Powrót

Rekordy dla Aponowicz LesławB90367

Aponowicz Lesław

Ochrona informacji w przepisach prawnych oraz zasady fizycznej ochrony informacji niejawnych / Lesław Aponowicz. - Wyd. 2 rozsz. - Tarnobrzeg : Tarbonus, 2000. - 216 s. : rys. kolor. ; 24 cm

ISBN 83-88454-07-2

[000052832]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]