Powrót

Rekordy dla Allerhand Maurycy (1868-1942)A28062

Kodeks cywilny z roku 1811 obowiązujący w Małopolsce i na Śląsku Cieszyńskim oraz ustawy dodatkowe / wyd. i tł. Juljusz Basseches i I. Korkis ; przedm. zaopatrzył Maurycy Allerhand. - Lwów : Skł. Gł. Księg. Ewer, 1936. - 384 s. ; 17 cm. - (Bibljoteka Wydawnictw Prawniczych ; t. 22)

[000108492]

B78875

Allerhand Maurycy (1868-1942)

Kodeks handlowy / komentarz Maurycego Allerhanda. Księga 2 : Czynności handlowe. - Warszawa : Międzykomunalna Sp. Akcyjna Municipium, 1991. - S. 718-1228 ; 23 cm

ISBN 83-85210-00-8

[000016290]

B95543

Allerhand Maurycy (1868-1942)

Kodeks handlowy : komentarz / Maurycy Allerhand. Ks. 1 : Kupiec. - Warszawa : Międzykomunalna Sp. Akcyjna Municipium, 1991. - VIII, 728 s. ; 24 cm

[000062001]

B72691

Allerhand Maurycy (1868-1942)

Kodeks handlowy : spółka z ograniczoną odpowiedzialnością / Maurycy Allerhand ; [konsult. prawna Robert Zapiór]. - Stan prawny na dzień 15 maja 1993 r. - Bielsko-Biała : Studio STO, 1993. - 298 s. ; 21 cm

ISBN 83-900993-1-4

[000002043]

A24387

Kodeks handlowy : komentarz Maurycego Allerhanda : orzecznictwo sądów polskich z lat 1936-1996 : przepisy wykonawcze i związkowe : skorowidz. - Warszawa : PPU Park, 1996. - 850 s. ; 20 cm

ISBN 83-87056-00-6

[000020687]

B74134

Allerhand Maurycy (1868-1942)

Kodeks handlowy z komentarzem : spółka jawna, spółka komandytowa, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna / Maurycy Allerhand ; [oprac. Adam Kirchner]. - Bielsko-Biała : Studio STO, 1994. - 504 s. ; 24 cm

ISBN 83-900993-7-3

[000005031]

B78851

Allerhand Maurycy (1868-1942)

Kodeks handlowy z komentarzem / Maurycy Allerhand. - Wyd. 3 (dodruk). - Bielsko-Biała : Studio STO, 1996. - 504 s. ; 23 cm

ISBN 83-900993-7-3

[000016134]

B70750

Allerhand Maurycy (1868-1942)

Prawo o postępowaniu układowem : komentarz / Maurycy Allerhand. - Warszawa : Elinex, 1991. - 202 s. ; 24 cm. - (Economic Series ; 3)

[000016292]

B77663

Allerhand Maurycy (1868-1942)

Prawo o postępowaniu układowym : komentrz / Maurycy Allerhand. - Bielsko-Biała : PPU Park, 1991. - 148 s. ; 21 cm

ISBN 83-85330-05-4

[000012115]

B77653

Allerhand Maurycy (1868-1942)

Prawo upadłościowe : komentarz / Maurycy Allerhand. - Bielsko-Biała : PPU Park, 1991. - 544 s. ; 21 cm

ISBN 83-85330-04-6

[000012119]

B70347

Allerhand Maurycy (1868-1942)

Prawo upadłościowe : komentarz / Maurycy Allerhand. - Warszawa : Elinex, 1991. - 534 s. ; 24 cm. - (Economic Series ; 4)

[000016293]

B77659.1 B77659.2 BSE798

Allerhand Maurycy (1868-1942)

Prawo upadłościowe ; Prawo o postępowaniu układowem : komentarz / M. Allerhand. T. 1-2. - Warszawa : Międzykomunalna Sp. Akcyjna Municipium, 1991. - 2 t. (1306 s.) ; 23 cm

ISBN 83-85210-08-3

[000012125]

A24742

Prawo upadłościowe ; Prawo układowe : komentarz Maurycego Allerhanda : orzecznictwo sądów polskich z lat 1936-1998 : wzory pism w postępowaniu upadłościowym : przepisy wykonawcze i związkowe : skorowidz. - Stan prawny na dzień 20 marca 1998 r. - Bielsko-Biała : PPU Park, 1998. - 799 s. ; 19 cm

ISBN 83-87056-33-2

[000040996]

A24351 B70861

Spółka akcyjna ; Komentarz [M. Allerhanda] do Kodeksu Handlowego [z 1934 r.] / wybór i oprac. Wiesław Łukawski ; Ośrodek Badawczy Adwokatury [przy Naczelnej Radzie Adwokackiej w Warszawie]. - Warszawa : Wydaw. Interlibro, 1991. - 160 s. ; 21 cm. - (Vademecum Adwokata ; 2)

ISBN 83-85161-23-6

[000015818]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]