Powrót

Rekordy dla Ajdukiewicz Kazimierz (1890-1963)B50437

Ajdukiewicz Kazimierz (1890-1963)

Główne kierunki filozofji w wyjątkach z dzieł ich klasycznych przedstawicieli : (teorja poznania - logika - metafizyka) / Kazimierz Ajdukiewicz. - Lwów : nakł. i własność K.S. Jakubowskiego, 1923. - VIII, 283, [1] s. ; 24 cm

[000134334]

B42539

Ajdukiewicz Kazimierz (1890-1963)

Logika pragmatyczna / Kazimierz Ajdukiewicz. - Warszawa : PWN, 1965. - 408 s. ; 24 cm

[000048527]

B53234

Ajdukiewicz Kazimierz (1890-1963)

Logika pragmatyczna / Kazimierz Ajdukiewicz. - [Wyd. 3]. - Warszawa : PWN, 1975. - 408 s. ; 24 cm

[000036383]

B34607

Descartes René (1596-1650)

Medytacje o pierwszej filozofii / René Descartes ; w przekł. Marii i Kazimierza Ajdukiewiczów. - Warszawa : PWN, 1958. - 120 s., [1] k. tabl. : portr. ; 19 cm

[000057992]

B97423

Descartes René (1596-1650)

Medytacje o pierwszej filozofii : zarzuty uczonych mężów i odpowiedzi autora : rozmowa z Burmanem / René Descartes ; przeł. Maria i Kazimierz Ajdukiewiczowie, Stefan Swieżawski, Izydora Dąmbska. - Kęty : Wydaw. Antyk, 2001. - 505 s. ; 23 cm. - (Biblioteka Europejska / Wydaw. Antyk)

ISBN 83-88524-16-X

[000064783]

A5855

Bacon Francis (1561-1626)

Novum organum / Franciszek Bacon ; z oryg. łac. przeł. Jan Wikarjak ; przekł. przejrzał, wstępem i przypisami opatrzył Kazimierz Ajdukiewicz. - Warszawa : PWN, 1955. - XCVIII, 459 s., [1] k. tabl. : 1 portr., 1 faks., err. ; 19 cm. - (Biblioteka Klasyków Filozofii)

[000042611]

A3271

Ajdukiewicz Kazimierz (1890-1963)

Zagadnienia i kierunki filozofii : (teoria poznania, metafizyka) / Kazimierz Ajdukiewicz. - Warszawa : Czytelnik, 1949. - 234 s. ; 20 cm

[000042571]

B36436

Ajdukiewicz Kazimierz (1890-1963)

Zarys logiki / Kazimierz Ajdukiewicz. - Warszawa : Państ. Zakł. Wydaw. Szkolnych, 1959. - 207 s. ; 21 cm

[000036205]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]