Powrót

Rekordy dla Adamowski JanuszB120395

Relacje polsko-rosyjskie : rola mediów masowych / red. nauk. Janusz Adamowski, Łukasz Szurmiński ; Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. - Warszawa : Aspra-Jr, 2009. - 109 s. ; 21 cm

ISBN 978-83-7545-265-5

[000103986]

B119458

Strategie rozwoju Unii Europejskiej / red. nauk. Janusz Adamowski, Konstanty A. Wojtaszczyk ; Uniwersytet Warszawski. Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Katedra Europeistyki. - Warszawa : Aspra-Jr, 2010. - 644 s. ; 21 cm. - (Wizje Europy ; 10)

ISBN 978-83-7545-217-4

[000102193]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]