Powrót

Rekordy dla Adamczak AlicjaB110869 BSE8605

Konwencja paryska o ochronie własności przemysłowej : komentarz / red. Alicja Adamczak, Andrzej Szewc ; [aut. A. Adamczak i in.]. - [Stan prawny na 11 listopada 2007 r.]. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2008. - 495 s. ; 21 cm

ISBN 978-83-7601-025-0

[000086293]

B135917

Zbiór orzeczeń z zakresu prawa karnego materialnego wraz z komentarzami : przestępstwa i inne formy naruszenia praw własności intelektualnej oraz przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu : casebook / Alicja Adamczak [i in.] ; pod red. Dariusza Kuberskiego. - Kraków : Kraj. Szk. Sądownictwa i Prokuratury, 2016. - XI, 408 s. ; 23 cm. - (Biblioteka Aplikanta / Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury)

ISBN 978-83-940946-6-9

[000135025]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]