Powrót

Rekordy dla Auer PeterR2175

Changing labour markets in Europe : the role of institutions and policies / ed. by Peter Auer. - Geneva : ILO, 2001. - 254 s. : wykr. ; 24 cm

ISBN 92-2-111385-X

[000001865]

R2061

Auer Peter

Employment revival in Europe : labour market succes in Austria, Denmark, Ireland and the Netherlands / Peter Auer. - Geneva : ILO, 2000. - XII, 140 s. ; 23 cm

ISBN 92-2-110841-4

[000052620]

R2269

Employment stability in an age of flexibility : evidence from industralized countries / gen. eds. Peter Auer and Sandrine Cazes. - Geneva : ILO, 2003. - 272 s. : wykr. ; 24 cm

ISBN 92-2-112716-8

[000062833]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]