 : Od połowy XV w.. - Warszawa : PWN, 1957. - 995 s. : fot., mapy ; 24 cm

[000065248]

B29175.3.1 ZB51090

Historia Polski : opracowanie zbiorowe / pod red. Stanisława Arnolda i Tadeusza Manteuffla. T. 3 : 1850/1864-1918, cz. 1 : 1850/1864-1900 / pod red. Żanny Kormanowej i Ireny Pietrzak-Pawłowskiej. - Warszawa : PWN, 1963. - 1032 s. : il. ; 24 cm + Mapy (10 k. złoż. ; 23 cm)

[000095140]

ZB61768

Historia Polski : opracowanie zbiorowe / pod red. Stanisława Arnolda i Tadeusza Manteuffla ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii. T. 3 : 1850/1864-1918, cz. 2 : 1900-1914 / pod red. Żanny Kormanowej i Ireny Pietrzak-Pawłowskiej. - Warszawa : PWN, 1968. - 935 s. : il., mapy ; 24 cm

[000095141]

ZB55698

Historia Polski : opracowanie zbiorowe / pod red. Stanisława Arnolda i Tadeusza Manteuffla ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii. T. 4 : 1918-1939, cz. 1 : 1918-1926, rozdz. I-XIII (1918-1921) / pod red. Leona Grosfelda i Henryka Zielińskiego. - Warszawa : PWN, 1968. - 935 s., [11] k. złoż. : il., mapy ; 24 cm

[000095142]

B97949.3.2 B29175.3.2

Historia Polski : opracowanie zbiorowe / pod red. Stanisława Arnolda i Tadeusza Manteuffla ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii. T. 3 : 1850/1864-1918, cz. 2 : 1900-1914 / pod red. Żanny Kormanowej i Walentyny Najdus. - Warszawa : PWN, 1972. - 992 s. : il., mapy ; 24 cm + Mapy : teka ([5] k. złoż.)

[000095392]

B97949.3.3 B29175.3.3

Historia Polski : opracowanie zbiorowe / pod red. Stanisława Arnolda i Tadeusza Manteuffla ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii. T. 3 : 1850/1864-1918, cz. 3 : 1914-1918 / pod red. Żanny Kormanowej i Walentyny Najdus. - Warszawa : PWN, 1974. - 565 s. : il. ; 24 cm + Mapy : teka ([4] k. złoż.)

[000065184]

B13580

Arnold Stanisław (1895-1973)

Odrodzenie Królestwa Polskiego w wieku XIV w sześćsetną rocznicę / Stanisław Arnold. - Zamość : Zygmunt Pomarański i Spółka, 1921. - 59 s. ; 20 cm. - (Biblioteczka Historyczna / Wydawnictwo Stefana Pomarańskiego ; l. 3)

[000132024]

C15889

Ustrój państwa polskiego : poprzedzony wiadomościami wstępnemi o geografji, historji i prehistorji Polski / przez Stanisława Arnolda, Stanisława Pawłowskiego i Stefana Truchima ; słowo wstępne napisał Marceli Handelsman ; [tł. francuskie J. Morawski, tł. angielskie M. Z. Arend]. - Poznań : nakł. Wydaw. "Dzieje Miast Rzeczypospolitej Polskiej", 1928. - 192 s., [5] k. tabl. (w tym. 1 k. złoż.) : portr., mapy ; 31 cm + 1 k. złoż. zawierająca Wykres organizacji władz i urzędów państwowych. - (Dzieje miast Rzeczypospolitej Polskiej : Polska w słowie i obrazach ; T. 1)

[000072386]

A2858

Wieś polska przed kolonizacją na prawie niemieckim / oprac. Stanisław Arnold. - Warszawa : E. Wende i Spółka, 1923. - 29, 29 s. ; 17 cm. - (Dokumenty Historyczne)

[000105282]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]