Powrót

Rekordy dla Askenazy Szymon (1866-1935)C2074.1 C2074.2 C2074.3

Akty powstania Kościuszki / wyd. Szymon Askenazy i Włodz. Dzwonkowski. T. 1-2 : Protokóły i dzienniki Rady Zastępczej Tymczasowej i Rady Najwyższej Narodowej. T. 3 : Korespondencja Najwyższego Naczelnika. Protokóły patentów. Akces do Powstania Narodowego. - Kraków : Akad. Umiejętności, 1918-1955. - 3 wol. (LXXVII, 471 ; 484 ; 422 s.) ; 25 cm

[000126910]

C1460.1 C1460.2 C911.1 C911.2

Album biograficzne[!] zasłużonych Polaków i Polek wieku XIX / wyd. staraniem i nakł. Maryi Chełmońskiej ; pod kierunkiem komitetu red., który składają: Szymon Askenazy [i in.]. T. 1-2. - Warszawa : nakł. Maryi Chełmońskiej, 1901-1903. - 2 t. (496 ; 533 s.), [53] k. tab. : il., portr. ; 30 cm

[000059968]

B340

Wawrzkowicz Eugeniusz

Cytadela Aleksandrowska w Warszawie / Eugeniusz Wawrzkowicz ; z przedm. Szymona Askenazego ; Towarzystwo Miłośników Historji. - Warszawa : Wydaw. M. Arcta, 1920. - [6], II, 71 s., [12] k. tabl. : il. ; 19 cm. - (Biblioteka Historyczna im. Tadeusza Korzona, ISSN 0138-0281 ; nr 18)

[000131388]

B5621.1

Askenazy Szymon (1866-1935)

Dwa stulecia : XVIII i XIX : badania i przyczynki / Szymon Askenazy. 1. - Wyd. 2. - Warszawa : nakł. Gebethnera i Wolffa, 1903. - [4], 477, [2] s. ; 22 cm

[000118381]

B5621.2

Askenazy Szymon (1866-1935)

Dwa stulecia : XVIII i XIX : badania i przyczynki / Szymon Askenazy. 2. - Warszawa : nakł. Gebethnera i Wolffa, 1910. - [4], 581, [2] s. ; 22 cm

[000118382]

A12 A5351

Tatiščev Sergej Spiridonovič (1846-1906)

Dyplomacya rosyjska w kwestyi polskiej (1853-1963) / przez S. Tatiszczewa. - Warszawa : nakł. Konstantego Treptego, 1901. - 176 s. ; 19 cm

[000118072]

B1140

Askenazy Szymon (1866-1935)

Gdańsk a Polska / Szymon Askenazy. - [Wyd. 2]. - Warszawa : nakł. Gebethnera i Wolffa, 1923. - IX, 207 s. : il. ; 23 cm

[000133216]

B4908

Askenazy Szymon (1866-1935)

Książę Józef Poniatowski 1763-1813 / Szymon Askenazy. - Warszawa : nakł. Gebethnera i Wolffa, 1904. - [6], 337, [2] s., [22] k. tabl. : il. ; 22 cm

[000118591]

B58505

Askenazy Szymon (1866-1935)

Książę Józef Poniatowski 1763-1813 / Szymon Askenazy ; wstęp Andrzeja Zahorskiego ; posłowie Stanisława Herbsta. - [Wyd. 2]. - Warszawa : PIW, 1978. - 369, [3] s., 28 s. tabl. : il., mapy, portr. ; 21 cm. - (Biografie Sławnych Ludzi)

[000143859]

B10421.1 B10421.2 B10421.3

Askenazy Szymon (1866-1935)

Napoleon a Polska / Szymon Askenazy. T. 1 : Upadek Polski a Francya. T. 2-3 : Bonaparte a Legiony. - Warszawa : Tow. Wydaw. w Warszawie, 1918-1919. - 3 wol. (327 ; 345 ; 445 s.) ; 22 cm

[000126927]

A3456

Askenazy Szymon (1866-1935)

Nowe wczasy / Szymon Askenazy. - Warszawa : nakł. Gebethnera i Wolffa, 1910. - 475 s. ; 19 cm

[000121470]

B13643

Askenazy Szymon (1866-1935)

O sprawie polskiej w r. 1812 : odczyt wygłoszony na publicznem posiedzeniu Akademii Umiejętności dnia 23 maja 1912 r. / Szymon Askenazy. - Kraków : Akad. Umiejętności, 1912. - 24 s. ; 21 cm

[000122521]

B19555 B24292

Askenazy Szymon (1866-1935)

Observations politiques a propos de la lettre d'un Polonais a un ministre russe. - Paris : Plon, 1905. - [4], 37, [2] s. ; 23 cm. - (La Pologne et la Crise Russe ; 2)

[000119168]

B12823

Masson Frédéric (1847-1923)

Przed stu laty : szkice o Napoleonie / Fryderyk Masson ; z przedm. Szymona Askenazego ; z 7 wyd. fr. przeł. Emilia Leszczyńska. - [Wyd. 2]. - Lwów : nakł. Księg. H. Altenberga, [1912]. - XXI, [1], 320, [1] s., [3] k. tabl. : portr. ; 21 cm

[000139511]

B5823

Askenazy Szymon (1866-1935)

Przymierze polsko-pruskie / Szymon Askenazy. - Wyd. 3 przejrz. i dop. - Warszawa : E. Wende i Spółka, 1918. - 306 s. ; 24 cm

[000126940]

B26887

Askenazy Szymon (1866-1935)

Rosya-Polska 1815-1830 / Szymon Askenazy. - Lwów : nakł. H. Altenberga, 1907. - 206 s. ; 22 cm

[000120674]

A12619

Sorel Albert (1842-1906)

Sprawa wschodnia w XVIII wieku : pierwszy podział Polski i traktat Kainardżyjski / Albert Sorel ; przeł. z upoważnienia aut. słuchacze Uniwersytetu Lwowskiego ; z przedm. Szymona Askezanego. - Wyd. nowe. - Lwów : nakł. Księg. H. Altenberga, 1903. - [4], XXXI, [1], 362 s., II s. ; 18 cm

[000118429]

B13578

Askenazy Szymon (1866-1935)

Sto lat Zarządu w Królestwie Polskiem : 1800-1900 / Szymon Askenazy. - Wyd. 2 przejrz. - Lwów : nakł. Księg. H. Altenberga, 1903. - 96 s. ; 16 cm

[000118383]

B13808 B4974 ZB26535

Askenazy Szymon (1866-1935)

Szkice i portrety : (wydanie pośmiertne) / Szymon Askenazy. - Warszawa : Inst. Wydaw. Bibl. Polska, 1937. - 402 s., [16] k. tabl. : portr. ; 23 cm

[000039972]

B13657

Askenazy Szymon (1866-1935)

Uniwersytet Warszawski / Szymon Askenazy. - Warszawa : nakł. Gebethnera i Wolffa, 1905. - 61 s. ; 23 cm

[000119030]

B1041 B10699

Askenazy Szymon (1866-1935)

Uwagi / Szymon Askenazy. - Warszawa : nakł. Księg. E. Wende i S-ka, 1924. - 493, [2] s. ; 23 cm

[000134818]

B24316

Askenazy Szymon (1866-1935)

Uwagi z powodu listu Polaka do ministra rosyjskiego. - Lwów : Skł. Gł. w Księg. Gubrynowicza i Schmidta, 1905. - 23 s. ; 23 cm

[000119085]

A860.1 A860.2

Askenazy Szymon (1866-1935)

Wczasy historyczne / Szymon Askenazy. T. 1-2. - Warszawa : nakł. Gebethnera i Wolffa, 1902-1904. - 2 wol. (VIII, 414 ; [2], 459, [1] s. ) ; 18 cm

[000118519]

C1464.2

Gembarzewski Bronisław (1872-1941)

Wojsko Polskie : Księstwo Warszawskie 1807-1814 / oprac. i rys. Bronisław Gembarzewski ; z przedm. Szymona Askenazego. - Warszawa : Gebethner i Wolff, 1905. - XII, 362, LIII s., [8] k. tabl. : il. ; 34 cm

[000118955]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]